≡ Menu

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 29 (19 – 26 juli, 2021).

14 651 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är 5 fler inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är den lägsta inrapporterade siffran sedan min summering av coronaveckan började, i april förra året. Sverige är nu ett av de länder med lägst andel dödsfall i Europa, bara Malta, Lichtenstein och Island har färre andel döda de senaste två veckorna. Medelåldern för de avlidna under hela pandemin är 85 år och för den senaste månaden är medelåldern 75 år.

Samtidigt ökar nu smittan i Sverige för första gången sedan i mars i år. Det är från en låg nivå och en liten ökning – totalt 1 855 fall – men det är ändå 24 procent mer än föregående vecka och sker samtidigt som antalet som testar sig fortsätter att minska. Ökningen koncentreras till Sveriges tre storstadsregioner, vilka är de enda som visar en statistiskt säkerställd ökning under den senast inrapporterade veckan. I Stockholm har smittan ökat tre veckor i rad.

Ökningen skedde primärt i åldersgruppen 20-29 år.

Coronaviruset vårdbelastning är nu nere på totalt 122 fall i Sverige, varav 23 är fall på intensiven. Den totala siffran är viktig att hålla koll på eftersom den behöver komma ner under 100 fall för att Folkhälsomyndigheten ska lätta på restriktionerna till nästa nivå. Alla övriga mål är uppfyllda, vilket jag rapporterade om förra veckan. Men det bygger samtidigt på att smittan ska vara stabilt nedåtgående, vilket den ännu inte riktigt är.

Fortfarande antas deltaviruset vara anledningen till att smittan tar ny fart. I veckan rapporteras att nästan 80 procent av de nya fallen är av den mer smittsamma sorten Delta. I flera regioner antas samtliga nya fall nu vara av delta.

Andelen fall som kan spåras till utlandsresor ökar allt medan svenskarna kommer hem från utlandssemester. Klassiska svenska resmål som Cypern är just nu hårt drabbat av corona och resesugna svenskar drar med sig smittan hem. Anders Tegnell tycker dock inte att det finns anledning till mer än de råd som finns – att undvika trängsel, att inte umgås med många nya människor på resan, samt testa sig vid hemkomst och under en vecka begränsa umgänget. Tegnell tror inte att tvång kommer att göra större skillnad. Att trenden med att andelen utlandsfall ökar har rimligtvis också att göra med att samtliga som kommer från utlandet rekommenderas göra ett test vid hemkomst.

Givet trendbrotten för smittspridningen vill före detta statsepidemiologen Annika Linde att Sverige ska sluta avveckla restriktionerna, men nuvarande statsepidemiolog Anders Tegnell håller inte med. Han menar att det är för tidigt att säga om detta är starten på en ny trend, en fjärde våg, och att planen i nuläget ligger fast. Enligt den planen ska nästa lättnad ske i september. Regionalt i Stockholm är man dock mycket orolig över tendensen. I storstäderna ser man framför allt att det är de ännu inte vaccinerade unga som driver smittan.

I Svenska dagbladet har man gjort en genomgång över hur andra länder i norden sett smittan öka och resonerar om huruvida Sverige kommer att följa samma väg in i en fjärde våg.

Mer än hälften av svenskarna har nu antikroppar mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste kartläggning i åtta av Sveriges 21 regioner – en undersökning som gjordes i månadsskiftet maj/juni. I grupperna där vaccinationen kommit längst finns uppemot 90 procent antikroppar, medan de yngsta har lägst förekomst. Bland de under 20 år fanns antikroppar hos var tredje trots att de inte vaccinerats och det är högst bland de 11 år eller äldre, varför det är fortsatt viktigt även för yngre att förstå att de kan utsättas för smitta.
Tidigare i pandemin talades det om att flockimmunitet uppnås när över hälften har antikroppar, men med deltaviruset mutation och snabba spridning menar matematikern Tom Britton att det nu krävs 90 procent för att få stopp på viruset.

Vaccin

6 201 312 har nu fått minst en dos vaccin (75,8% av vuxna befolkningen) och 3 941 320 (48,1%) är fullt vaccinerade. Totalt har 10 142 632 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 500 000 fler doser än förra veckan.

Flera tusen lediga vaccintider finns nu att boka runtom i Sverige och regionerna är oroliga över ett lågt bokningstryck. Lägst är vaccinationsviljan bland unga och utrikesfödda. I vissa regioner öppnar man nu upp dropin-mottagningar och anställer kulturtolkar som ska få fler att vilja vaccinera sig. Regioner börjar nu också förbereda för yngre att vaccineras, i Stockholm öppnas vaccination för 15-åringar den 9 augusti. I en ny svensk studie undersöker forskare vaccinationsviljan om man betalar medborgare 200 kronor för att vaccineras, något som Folkhälsomyndigheten tycker är en olämplig idé.

Användningen av Astra Zenecas vaccin avvecklas nu i Sverige. Tidigare har det bara tillåtits för grupper över 65 år, enligt en princip jag tidigare redogjort för. Nu har nästan 90 procent i den äldsta gruppen helt vaccinerats och därför går Sverige nu över helt till Moderna och Pfizers vaccin. Det innebär också att de äldre från och med nu kan välja vilket vaccin de vill ta, något som vissa äldre ser som en seger.

Samtidigt som vaccintäckningen i Sverige är god och blir allt bättre är vaccinmotståndet i andra delar av Europa stort. I Bulgarien har bara 15 procent tagit den första dosen vilket är problematiskt även för Sverige, eftersom viruset då kan fortsätta spridas och mutera, vilket gör att våra vaccins skydd kan bli sämre.

I veckan kom en ny rapport från Israel som visar att Pfizers vaccin skyddar mindre mot deltaviruset, men har samtidigt högt skydd mot svår sjukdom. Skyddet antas vara 39 procent, medan skyddet mot svår sjukdom antas vara 90 procent. Sedan tidigare har Pfizer meddelat att man försöker forska fram en uppdatering i vaccinet som ska ge bättre skydd mot mutationer.

Sverige är det land som donerat flest doser vaccin per capita till andra länder. Det är via det internationella samarbetet Covax som totalt 1,4 miljoner doser vaccin donerats och det handlar om Astras vaccin som blivit över.

Nyheter i korthet

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required
{ 4 comments }

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 28 (12 – 18 juli, 2021).

14 646 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 11 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är den lägsta inrapporterade siffran sedan oktober.

Förra veckan ökade antalet bekräftade fall för första gången sedan april. Men den här veckan är den avvikelsen borta i Folkhälsomyndighetens statistik. Nu visar graferna en kontinuerlig nedgång – som fortsätter även denna vecka. Det handlar fortfarande om låga nivåer och förändringen har inte kommenterats av Folkhälsomyndigheten, men i en fotnot i veckorapporten anger myndigheten att de bytt sätt att redovisa bekräftat smittade och att de under nästa vecka kommer sammanställa antal positiva fall över tid. Just nu är i alla fall antalet bekräftade fall fortsatt nedåtgående, liksom antalet som testat sig.

Smittan ökar däremot i två regioner (Jämtland och Stockholm) och nu är det också tydligt att den smitta som finns i huvudsak handlar om deltamutationen. I veckan stod det klart att deltamutationen nu är dominerande bland alla nya fall. Sedan tidigare har alfamutationen, som först upptäcktes i Storbritannien, varit dominerande.

Det är också tydligt att en allt större del av de positiva fallen kan härledas till utlandet. Medan fallen som upptäckts inom Sveriges gränser har minskat, har andelen som upptäckts utomlands ökat. Med anledning av det (och den stora spridningen av deltaviruset i hela världen) rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att alla – även svenskar – som reser in i Sverige från länder utanför norden ska ta ett PCR-test. Utöver det rekommenderas resenärer också att minimera antalet kontakter första veckan efter ankomst.

Vårdbelastning i Sverige är fortsatt på – förhållandevis – mycket låga nivåer. Endast 18 personer är inlagda på intensivvården i Sverige, totalt är det färre än 150 som behöver sjukhusvård för covid-19. Det är nu så få att covid knappt belastar vården längre, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt är trycket på vården nu högt av andra skäl, till exempel benbrott – vilket antas bero på att folk nu rör sig mer ute i naturen än vanligt.

Sverige inför nu fler lättnader, i enlighet med vad som tidigare var planerat. I torsdags, den 15 juli, slopades kvadratmetersbegränsningen: Det vill säga hur många som får vistas inomhus per kvadrat i en butik, gym eller nöjespark. Verksamheterna måste fortfarande se till att det inte blir trängsel. Tåg och bussar kan nu också fyllas på som vanligt utan begränsningar. Allt detta har inneburit att till exempel Liseberg och Gröna lund kan sälja fler biljetter och att SJ öppnat upp fler platser på tågen. Anders Tegnell menar att det är rimligt att införa lättnaderna, eftersom smittan inte ökat och att de viktigaste åtgärderna är kvar: Att hålla avstånd, jobba hemifrån och stanna hemma om man är sjuk. Men också att till exempel inte tillåta nattklubbar. Andra länder där deltaviruset blivit dominerande bland de nya fallen har sett en plötslig och snabb ökning av fall, men Tegnell menar att de nya åtgärderna, som coronatest för den som varit utomlands, därför är effektiva.

Snart kan det också bli dags för att lätta på de sista åtgärderna. Det menade Tegnell i veckan, som tror att arenor kan fyllas upp med folk redan i slutet på augusti. Tidigare har Folkhälsomyndigheten angett en rad nyckeltal som måste vara uppfyllda innan man kan gå till den lägsta nivån: Det behöver vara färre än 50 fall per 100 000 invånare (just nu 32), färre än 100 vårdade på slutenvård (just nu 147), färre än 25 på IVA (just nu 18) och vaccinationstäckningen med 1 dos behöver vara över 70 procent (just nu 71,9).

Vaccin

5 892 242 har nu fått minst en dos vaccin (71,9% av vuxna befolkningen), och 3 755 292 (45,9%) är fullt vaccinerade. Totalt har 9 647 534 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 550 000 nya doser, men bara knappt hälften så många mot vad som levererades förra veckan. Under juli kommer antalet levererade doser minska något, vilket varit känt sedan tidigare.

Alla 18-åringar kan nu boka vaccinering i Sverige efter att Uppsala i veckan till slut öppnade upp för åldersgruppen. I veckan kom också besked om att vaccinering för 16-åringar kan komma igång redan i andra veckan av augusti. För de 16- och 17-åringar som vill vaccinera sig kommer det inte behövas samtycke från föräldrarna, åtminstone inte i alla regioner. Men trots god tillgång till vaccin väljer många unga bort att boka tid. Sol, bad och ledighet antas vara anledningen. Samtidigt kan det bli för sent om man väntar. I Skåne behöver man boka dos 1 nu, annars kan man missa tåget: Om några veckor kommer regionen behöva prioritera de som ska ha dos 2.

55 000 rapporter om biverkningar efter vaccin har kommit in till Läkemedelsverket. 4 000 av dem har bedömts som allvarliga. 260 misstänkta dödsfall har totalt rapporterats, men det är inte säkert att varken dödsfallen eller biverkningarna har samband med vaccinet. Givet hur många som har vaccinerats är antalet biverkningar få, menar Läkemedelsverket.

Nyheter i korthet

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required

{ 2 comments }

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 27 (5 – 11 juli, 2021).

14 643 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 12 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan.

Men nu syns en bekymmersam trend. För första gången sedan april ökar smittan i Sverige. Det handlar om låga nivåer, men är ändå ett trendbrott. Totalt registrerades 2 100 bekräftade fall under senast inrapporterade helvecka. (grå staplar från veckor då databasen varit delvis nedstängd).

Inte heller antal provtagna fortsätter att minska i samma takt.

Vårdbelastningen fortsätter dock att minska med mellan 20-30 procent jämfört med förra veckan. Mest minskar antalet intensivvårdade som gått från 41 till 28 på en vecka. Under veckan har det bara varit tre nya inskrivningar. I 8 regioner har man nu inga IVA-patienter alls .

Anledningen till den ökade smittan är deltamutationen. Eftersom antalet fall nu är relativt få undersöks alla positiva fall efter mutationer. Resultatet kommer med upp till tre veckors fördröjning varför det är svårt att få en exakt bild av hur många fall som tillhör deltavarianten. Men trenden och statistiken visar att deltamutationen är på väg att ta över från alfa (tidigare kallat brittiska mutationen) och bli det dominerade viruset.

Smittan sprider sig väldigt ojämnt i landet och enligt en ny kartläggning har skillnaderna i Sverige aldrig varit så stora som under juni: Den region med högst smitta hade 29 gånger fler fall än den med lägst. Anledningen är just deltamutationen som i juni drabbat mindre regioner hårdast. Men nu kommer mutationen även till storstäderna vilket innebär att det är där smittan ökar mest – medan den minskar i de regioner som tidigare varit hårt drabbade, som till exempel Värmland (men där är fortfarande 95 procent av alla nya fall av typen delta). I Västra götaland pekar man på resandet in i landet som orsaken till ökningen och i Stockholm på midsommarfiranden. I fem regioner kopplas ökningen till resor från personer som kommer hem från EM. Folkhälsomyndigheten konstaterar att deltaviruset kommer att vara det dominerande i Sverige inom några månader. Vad det i praktiken kommer att innebära tycker Anders Tegnell fortfarande är oklart.

Trots ökningen är smittan i Sverige fortfarande lägre än i våra grannländer. Det antas bero på att grannländerna drabbats hårdare av deltamutationen än Sverige.

250 barn som har fått covid-19 har som efterföljd drabbats av hyperinflammatoriskt tillstånd, så kallat MIS-C, rapporterar norska NRK. Tillståndet är allvarligt, men går att behandla. SVT rapporterade i augusti förra året om 50 fall.

Vaccin

5 523 876 har nu fått minst en dos vaccin (67,4% av vuxna befolkningen), och 3 562 731 (43,5%) är fullt vaccinerade. Totalt har 9 086 607 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 920 000 fler doser än förra veckan.

Ursprungsplanen var att alla vuxna svenskar skulle ha fått minst en dos vaccin vid halvårsskiftet, för en dryg vecka sedan. Det uppnåddes inte (andelen vaccinerade var då 58 procent) och målet sköts i flera omgångar fram till 19 september. Det är först denna vecka som alla regioner utom Uppsala har påbörjat vaccinering av 18-åringar. Uppsala är samtidigt en av de regioner som kommit allra längst i vaccineringen, enligt en ny sammanställning Dagens nyheter har gjort.

Pfizers vaccin har begränsat skydd mot deltamutationen. Det visar en ny studie och Pfizer har därför börjat söka om tillstånd för en tredje dos vaccin, där vaccinet uppdaterats för att ge bättre skydd mot de nya mutationerna. I Israel, där nästan samtliga medborgare är vaccinerade med Pfizer, kommer rapporterat om att vaccinets effekt minskar sex månader efter andra sprutan. I Sverige förväntas vi nu få uppdaterade vaccin i september eller oktober och då är det sannolikt aktuellt med en tredje och senare till och med fjärde dos. Trots resultaten från de nya studierna är det viktigt att framhålla att Pfizer-vaccinet fortfarande håller den vaccinerade skyddad från svår sjukdom.

Flera vaccinatörer slarvar med registreringarna av de vaccinerade, vilket gör att de som söker covid-bevis inte alltid får alla vaccinationer registrerade. I Skåne har i veckan 28 000 sådana fall upptäckts, men mörkertalet är stort.

Nyheter i korthet:

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required
{ 6 comments }

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 26 (28 juni – 4 juli, 2021).

14 631 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 12 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är i så fall den lägsta siffran sedan oktober, men på grund av att Folkhälsomyndighetens databas uppdaterats för att täppa till ett säkerhetshål kan statistiken ha viss eftersläpning.

Folkhälsomyndigheten uppger ändå att datan kring bekräftade fall för senast inrapporterade helvecka inte är påverkad av databasproblematiken. Även om det fortfarande är svårt att dra slutsatser för hela månaden går det att konstatera att antalet bekräftade veckofall är det lägsta sedan september – cirka 1900 bekräftade fall (grå staplar är från veckorna drabbade av säkerhetsläckan då datan är ofullständig/skev)

Även antalet testade sjunker nu återigen, efter att under midsommarveckan tillfälligt legat på en platå. Kanske var det fler än vanligt som valde att testa sig i samband med det stundande midsommarfirandet.

Även vårdbelastningen fortsätter att minska. Nu är det under 200, totalt 189, inlagda på sjukhus med covid-19. På landets nio största sjukhus har samtliga antingen stängt ned eller ställt om sina covid-avdelningar på grund av det låga trycket. Antalet på intensivvård i landet har minskat med en tredjedel sedan förra veckan och är nu nere på 41 patienter. I veckan rapporterades det att det gjorts 0 nya inskrivningar på intensiven, men det var att ropa hej för tidigt: Rapporteringen har viss eftersläpning och det blev trots allt tre nyinskrivningar på IVA i veckan, vilket trots allt är ovanligt lite.
Med lättnaderna i sjukvården kommer också rapporter om att många vårdanställda mår psykiskt dåligt efter att vara satt under tryck under så lång tid.

Deltaviruset oroar så klart fortfarande, men Folkhälsomyndigheten har på grund av tekniska skäl inte kunnat uppdatera med ny statistik den här veckan. Lokalt har det i veckan dock rapporterats om kommunen Sölvesborg där samtliga nya fall är av typen delta. Oavsett hur stor förekomsten är i övriga landet har till exempel Värmland, där deltaviruset har haft störst spridning, inte sett en ökning i antal bekräftade fall den senaste inrapporterade veckan.

Lättade restriktioner. Givet den positiva trenden har en rad restriktioner lättats nationellt. Kvar är de allmänna råden om att hålla avstånd och undvika trängsel, men gränsen för privata sammankomster och fester har höjts till 50 – även om rådet fortfarande är att träffas ute i mindre grupper. Restauranger tillåts ha öppet senare än 22.30 och ha upp till åtta personer per bord inomhus. Vid allmänna sammankomster har reglerna också uppdaterats:

Utöver det tillåts det 1800 personer i demonstrationer och munskyddskravet i kollektivtrafiken är borttaget.

Beskedet togs emot med lättnad och viss förvåning bland krogbranschen som inte hade väntat sig att nästan samtliga restriktioner skulle lyftas bort för deras bransch. För dem handlar det nu om att göra om scheman och hitta ny personal, vilket kan vara ett problem då mycket av krogpersonalen sökt sig till andra branscher. Även i kultursektorn jublar man och nu förväntas evenemangbokningarna braka loss ordentligt efter ett år av kultursvält. På fotbollsläktare får det vara 3 000 per sektion, vilket innebär att det kan bli 14 000 på Friends arena i Allsvenskan. I fredags, lönehelg och första helgen med nya restriktioner, blev det ”råfylla” på stan, men inte så mycket bråk, enligt polisen.
Alla är dock inte nöjda med lättnaderna, professor Björn Olsen tycker att det strider mot sunt förnuft att nu få umgås i tusental och pekar framför allt på deltamutationen. Trots det gäller undantagen för hela landet, även i Värmland och andra regioner som tidigare haft en ökning av smittan och mutationer. Undantag för lättnaderna kan göras regionvis, däremot inte kommunvis, något som Sölvesborg önskat, som är hårt drabbat av deltaviruset.

Nya scenarier: Folkhälsomyndigheten tror att smittan kommer att fortsätta att minska under hela sommaren, för att sedan – i värsta fall – öka igen till skolstarten. På uppdrag av regeringen publicerar Folkhälsomyndigheten kvartalsvis tre scenarior om hur följande kvartal kan se ut. I den fjärde rapporten skriver man att i scenario 0 (kontakterna behålls på samma nivå som under våren) kommer smittan inte att öka. I scenario 1 (kontakterna ökar och ligger mellan 0 och så som vi levde innan pandemin) ökar smittan något och i scenario 2 (vi lever som innan pandemin) ökar smittan upp över 50 fall per dag i oktober. Det sista scenariet ger anledning att vara vaksam till om man verkligen ska lätta på alla rekommendationer (så som att hålla avstånd och arbeta hemifrån) till hösten, menar Folkhälsomyndigheten.

Vaccin

4 999 452 har nu fått minst en dos vaccin (61% av vuxna befolkningen), och 3 169 215 (38,7%) är fullt vaccinerade. Totalt har 8 168 667 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 940 000 fler än förra veckan och därmed det högsta antalet nya doser sedan vaccineringen påbörjats – 340 000 doser mer än förra rekordet.

I veckan var det flera regioner som öppnade upp för alla 18+ att vaccinera sig. Bland annat Västra götaland, som därmed öppnade upp för 22 nya årskullar samtidigt – vilket ledde till att bokningen kraschade (och att undertecknad skrev en irriterad krönika om regionen som fortsätter att vara sämst i Sverige på vaccin).

Sverige kan få flera hundra tusen doser fler än beräknat under juli. Detta eftersom andra länder anser sig färdigvaccinerade och därför tackat nej till sina avtalade doser. Även i augusti kan det blir fler doser än förväntat.

Den 1 juli började covid-bevisen gälla. Under den första timmen hade 30 000 svenskar hämtat hem sitt digitala bevis som gäller i 90 dagar och bland annat kan användas för att lättare kunna resa inom Europa. Trycket innebar också att sajten direkt kraschade och sedan att flera fick besked om att de inte hade några registrerade vaccinationer. Under premiärdygnet hade en halv miljon hämtat hem sitt bevis.

Aftonbladet rapporterade i veckan om vårdanställde Reza Lashgari som dog efter andra dosen vaccin. Han fick första dosen Astra och en andra dos från Moderna, hade astma men var i övrigt frisk. Trots att han fick en mycket svår reaktion efter första dosen rekommenderade läkare honom att ta andra dosen, vilket ledde till hans död. Händelsen är nu anmäld.

Nyheter i korthet

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required
{ 3 comments }

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 25 (21 –27 juni, 2021).

14 619 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 45 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Men egentligen handlar det om antal dödsfall för de senaste två veckorna. På grund av en säkerhetsbrist i Folkhälsomyndighetens databas samlades ingen data in under 13-17 juni och det är därför svårt att säga hur många dödsfall som egentligen skulle rapporterats in den senaste veckan. Tittar vi däremot på hur många som i snitt avlider under den här tiden på året under vanliga omständigheter ser vi att Sverige just nu ligger inom det normala spannet och har gjort så sedan i början på året.

Hur hög är smittan just nu? Eftersom databasen för bekräftade fall varit stängd går det inte att dra några säkra slutsatser. Fördröjningen kommer att hålla i sig minst en vecka till, men ser vi till antal som testat sig är minskningen marginell denna vecka.

Sjukhusinläggningarna fortsätter att falla och nu kan man räkna både IVA-patienter och patienter inlagda på vanlig slutenvård och ändå komma ner under 300 patienter (vänstra grafen, orange linje). I Stockholm (högra grafen) är det färre än 50 patienter på slutenvård (lila linje). Dessutom har vi två dagar utan några nya inskrivningar på svensk intensivvård. Det är första gången sedan oktober.

Kommer Sverige införa lättnader 1 juli? Folkhälsomyndigheten har tidigare publicerat en rad nyckeltal som i så fall måste vara uppfyllda. En genomgång visar att samtliga dessa tal nu är nådda.
Färre än 200 nya fall per 100 000 medborgare de senaste två veckorna (för vecka 22-23 var siffran 130, nu antas den vara 60)
Färre än 300 på sjukhus (just nu 286)
Färre än 70 på IVA (just nu 64)
Vaccinationstäckning – minst en dos – över 50% (just nu 55%)
Smittan stabilt nedåtgående i minst två veckor

Folkhälsomyndigheten ville ändå invänta midsommarhelgen innan de ger besked. Samtidigt finns en hel del oklarheter vilken regering som egentligen ska ta ett sådant beslut, eftersom det just nu riktats en misstroendeförklaring mot statsministern. Men om nästa nivå godkänns kommer vi att få följande lättnader:

Anders Tegnell gick på semester i fredags och har i flera intervjuer sagt att han tror att sommaren kommer att bli lik förra årets, men däremot kommer hösten bli betydligt bättre än förra årets och samtliga restriktioner kan antagligen lyftas i början på oktober.

Det stora orosmolnet är deltamutationen som fortsätter att spridas snabbt. Virusets förekomst har fördubblats på en vecka, även om ökningen är från låga tal. Bara i Stockholm bekräftades över 100 deltavirus i veckan och i Värmland skenar spridningen – minst 435 fall har hittats där. Värmland är också en av få regioner där smittan ökar generellt, det är därför sannolikt att Värmland inte kommer att tillåta ökade lättnader även om de genomförs i övriga landet.

Lättade restriktioner eller inte, allmänheten har börjat leva allt mer som vanligt, enligt landets Länsstyrelser. Restriktioner bryts liksom regler på restauranger, vilket sätter krögare i svåra situationer.

Sveriges kommuner och regioner är nöjda med vården och tycker att de klarat pressen under pandemin. Både den akuta och den planerade vården har i stort kunnat upprätthållas, menar de själva i en ny rapport. Sjukhusen är också nöjda med IVA-vården och få uppger att de har behövt prioritera i intensivvården. Men anställda håller inte med om bilden sjukhusen förmedlar.

Vaccin

4 507 250 har nu fått minst en dos vaccin (55% av vuxna befolkningen), och 2 721 752 (33,2%) är fullt vaccinerade. Totalt har 7 229 002 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 500 000 fler än förra veckan.

Vaccinmålet har flyttats fram två veckor. Nu ska alla vuxna svenskar ha fått minst en dos vaccin senast 19 september. Det är därmed den tredje gången regeringen ändrar datumet för vaccinmålet. Enligt Socialdepartementet beror fördröjningen på att antalet doser från Pfizer under juli månad minskar till normalnivåer, efter att bolaget överlevererat i juni. Enligt Folkhälsomyndighetens vaccinprognos blir juli den månad med lägst antal doser från Pfizer sedan april månad. Ändå beräknar Socialdepartementet att 75 procent av alla vuxna kommer att ha minst en dos vaccin innan juli månads slut.

Vaccinationstäckningen är fortsatt ojämn i landet. Värmland har störst andel fullvaccinerade och Västra götaland har lägst andel som bara fått en spruta (men bättre i Stockholm räknat i andel fullvaccinerade). I veckan som kommer öppnar Västra götaland upp för de födda 1986 eller tidigare, medan man i Värmland redan nu kan boka tid om man är född 1996 eller tidigare. I veckan publicerade Folkhälsomyndigheten också resultatet från en enkät som visar att vaccinationsviljan bland utrikesfödda är hög.

Vaccinåldersgränsen kommer att sänkas till 16 år i Sverige. Det meddelade Folkhälsomyndigheten i veckan. Därmed sänker man sig inte till 12 år, något man hade kunnat göra enligt de tillstånd som nu finns. Myndigheten uppges vilja invänta vidare forskning. Undantag ges dock till de som är 12 år och har särskilda medicinska skäl.

Sverige och flera andra länder undersöker nu om man behöver en tredje dos vaccin och vad som händer ifall man då blandar olika vaccintyper. Mycket tyder redan nu på att skyddet blir bättre och Sverige har redan tagit höjd i beställningarna för att kunna ge en tredje dos till alla vuxna redan i år.

Nyheter i korthet

Till sist:

Läkaren Jonas Ludvigsson lämnade covid-forskningen efter att han fick ta emot mängder av hat i sociala medier när att hans forskning kritiserats. I veckan friades han helt av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required
{ 0 comments }

Antalet bekräftade fall av deltamutationen har ökat med över 115 procent – på en vecka. Det visar en rundringning jag gjort bland landets 21 regioner under måndagen.

Förra tisdagen publicerade Aftonbladet en enkät bland samtliga regioner om hur spridd deltamutationen var. Totalt hade då 121 bekräftade fall bekräftats, vilket var en ökning med 70 procent på fem dagar. Idag, en knapp vecka senare, är antalet bekräftade fall av deltamutationen minst 263, enligt min rundringning till landets regioner. Det innebär en ökning med 116 procent – på mindre än en vecka. Det är också 18 fler fall än de Folkhälsomyndigheten officiellt bokfört.

Smittspridningen ökar procentuellt mest på Gotland, där antalet fall gått från 5 till 13 på en vecka – en ökning på 160 procent. I Västra götaland är ökningen dubblerad och i Blekinge har man slutat räkna enstaka fall och konstaterar nu att deltamutationen står för 50 procent av alla nya fall. I flera regioner där man tidigare inte hittat några fall ser man indikationer på att det ökar snabbt. I Jönköping misstänker man sina nio första fall, även om de ännu inte är bekräftade. I Uppsala förväntar man sig en större ökning framöver, även om det tar minst en vecka att genomföra sekvensering. Det är också bara en liten del av de positiva fallen som blir undersökta efter mutationer, vilket gör att mörkertalet kan vara stort.

Deltamutationen, tidigare kallad den indiska mutationen, är mer smittsam än andra mutationer. En stor studie från Skottland visade i veckan att risken för att hamna på sjukhus är fördubblad om man smittas av delta-mutationen, jämfört med alfa – den som dominerar i Sverige (och Skottland) just nu. I Storbritannien, där deltamutationen nu står för 90 procent av alla nya fall, har man skjutit fram landets lättade restriktioner. De vaccin som finns i Sverige skyddar inte lika bra mot deltamutationen efter första dosen, men antas ge ett fullgott skydd efter två vaccindoser. I Sverige har oron för mutationen framför allt handlat om hösten. Under våren spred sig smittan snabbare än väntat bland barn och unga och det är barnen som under hösten ska mötas utan att vara vaccinerade.

Här är regionernas svar på antalet bekräftade fall av deltamutationen

RegionerEnkätsvarRegistrerat hos FolkhälsomyndighetenKommentarAftonbladet 9 juniAftonbladet 14 juni
Blekinge3131(Nu 50 procent av alla fall)416
Dalarna211
Gävleborg0000
Gotland13525
Halland0000
Jämtland00
Jönköping00Nio misstänkta fall, som är analyserade med typnings-pcr men inte helgenomsekvenserade.00
Kalmar0
Kronoberg9901
Norbotten000
Örebro1101
Östergötland2222
Skåne3211
Sörmland0000
Stockholm71722936
Uppsala55Det verkliga antalet deltafall kan förväntas vara större eftersom det är en fördröjning i rapportering på minst en vecka.34
Värmland1061061539
Västerbotten3112
Västernorrland0000
Västmanland2222
VästraGötaland1471111

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required

Uppdaterad 22 juni, 10:47 med siffror från Skåne.

{ 9 comments }

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 24 (14 – 20 juni, 2021).

14 574 har hittills avlidit med covid-19 i Sverige, men det är exakt samma siffra som förra veckan. Den 13 juni stängdes Folkhälsomyndighetens databas ned, efter att ha upptäckt ytterligare säkerhetsbrister. Det innebär att det inte finns aktuell data över dödstal, men däremot finns denna vecka – för första gången på två veckor – fullständig data över antal bekräftat smittade. Datan gäller för senaste inrapporterade helvecka, vilket alltså är vecka 23.

Antalet som testats för covid-19 minskade med 18 procent och minskningen har nu varit jämn de senaste sex veckorna.

Antalet bekräftade smittofall fortsätter att minska. Efter att Sverige i två veckor (på grund av dataintrång) inte haft några exakta tal, är det nu tydligt att minskningen varit konstant och att vi den senaste veckan är nere i nivåer vi inte varit i närheten av sedan oktober förra året.

Även antalet sjukhusinlagda fortsätter att minska. Det är nu färre än 400 totalt på sjukhus (orange linje) i hela Sverige (vänster graf). Och färre än 100 fall på IVA (grön linje) – totalt i Sverige 90 IVA-patienter (vänstra grafen). Inte under någon dag i veckan har det skrivits in fler än fyra fall på intensivvården i Sverige. I Stockholm (högra grafen) är man nu nere i 22 fall på IVA (grön linje) och över hela Sverige kommer nu rapporter om unika siffror: I Västra götaland är man nere på under 100 på sjukhusinlagda och i region Gävleborg så har man för första gången inte en enda sjukhusinlagd covid-19-patient.
Tidigare har jag skrivit om att många i vården lämnat sina jobb på grund av det ohumana trycket under pandemin, men en sammanställning i veckan visar att några tecken på massuppsägning ännu inte har märkts av bland regionerna.

Pandemin är dock långt ifrån över och oron är fortsatt stor för vad Delta-varianten kan innebära för Sverige. Under den senaste veckan har delta ökat med minst 70 procent på fem dagar och en samhällspridning av mutationen är nu konstaterad. I veckan har det också kommit kritik om att sekvensering (undersökande av mutationer) går för långsamt – testresultat kan komma fyra veckor efter insjuknande.
Även om det ännu handlar om få fall är trenden tydlig:

En stor studie från Skottland visade i veckan att risken för att hamna på sjukhus är fördubblad om man smittas av delta-mutationen, jämfört med alfa – den som dominerar i Sverige (och Skottland) just nu. Sedan tidigare är det känt att deltaviruset smittar lättare och i Storbritannien, där deltamutationen nu står för 90 procent av fallen, har man skjutit fram landets lättade restriktioner. Oron i Sverige gäller kanske framför allt hösten, eftersom smittan under våren spred sig snabbare än väntat bland barn och unga och det är barnen som under hösten står utan vaccin. Trots det kom regeringen i veckan med besked om att undervisning på plats kommer att vara huvudregel på landets skolor under hösten. Detta eftersom undervisningen annars befaras bli lidande.

Regeringen uppmanade i veckan till små midsommarfiranden, men att de med vaccin ska ”våga leva”, även om det ske inom nuvarande restriktioner (som är åtta personer i privata sammanhang). Den 1 juli kommer det preliminärt öppnas upp för nya lättnader. Om så blir fallet vill regeringen att det ska öppnas för ännu fler än 3 000 sittande vid utomhusevenemang. Förslaget, som nu går på remiss, är att 3 000 ska gälla per sektion, inte per arena och handlar då alltså främst om utomhusevent på stora arenor. Fotbollen jublar, men kulturen är mer lågmälda.

Riksdagen kallar samtliga 349 ledamöter till den misstroendevotering som ska hållas på måndag vid lunchtid. Det är första gången alla samlas sedan pandemin bröt ut och även sjuka som dyker upp kommer att få rösta – om de kräver detta. Nu finns oro att den viktiga röstningen kan bli ett spridarevent.

Vaccin

4 315 017 har nu fått minst en dos vaccin (52,7% av vuxna befolkningen), och 2 416 335 (29,5%) är fullt vaccinerade. Totalt har 6 731 352 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 580 000 fler än förra veckan. Även denna vecka har fokus varit på att ge andradosen.

Det är fortsatt stora skillnader i hur långt kommunerna har kommit. Statsvetaren Anders Sundell har satt samman ett diagram som visar att storstadskommunerna ligger sämst till och de med hög andel äldre ligger bäst till, som i Vadstena. Det är inte helt ologiskt, givet att det bor fler unga i storstäderna som är sist ut vid vaccinering, men i Göteborg hade bara 36 procent fått en första dos, jämfört med Malmös 38,7 och Stockholms 45,9.

Enligt Västra götalandregionen försöker de parera ojämlikheten med att ge Göteborg fler doser, men eftersom trycket fortsatt är högt på bokningarna, i alla äldre åldersgrupper, går det ändå trögt. De har ingen förklaring till varför deras vaccintäckning är lägre. Långsamheten gör dock att flera i Göteborg nu istället söker sig ut till småorter i regionen.

Vaccinet Curevac har floppat och ger bara 47 procents skydd mot covid-19, enligt en presentation från företaget i veckan. Vaccinet skulle varit en del av Sveriges arsenal av vaccin som skulle hjälpa alla att få åtminstone en dos innan hösten. Hur det blir nu är oklart, men i Folkhälsomyndighetens senaste prognos väntas fortfarande en miljon doser Curevac nå Sverige i september.

En påfyllning av en tredje dos vaccin kan behövas redan nu i vinter, menar Folkhälsomyndigheten. Det handlar främst om samhällets sköraste. Det kan även bli aktuellt för fler med påfyllning.

Nyheter i korthet

Det var allt för den här veckan! Saknar du något – skriv en kommentar.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required
{ 5 comments }

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 23 (7 – 13 juni, 2021).

14 574 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 51 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är den lägsta antalet inrapporterade döda sedan vecka 44 förra året.

På grund av ett dataintrång i Folkhälsomyndighetens databas finns det fortfarande eftersläpning i antal bekräftade fall. Det gör att vi inte heller denna vecka kan få en klar bild av hur smittan faktiskt sprids. Folkhälsomyndighetens bedömning är att den ändå har minskat. De två senaste veckorna är i grafen nedan gråmarkerade för att tydliggöra att de inte speglar det faktiska smittoläget under respektive vecka.

Därför fördjupar vi oss inte mer i datan från Sminet, utan tittar istället på siffrorna som det går att dra några slutsatser från. Som att antalet som testat sig för covid-19 fortsätter att minska stadigt. Senast inrapporterade helvecka minskade antalet tester med 17 procent.

Även vårdbeläggningen kan vi dra slutsatser från – och här fortsätter det att minska kraftigt. Totalt i riket (vänstra grafen) har det totala antalet på sjukhus (orange linje) sjunkit till under 500 patienter och ligger just nu på 472. 125 av dem är inlagda på intensivvård (grön linje). I Stockholm (högra grafen) är andelen på slutenvård (lila linje) ännu lägre: 60, jämfört med de 27 som ligger på intensivvård (grön linje). Stockholm har därmed lämnat stabsläge, återgått till normalläge och hävt lokala restriktioner.

Det skrivs alltså nu ut personer från slutenvård och intensivvård i högre takt än det skrivs in. Den senaste veckan är det bara enstaka personer per dag som får läggas in på intensivvård med covid:

Detta innebär att allt fler regioner har lämnat sjukvårdens krisavtal (som handlar om att personal kan jobba mer övertid, till högre lön), Av totalt tio är det bara tre regioner som fortfarande har krisavtalet aktiverat. Krisavtalet har inneburit att sjuksköterskor i vissa regioner har haft 100 000 kr i månadslön, men personalen är kraftigt slitna och läkarförbundet har beslutat att inte förlänga det nuvarande krislägesavtalet i hopp om att regionerna erbjuder ett avtal med bättre vila och återhämtning.

Deltamutationen, tidigare kallat den indiska mutationen, har fått allt större fäste i Sverige. I Sverige undersöks bara en mindre andel av de positiva fallen för mutationer och resultatet från undersökningen, en så kallad sekvensering, kommer först efter två veckor. Fram till förra veckan hade det endast hittats ett mindre antal av deltamutationen, men under senaste veckan har 71 fall av mutationen bekräftats i totalt 11 regioner. Dessutom har man konstaterat att det just nu pågår utbrott med mutationen i både Värmland och Blekinge. Mörkerantalet anses stort och under fredagen publicerade TV4 uppgifter att det tillkommit ytterligare 200 fall av deltamutationen bara i Värmland, men de uppgifterna är ännu inte bekräftade av Folkhälsomyndigheten. Mutationens ökning är oroväckande eftersom den anses vara mer smittosam än den mutation som nu är dominerande (Alfa, tidigare kallad brittiska mutationen). Dessutom är vaccinskyddet mot delta inte lika högt efter första dosen, även om det efter två doser anses gott. I Storbritannien är också alfamutationen dominerande, men delta står sedan en tid för nästan alla nya fall i landet och har inneburit en ökning i antal sjukhusinlagda. Storbritannien antas därför skjuta upp kommande lättnader i restriktionerna för att få stopp på viruset. I Sverige ska Folkhälsomyndigheten nu se över sin strategi och uppmanar de som ännu inte fått två doser vaccin att vara särskilt vaksamma och följa rekommendationerna. Lokalt har man i Värmland redan skärpt rekommendationerna.

Samtidigt fortsätter förberedelserna för lättnader – liksom svenskarnas ökade resande. Under den senaste tiden har vi rest mer än någonsin tidigare under pandemin och tidigare är det sagt att Sverige den 1 juli kommer att införa lättnader som öppnar för fler än 8 personer att samlas i privata sammanhang. Regeringen har i veckan skickat ett sådant förslag på remiss. I förslaget ska det tillåtas 50 personer i privata samlingar.

Två amerikanska forskare hävdar i Washington post att coronaviruset är skapat i laboratorium. Teorin har fått ny luft under vingarna efter att WHO:s expertgrupp, som helt tillbakavisat teorien, visat sig ha intressen i det anklagade Wuhan-laboratoriet. I veckan krävde också G7-länderna en ny granskning av saken.

Vaccin

4 084 788 har nu fått minst en dos vaccin (49,9% av vuxna befolkningen), och 2 066 677 (25,2%) är fullt vaccinerade. Totalt har 6 151 465 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 600 000 fler än förra veckan och därmed det högsta antalet nya doser sedan vaccineringen påbörjats.
Framför allt är det andradosen som i veckan har prioriterats:

Hittills har 2 795 fullvaccinerade fått covid-19, vilket är enligt förväntat. Desto fler har så klart fått covid-19 efter en dos och vanligast är det att smittas ungefär en vecka efter första dosen. Att deltamutationen nu börjar få fäste har också gjort att flera experter tror att vi kommer behöva ta ytterligare en dos och andra menar att man borde förkorta tiden mellan första och andra dosen, eftersom skyddet mot deltamutationen är låg efter första.

Det är fortsatt väldigt ojämnt i landet med vilka åldersgrupper som vaccineras. I Norrbotten har man öppnat för 18-åringar och i Skåne har man öppnat för 35-åringar. Det innebär inte att de har fått fler doser än andra, utan att vaccinationsviljan är låg och att man vill fylla bokningstiderna. Göteborg ligger sämst till och där har man nu sett att allt mer vaccinturism: folk bokar av sin andra dos för att istället ta den snabbare i en annan region – något som går emot myndigheternas rekommendationer.

Boenden på asylboende har fått förtur – där vaccineras nu alla över 18 år. Detta eftersom gruppen är tätboende och anses svår att nå på grund av språkbarriärer. I veckan kom siffror om att vaccinationstäckningen nu ökat bland utrikesfödda, en grupp som tidigare haft en mycket lägre vaccinationsgrad. Folkhälsomyndigheten släppte också en podd med Anders Tegnell som varje vecka ska försöka ”öka benägenheten att vaccinera sig”.

Vaccinationspass kan nu börja användas i EU efter att EU-parlamentet i veckan röstade ja. Från och med den 1 juli kan svenskar börja använda det. Passet har bytt namn från ”gröna beviset” till Covidbevis och blir ett elektroniskt bevis man kan använda för att visa att man är vaccinerad. Flygresorna har nu mångdubbelt ökat igen även om det är från väldigt låga nivåer – och trots att WHO i veckan gått ut och avrått världen från att resa utomlands i sommar. Generellt väntas svensken i genomsnitt lägga 15 000 kronor på semester i år, en ökning med 2 000 kr jämfört med förra året, men fortfarande nästan 3 000 mindre än 2019.

Nyheter i korthet

Det var allt för den här veckan – saknar du något, skriv gärna en kommentar!

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required
{ 11 comments }

För några veckor sedan öppnade Jagvillhavaccin.nu – en sajt som hittar lediga vaccintider på regionernas sajter. Kort efter lansering försökte flera regioner försvåra för bokningssajten. Sajtens grundare backade tillfälligt – men är nu åter tillbaka större än tidigare.
Nu kartläggs nästan hälften av landets vaccintider.

Jagvillhavaccin.nu är en kopia av en den franska motsvarigheten ”Vite ma dose”. I Frankrike har grundaren belönats med en av landets ädlaste medaljer, men när fransk-svenska Pierre Mesure använde den öppna källkoden för att bygga en svensk variant, möttes hans med skepsis. Efter att jag för några veckor sedan skrev om sajten gick Region Blekinge, via Svt nyheter, ut och varnade för sajten. Inte heller verkade de regioner som haft störst problem med bokningen vilja ha hjälp och de sex regioner som redan fanns med på sajten bad Mesure ta ned deras bokningstider. Åtminstone tills de rett ut vad det egentligen innebär. Utredningen pågick en tid, kom inte fram till någon negativ aspekt och även om två regioner gav sitt uttryckliga tillstånd kunde inte samtliga ge ett brett godkännande. Vilket fick Pierre Mesure att tröttna och istället besluta sig att indexera så många vaccintjänster han kunde.
– Jag har sagt tydligt till regionerna att jag inte såg deras ”ok” som ett krav från deras sida. Och nu känner jag att det är onödigt att vänta på deras entusiasm.

Pierre Mesure är aktiv i nätverket Civic tech Sverige och finns där med i flera projekt som arbetar för att öppna data och öka transparensen för allmänheten i Sverige. Han säger ha förståelse för regionernas utredning, men menar att eftersom den tydliggjorde att han tjänst varken inneburit risk eller överbelastning fanns det ingen anledning att vänta. Och i de fall det funnits rimlig kritik har han byggt om sajten. Som i fallet Blekinge, som påpekade att medborgare missade viktig information om de landade direkt vid bokningen. Under tiden har han nu också hunnit lägga till fler nya aktörer och istället för de 25 procent av landets vaccinmottagningar sajten tidigare nådde, är sajten nu upp nästan 50 procent.

Och alla har inte varit negativt inställda. I Västra götaland har regionen tillgängliggjort ett API, vilket gör det lättare för Pierre Mesure att komma åt och indexera regionens bokningar. Från att ha täckt en minoritet av Västra götalands bokningstider täcker han nu nästan 70 procent. Och även i flera andra regioner har han hittat sätt att kartlägga lediga tider. Det innebär att regionernas vaccinsajter avlastas och istället för att medborgare behöver ladda samma sajt flera gånger, kontrollerar Mesures spindlar sajten två gånger i timmen efter nya tider och sammanställer resultatet på jagvillhavaccin.nu.

Egentligen är det bara Stockholm som nu säger att de är rakt av negativa till Pierre Mesures sajt – trots att Pierre inte själv tjänar några pengar på sajten och den bygger på öppen källkod och öppen data. Han vill inte recensera regionernas beteende närmare.
– Jag kan bara upprepa att det här kan hjälpa dem mycket, deras medborgare, deras vårdpersonal. De får gärna höra av sig för att göra sina tider öppna, säger Pierre Mesure.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required

Här är regionerna som spindlas av Jagvillhavaccin.nu

RegionProcentVaccinatörerVaccinatörer på JagvillhavaccinBefolkning som nås
Blekinge100% ✅MittVaccinMittVaccin160000
Dalarna7st/17 🔶MittVaccin, 11771177287000
Gävleborg0% 🛑Platform24Platform24
Gotland0% 🛑Alltid ÖppetAlltid Öppet
Halland0% 🛑MittHalland (MittVaccin)MittHalland
Jämtland0% 🛑11771177
Jönköping100% ✅MittVaccinMittVaccin360000
Kalmar100% ✅MittVaccinMittVaccin245000
Kronoberg7st/16 🔶MittVaccin, Vaccina, 1177, PreviaMittVaccin, Vaccina, 1177, Previa200000
Norbotten0% 🛑11771177
Örebro100% ✅MittVaccinMittVaccin302000
Östergötland100% ✅MittVaccinInte öppet ännu450000
Skåne37/49st 🔶MångaMittVaccin, Vaccina, 1177, KRY, Doktor24, Bokamera, MACC, MinDoktor1340000
Sörmland6st/13 🔶MittVaccin, Vaccina, 1177, Doktor24MittVaccin, Vaccina, 1177, Doktor24295000
Stockholm0% 🛑Alltid ÖppetAlltid Öppet
Uppsala0% 🛑11771177
Värmland0% 🛑11771177
Västerbotten100% ✅1177, Kolla deras sida1177268000
Västernorrland100% ✅MittVaccinMittVaccin245000
Västmanland100% ✅1177, Kolla deras sida1177274000
VästraGötaland135/207st 🔶Många, Kolla deras sidaMittVaccin, Vaccina, 1177, CGM, Collabodoc, Doktor, Doktor24, Patient.nu m.fl.1710000
Invånare (ungefär)4761870
Andel befolkning46.55%
{ 5 comments }

Den 7 juni skulle det kritiserade upphovsrättsdirektivet med artikel 17 (tidigare artikel 13) varit svensk lag. Det är det inte. Anledningen är att EU-kommissionen dröjt med sina riktlinjer för hur direktivet ska implementeras. Och när de nu är publicerade visar det sig att det är en slags återkomst för internetfiltret.

För två år sedan väckte ett EU-direktiv enorm uppmärksamhet. Hundratusentals demonstrerade på Europas gator mot ett förslag som skulle innebära filter på internet och en slags skatt på länkar. I korthet handlar det om att sajterna blir ansvariga för om användare laddar upp upphovsrättsskyddat material. Vilket innebär att de behöver införa ett filter och en slags förhandsblockering för vad som får publiceras. Trots massivt motstånd röstades förslaget igenom med några få rösters marginal (där svenska EU-parlamentarikers feltryck spelade en avgörande roll). Sedan dess har länderna haft drygt två år på sig att göra direktivet till lag. Några länder har infört delar av direktivet, medan de flesta inväntat kommissionens riktlinjer. Så också i Sverige, som under tiden arbetat med att få in synpunkter på direktivet från en referensgrupp.

I fredags kom så, kraftigt försenat, riktlinjerna från EU-kommissionen. På Justitiedepartementet har tjänstemännen precis börjat analysera det, för att så snart som möjligt färdigställa en promemoria som ska ut på remiss. Någon tidsplan finns ännu inte, enligt en tjänsteman på departementet.

Vad står i kommissionens riktlinjer?

För artikel 17 (tidigare 13), också kallat ”internetfilter”, är det mest uppseendeväckande kommissionens tolkning av vilken typ av material som ska stoppas. Tidigare har det handlat om att ta bort ”uppenbara upphovsrättsbrott”, vilket skulle skydda enskilda användare från att drabbas av publiceringar där man råkar få med musik, en film eller bild som är upphovsrättsskyddad. Men i den nya riktlinjen understryker istället kommissionen att plattformar borde ta särskild hänsyn till det som upphovsrättshavaren själv flaggat för blockering. Skiftet anses viktigt av till exempel medborgarrättsorganisationen EFF och Edri, som menar att risken är att plattformar tar bort för mycket, även satir och kritik, i rädsla för böter och eftersom att filter inte är känsliga nog för att känna av skillnaden.

I praktiken skulle det innebära att till exempel SVT, eller en filmstudio som Warner kan skapa ett referensbibliotek med allt sitt innehåll, vilket innebär att alla sajter som används av EU-medborgare förbjuds tillåta användare publicera något av det – bild, film eller ljud. Det är också plattformen som har ansvar att ändå tillåta bilder – om de görs i form av satir, humor eller kritik. Hur det i praktiken ska fungera är svårt att både förutse och förstå.

I grunden innebär det att det filter som tidigare heligt lovats inte skulle finnas, nu får en mer framträdande roll.

Riktlinjerna är inte ett juridiskt bindande dokument, men en viktig anledning till att en majoritet – inklusive Sverige – ännu inte implementerat direktivet lokalt.

Jag kommer fortlöpande följa hur direktivet blir lag i Sverige.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få nya bloggposter direkt i mejlen!

* indicates required

{ 5 comments }