Hittat, länkat och kommenterat – May 13, 2011

av Emanuel Karlsten den maj 13, 2011

i Länkkommentarer

 • Anonym

  Från Second opinion-artikel:
  – Det är fel av Stavros att säga att vi inte har gjort saker rätt när vi
  faktiskt har pratat med rektorn, vilket också framgår i artikeln. Hon
  berättade att provet inte öppnades förrän samma dag,

  men vi tyckte att
  andra delar var relevanta för berättelsen än just det.

  Varför nämnde ni inte den högst relevanta informationen i första artikeln?

  • Det stod med i den första versionen av artikeln, men av utrymmesskäl var vi
   tvungna att korta artikeln och då föll flera andra detaljer. Vi tyckte att
   det som stod i artikeln var mest relevant och hade istället en faktaruta om
   hur det går till när skolan får proven – där framgår det att de inte kan
   tittas på i förväg.
   I en uppföljningsartikel dagen efter har detta förtydligats ytterligare.

Previous post:

Next post: