Föräldrarna som smittar med mässlingen: ”Jag gör alltså fel om jag utsätter en prematur?”

Skepsisen mot vaccination är väldokumenterad, men pratas nästan alltid som om det vore ett fenomen. Som om det mest var en åsikt, inte en handling som riskerar liv. Vaccinationsskeptikerna har på nätet skapat slutna forum och där i format en rörelse där föräldrar aktivt och öppet uppmuntrar varandra att inte vaccinera och istället skapa naturliga ”skydd” genom att smitta sina barn med sjukdomen. I en grupp berättar föräldrar om … Fortsätt läsa Föräldrarna som smittar med mässlingen: ”Jag gör alltså fel om jag utsätter en prematur?”