≡ Menu

Därför är Rapports graf över dödstal så missvisande: ”Vi behöver prioritera”

Varje gång SVT Rapport publicerar en graf över antal döda i Sverige, är Y-axeln alltid så hög att linjen över Sveriges dödstal framstår som puttrande låg.
Varför? SVT menar först att det var Folkhälsomyndighetens graf som påstår det. Senare återkommer man och förklarar att det är den egna grafen – som man inte har resurser att justera.

Uppdaterat 3/3: Den här artikeln har uppdaterats med ny information, efter att det visade sig att SVT hade felaktiga uppgifter om grafen.

Det är forskaren Peter Dahlgren som aktualiserat diskussionen, eftersom han menar att grafen är djupt problematisk. Han har letat igenom arkivet för Rapports sändningar och kan påvisa att det inte är enskilda misstag, utan ett återkommande problem.

Från SVT:s sida förklarar man först att det inte är deras graf de använder, utan Folkhälsomyndighetens.
”Folkhälsomyndigheten har under året förändrat Y-axeln vid ett par tillfällen och då justeras den också i Rapport. Om vi inte justerar Y-axeln så hamnar den röda kurvan fel och hela grafen blir då missvisande. Därför måste vi följa FHM:s utsnitt.”, skriver Judit Ek, sändningsansvarig för Rapport, i ett mejl.

Men det visar sig vara fel. Det är inte Folkhälsomyndighetens graf SVT använder, utan SVT:s egen graf. Det framkommer först efter att Folkhälsomyndigheten själva frågat efter källan till grafen och SVT dubbelkollar saken. Då framkommer det att grafen i själva verket kommer från SVT:s egna datajournalister. I originalutförandet ser den ut såhär:

Det är sedan samma datajournalister som rekommenderat Rapport att enbart använda sjudagarssnittet till sändningen. Det är ingen dålig rekommendation, men grafen blir ändå missvisande när Y-axelns värde inte justeras. Ännu konstigare blir det när Y-axelns värde ökar dramatiskt över tid (som i videosammanställningen här ovan) medan kurvan minskar. Det är också vad som skapat misstänksamheten mot att SVT genom grafen vill spela ned dödligheten i Sverige.

När SVT rapport upptäcker källan kopplar de in Linnea Heppling, redaktör för SVT:s datajournalister. I ett mejl svarar Heppling om bakgrunden till ändringarna:
”Vi har ändrat y-axeln i den vid några tillfällen när antalet rapporterade dödsfall plötsligt slagit i taket eller gått över skalan vi hade innan. I början av januari skedde det senast (pga stor eftersläpning i rapporteringen under julhelgerna). Plötsligt hade vi en siffra på cirka 350 dödsfall så då justerade vi upp skalan till 400.”

Så om datan och grafen nu hämtas från SVT:s egna journalister, varför vill SVT Rapport fortfarande inte justera den graf de använder, så att den ger en korrekt bild av verkligheten? Det skulle inte kräva något större arbete och de flesta program klarar av sådant automatiskt. Linnea Heppling återkommer inte på något svar på sådana frågor.
Tidigare, när SVT Rapport trodde att de använde Folkhälsomyndighetens egen graf, svarade Rapports Judit Ek att de ”inte vill göra egna grafer då det mycket lätt blir fel. Vi kommer därför fortsätta som nu och får bemöta kritiken med sakliga argument”. Hon fortsätter att hålla fast i det, även om hon ursäktar den tidigare felaktiga informationen om var grafen kom ifrån.

”Att vi inte bett våra datajournalister om en egen graf till Rapport beror på hur vi prioriterar våra resurser. Våra datajournalister arbetar med mängder av olika projekt och prioriterar de arbetsuppgifter som är viktigast och mest intressanta journalistiskt. Att producera en egen graf till Rapport är helt enkelt inte prioriterat även om det vore välkommet.”  

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Bengt Hansson februari 22, 2021, 14:00

  Bra att du försöker bringa klarhet i sån´t här onödigt tjafs. Finns verkligen viktigare, fast svårare, saker att rikta uppmärksamheten på.

  • Denny Dang Trulsson mars 9, 2021, 11:41

   Fast det kan i värsta fall handla om low-key propaganda eller i bästa fall oerhört låg kompetens inom statlig media som har en miljardbudget. Hur är detta ”onödigt tjafs” eller ens oviktigt? Jag anar ett visst förminskande av Karlstens arbete i din kommentar.

   • Lars Holmström mars 9, 2021, 12:51

    Va inte så djävla konspiratoriska

    Du har aning om vad du skriver,

    Det handlade om y-axeln, SVT har väl aldrig ljugit om antalet som avlidit med covid,

 • Inge Nilsson februari 22, 2021, 14:12

  I P1 idag kl1400 i påstår man att överdödligheten
  I Sverige är den högsta sedan 1918 då spanska sjukan härjade.

  Men enligt Dagens medicin konstaterar man följande.
  ”För om folkmängden tas i beaktande dog 1,1 procent av Sveriges befolkning år 1993, att jämföra med ”bara” 0,9 procent förra året, pandemin till trots.”

  https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/overdodligheten-2020-tyder-pa-lagre-dodstal-i-covid-19/

  • Emanuel Karlsten februari 22, 2021, 14:21

   Alla har rätt, och ingen har rätt. Här har jag skrivit: https://emanuelkarlsten.se/aldrig-har-farre-dott-i-sverige-an-augusti-2020-och-darfor/

   • Inge Nilsson februari 22, 2021, 15:04

    Det kan du ha rätt i, men det är något lurt med denna Coronaepidemi då de officiella organen oftast överdriver åt det ena hållet. Därför är det bra att du gräver lite djupare och belyser frågan från fler än ett håll. Märkligt dock att du tycks vara så ensam om detta?

    • Inge Nilsson februari 23, 2021, 05:18

     SCB har sammanställt tydlig och bra statistik över dödstal och befolkningsutveckling i Sverige åren 1749-2020

     Ett problem är att när press, radio & TV jämför fysiska dödstal mellan olika år så tar man oftast inte hänsyn till befolkningsutvecklingen i landet vilket lätt blir missvisande.

     https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik–riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in–och-utvandring-gifta-skilda/

     • Lars Holmström februari 23, 2021, 12:24

      Inge;

      Min erfarenhet är att det är betydligt större risk med att ta hänsyn till t ex befolkningstillväxten,

      Eftersom korrelation mellan ålder och dödstal ter sig mycket hög, borde en mer adekvat jämförelse vara med antal dödsfall i förhållande till befolkning som är över t ex 65 år, men å andra sidan går det då knappast att jämföra med tidigare år, varför SCB gör det enda rätta; redovisar antal dödsfall med kommentar hur många fler vi har blivit sedan spanska sjukan,

      https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/sverige-har-aterigen-overdodlighet–aldre-hardast-drabbade/

    • Lars Holmström februari 23, 2021, 12:15

     Inge Nilsson, du hävdar; officiella organen oftast överdriver åt det ena hållet.”

     Vilka belägg har du för det du hävdar?

     själv ser jag ingen märklighet i att inte fler kikar på detta, men samtidigt beklagar SVTs ovilja att justera Y-axeln, minst sagt dåligt,

     • Inge Nilsson februari 25, 2021, 06:28

      Jag reagerade på att P1 i ett kort inslag i princip jämför överdödligheten för år 2020 med spanska sjukan för hundra år sedan utan att nyansera med fakta. De missar då helt det faktum att 2020 års dödstal endast marginellt avviker i jämförelse med de naturliga dödstalen de senaste 100 åren. Tar man dessutom hänsyn till befolkningstillväxten så är dödstalen i många fall lägre nu än tidigare år vilket troligen inte passar in i medias sensationsjournalistik?

      Jag föringar inte allvaret i denna pandemi men saknar relevanta jämförelser med tidigare epidemier som nog varit minst lika smittsamma och där överdödligheten varit minst lika stor. Man missar lätt att en viss överdödlighet är en indirekt konsekvens av de extrema åtgärder som samhället nu vidtagit. Många har nekats normal sjukvård eller drabbats av påtvingad ensamhet, kraschad ekonomi, med depression och självmord som en följd. De långsiktiga konsekvenserna har vi bara sett början på.

      Som jämförelse och få bättre perspektiv kanske vi borde reflektera lite över dödstal orsakade av svält och krig, för att bredda vår kunskap och få en bättre förståelse av vilken värld vi lever i, ingen av oss är odödlig.(med eller utan vaccin) Ca 800 miljoner människor saknar mat och lider dagligen av svält och svåra sjukdomar till följd av undernäring, människor som med stor sannolikhet kommer att dö i förtid, människor som vi knappt ägnar en tanke åt i vår överflöd.
      För att inte tala om överdödligheten i form av aborter, när ca 34000 ofödda barn dör (slaktas) per år i Sverige, vilket motsvarar 1.34 miljoner (för tidigt döda) enligt socialstyrelsens egen statistik för de senaste 40åren.
      Betrakta detta i jämförelse med de 12 713 i många fall mycket gamla personer som hitintills dött av Corona i Sverige.

      • Lars Holmström februari 25, 2021, 08:46

       Inge; Naturligtvis är det din fulla rätt att jämföra med krig etc. men ser inte något stöd i ditt svar för påståendet ”officiella organen oftast överdriver åt det ena hållet.”

       Själv tycker jag att just hur ska man ska redovisa resultatet av pandemin diskuterats flitigt i officiella organen, inte minst Tegnell och nu senast bäst att jämföra med överdödligheten,

       Förstår ej heller vad ”ca 34000 ofödda barn dör (slaktas) per år i Sverige”, har med saken att göra?

       F ö är anser jag att människan själv ska få avgöra sitt öde, och inte förbjudas ta sitt liv e d. men som sagt ej relevant i frågan,

      • Mikael Rasmusson februari 25, 2021, 12:57

       På länk i slutet finns trovärdigaste statistiken, 12% överdödlighet i Sverige, jag vet inte vart du vill komma, men inför man hårda åtgärder i tid, så går det att undvika överdödlighet. Färre smittade, färre sjuka och därmed en normalt fungerande sjukvård. Du verkar glömma de långtidssjuka i Covid, Storbritannien och Danmark har öppnat speciella mottagningar för dessa, i Sverige ligger vi efter. Detta kommer att belasta Sveriges sjukvård ytterliggare. Och titta på det värst drabbade landet Peru, med 89% överdödlighet. 110000 avlidna i överdödlighet, så går det när man inte har resurser och/eller kompetens att bekämpa pandemin. Som en naturkatastrof eller svältkatastrof.

       https://raw.githubusercontent.com/dkobak/excess-mortality/main/img/all-countries.png

 • Lars Holmström februari 22, 2021, 15:29

  Instämmer till fullo, beklämmande av SVT då bl a grafik är deras hemmaplan,

  lika obegripligt som MSBs rapportering om medborgarnas inställning, vi har en myndighet, SCB, som har uppdraget och kompetensen till skillnad från MSB,

  Ställer mig även frågande till Myndighetens namn, vari beredskapen? i vart fall inte i några lager mig veterligen,

  Är däremot imponerad av MSBs medverkan på FHMs presskonferenser, att nästan aldrig få frågor men ändå medverka torde vara världsrekord i uthållighet och bra självförtroende, själv hade jag vägrat medverka då ingen journalist visat någon som helst intresse för deras medverkan,

 • Mikael Rasmusson februari 22, 2021, 15:33

  Tja, när var det man lärde sig hur man skulle presentera data i grafform? Idag lär man sig det iaf på högstadiet. Beklämmande bortförklaring,

  • Rikard februari 22, 2021, 16:47

   Hej.

   Enkla kurvor och diagram, och vad man ska tänka på när man gör/läser dem (t ex inte luras av tårtdiagram i 3-D) brukade förr höra till matematiken i tredje/fjärde klass i grundskolan. Vill minnas det var liggande och stående staplar, tårtor och enkla kurvor (av typ kronor/veckopeng på y-axeln och hekto godis på x-axeln).

   Instämmer med dig att det låter som en bortförklaring från SVT. De uppenbara följdfrågorna på den ursäkten blir ju dels varför man i sin budget på över 8 500 000 000:- inte har en enda anställd som kan använda ett enkelt bildredigeringsprogram, dels varför man annars både kan producera egna diagram och grafer så väl som modifiera andras.

   Judit Ek kanske har något barn i tioårsåldern i bekantskapskretsen som kan rycka in och hjälpa till?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

 • Göran februari 23, 2021, 10:14

  Idag 2021-02-23 hävdar SVT att 586 000 svenskar har fått minst en dos coronavaccin, det tolkar jag som att det är 586 000 unika personer har fått minst en dos vilket inte stämmer.

  Enligt Folkhälsomyndigheten: 2021-02-19 Antal vaccinerade med minst 1 dos 398 092 varav Antal vaccinerade med 2 doser 187 751 vilket ger sammanlagt 585 843

 • Carl-Magnus Larson februari 27, 2021, 08:45

  Fast FHM tycks nyligen(?) ha justerat sina skalor på sin webplats till en max på 140 avlidna per dag. Kunde inte se att Rapport ännu gjort denna justering? Se min lilla jämförelse som jag gjorde häromdagen; https://twitter.com/cmalarson/status/1359580071720333322?s=19

 • Erik Nylund mars 4, 2021, 23:35

  Eftersom jag jobbar med grafik är min killgissning kanske inte är helt orimlig: SVT besitter duktiga datajournalister. Vilket framgår bland annat av webbsidan med covid-data. Men den grafik som genereras i ett webbgränssnitt kan inte hur som helst plockas in i en annan produktion. I princip måste den göras om på nytt. Vilket samtidigt inte är så svårt – om den görs om av en person som kan hantera data och Adobe Illustrator, för att vidare spara kurvan i ett format som funkar i en nyhetssändning. Problemet här är nog att så inte är fallet, utan grafen har gjorts om av någon som inte riktigt förstår att kurvan kan förstoras på höjden så att den blir tydligare. De ansvariga du talat med är dåligt insatta i dessa teknikaliteter och svarar därför lite svävande.

 • Mikael Rasmusson mars 6, 2021, 15:05

  Fruktansvärt att statsmedia ljuger om sina grafer. Kan de inte vara ärliga och säga att de inte vill skrämma upp medborgarna+ Det är inte Ok för Trump att ljuga, men svenska politiker och media får tydligen göra det om ändamålet är gott! ”Ändamålet helgar medlen” har jag aldirg skrivit under på.

  • Lars Holmström mars 7, 2021, 08:44

   Mikael,

   Humor, du skriver att du inte skrivit på ”ändamålet helgar medlen”, och så skriver du denna kommentar, hur tänker du då?

   • Mikael Rasmusson mars 7, 2021, 20:28

    Precis så, att många tycker att ”ändamålet helgar medlen”, men det är helt främmande för mig och gör mig lätt illamående.

    • Lars Holmström mars 8, 2021, 07:48

     Mikael,

     Men det är precis vad du gör genom att skriva som du skriver,

     Att hävda, grundlöst, en anledning är helt enkelt konspiratoriskt,

     Att SVT presenterar antalet ackumulerade antalet avlidna med covid torde vi vara överens om,

     Att de sedan ändrar y-axeln, enligt mig felaktigt, gör inte det okej att hävda det du hävdar

     • Mikael Rasmusson mars 8, 2021, 20:38

      Men det är ju bara bortförklaringar från SVTs sida, de använder inte FHMs grafer, och y-axeln har alltid varit överdimensionerad. Den psykologiska effekten med en överdimensionerad y-axel är att ”det kunde varit värre”. Har du ngnsin sett en överdimensionerad y-axel när man presenterar temperaturdata för den globala uppvärmingen?

      • Lars Holmström mars 9, 2021, 07:59

       ja, vi är överens om det olyckliga med förändringar av Y-axeln, baserat på det hävda att statsmedia ljuger, tycker inte jag hör hemma här på Emanuel Karlsten,

       Du har ingen aning om det handlar om att inte skrämma upp medborgarna som du hävdar,

       Jag har ingen aning om hur andra länder rapporterar, men jag uppfattar att Rapports sändningar börjar med att rapportera antalet avlidna med Covid

       ”Fruktansvärt att statsmedia ljuger om sina grafer. Kan de inte vara ärliga och säga att de inte vill skrämma upp medborgarna+

      • Mikael Rasmusson mars 9, 2021, 10:17

       SVT ljuger om anledningen till varför graferna ser ut som de gör, det står jag 100% för. Två olika svar har leverats, inget av dem verkar rimligt. Jag är rätt säker på att det handlar om att inte skrämma medborgarna, jag tolkar mycket av den korrespondens (e-mail)som förekommit hos och med FHM på samma sätt. Du får gärna tolka det på ditt sätt. Brittisk tv presenterade överdödlighetsdata redan i somras och de konstaterade av Storbritannien var sämst i EU, inga bortförklaringar där.Men de låg på en helt annat nivå än svensk TV redan för 20 år sedan , jag har bott ett år i England.

Lämna ett svar till Emanuel KarlstenAvbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.