terrorfilter

Beslutet är taget. Parlamentet fick igenom nästan alla de förmildringar som utskottet tagit fram, men entimmesregeln blev kvar – med tre rösters marginal.

Entimmesregeln innebär att alla sajter, oavsett storlek, måste ha jour för att ta bort terrorpropaganda, om det påkallas. Misslyckas man med det väntar dryga böter. Kritikerna menar att det är en omöjlighet för små sajter (även bloggar med dess kommentarer) och att det därför i praktiken kommer innebär att små sajter tvingas använda trubbiga filter för att vara på den säkra sidan. Därmed riskerar lagligt material också att försvinna.

Själva förslaget som helhet röstades sedan igenom med bred marginal.

Trilogförhandlingar påbörjas nu mellan parlamentet och Ministerrådet, men dessa kommer alltså avslutas med ett nytt parlament, efter EU-valet, då kan det avgörande sista beslutet bli helt annorlunda. Men Ministerrådets position i frågan är betydligt striktare, där finns till exempel ett obligatoriskt uppladdningsfilter.

Läs mer här och här om det nya terrorfiltret.

Här kan du se hur de svenska ledamöterna röstade. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern röstade för – övriga partier röstade mot entimmesregeln.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 kommentarer }

foto: Herman Caroan, ccby

Det går snabbt nu. Knappt har Upphovsrättsdirektivet röstats igenom innan ytterligare en internetreglering är påväg genom parlamentet.

Imorgon, onsdag, ska parlamentet rösta om nästa brott som internetsajter ska filtrera: Terrorpropaganda. Det låter oskyldigt, men här finns flera problem.

I måndags förra veckan passerade frågan parlamentets utskott. Jag skrev då följande:

”Sajter får straff- och skadeståndsansvar för om terrorpropaganda sprids på sajten. De får en timme på sig att ta bort denna propaganda, efter att de blivit uppmärksammade på det. Därefter behöver sajten se till att innehållet inte blir tillgängligt igen.

Det är alltså likt det “internetfilter” som redan antagits i parlamentet genom upphovsrättsdirektivet, men denna gång ska det alltså innefatta fler brott. Och framför allt: Nu finns inga undantag för om sajten är liten eller tjänar pengar. Sajten är ansvarig för brottet och efterlever de inte reglerna är de skyldiga till brott. Böter ska utdelas på upp till 4 procent av bolagets globala omsättning.”

Utskottet röstade igenom förslaget med bred marginal, bara en ledamot var emot. Alla svenska ledamöter i utskottet röstade för. Detta trots att det på bordet fanns ett förslag med om att rösta bort entimmesregeln. Men att anta det förslaget, hade skapat andra problem, menar parlamentsledamoten Anna Hedh (S)

– Problemet är att rapportören har gjort en deal med skuggrapportörerna där alla kompromisser hänger samman i ett paket och om vi röstar för den alternativa så riskerar alla andra saker att röstas ner.

Det förslag som har antagits av utskottet är alltså mycket mildare än det kommissionen och ministerrådet föreslagit. I utskottets version finns inte obligatoriska uppladdningsfilter, däremot en generös tolv-timmarsregel för sajterna som för första gången får uppmaning att radera terrorpropaganda. Men det gäller alltså fortfarande alla sajter, oavsett storlek.

Det är viktigt att framhålla att Sveriges justitieminister Morgan Johansson och övriga ministrar i EU har tagit fram en betydligt strängare hållning. I deras förslag ska alla sajter införa filter och myndigheter i respektive EU-land ska kunna kräva att sajter filtrerar det som de anser vara terrorpropaganda. Vidare har Ministerrådet fört fram att sajterna ska ta eget ansvar och göra egna bedömningar av vad som är terrorpropaganda, utifrån exempel som ska tillhandahållas till sajterna. Detta referensmaterial ska visa vad som är terrorpropaganda och vad som inte är det, och sajterna uppmanas ta eget ansvar för att skriva regler för sina användare kring vad de får posta och inte. Detta för att undvika lagstiftning. Utskottet som förberett frågan i EU-parlamentet menar att att det här är farligt, eftersom man ger och uppmuntrar privata företag att ta ansvar för att sätta gränser för yttrandefrihet eller agera smakdomare kring vad gränsen för terrorpropaganda. Utskottet har därför tagit bort den delen.

Onsdagens votering i plenum blir alltså viktig. Det är den som avgör vilket mandat parlamentet skickar med i trilogförhandlingarna med Ministerrådet. Flera partigrupper i parlamentet vill ha det filter som EU-kommissionen och Ministerrådet förespråkar, vilket skulle reglera internet kraftigt.

Terrorpropaganda innebär ett stort problem och hot mot demokratin, men ska vägas mot konsekvenserna för mer reglering, mer övervakning, mer kontroll. Här behövs föras en viktig debatt, men utrymmet för det är just nu inte tillgängligt.

Imorgon röstar Europaparlementet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Wikström (L) har meddelat att de ska rösta för utskottets linje, Miljöpartiet + Max Andersson och S kommer att rösta för ett avlägsnande av entimmesregeln (och byta ut det mot ett ”så snart som möjligt”). Övriga svenska ledamöter har ännu inte återkommit om deras hållning.

Läs mer om problemen och riskerna i min text på Breakit.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 kommentarer }