≡ Menu

Just som Sverige bytt ställning och kommer att rösta nej till artikel 13, kommer uppgifter om att också Estland ändrar sin röst.

I ett dokument från Ministerrådets hemsida, som nu sprids i sociala medier, står följande:

Estland har tidigare varit för direktivet i Ministerrådet, trots att en majoritet av landets EU-ledamöter röstade mot direktivet. I uttalandet menar Estland nu att det inte finns tillräckligt balans, men framför allt att Estland nyss haft val och därför inte kunnat ta ställning till den slutgiltiga texten.

Om det innebär att landet röstar emot eller avstår, framgår inte av texten. Uppdaterat: Under helgen publicerades ett nytt dokument som tydliggjorde att Estland lägger ned sin röst.

Samtidigt kommer nya uppgifter om att det i Tyskland pågår förhandlingar på hög nivå i regeringskoalitionen, angående det protokolltillägget som kan bli avgörande för landets röst. Får tyska socialdemokrater inte igenom sitt krav, kan de använda det för att antingen tvinga regeringen att avstå från att rösta eller meddela att de lämnar regeringen. Alternativt lägga sig platt för CDU.

Tysk media hävdar att förhandlingarna kommer att pågå under helgen.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.

Become a Patron!

FAKTA:
EU är på väg att rösta igenom en stor reform av upphovsrätten, kallad Upphovsrättsidirektivet. Den har varit kontroversiell, framför allt på grund av två artiklar: 13 och 11. Kritiker tycker att de gör för djupa inskränkningar i yttrandefriheten, medan andra menar att den är nödvändig.
Två lagstiftande församlingar behöver anta direktivet innan det blir lag i EU: parlamentet och ministerrådert. EU-parlamentet har redan antagit direktivet. Ministerrådet väntas godkänna samma direktiv måndagen den 15/4. Sverige och Estland kommer att rösta emot. Om också Tyskland röstar emot kan inte direktivet godkännas.

Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela, återpublicera och remixa, om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 comments }
Photo credit: Jan Ericson

This is a translation, original here.

The latest meeting of the Swedish Parliament EU Committee is over. Minister of Justice Morgan Johansson was called to the meeting, where he was instructed by Parliament to vote against the EU Copyright Directive during the upcoming decisive meeting of the Council of Ministers on Monday.

Among Swedish MPs on the Committee voting for the decision was the Green Party, junior coalition partners to the Social Democratic Party in government. This is the first time the Greens have voted against the Social Democrats*.

According to Swedish Moderate Party MP Jan Ericson, the committee began with a presentation by the Minister of Justice, after which all parties indicated that they wanted the government to vote no.

“Today’s EU Committee started with a presentation from the Minister of Justice.

Tomas Tobé (Moderate Party) then moved an opposing motion. We want the government to vote against the copyright directive in the Council of Ministers. All parties except the Social Democrats then made the same demands. The Centre Party, the Left Party , Sweden Democrats, the Green Party, the Liberals, the Christian Democrats …”

He continued to tweet his observations from within the meeting:

“Green Party MP Lorentz Tovatt opposes that which he calls ‘the Social Democrat proposal’ to support the Copyright Directive. The Minister for Justice responded sharply that it was ‘the Government’s proposal’. Are the Greens part of the Government or not?”

Moments later, the decision was made: the Swedish government now has to change its vote at the Council of Ministers.

According to Moderate Party MP and EU Committee Vice Chair Tomas Tobé, this kind of action is not at all common, “…extremely unusual. I can’t remember a single occasion during my 13 years in Parliament, but maybe I’ve missed sometime”.

Centre Party MP Annika Qarlsson is pleased with the decision, and sends a message to other member states:

“We now hope that the proposal will be sent back to the EU’s negotiating table so that these two articles can be changed before we decide on whether or not to adopt the Directive. We also hope that more member states will use their common sense and also vote against the Copyright Directive, so that the proposal as it is now being drafted is stopped”.

The Government also believes that they’ve already sought support for their position in Parliament, and had secured broad agreement. Justice Minister Morgan Johansson was surprised, more than anything, by how the Green Party voted, which he says is “unique”. “I haven’t experienced it before”, said Johansson to Swedish news agency TT.

On Monday, European agriculture ministers will meet to vote on a number of ‘A’ items on the agenda; items expected to be voted through without debate. At this stage, Sweden will have to change its vote.

However, the Government isn’t legally bound to conform to the wishes of Parliament in such instances. There’s no law that forces ministers to vote according to Parliament’s demands, but the Constitutional Committee would be keen to discuss it with them if they didn’t.

So what might happen on Monday is still not settled.

Questions remain as to whether the Copyright Directive is completely settled. Not only Sweden, but even Germany needs to change its approach as well, but that’s complicated and not especially likely. Germany’s Justice Minister has said that the Secretariat of the Council of Ministers has demanded that member states have a clear stance by Friday at 12 noon. Nothing has yet been communicated that indicates Germany changing its position on the issue.

In practice, however, each country can change its vote at the last minute, ahead of voting in the Council of Ministers on Monday.

Update: On Friday a new document from the Council surfaced, where Estonia claims to change their vote in the Council:

You can read more about it in Swedish here.

This article is free of charge, and is made available thanks to monthly financial contributions from people who believe in open journalism.
You can contribute too, using Patreon.

The article is published under the CC-BY license, and is free to share, republish and remix, as long as you link back here.

Links in Swedish where indicated with *
Read the 
original post in Swedish.

{ 0 comments }
Foto: Jan Ericson

EU-nämndens möte är över. Justitieminister Morgan Johansson var kallad till mötet där han alltså instruerades av riksdagen att rösta nej till Upphovsrättsdirektivet under det avgörande Ministerrådet på måndag.
Med bland de som ställde kravet var regeringspartiet Miljöpartiet. Det är första gången partiet har röstat emot Socialdemokraterna.

English translation

Enligt moderaten Jan Ericson inleddes nämnden med en föredragning från Justitieministern. Därefter krävde samtliga partier att de önskar att regeringen röstar nej.

Moderaternas Jan Ericson rapporterar inifrån mötet att Miljöpartiet meddelade att de, som är regeringsparti, tar avstånd från Socialdemokraternas förslag. Justitieministern svarar då skarpt att det är ”regeringens förslag”.

Strax senare klubbades beslutet: Regeringen måste ändra sin röst i Ministerrådet.

Enligt nämndens vice ordförande Tomas Tobé (M) är greppet mycket ovanligt.

– Extremt ovanligt. Kan inte komma på en enda gång under mina 13 år i riksdagen men kanske har jag missat någon gång.

Annika Qarlsson (C) är nöjd med beslutet och skickar med en hälsning till övriga medlemsländer.

– Vi hoppas nu att förslaget skickas tillbaka och kommer upp på förhandlingsbordet i EU för att dessa två artiklar ska kunna ändras, innan vi kan ta ställning till att anta direktivet. Vi hoppas även att fler länder i EU tar sitt förnuft till fånga och också röstar nej till upphovsrättsdirektivet så att förslaget som det nu är utformat stoppas.

Regeringen menar att de har sökt stöd för sin hållning i riksdagen tidigare, och då fått ett brett mandat. Justitieminister Morgan Johansson är nu förvånad över att framför allt Miljöpartiets röstar mot, något som han kallar ”unikt”.
– Jag har inte varit med om det tidigare, säger Morgan Johansson till TT.

På måndag ska Europas jordbruksministrar mötas. Planen har varit att detta möte även ska behandla ett antal så kallade ”A-punkter”. Dessa har inte med jordbruk att göra, utan är frågor som redan är färdigförhandlade och bara formellt ska röstas igenom. Det är under detta möte Sverige nu alltså ska ändra sin röst och rösta nej.

Men. Regeringen måste inte lyssna på riksdagen. Det finns ingen lag som tvingar ministrar att rösta enligt riksdagen, men skulle de inte göra det väntar konstitutionsutskottet.

Vad som händer på måndag är alltså fortfarande inte avgjort. Inte bara Sverige, utan framför allt Tyskland måste ändra sin hållning. Det är komplicerat och kanske inte heller särskilt troligt att Tyskland ändrar sig. Tyskland justitieminster menar att Ministerrådets sekretariat krävt att medlemsländerna måste ha en klar hållning innan fredag kl 12, men i praktiken kan varje land ändra sin röst i sista sekund, innan voteringen i Ministerrådet på måndag.

Uppdaterat: Även Estland ändrar sin röst

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.

FAKTA:
EU är på väg att rösta igenom en stor reform av upphovsrätten, kallad Upphovsrättsidirektivet. Den har varit kontroversiell, framför allt på grund av två artiklar: 13 och 11. Kritiker tycker att de gör för djupa inskränkningar i yttrandefriheten, medan andra menar att den är nödvändig.
Två lagstiftande församlingar behöver anta direktivet innan det blir lag i EU: parlamentet och ministerrådet. EU-parlamentet har redan antagit direktivet. Ministerrådet väntas godkänna samma direktiv måndagen den 15/4. Sverige och Estland kommer att rösta emot. Om också Tyskland röstar emot kan inte direktivet godkännas.

Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela, återpublicera och remixa, om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 comments }

Sverige och Tyskland kan fortfarande välta Upphovsrättsdirektivet. Men då måste några avgörande saker hända idag. I båda länderna.

Uppdaterat:Sveriges riksdagsledamöter har just inlett processen som ska tvinga justititieminister Morgan Johansson att ändra sig – och rösta nej till direktivet på måndag. Du kan läsa mer om det här.

Tysklands koalitionsregering å sin sida, har tuffa timmar framför sig (läs mer om bakgrunden här). Det Kristdemokratiska regeringspartiet CDU vill rösta igenom direktivet, men deras koalitionspartner Socialdemokraterna, SPD, sätter sig på tvären. Nu har justitieminister Katarina Barley (SPD) satt en deadline till klockan 18.00.

Vad det gäller – ett protokolltillägg

Katarina Barley, SPD

Socialdemokraterna i Tyskland (SPD) är egentligen emot artikel 13 i direktivet, men känner att det vore oansvarigt att rösta emot och splittra den redan sköra koalitionsregeringen. Deras lösning är därför att föra ett tillägg till protokollet om att Tyskland vill göra undantag i direktivet.

Enligt tyska medier handlar det om en skrivelse att landet kommer införa det som står i direktivet, men ”med mål att göra det utan instrument som filtrerar uppladdningar”. I direktivet finns ingen text där det uttryckligen står något om ”filter”, däremot att det ska finnas en funktion som ser till att otillåtet material inte publiceras. Det är också oklart om en protokollnotering betyder något i praktiken. I regelverket för Ministerrådet tydliggörs att ett protokolltillägg inte kan begränsa ett direktiv, utan bara bekräfta en tolkning av direktivet. Protokollet kan med andra ord bli ett slag i luften, men är oavsett en symboliskt viktig markering för SPD.

Ministerrådets deadline – och en omröstning

Sekretariatet för Ministerrådet har krävt att medlemsländerna ska ha sin hållning klar klockan 12.00 på fredag. Det hävdar Tysklands justitieminster Barley. Det innebär att Sverige kommer klara det med liten marginal, eftersom EU-nämnden möts på fredag förmiddag.

För Tyskland är det värre. Förbundskansler Merkel har sagt att formuleringen i ett tillägg måste godkännas genom ett röstningsförfarande. Och ett sådant röstningsförfarande har man lagt in i nästa vecka. Vilket alltså är efter både sekretariatets deadline och Ministerrådets möte på måndag. Att kräva en sådan votering skulle omöjliggöra SPD att motsätta sig direktivet eller kräva någon särskild skrivning.

Frågan är nu hur SPD därmed reagerar.

Det är bara timmar kvar – sedan vet vi mer om den sista möjligheten att stoppa Artikel 13 var lika osannolik som den tidigare framstått.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen.
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela, återpublicera och remixa, om du hänvisar tillbaka hit.

FAKTA:
EU är på väg att rösta igenom en stor reform av upphovsrätten, kallad Upphovsrättsidirektivet. Den har varit kontroversiell, framför allt på grund av två artiklar: 13 och 11. Kritiker tycker att de gör för djupa inskränkningar i yttrandefriheten, medan andra menar att den är nödvändig.
Två lagstiftande församlingar behöver anta direktivet innan det blir lag i EU: parlamentet och ministerrådet. EU-parlamentet har redan antagit direktivet. Ministerrådet väntas godkänna samma direktiv måndagen den 15/4. Sverige och Estland kommer att rösta emot. Om också Tyskland röstar emot kan inte direktivet godkännas.

{ 0 comments }
Axel Voss, tyska CDU, andra från vänster. Foto: Herman Caroan, ccby

Sverige kommer med stor sannolikhet att ändra sin röst i Ministerrådet, rapporterade vi igår. Men det räcker inte för att fälla Upphovsrättsdirektivet. Inte ens om sex andra länder byter hållning kommer det innebära en förändring, läs mer ingående om det här.

Men. Det räcker att Tyskland ändrar sig – och då behöver inte något annat land byta hållning. Så hur sannolikt är det? I tyska parlamentet finns i teorin redan en majoritet mot direktivet – trots det är det inte sannolikt att landet kommer att byta hållning i det avgörande Ministerrådets sammanträde på måndag. Men saken är komplicerad.

Tyskland har redan röstat emot Direktivet i Ministerrådet – påstås ha vänt efter kohandel

För bara två månader sedan röstade Tyskland, tillsammans med Sverige, mot direktivet i Ministerrådet. De formella trilogerna avbröts då i flera veckor och i kulisserna förhandlade Frankrike med Tyskland för att få dem att vända tillbaka. Tysklands näst största dagstidning, FAZ, publicerade uppgifter om att Frankrike köpslog med att ge stötta byggandet av Nordstream 2, en gasledning till Ryssland. Det fick Tyskland att vända och rösta för direktivet.

Direktivet har letts av en tysk ledamot

Men Tyskland är också det land där den föredragande ledamoten för direktivet, Axel Voss, kommer från. Och det land där lobbytrycket kanske varit som hårdast. I landet finns ett av de mediehus som lobbat hårdast i frågan, den mäktiga mediekoncernen Axel Springer. Det i sig är inget konstigt – även svenska mediehus har anställda som arbetar med påverkan och lobbyism i EU – men det gjort frågan oerhört infekterad och polariserad i Tyskland. Det har också lett till en rykten – bland politiker, men också kritiska aktivister – om att medier skulle ha villkorat sin bevakning av ledamöter, utifrån hur de röstade i frågan. Något som Voss under en frågestund medgav (översättning), för att senare kraftfullt dementera.

De tyska Socialdemokraterna avgör frågan

Nyckeln är ett av regeringspartierna, de tyska Socialdemokraterna (SPD). Partiet har haft det mycket tufft i de senaste valen och ligger konstant på stora minussiffror i opinionsmätningarna. Partiet har i flera år varit stödparti till den kristdemokratiska (CDU) regeringen i landet, vilket gjort att partiet tappat tydlighet gentemot väljarna. Trots det valde partiet att, efter senaste valet, än en gång ingå i en regeringskoalition, som en nu ännu mindre spelare. Men det beslutet röstades igenom med mycket liten marginal. Splittringen är därför stor i partiet och har lett till att enskilda ledamöter profilera sig i frågor som går emot regeringens. Till exempel har EU-ledamoten Tiemo Wölken (SPD) valt att positionera sig starkt mot direktivet och blivit en ledande kritisk röst i frågan. Det har också lett till åtminstone individuellt positiva opinionsmässiga effekter.

SPD:s hållning i frågan blir därför avgörande.

I år väntar tre olika val där tyska socialdemokrater måste prestera bättre. Att då gå ut och bära ansvar för att direktivet gått igenom skulle vara tufft. Men alternativet är att rösta mot regeringen och därmed bryta upp den redan sköra koalitionen. Det menar flera tyska socialdemokrater vore oansvarigt. Det skulle inte minst bryta mot den sköra överenskommelse och koalition som leder landet.

Förra veckan höll tyska Bundestag en debatt om direktivet, men regeringen sköt fram ett röstningsförfarande i frågan till efter Ministerrådets röstning. SPD ville då, i utbyte mot stöd, åtminstone få invändningar förda till protokollet. Det avfärdade CDU, vilket gör att SPD:s position är något oklar.

SPD:s Tiemo Wölken menade åtminstone förra veckan att partiet och Tyskland därför borde avstå från att alls rösta i rådet.

Skulle Tyskland göra det, skulle det räcka för att stoppa direktivet, eftersom EU då inte skulle nå upp i 65 procents stöd.

Resultat utifrån EU:s röstningskalkylator

Ifall det händer, kan EU-kommissionen dra tillbaka direktivet. Om Ministerrådet däremot röstar ned direktivet med en majoritet får EU-kommissionen kliva in och arbeta fram ett nytt förslag som tar hänsyn till invändningarna hos Ministerrådet. Sannolikt blir det ett direktiv utan artikel 13, eller åtminstone utan ett ”internetfilter”. Detta får sedan Europaparlamentet på nytt ta ställning till under 6 månader, innan de igen måste rösta på det och det kan återgå till votering även i Ministerrådet.

Uppdaterat: Regeringspartiet CDU kommenterar under onsdagen på Twitter, och CDU:s ungdomsförbunds ordförande tar ställning mot direktivet.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen och tillgänglig. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela, återpublicera och remixa, om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 comments }

Redan förra veckan rapporterade vi att riksdagen kommer tvinga regeringen att ändra sin röst, genom ett ovanligt drag: På torsdag väntas EU-nämnden kalla ministern till ett möte dagen därpå, där en majoritet ska instruera justitieminister Morgan Johansson att rösta nej till Upphovsrättsdirektivet.
Även SVT och TT rapporterade om detta under måndagen, med en egen rundringning till samtliga svenska partier.

Uppdaterat 12/4 2019: Nu är det klart, riksdagen tvingar en ändring i Ministerrådet:

Frågan är nu vad den nya hållningen får för konsekvenser. EU-parlamentet har redan antagit direktivet, det är alltså bara ett formellt beslut som saknas i Ministerrådet innan direktivet slutligen är antaget. Teoretiskt är det redan antaget, eftersom alla medlemsländer redan meddelat sin position genom EU-ambassadörer i Coreper.

Inför Ministerrådets möte på måndag har fem länder formellt meddelat att de kommer att rösta mot direktivet: Polen, Nederländerna, Finland, Italien, Luxemburg. Två länder avstår: Belgien och Slovenien. Alla övriga har sagt att de ska rösta ja.

För att direktivet ska avslås behövs en blockerande minoritet, på 35 procent. Just nu ser det ut såhär:

Voting calculator

Skulle Sverige ändra sig, skulle det bara innebära en marginell förändring, från 23,88 procent, till strax under 26 procent:

Voting calculator

Det behövs alltså nästan 10 procentenheter till för att nå upp till den blockerande minoritet och därmed ganska många fler små länder som skulle behöva ändra sig.

När parlamentet röstade i frågan fördelade sig rösterna per nation på följande sätt (grafik från Votewatch, original finns inte längre tillgängligt):

Där framkommer att av de fem länder som i Ministerrådet röstar nej, har tre en majoritet i parlamentet som också röstade nej. Finland och Italien hade en majoritet ledamöter som röstade ja till direktivet.

Därför är det svårt att utifrån ledamöternas röster dra slutsatser kring hur de skulle kunna rösta annorlunda i ministerrådet.

Men värt är ändå att notera att flera länder hade en majoritet ledamöter som röstade nej i parlementet: Tjeckien, Österrike, Cypern, Estland – och Sverige.

Så om alla dessa fyra nya länder hade anslutit sig till nej-sidan även i Ministerrådet, hade det räckt?

Nej.

Du kan själv göra uträkningar här

Inte ens om de två som avstår, Belgien och Slovenien, skulle rösta nej skulle det räcka. Då skulle nej-sidan komma upp i 33,33 procent, 1,77 procentenheter från att nå en blockerande minoritet. Det skulle alltså behövas ytterligare länder för att nå dit.

Men det finns ett land till som ännu inte nämnts. Tyskland. Ett land där en majoritet av de tyska ledamöterna i parlamentet faktiskt röstade mot direktivet. Där hundratusentals medborgare protesterat mot förslaget på gatorna. Och där ansvarig minister själv är kritisk till förslaget.

Det finns till och med en teoretisk majoritet i tyska Bundestag mot förslaget – men saken är komplicerad.

Här kan du läsa mer om det:

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen och tillgänglig.
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela, återpublicera och remixa, om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 comments }

Den fackliga organisationen lobbade i sluttimmarna för att Sverige skulle rösta ja till Artikel 13. Deras röst var tung – de representerar över 600 000 svenskar – och påverkade svenska politiker i slutspurten.
Men förbundet hade inte stöd. Varken hos sina medlemmar, deras förbund eller den egna styrelsen.
Nu backar Sveriges akademiska centralorganisation (Saco).
– Förankringsrutinerna brast i det här fallet, det beklagar vi, säger Saco i ett uttalande.

Måndagen den 25 mars, klockan 19:19 publicerades utspelet på Twitter.

Tillsammans med de två andra fackliga organisationerna representerar de därmed nästan samtliga fackförbund i Sverige, med ungefär 3,5 miljoner medlemmar. Att utspelet var gemensamt är inte konstigt. Organisationerna samverkar till exempel i EU, med gemensamt kontor, och har flera kulturskapare i organisationerna.

Utspelet var blytungt och betydande i slutspurten innan votering. Morgonen efter höll Socialdemokraterna en pressträff i EU-parlamentet. Där medgav flera ledamöter att just kulturarbetare och deras organisationers påtryckningar haft stor betydelse när flera av dem nu bytt hållning.

Samtidigt var flera medlemmar i facket upprörda över deras organisations utspel. Framför allt inom Saco. Några dagar tidigare hade ett av Sacos medlemsförbund, DIK – facket för kultur, reklam och kommunikation, gått ut och tagit offentlig ställning mot direktivet. Och när Sacos utspel blev känt var Sveriges ingenjörer, med cirka en fjärdedel av Sacos totala antal medlemmar, rasande.

I interna mejl, som denna sajt har tagit del av, skriver ordförande i Sveriges ingenjörer, Ulrika Lindstrand, att hanteringen är ”remarkabel”. Ingen från Saco har sökt stöd eller informerat sina medlemmar innan utspelet. Inte heller har Saco sökt stöd i sin styrelse. Det framkommer också att Sveriges ingenjörer krävt att Saco ska redovisa hur de kommit fram till beslutet och hur beslutsgången varit.

När Sveriges ingenjörer ombeds att formellt kommentera sin hållning väljer de att svara i en skriftlig kommentar: ”Nej, vi hade inte fått information om att Saco skulle gå ut och ta ställning i denna frågan/…/Sveriges Ingenjörer har själva inte utrett frågan och ställer oss därmed inte bakom det ställningstagande som Saco gjort. Med anledning av hanteringen har vår förbundsstyrelse haft diskussion med Saco om hur likande situationer ska undvikas i framtiden”.

Även DIK är kritiska. I en kommentar skriver de: ”/…/det upphovsdirektiv som nu ligger på bordet har allvarliga demokratiska problem och kommer att få betydande negativa konsekvenser både för enskilda individer – kulturskapare och andra – och för bibliotek, arkiv och museer. Det hade vi sagt till Saco också om de hade kontaktat oss i frågan. Men, så blev det inte den här gången och det har vi så klart en intern dialog med Saco om.”

Saco medger att det blev fel, men vill inte ställa upp på en intervju. I en kommentar skriver de:

”Saco har kommunicerat till våra medlemsförbund att de interna förankringsrutinerna brast i det här fallet. Det beklagar vi. Det som Saco har gått ut med är vårt eget ställningstagande. Bland våra 22 medlemsförbund råder det delade meningar kring direktivet, vilket vi som centralorganisation självklart respekterar.”

Men särskilt delade meningar är det inte ute i förbunden. En rundringning till förbundets samtliga förbund visar att de flesta inte visste om Saco ställningstagande, och inte heller vad de själva ska tycka. Av de svarande är det bara ett förbund, Sveriges skolledarföbund (7 000 medlemmar), som är positiva till Sacos hållning i frågan.

Saco vill inte kommentera vidare, utan hänvisar till att de inte tar sina ”interna processer” externt.

Den här artikeln finansieras med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen och tillgänglig. Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela, återpublicera och remixa, om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 comments }

Mest retweetade v14

10)

9)

8)

7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Se tidigare veckors största tweets här.

Topp 10 mest retweetade tweets någonsin

{ 0 comments }

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, riktar tung kritik mot det Upphovsrättsdirektiv som röstades igenom av parlamentet.
Men den kommer först efter att parlamentet har röstat.

Akademin är en av landets tyngsta i sitt område och världens äldsta ingenörsvetenskapsakademi. Nu menar ordförande, Staffan Truvé, att utspelet är ett sätt att påverka ledamöterna i EU-nämnden, inför riksdagens kuppartade försök att stoppa direktivet nästa vecka.

Staffan Truvé

IVAs tar framför allt sikte på att Sveriges mediegrundlagar innehåller ett förbud mot förhandscensur, som vanligtvis är så starkt att teleoperatörer i Sverige inte ens har rätt att läsa av deras kunders information.

”Det är anmärkningsvärt/…/att upphovsrättsdirektivet önskar förändra detta i grunden. Inte bara genom att införa förhandsfiltrering av innehåll, utan också genom att flytta ansvaret för filtreringen till den kommersiella marknaden/…/den lösning som föreslås riskerar att få allvarliga konsekvenser för öppenhet och yttrandefrihet.”, skriver IVA

Staffan Truvé säger att IVA varit engagerade i debatten även tidigare, fast under ytan.
– Vi har bedrivit så kallad ”tyst diplomati” tidigare och pratat med departementet och enskilda ledamöter. Men att vi nu gjorde detta är väl dels för att allt inte är förlorat än och vi ville göra en tydlig markering. Dels för att bygga opinion inför nämnden och om och när direktivet går igenom förbereda politiker så att de förstår vad det handlar om.

Har ni haft någon diskussion tidigare om att göra ett publikt ställningstagande?
– Nej, faktiskt inte. Vi trodde att det skulle vara mer effektivt att ta det separat, inte publikt. Det är alltid lätt att vara efterklok, kanske hade det hjälpt några att inte trycka på fel knapp, men det hade kanske ändå inte ändrat resultatet.

Hur länge har ni bedrivit det ni kallar ”tyst diplomati”?
–Som alla andra kom vi igång för sent. I höstas, i september, blev vi nog som alla andra ganska överrumplade att den här processen gick så mycket snabbare än väntat.

I övriga Europa har det varit betydligt vanligare att akademiker samlats gjort gemensamma uttalanden mot direktivet. FN:s observatör för mänskliga rättigheter, inte minst. Såg ni det och var det något som gjorde att ni avvaktade med att ta en publik hållning?
– Nja. Vi kanske trodde, som alla andra, att det var en process som somnat in, och sedan kände vi kanske också, och nu talar jag nog mer för mig personligen, att det nog fanns en majoritet emot det här [i parlamentet, reds anm].
– Men det blev en intressant lärdom.

Flera av Sveriges största fackliga organisationer tog offentligt ställning för direktivet innan omröstningen, med motiveringen att de vill stötta deras medlemmar som är beroende av upphovsrätten.

IVA skickade under fredagen ut sitt uttalande till samtliga ledamöter i EU-nämnden.

Den här artikeln finansieras med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen och tillgänglig. Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.

Fotnot: Även om ordförandeuppdraget i IVA är ett förtroendeuppdrag, och Staffan Truvé representerar en organisation av oberoende akademiker, ska det noteras att Truvé är delägare i Recorded future, ett bolag där Google är en av delägarna.

{ 0 comments }

Just som allt tycktes vara klart med Upphovsrättsdirektivet, kommer en sista vändning. Svenska riksdagsledamöter planerar nu att göra ett försök att ändra Sveriges hållning i Ministerrådet – och tvinga Sverige att rösta nej.
Men det är komplicerat…

Uppdaterat: Här läser du det senaste i frågan.

För att Upphovsrättsdirektivet ska kunna antas måste det godkännas av EU:s två lagstiftande församlingar, parlamentet och Ministerrådet.

Det ena skedde i tisdags förra veckan, när EU-parlamentet röstade igenom direktivet, med artikel 13.
Det andra skedde strax innan parlamentets röstning, men bara på ambassadörsnivå, i ”de ständiga representanternas kommitté”, Coreper.

Fortfarande måste beslutet alltså tas på formell ministernivå.

Det är här de svenska ledamöterna nu ser en lucka – och sin chans. Bland svenska partier är det bara Socialdemokraterna som är för Upphovsrättsdirektivet (även om också Sverigedemokraterna ”råkade” rösta fel, senast). Övriga har varit och röstat emot, även i EU-parlamentet.

Trots det har Sveriges S-ledda regering godkänt direktivet på ministernivå, även om de först var kritiska och försökte stoppa det. Ansvarigt utskott för frågan, Näringsutskottet, har tidigare framfört kritik mot att regeringen inte inhämtat tillräckligt med stöd hos riksdagen för det. Regeringens har då svarat att ingen tidigare visat intresse och hänvisat till dokument där regeringen getts ett stort och fritt mandat i frågan.

– Det stämmer till viss del, men eftersom regeringen har ett informationsövertag är det svårt för oss att kalla till en överläggning om vi inte ser att regeringen tänker byta åsikt, säger Arman Teimouri (L), ledamot i näringsutskottet, efter regeringens svar.

Men den sista instansen innan Sverige formellt kan godkänna direktivet är alltså EU-nämnden. En av riksdagens tyngsta organ med 17 ledamöter, där regeringen måste inhämta godkännande inför avgörande omröstningar.

EU-nämndens handlingsutrymme är begränsat, men de sammanträder med regeringen varje fredag. Dagen innan mötet får ledamöter en lista över vilka frågor som är ”A-punkter”, det vill säga sådana frågor som kommer att klubbas igenom utan diskussion på EU:s nästa ministerråd. När en fråga dyker upp som A-punkt, har ledamöterna en chans.

Om fem ledamöter i nämnden kräver det, måste ordföranden kalla ansvarig minister till nämnden för överläggning.

Flera ledamöter har aviserat att detta är deras plan. Nämndens vice ordförande, Tomas Tobé (M) har sagt det, och även Annika Qarlsson (C).

– När frågan kommer upp till EU-nämnden kommer jag att begära överläggning och att justitieminister Morgan Johansson (S) kommer till nämnden. Vi kommer att rösta nej och hoppas att vi får en majoritet för det i EU-nämnden så att Sveriges ståndpunkt blir ett nej, säger Annika Qarlsson.

Skulle partierna rösta enligt sin tidigare hållning, skulle det bli enkelt att samla en fällande majoritet i EU-nämnden.

Preliminärt kommer Ministerrådet ta upp frågan som A-punkt under sammanträdet den 15 april. Det innebär att EU-nämnden kan ta upp det tidigast på torsdag nästa vecka. Och att frågan avgörs på fredag, nästa vecka. Bara tre dagar innan mötet.

Men. Och det är ett viktigt men.

Inte ens om Sverige byter hållning i Ministerrådet, räcker det för att stoppa direktivet. Däremot: Om Sverige byter sida, finns chans att fler gör det.

Det är många ”men” – men det är också en ny utveckling i en fråga som avgjordes för att 13 ledamöter råkade trycka på fel knapp i EU-parlamentet.

{ 2 comments }