Carin Stenström svarar om sin tjänst, Livets ord och Världen idag

av Emanuel Karlsten den mars 4, 2010

i Medier och internet,Religion och kyrka

Ni minns kommentarstjabblet med Siewert Öholm, Livets ord och Världen idag? Det var spännande på många sätt. Livets ord får givetvis deläga vilken tidning de vill, men det intressanta blir att tidningen själv ser sig som oberoende från Livets ord.

För ett år sedan fick Carin Stenström, tidningens dåvarande chefredaktör (som för övrigt inte var medlem i Livets ord) plötsligt lämna tidningen.

Och i dag gav sig Carin själv in i kommentarstråden för att ge sin syn på Livets ords inflytande över Världen idag och hennes egen avgång. Jag klistrar in kommentaren i sin helhet. Den är intressant, tycker jag:

——

Några personer har tipsat mig om den debatt som pågått här och där min person diskuterats.  Jag vill ge tre korta kommentarer om 1) min avgång från Världen idag, 2) Livets Ord och Världen idag, 3) Jonathan Ekmans blogguppmaning.

1.      Jag  bad i augusti 2008 att få lämna min tjänst som chefredaktör för Världen idag utan att ha anmodats  göra detta. En enig styrelse vädjade vid ett extrainsatt styrelsemöte till mig att kvarstå som chefredaktör. Efter en veckas betänketid kom jag dock fram till att det var dags för mig att lämna tidningen.

2.      Ett försök till objektiv analys av Världen idags ägarförhållanden ger följande bild.  En stor del av ägarna har små innehav, 10-100 aktier, och inget inflytande. Livets Ord äger cirka 5 procent av aktierna och har utifrån sitt ägande inget inflytande.  En stor ägargrupp av pingstvänner, rekryterad av Sverre Larsson, borde utifrån sina ägarandelar ha ett inflytande. De har dock aldrig agerat på bolagsstämmorna, eller ens varit närvarande. Det har inte heller den störste aktieägaren, Krister Holmström . Detta har möjliggjort för Livets Ord att få ett större grepp över tidningen än vad aktieinnehavet motiverat. Ulf Ekman kunde – sannolikt till besvikelse för Sverre Larsson som genom sin insats möjliggjort tidningsstarten –  bli ordförande vid den konstituerande stämman, en post som han därefter innehaft.  Det är rimligt att anta att det fanns en tanke bakom det. En stor ägare och även annonsör i Världen idag,  är den sympatiske företagaren Torbjörn Thorängen, som tillhör Livets Ord och sitter i styrelsen sedan start. Även flera andra styrelseledamöter har haft nära band till Livets Ord. Själv satt jag också i styrelsen medan Felicia Svaeren endast är adjungerad.  Skälet  är rimligtvis att en ordinarie post för nuvarande chefredaktören skulle ge Livets Ord majoritet i styrelsen, vilket inte skulle se bra ut.

När tidningen startade fanns en ekumenisk bredd i redaktionen och på tidningen som successivt har tunnats ut. En klar majoritet av de anställda,  framför allt på de ledande posterna, tillhör Livets Ord. Man kan konstatera att tidningens vinnande slogan om att vara en oberoende och ekumenisk tidning knappast längre används.

3.      Av en tillfällighet råkade jag för ett tag sedan komma in på Jonathan Ekmans blogg och fick då se en uppmaning till läsekretsen att inleda en förtalskampanj mot den politiska oppositionen, vilket jag rent allmänt tycker är olämpligt och mycket olämpligt när uppmaningen kommer från en ledande samfundsföreträdare. Möjligen förstärktes min indignation av att jag tyckte mig känna igen mönstret.

Carin Stenström

Previous post:

Next post: