≡ Menu

Varför är Sveriges strategi så annorlunda? Vanligaste frågorna om Sveriges corona-strategi

Alla pratar om det och nästan alla är lika förvirrade: Varför är Sverige så annorlunda än alla andra länder? Och hur ska man förstå resultatet av vår annorlunda strategi?

Read this story in english

Återkommande i både den svenska och internationella debatten dyker en rad frågor och påståenden upp. Det här är ett försök att sätta alla dessa påståenden i kontext.

Vanliga påståenden:

Sveriges strategi är att uppnå flockimmunitet

Sveriges höga dödstal beror på att smittan spreds på äldreboenden

Sverige tror inte på munskydd

Hade Sverige stängt ned samtidigt som våra grannländer hade vi haft deras låga dödstal

Sverige vidtog inga åtgärder mot pandemin

Sverige valde bort nedstängning för att rädda ekonomin

Sveriges strategi är att uppnå flockimmunitet

Både ja och nej.
Nej, eftersom Sveriges uttalade strategi är att ”platta kurvan” och skydda de äldre och sköra. Det vill säga: Få en kontroll på smittspridningen så att den inte överbelastar svensk sjukvård. Sverige tror inte på att det går att stoppa viruset, utan att det kommer fortsätta att existera under en överskådlig tid. Därför har man försökt införa åtgärder som kan vara hållbara över lång tid. Rekommendationer hellre än lagar och uppmaningar om avstånd istället för nedstängningar. Folkhälsomyndigheten har ansvar inte bara för smittskydd, utan också för ett helhetsperspektiv på hälsan och menar att långa nedstängningar av samhället skapar andra tuffa påfrestningar på ett samhälle som på sikt kan få värre hälsoeffekter. Barn som inte får gå i skolan mår sämre, våld i hemmen och psykisk ohälsa ökar på grund av ensamhet.

Ja, eftersom hela världen strävar efter det. Flockimmunitet uppstår när en tillräckligt stor andel av befolkningen är immun, genom till exempel vaccin. I tidiga mejl, som jag utifrån offentlighetsprincipen begärt ut, framgår att Folkhälsomyndigheten kalkylerar med att en genomgången infektion skapar immunitet och att det därför behöver finnas med som faktor när man bygger strategi mot viruset. Det ventilerades till och med idéer om att öppna skolor kunde hjälpa till att öka flockimmuniteten och Anders Tegnell tror vi når flockimmunitet genom smittspridning innan vi har vaccin.
Det går också att likna flockimmunitet vid gravitation: En pilot som ska landa ett flygplan har inte gravitationen som ett mål, utan gravitation är en faktor som piloten kan luta sig mot när den formar strategin att landa planet.

Samtidigt har ordet och idén varit kontroversiell i Sverige och statsepidemiolog Anders Tegnell aktar sig för att använda begreppet, eftersom det låter som att man ”accepterar sjukdom och död”.
I oktober sa Tegnell att en strävan efter flockimmunitet varken är ”etiskt eller på andra sätt berättigat”.

Sveriges höga dödstal beror på att smittan spreds på äldreboenden

Det är sant att smittan spreds på äldreboenden och orsakade mycket död. Framför allt är det ett av få områden där Sverige och Folkhälsomyndigheten medgett ett misslyckande. Men vad som också är sant är att Sverige knappast är ensamma om misslyckandet. De flesta länder har en stor andel av sina döda på äldreboenden, även länder med hög social välfärd som till exempel Norge. I Sverige har ungefär 50 procent av de de som dött med covid-19 bott på äldrehem. I Norge är siffran 60 procent – även om det i Norge handlar om mycket färre fall.

Det finns också en återkommande debatt om att de höga dödstalen beror på Sveriges privatisering av äldrevården. 1992 gjordes lagen om så att kommunen fick ansvaret och äldre i högre utsträckning fick vård i hemmet. Privata bolag bjöds in på marknaden och timvikarier har blivit allt mer frekvent och lönerna sänkts. Att jobba med äldrevård är idag ett låglöne- och lågstatusjobb. Trots det visar en rad granskningar att de privata äldreboendena inte drabbats värre av covid-19 än de kommunala. När till exempel Göteborgs-posten granskade situationen på västkusten visade det sig tvärtom att vinstdrivande äldreboenden klarade sig bättre än kommunala.

Bortom allt det här finns något viktigt som kanske avslöjar något ännu mer allvarligt: Hur mycket har vi tidigare brytt oss när äldre dör?

När SCB kartlagt dödligheten i Sverige under under pandemin framkommer att dödligheten varit betydligt högre under flera perioder längre tillbaka i tiden – mätt i både absoluta tal och relativt till befolkningsmängd. Men tittar vi bara på absoluta tal finns flera månadspar som var mer dödliga än april/maj 2020:

Nästan samtliga av de dödligaste månadsparen var precis efter eller precis innan den nya lagstiftningen om äldreboenden. Det verkar alltså mer handla om en attityd gentemot död och Sveriges äldre, än organisation. Åke Nilsson var befolkningsstatistiker på SCB under perioden och har tidigare till denna blogg understrukit hur märkligt det är att detta bara fått fortgå i decennier:

– Statistiken har ju funnits i alla år, men ändå har det inte gjorts något åt det. Det är en nonchalans som visas mot äldreomsorgen, sa Åke Nilsson då.

Det ska också noteras att flera regioner i efterhand analyserat dödsfallen på äldreboenden. Då konstateras att många av de äldre som fått covid-19 i sitt dödsorsaksintyg egentligen har dött av något annat. I Östergötland visade en granskning att bara 15 procent av fallen hade covid-19 som direkt dödsorsak. I ytterligare 15 procent var det helt andra orsaker som bidrog till dödsfallet och i 70 procent var covid-19 bara en av flera bidragande faktorer. I andra regioner är siffran ännu högre.

Med allt det sagt: Detta är det område som Sveriges regering och myndigheter kategoriserat som strategins största misslyckande.

Sverige tror inte på munskydd

Jo, att det fungerar i till exempel sjukvård är otvetydigt. Folkhälsomyndigheten har också sagt att det kan finnas ett värde att bära det i trängsel, men har inte gett någon allmän rekommendation om det. Detta eftersom de tycker att det saknas vetenskapligt underlag för dess goda effekt på populationsnivå: Det vill säga, hindrar den smittan i samhället? Risken uppges dels vara att munskydd används fel och dels att det kan skapa en falsk trygghet: Att den som är orolig för att smitta eller känner sig orolig för att bli sjuk blir trygg bakom ett munskydd och därmed mer riskbenägen. Då bedöms det vara bättre med ett råd att stanna hemma vid minsta antydan på sjukdom och i övrigt hålla distans.

Hade Sverige stängt ned samtidigt som våra grannländer hade vi haft deras låga dödstal

Nej. Och det går att räkna på. Först: Ja, Sverige fick högre överdödlighet än våra grannländer. Men tittar vi närmare på datumen för insatser verkar starten haft liten betydelse. Det här har tidigare påpekats av debattören Jacob Guidol, vars graf från Euromomo jag använder nedan. Genom att peka ut datumet för nedstängning för varje land och datumet när svenskarna uppmanades jobba hemifrån, blir det tydligt att nedstängning inte hade spelat någon roll för de första tre veckornas höga dödstal. Det spelar ingen roll om vi hade låst in alla svenskar – smittan hade redan infekterat dessa personer.

Sverige hade alltså behövt vidta åtgärder redan i februari, något som hade varit omöjligt givet det magra kunskapsunderlaget.

Däremot är det tydligt att våra höga dödstal inte faller lika snabbt som länder med hård nedstängning. Det går därför att argumentera för att en nedstängning eller andra hårdare åtgärder hade påverkat dödstalen längre fram. Men det hade fortfarande inneburit att vi totalt haft långt många fler döda än våra grannländer.

Sverige vidtog inga åtgärder mot pandemin

Det är sant att Sverige införde få lagar och istället använde rekommendationer. ”Rekommendationer” är det starkaste ordet svenska myndigheter kan använda och i Sverige finns en tradition och kultur att följa sådana råd.

Åtgärder till allmänheten var följande:
10 mars
: Den med milda symptom rekommenderas begränsa alla sociala kontakter och alla uppmanas avstå onödiga besök på äldreboenden.
11 mars: Lag på max 500 personer i allmänna sammankomster.
13 mars: Även de med väldigt milda symptom uppmanas stanna hemma. Karensdagen slopas.
16 mars: Riskgrupper och 70+ rekommenderas isoleras, övriga rekommenderas ”överväga” att jobba hemifrån.
17 mars: Distansundervisning rekommenderas för Universitet och gymnasieskolor.
19 mars: Allmänheten rekommenderas undvika onödiga inrikesresor.
23 mars: Alla rekommenderas jobba hemifrån
24 mars: Föreskrifter för särskilda åtgärder för restauranger.
27 mars: Lag på max 50 personer i allmänna sammankomster.
1 april: Rekommendation om att allmänheten ska hålla fysiskt avstånd.

Väl värt att notera är att rekommendationen om att hålla avstånd kom väldigt sent. Trots det visar data över svenskarnas rörlighet att vi började isolera oss redan i mars och under flera perioder var i paritet med länder som stängde ner. Men generellt minskade vi vårt rörelsemönster mindre än grannländer som stängde ned (gul linje är Sverige).

Sverige valde bort nedstängning för att rädda ekonomin

Nej. Att rädda ekonomin har inte kommunicerats som en anledning till Sveriges val av strategi och framför allt har ekonomin inte räddats. Sverige är ett litet, exportberoende land och det spelar därför liten roll för vår ekonomi att den är öppen, om alla andra stänger ned eftersom vi då inte kan bedriva handel med andra länder. Sverige visade positiv ekonomisk utveckling under årets första kvartal, men sedan dess har ingen rapport visat att Sverige klarat ekonomin särskilt mycket bättre än de grannländer som har haft nedstängning. Givetvis har ekonomin fått krishjälp och ett antal stödpaket har levererats från staten för att stimulera en ekonomi som annars hade slagits ut helt.

Har du fler vanliga påståenden? Eller missar texten ovan något viktigt? Skriv gärna ett förslag på vad du tycker borde finnas med!

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Sven Román oktober 28, 2020, 10:53

  Mycket bra artikel, Emanuel! Översätt den gärna till engelska.

 • Mikael Rasmusson oktober 28, 2020, 11:51

  Bra att du pekar ut detta med äldreboenden, det är totala smittspridningen som avgör hur många som dör, kvaliteten på äldreboenden är en sekundär.parameter. Viruset hittar de svagaste först. Stängning av flygplatser och gränser, påtvingad karantän 14 dagar hade minskat smitttspridningen och dödstalen. Förhoppningsvis blir det mindre triagering denna vintersäsong, våren är inget Sverige kan vara stolt över.

  • Tommy Andersson oktober 31, 2020, 23:44

   Många killgissningar i ett och samma stycke. Målsökande virus var nytt för mig….

  • Tommy Andersson oktober 31, 2020, 23:48

   Mycket killgissningar där. Målsökande virus?! :)

   • Tommy Andersson oktober 31, 2020, 23:51

    Oops, blev dubbelt där…skyller på sidan eller webläsaren

 • .. oktober 28, 2020, 12:56

  Vore intressant och relevant med ett resonemang som inkluderar information om andel kommunalt driven äldreomsorg i Göteborg. För kontextens skull! Att privatiseringsvågen lyfts som potentiell viktig i sammanhanget har i första hand att göra med den direkta och indirekta inverkan den, och medföljande nyliberala reformer, har haft på sektorn som helhet. Hur ser det ut om vi tar hänsyn till åldersstrukturen i befolkningen under de år som belyses i nästa resonemang, eller det tillför kanske inget viktigt? Eller om vi tittar regionalt, finns det något mönster då? Nåväl, hur de exakta sambanden ser ut eller vad som i slutändan kommer visa sig haft relevant påverkan på utfallet, och i vilken grad, återstår att se. Attityd till död kan ju också vara intressant att fundera på, inte bara i Sverige. Liksom filosofiska strömningar.

 • Jimmy oktober 28, 2020, 13:31

  Finns det då ett enkelt svar på varför Sverige hamnat i situationen med förhållandevis många dödsfall, speciellt om det inte var så enkelt att ”Sveriges höga dödstal beror på att smittan spreds på äldreboenden”? Eller är det något som ingen tittat på än för att vi är mitt i det?

  • Mikael Rasmusson oktober 28, 2020, 14:30

   Man har tillåtit hög smittspridning; öppna gränser, öppna flygplatser, dålig testning och smittspårning, bristfällig karantän leder till hög smittspridning. Jag tror man underskattade dödligheten, fast Giesecke sade ju tidigt att de skulle bli tusentals döda. Tolka det som du vill.

   • Gunnar Lindhe oktober 28, 2020, 17:44

    Jag tror inte att det kommer att finnas några enkla svar, hur gärna vi än vill det. Det finns oändligt med faktorer som spelar in. Därmed inte sagt att de svar som framkommer på olika sätt är felaktiga, nåväl med vissa undantag. Jag tror att vi kommer att ha covid-19 med oss en längre tid och under den resan kommer antagligen många olika svar att ventileras, förhoppningsvis med intressanta vinklingar.

  • Kass oktober 28, 2020, 17:45

   Att Stockholms regionen hade vinterlov anses vara en orsak, spekulationer tills det bekräftats via forskning. Men det passar väldigt bra tidsmässigt. Sen vet vi ju om att det sker en fördröjning mellan smitta, sjukhusinläggning, ICU och sen dödsfall på ett par veckor. Så när saker kommer upp till ytan är det redan försent.

   Egentligen borde det finnas ett system för att fånga upp det, t ex att försäkringskassan övervakar sjukskrivning och har automatiska system för att upptäcka lokala utbrott när folk anmäler sig som sjuka. Men jag har inte hört ett ord om något sådant system finns eller ej. Hade det varit på plats så borde man teoretiskt upptäckt situationen, förutsätter dock att folk anmäler sig som sjuka och inte går till jobbet när de är sjuka.

   Kanske borde karensdagens tid vara förbi.. åtminstone under vinterhalvåret, så det går att fånga upp de här signalerna i samhället tidigt.

   • Mikael Rasmusson oktober 28, 2020, 18:26

    Melodifestival inför publik är en komponent. Sedan är det många nationaliteter som är på sportlov i Italien, Schweizare, Österrikare och Tyskar har alla lyckats tygla pandemin, så jag köper inte riktigt den teorin. Men allmänt dålig testning och kontroll av potentiellt inkommande smitta är ju en del av förklaringen. FHM hoppades nog på flockimmunitet till sommaren 2020 och sedan skulle problemet var ur världen.

 • Arne oktober 29, 2020, 12:56

  Hej,

  Intressant frågor, men jag tycker att analysen kring en effekt av en eventuell lock-down är lite snäv, rättare sagt: Om vi stängde ner på precis samma datum som övriga nordiska länder hade det hjälpt?

  Detta blir lite konstigt eftersom datumet i fråga är bestämt av smittskyddet i grannländerna baserat på smittspridningen i respektive land. De satte i princip en gräns när de upplevde att smittan tappade kontroll och lock-down var nödvändig. Den viktigare frågan är: om t.ex. det norska smittskyddet hade fått fatta besluten i Sverige, hade vi då haft lika få döda som i Norge? Detta går bortom lock-down och innehåller karantän-krav för inresande och ordentlig smittspårning.

  I jämförelsen lock-down i Sverige mot Norge hade det norska smittskyddet antagligen uppfattat spridningen i Sverige som okontrollerat på ett tidigare datum än vad som hände I Norge och därmed beslutat om lock-down tidigare. Den hypotetiska röda markeringen i din figure borde då tidigareläggas.

  Ett uppslag för en artikel för dig borde vara: vad kan vi lära oss av de nordiska grannländerna?

  • Mikael Rasmusson oktober 29, 2020, 13:41

   Uppdaterad rapportering är faktiskt en sak Sverige borde lära sig av grannländerna; initialt var våra dödstal lägre än våra grannländers, men det kan ha varit en chimär pga den fördröjning som Sverige lidit utav. Hursomhelst så har jag kvar originaldata, och då kan man se att vi enligt dessa siffror låg under eller på samma dödstal per capita som Danmark och Norge fram till 22:e mars. Därefter låg vi i paritet med Danmark månaden ut. Testkapaciteten var låg, så den kunde man inte dra några slutsatser. Skall man stänga ner så måste man göra det i tid, Tyskland klarade sig precis förra gången, nu är det kanske för sent.

   • Arne oktober 29, 2020, 14:32

    Håller med om att det var svårt att då veta hur spridningen såg ut i Sverige och övriga länder pga låg test-kapacitet. I efterhand får vi anta att spridningen var mycket större i Sverige i den här tiden (februari-mars), baserat på antalet dödsfall senare. Detta beror säkert delvis på FHMs nedtoning av riskerna jämfört med våra grannländer. Men det är också en del av beslutsfattandet, att kunna uppskatta spridningen baserat på bristfällig data och bestämma sig för hur stor osäkerhet man vill acceptera. Uppenbarligen accepterade t.ex. Norge inte den höga osäkerheten och bestämde sig för att stänga ner för säkerhets skull.

    Något jag saknar hos FHM nu är prognoser, dvs om smittan fortsätter såhär, hur kommer det se ut om 1 vecka , 4 veckor och 3 månader. Jag minns att FHM försökte detta i våras och laddade upp ganska bristfällig kod på github. Men med vår ökade kunskap om spridningen borde man kunna göra i alla fall hyfsade prognoser för kort tid framåt för att stödja beslut om insatser.

    Håller med om att en läxa från i våras är att alla insatser måste göras i tid, och det oroar mig rejält i Sverige nu när smittan verkligen drar iväg. Jag har svårt att se några argument för att det inte kan bli lika illa som i vår om ett par veckor om vi fortsätter såhär.

    • Mikael Rasmusson oktober 29, 2020, 15:15

     Jag håller med dig om allt, förutom att jag anser att spridningen var likvärdig i Skandinavien i mitten av mars eftersom första dödsfallet kom 11:e-12:e mars i alla tre länderna. Därefter skenade det i Sverige. Nu blir det 6 tuffa månader, i Spanien dör 3-4 st per miljon och dag sedan en tid tillbaka, ngnstans där lär vi väl hamna om ett par veckor.

    • Tommy Andersson november 1, 2020, 00:27

     Definiera lika illa? Smittade? Sjuka i Covid-19? Döda med Covid-19? Med en dödlighet på 0,23% så borde typ 2.000.000+ vara immuna redan, sjuk och äldrevård vet bättre hur patienter skall hanteras, det finns åtminstone några få läkemedel som minskar besvären. Där har Du några argument…om Du inte såg dessa så misstänker jag att Du är typen som sitter med ett halvtomt glas. ;)

     För övrigt har väl flera (alla?) prognoser som FHM visat fel. Av de prognoser jag sett rörande beräknat antal döda i viruset så har det verkliga antalet vart lägre än de mest positiva uträkningarna.

 • Petr Dejmek oktober 29, 2020, 21:01

  Det finns några missar i genomgången. Granskningen av dödsorsakintygen och journaler som Region Östergötland gav i uppdrag till sin pensionerade chefsläkare feltolkas. Granskarna ansåg att i 15% av fallen var dödsorsaken inte den i intygen anförda, men inser att bara den behandlande läkaren har full kunskap om fallen, och försöker inte att få dödsorsaksintygen reviderade. Vidare missförstånd beror på otillräcklig insikt om dödsorsaksintyget struktur. I ett typiskt Covid-19 fall kan den direkta dödsrsaken vara pneumoni, och den underliggande orsaken till pneumoni Covid-19. Dödsfallet kodas, helt korrekt, som orsakat av Covid-19, trots att Covid-19 inte står som direkt dödsorsak.
  Jag undrar även om formuleringen att det i Sverige finns en tradition att följa myndigheternas rekommendationer. Det hävdas med emfas av FHM, men jag kan inte finna några belägg för att ett sådant beteende skulle vara vanligare i Sverige än i våra grannländer.

 • Magnus Bergström oktober 29, 2020, 21:18

  1. Således avled i Östergötland 15+70=hela 85% av de äldre i förtid på grund av covid19.
  2. ”Nedstängning” kan betyda väldigt olika saker och kan inte utvärderas som en enda.
  3. Viktiga tidiga åtgärder som många ropade efter men FHM argumenterade emot, som kunde ha vidtagits redan i februari hade varit inreseregistrering med hälsokontroll och uppföljning, inresekarantän från kända infektionsområden, och begränsning av inrikes icke nödvändiga resor. Detta behandlas inte alls när artikeln påstår att åtgärder i februari inte var möjliga.

  • Tommy Andersson november 1, 2020, 00:49

   Rörande punkt 1. Ja, eftersom allt är Covid-19 för Dig tydligen då blir det så. Tänker man rätt däremot så betyder de 70%:en att det är i samverkan med Corona viruset de dog…det är ju inte självklart att de hade dött om någon av de andra sjukdomarna saknats. Den som ex vis istället fokuserat på dåligt hjärta skulle med din logik kunna säga att de dog av hjärtfel (förutsatt att de hade hjärtfel…)

 • Masoud november 18, 2020, 10:24

  Med facit i hand och utvecklingen av andra vågen smitta i Sverige bevisar att Sveriges flockimmunitet strategivar totalt fel och misslyckad!

  Vi har varken lyckats få kontroll på första vågen som den andra vågen eller för den delen få fördelar i ekonomin mot våra grannländer. Som vanligt när det gäller misslyckande av våra politiker och tjänstemän ”som styrs av politiker istället för vetenskap” så händer det ingenting. Alla sitter kvar på sina ämbeten och svenska folket kräver inga ansvar eller svar!

  Ty det går att förklara bort allt med statistik, tolkningar och hjälp av journalister på sin sida!

 • Lala april 7, 2021, 14:42

  detta åldrades inte väl, speciellt nu när du ska bevisa att det su skrev här plötsigt inte stämmer för att opinionen svängde. Fy så pinsamt. Sista: ”Stängde man inte ner pga ekonomin?”
  Du-bestämt och kategoriskt NEJ
  Hur FAN kan du veta det?
  Ditt svar: FHM koimmunicerade inte detta. SKojar du ? FHM sa att det inte var så och då är det inte så för jaaag troor på dem! Vad är du, 9? En makthavare sa nåt och där slutar mina gräv. Ja du, du har ju valt fel yrke om ”han sa så” räcker för att du ska lägga ner och inte bara tro på det helt naivt, utan besunera ut det som en absolut sanning. PInsamt. Gå in i politiken istället. Där kan man köra narrativ, kognitiv dissonans i all evighet och uppskatar naivitet och brunnosighet.

  • Emanuel Karlsten april 13, 2021, 15:57

   Som du säkert har sett så slutar jag inte gräva bara för att en makthavare påstår något. Men i det här fallet måste det ju också finnas skäl till misstro innan man påstår något. Det gör det inte, då blir det ju väldigt svårt att slå fast något. Det är vad jag redogör för.

Lämna ett svar till Tommy AnderssonAvbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.