≡ Menu

Sant och falskt i Ann Lindes intervju med tysk tv

Tyska Deutsche Welle gjorde förra veckan en uppmärksammad intervju med Sverige utrikesminister Ann Linde. Det har lett till stor debatt här hemma i Sverige, dels för att Linde slog tillbaka mot reporterns frågor, men också för att hon påstods ljuga.
Här följer därför en genomgång och faktagranskning av påståenden under intervjun. (se original-intervjun här)

Påstående: Sverige har passerat smittans topp.
Sant. Deutsche Welle (DW) säger i intervjun att European Centre for Disease Prevention (ECDC) konstaterat att Sverige och Polen är de enda länderna som inte passerat toppen av smittan. Ann Linde slår tillbaka och säger att det inte stämmer, inte minst eftersom svenska Folkhälsomyndigheten samma vecka presenterat statistik som sagt motsatsen.
Uppgifterna från ECDC är korrekta, men det DW utelämnar är att prognosen baseras på antalet som testats med covid-19. Under den senaste månaden har Sverige dramatiskt ökat testandet hos allmänheten, vilket också föranlett att statistiken över antal smittade ökat, trots att antalet dagliga döda och inlagda på intensivvården minskat. ECDC medgav också denna problematik och sa i samband med rapporten att ”Increases in testing in Sweden may partly explain this increase”.

Påstående: Folk följer lagändringar om att tvätta händerna.
Falskt. Men att det här förstås som att Sverige har lagar för att tvätta händerna får nog ursäktas av Ann Lindes bristfälliga engelska. Mer exakt påstår Linde: ”we managed to get our people to follow recommendations, and also we have legally binding measures, like social distancing, and also washing your hand, dont travel, work from home.” De första två kommatecken i citatet ska nog ses som en parentes, och förstås som ett sätt för Linde att lägga till att Sverige också har lagar. Men för den utan förförståelse eller insyn i Sveriges strategi framstår det märkligt och påståendet är i sak fel.

Påstående: Sverige har bara släppt in smittan på äldreboenden i Stockholm.
Falskt. Linde säger att ”What we have not managed to do is to keep the virus out of the elderly care centers in the specific region of Stockholm and the surroundings of Stockholm.” Vilket är fel. Smittan har funnits på äldreboenden i 234 av Sveriges 290 kommuner.

Påstående: ”För två veckor sedan startade vi masstestning/…/varje person kan gå och testa sig”
Falskt. Ann Linde menar i efterhand att hon syftade på Stockholm, där alla kan testa sig.

Påstående: Vi har inte längre någon överdödlighet
Sant. Eller om vi har någon är den marginell. Sedan början på juni visar preliminära siffror från SCB att vi ligger i nivå med det normala, läs mer här.

Påstående: Privatiseringen av äldreboenden är en del av anledningen till att äldre drabbats extra hårt.
Falskt. Även om det inte sägs rakt ut impliceras de privata äldreboendenas skuld flera gånger av Ann Linde. Det finns inte någon nationell jämförelse publicerad, men flera regionala – och bland dessa finns inget som indikerar att privata boenden haft sämre utfall. Göteborgsposten gjorde i början på maj en genomgång där det, tvärtom, visade sig att det var kommunala äldreboenden som klarat sig sämre. Och 14 juni visade Sveriges radio Uppland att de privata klarade sig bättre i deras län. Och 2 juni publicerade SVT en stor granskning där de visade att kommunala äldreboenden klarat sig sämre. Vårdföretagarna har krävt en rättelse av utrikesministern.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Johan juni 24, 2020, 14:30

  Vi vet inte om överdödligheten är sant eller falskt då det kanske pga samhällets begränsningar håller annan dödlighet nere.

  • Emanuel Karlsten juni 24, 2020, 14:33

   ”överdödlighet” är ett begrepp för att beskriva glappet mellan den förväntade och faktiska summan totala döda. Så i strikt mening vet vi om vi har överdödlighet eller inte. Även om jag förstår vad du far efter.

  • Anton juni 26, 2020, 14:30

   Enligt denna bild(Karlsten egna) https://i0.wp.com/emanuelkarlsten.se/wp-content/uploads/2020/06/image-33.png så ser i alla fall jag att vi fortfarande har en överdödlighet. Sedan är det bra att veta att det tar upp till 5 veckor innan alla dödsfall kommer in i statistiken.

  • Marek Stepniewski juni 28, 2020, 12:58

   Kan någon förklara för mig varför vi i Sverige använder den kumulativa folkstatistiska termen ”överdödlighet” för att åskådliggöra just covid-19s inverkan. Överdödligheten är som sagts relativa kumulativa kvoten mot normalt förväntat statistiskt antal döda över analyserad tidsperiod och förefaller inte som det bästa måttet på covid-19. Jag har inte noterat att andra länder eller internationella organisationer (typ ECDC) rapporterar överdödligheten. De rapporterar antal döda totalt och per capita vilket trots invändningar om det rör sig om döda av covid-19 eller med covid-19 ändå ett bättre mått att jämföra mellan länderna än att titta på överdödligheten.

 • Ola juni 24, 2020, 17:05

  Även när det gäller ”Sverige har passerat pandemins peak.” så kan man inte tvärsäkert säga att vi passerat peaken. Det är först när vi legat på ett ungefärlig jämn testnivå under lite längre tid (och att antalet nyupptäckta fall per dag minskar) som man kan vara säker på detta. Att titta på antalet döda är ett trubbigt/lurigt verktyg eftersom det beror ju på vilka grupper som för tillfället drabbas hårdast. Exempelvis är det ju högst sannolikt att äldreboenden nu har ”skärpt till sig” väsentligt (efter åtskilliga artiklar) med bättre rutiner, skyddsutrustning och man kanske dessutom inte längre sätter in palliativ vård som primär ”behandling” via telefon (efter ett antal artiklar och larm från anhöriga) utan ger de sjuka en chans till överlevnad.
  Vidare så har ju antalet testade per vecka visserligen ungefär dubblerats senaste månaden MEN antalet upptäckta fall har också ungefär dubblerats.
  Ett mer korrekt och rättvisande svar av Ann Linde vore: ”Det finns möjligen indikationer på att vi passerat peaken eftersom antalet döda per vecka har minskat och likaså antal IVA-fall. Dock ligger vi dessvärre skyhögt över alla andra länder i Europa när det gäller nya upptäckta fall per 100.000 invånare per dag TROTS att många länder testar fler per 100.000 och vecka än Sverige.”

 • Mats juni 24, 2020, 17:25

  Det går inte att komma runt det enkla faktum att äldreboenden i praktiken är palliativ verksamhet. Mycket får skrivs ut från äldreboenden, snudd på samtliga boende dör där förr eller senare.

  Därmed inte sagt att äldrevården hanterat pandemin bra. Mycket har funkat dåligt på väldigt många äldreboenden, även långt före pandemin. Det måste bli bättre.

  • Ola juni 24, 2020, 17:56

   Sant

 • Ola juni 24, 2020, 18:04

  Det är sant men å andra sidan är det få människor som kommer levande ut från livet heller :-) . Så målet måste ju ändå vara att det är bättre att dö sen än nu.

 • Sebastian Craenen juni 24, 2020, 20:30

  Du bör ändra följande stycke ur andra paragrafen

  ”Under den senaste månaden har Sverige dramatiskt ökat testandet hos allmänheten, vilket också föranlett att statistiken över antal smittade ökat, trots att antalet döda och inlagda på intensivvården minskat.”

  Antal döda kan omöjligen minska. Däremot minskar antal döende eller antal döende per dag.

  • Emanuel Karlsten juni 24, 2020, 21:22

   Sant! Tack!

 • Emmi Ebbesson juni 24, 2020, 23:40

  Att privatisering av äldreboende är en del av orsaken är inte samma sak som att säga att privata äldreboende har fler smittade än kommunala. Eller missar jag något? Syftas det inte till att genom att tillåta privatisering i äldreomsorgen är äldreomsorgen generellt sämre lämpade att undvika smitta (fler timanställda, större omsättning på personal mm).

  • Dan Kärreman juni 26, 2020, 12:14

   Jo, detta är korrekt. Vad diskussionen av ’privatisering’ av äldrevården handlar om är egentligen inte så mycket huvudmannaskapet som det som kallas ’new public management’, NPM. Väldigt kortfattat kan man säga att NPM handlar om att få mer effektiva offentlig verksamhet genom att introducera konkurrens och tillåta vinstmotivet som ledstjärna för verksamheten. Problemet är att ’effektiviteten’ mätt på det här sättet betyder att det finns incitament att välja billigast möjliga personal och minimera lagerhållning och dylikt. Långsiktigt har det också effekter av att man introducerar sk transaktionskostnader (upphandling är tids- och kunskapskrävande – att handla upp äldrevård är inte direkt som att köpa tandkräm på ICA). Det öppnar också upp för det som på finanssvenska kan kallas regleringsarbitrage. En del friskolekoncerner har till exempel använts som plattformar för skatteplanering, där pengar från friskoleverksamheten har kunnat utnyttjas för att placera pengar i skatteparadis. Det är kanske inte huvuduppgiften för en offentlig verksamhet, men det har varit en viktig uppgift för hitta lönsamhet för investerare. Man kan se det som en snedstyrning av resurser.

   Det finns många problem med NPM men den största är att man introducerar marknadsmoment och vinstincitament i verksamheter där det är olämpligt av olika skäl. Ett flagrant exempel är outsourcingen av körkortsregistret som innebar att skyddade identiteter i princip kunde läsas direkt av främmande makt. Just-in-time när det gäller läkemedel och PPE har också visat sig mindre lyckat i pandemitider.

   I princip kan detta lösas med regleringar men då blir det också mindre intressant att bedriva verksamhet för de som drivs av vinstmotivet, och då försvinner huvudpoängen med NPM (de extra kostnaderna finns dock kvar).

   Att räkna huruvida det är mer smitta på en kommunalt ägd eller en privat ägd äldrevårdsanläggning är att missa vad som egentligen pågår.

   • Emmi juni 26, 2020, 17:08

    Exakt min poäng. Tack för ditt utförliga svar.

 • Fredrik Drake juni 25, 2020, 11:05

  Bra skrivet!

  Avseende om Sverige har ”peakat” eller inte så kan vi med bestämdhet säga att vi har högst antal nysmittade per invånare för tillfället. Delvis går det att förklara med att testerna ökats den senaste tiden. Dock borde avvaktas till kurvan på nysmittade avtar (vilken den gjort för i princip samtliga andra europeiska länder) tills man kan bli lugnare. Fakta är att smittan sprids i dagsläget mer i Sverige än i jämförbara länder. Källor för detta är bla tyska motsv till FHM och ECDC.

  Både Ann Linde och FHM tar enligt andra länders uppfattning lätt på detta.

  • Ola juni 25, 2020, 13:39

   Ja, i Europa finns inget land som ens ligger i närheten. Sverige lyser illrött fortfarande :https://ourworldindata.org/grapher/new-covid-cases-per-million . Det håller inte med förklaringen att ”det endast är en tillfällig puckel pga att antal testade ökat”. Det är för stor skillnad helt enkelt mot andra länder och den ”tillfälliga puckeln” är dessutom inte ”tillfällig” längre.
   Ann Linde och FHM låter dessvärre alltmer som Trump.

 • Sam juni 26, 2020, 08:22

  Hennes ”intervju” var hemsk och jag tror de flesta som såg den skämdes rejält av att höra henne. Bra att du sakligt tog upp sant/falskt.

  En annan sak vad gäller mera testande och utvecklingen:
  Om man nu testar mera, men antal smittade och döda sjunker så vad säjer det?

  Jo, man har nu lyckats skydda de äldre med underliggande sjd eller så har de flesta av denna grupp redan dött.

  Kan det finnas annan förklaring?

 • Carina juni 26, 2020, 18:10

  Vad sa hon im vilka, som skulle få vaccin i Sverige?

 • Sparvey Hecter juni 28, 2020, 10:04

  Vilket stolpskott till utrikesminister vi har lyckats få fram, helt otroligt. Och hur kan inte goda engelskakunskaper vara ett krav för den posten?!

  http://www.veniscripsivici.com/2020/06/23/vad-skulle-utrikesministern-fa-for-betyg-i-engelska/

 • Magnus juni 28, 2020, 12:21

  Man kan ju inte redannu jämföra överdödligheten för hela riket. Korrekt hade varit att jämföra överdödligheten regionvis. Stockholm, VG osv.

 • Ingemar Siby juni 29, 2020, 16:20

  Ett gammalt talesätt är rangordningnen: Lögn; Förbannad dikt; Statistik! Ett annat är att allt kan bevisas med statistik! Corona-debatten innehåller många tydliga exempel. Begreppet ”Överdödlighet” är ett. Definitionen ”Förväntad dödlighet” luktar ekonomiskt tänkande lång väg. (JFR: Förväntad vinst) Naturvetenskapligt tänkande är det definitivt inte. Att dessutom begränsa till ”Förväntad dödlighet av C-19, tycks mera syfta till att hålla panik vid liv än objektivitet.
  Detta framgår tydligt av SCB:s statistik över ”Total dödlighet”, dvs totala antal döda OAVSETT orsak. Årets dödlighet ligger klart UNDER genomsnittet för de senaste 30 åren! Det är endast förra året som är klart under.
  Man kan ju tycka en så farlig sjukdom som C-19 borde resultera i betydligt större dödlighet än normalt.
  Har ett diagram på denna statistik, men lyckas inte klistra in den.

  • Sam juli 4, 2020, 07:06

   ”Årets dödlighet ligger klart UNDER genomsnittet för de senaste 30 åren! Det är endast förra året som är klart under.”

   Hur tänkte du här, Ingemar?
   Skall det på båda ställena stå ”under”?

 • Ingemar Siby juli 4, 2020, 14:51

  Bra påpekande Sam! Förtydligandet låter så här: Det är endast förra året, av de senaste 30, som har en dödlighet under årets. Detta enligt SCB:s statistik.
  Sedan är det också värt att påpeka att högt blodtryck och diabetes2 utpekas som riskfaktorer, är naturligt. Många äldre har dem, eftersom inmundigandet av raffinerat socker är alldeles för högt och de rör sig ofta för lite.
  Borde inte detta folkhälsoproblem vara något för dig Emanuel att ta tag i!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.