maj 2019

Mest retweetade v21

av Emanuel Karlsten den maj 28, 2019

i Veckans tweet

10)

9)

8)

7)

6)

5)

4)3)

2)

1)

Se tidigare veckors största tweets här.

Topp 10 mest retweetade tweets någonsin

{ 0 kommentarer }

På söndag är det val till EU och många är fortfarande osäkra. Men många tycker också att det är svårt att få en överblick av vad partierna tycker om frågor som rör internet. Inför valet har opinionsundersökningar och enkäter ofta inte ens frågat om internet som en valfråga – varför det halkat ned på dagordningen. Detta trots att till exempel Artikel 13 var förra mandatperiodens hetaste fråga, enligt de svenska ledamöterna.

Här är därför en sammanställning av vad de svenska partierna skriver i sina valmanifest om internet, digitalisering och integritet.

Partierna är utvalda utifrån vilka partier Valmyndigheten beslutat att särredovisa under valnatten

Utöver valmanifestet ska stor vikt läggas vid vilken kandidat partiet skickar, då det individuella ansvaret och möjligheten att påverka i parlamentet är stort.

Socialdemokraterna

Valmanifest.
Antal omnämnanden av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 2
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Nej (3 av 5)
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja, av misstag (3 av 5)
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Socialdemokraterna var det enda partiet i Sverige som var för Artikel 13, vilket ledde till stor uppmärksamhet på hemmaplan och blev den första frågan där regeringspartierna gick i öppen konflikt.
I partiets valmanifest nämns internet en gång, i samband med terror. Partiet vill ”bekämpa hat och våldsbejakande inlägg på internet genom att ställa högre krav på nätjättarna och ta fram en EU-gemensam lagstiftning som ålägger plattformar att snabbt ta ner terrorisminnehåll.” Det är det så kallade terrorfiltret, vilket innebär att alla sajter – stora som små – får en timme på sig att ta ner vad medlemsländernas regering anser vara terrorpropaganda. I övrigt nämns digitalisering genom att ”Streamingtjänster ska fungera inom hela EU”.

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få fyra mandat och bli största parti. Ingen av de som varit kritiska mot Artikel 13 är med högt upp, den tidigare ledamoten Aleksander Gabelic (som var kritisk till Artikel 13) har knuffats ner till plats 16. Den enda som är kvar är Jytte Guteland, som var den som drev hårdast för ett internetfilter, men som också röstade mot entimmesregeln.

Sverigedemokraterna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 21
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Nej, av misstag
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja.

Sverigedemokraterna är det etablerade parti som flitigast nämner digitala frågor. Avsnittet om ”Internet, integritet och kultur” sträcker sig över tre A4-sidor. Partiet pekar på problemet med att en för hård styrning av internet också riskerar styra samhällsdebatten. ”I en tid då EU i många avseenden hotar internet, arbetar Sverigedemokraterna för ett fortsatt fritt internet och strävar efter att stärka yttrandefriheten”. I en rad punkter tydliggörs partiets hållning.
– Stoppa förslaget om länkskatt och delningsförbud
– Reformera upphovsrätten
– En mer flexibel dataskyddsreglering
– Skydda yttrandefriheten mot statliga eller överstatliga inskränkningar

Partiet tar upp flera internetfrågor som varit kontroversiella längre än den senaste mandatperioden, bland annat cookielagen. Samtidigt finns flera problem, främst i texten om länkskatten och internetfilter – som inte är ett ”förslag”. Det är ett direktiv som redan röstats igenom, vilket gör att det inte är ett förslag som går att stoppa, så som manifestet lovar.

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få tre, eventuellt fyra, kandidater. Förstanamnet Peter Lundgren är en av de två som suttit en mandatperiod för partiet i parlamentet. Han erkände nyss i en video att han tafsat på en partikamrat och tar nu time out från debatter inför valet. En annan partikamrat, Kristina Winberg, avslöjade händelsen. Winberg har suttit en mandatperiod i parlamentet med Lundgren och var partiets fjärdenamn, men har nu uteslutits av partiet på grund av illojalitet.
Ledamöterna har varit relativt passiva i parlamentet under mandatperioden och råkade båda trycka fel i den avgörande omröstningen om Artikel 13. Trots det har partiet gått på val om att Artikel 13 är Socialdemokraternas fel.

Moderaterna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 11
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Moderaterna nämner digitalisering brett i sitt manifest och tar uttryckligen upp ”uppladdningsfilter” och ”länkskatt” i manifestet som något negativt. Annars handlar internetfrågorna mest om bättre frihandelsavtal, där även utveckling av digitalisering bör räknas in, menar Moderaterna. Partiet lägger också visst fokus på utbyggnaden av 5g-nät och att Sverige ska driva på den utvecklingen för en bättre digital infrastruktur. Europa ska leda digitaliseringen, för den fria handelns skull.

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få tre ledamöter parlamentet. Det är i så fall en mindre än idag. Ingen av ledamöterna som tidigare suttit i parlamentet finns att välja, men ettan på listan, Tomas Tobé, är både en partitopp i M och en relativt erfaren riksdagspolitiker. Tobé var en av de som ledde oppositionen i EU-nämnden, vilken tvingade Morgan Johansson att byta hållning om Upphovsrättsdirektivet i Ministerrådet. Samtidigt tillhör moderaterna dem som flest gånger korrigerat feltryck i parlamentet och den nu petade ledamoten Anna Maria Corazza Bildt prioriterade ett moderatorsuppdrag, före att rösta om Artikel 13. Partiet har röstat för entimmesregeln, och de nya kandidaterna har inte aviserat någon ändring i frågan.

Kristdemokraterna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 2
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Kristdemokraterna nämner framför allt att den digitala inre marknaden behöver utvecklas genom gemensamma lösningar på olika digitala områden. ”Telekom, e-handel och dataflöden har fortsatt stor potential att utvecklas ytterligare”.
I övrigt har partiet gjort en egen punkt om upphovsrätten, ”En konkurrenskraftig europeisk upphovsrätt”. Där slår de fast att Artikel 13 var fel, att partiet röstade nej och gärna skulle vilja se den ändras, men att det nu mest är att vänta och se. Samtidigt poängterar partiet att det blir viktigt att ”EU-kommissionen i implementeringsfasen övervakar de faktiska konsekvenserna och agerar snabbt om de löften som direktivets förespråkare ställt ut inte håller måttet.”

Prognos och kandidater

Partiet får sannolikt två ledamöter i parlamentet, Sara Skyttedal och David Lega. Ingen av dem har erfarenhet från EU-politik tidigare. Den tidigare ledamoten Lars Adaktusson lämnade sin plats i parlamentet efter riksdagsvalet, då han tog plats i riksdagen. Hans ersättare i EU, Anders Sellström, finns inte med på listan inför detta val. Sellström röstade för entimmesregeln och inget pekar på att de nya ledamöterna har något emot det. Adaktusson har fått mycket uppmärksamhet för att han röstat mot abort över 20 gånger under sin tid i parlamentet. Det väntas påverka partiets valresultat.

Vänsterpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 2
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja.

Vänsterpartiet nämner Internet i ett stycke i sitt valmanifest, under rubriken Ett demokratiskt Europa: ”Internet ska vara öppet och fritt för alla för att stimulera skapande, lärande och kreativitet. Principen om nätneutralitet ska värnas. Mänskliga rättigheter ska även gälla på Internet.”

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få två ledamöter, därmed får Malin Björk, som under mandatperioden varit ensam ledamot från partiet, förstärkning. Partiets kandidater har röstat emot både filter och länkskatt. I organisationen Porrfri Barndoms enkät, ville flera av kandidaterna på listan arbeta för att kräva att vuxna legitimerar sig om de vill besöka porrsajter.

Centerpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 1
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Partiet nämner integritet en gång i sitt manifest, under rubriken Övervaka brottslingar – inte medbogare: ”I vår strävan att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten måste vi samtidigt vara vaksamma, så att brottsbekämpningen i sig inte går ut över människors fri- och rättigheter. Den personliga integriteten måste värnas. I en tid då brottsligheten internationaliseras finns bara en väg framåt för EU: mer samarbete för ökad trygghet.”

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att öka antalet ledamöter till två platser. Fredrick Federley är toppnamn och han har varit en av de mest högljudda kritikerna till internetfilter och artikel 13, men han har också försvarat entimmesregeln.

Miljöpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnanden av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 4
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja

Miljöpartiet är det enda svenska parti som tillhör partigruppen Greens i EU-parlamentet. Greens är den grupp som varit den mest kritiska till Artikel 13, men även andra inskränkningar i internets frihet. Vid voteringar har MP-ledamöterna varit mycket lojala till partigruppen.
I valmanifestet berör partiet internetfrågor under rubriken ”En motståndskraftig demokrati”. De menar att demokratin är satt under press och politisk kontroll och att det tar sig uttryck i den tekniska utvecklingen. I ett antal punkter förklarar sedan MP vad de vill:
– Stärk lagstiftningen för att skydda människors privatliv och kommunikation på internet.
– Stärk och utöka resurserna för EU:s egen kompetens för cybersäkerhet.
– Förbättra upphovsrätten så att kulturarbetare får bättre ekonomiska villkor. För ett fritt och öppet internet är det viktigt att möjligheten att länka till nyheter inte ska begränsas av krav på licenser. Stoppa förslaget om obligatoriska uppladdningsfilter som alltför ofta skulle hindra människor att på nätet dela material som får delas.
– Bredbandsutbyggnad och digitalisering kan stärka möjligheten att leva, bo och verka på landsbygden.

Prognos och kandidater

Partiet kommer sannolikt bara få två ledamöter, jämfört med de fyra som partiet har idag. Flera av dem var under den senaste mandatperioden tongivande i internetfrågor. Förstakandidat idag är tidigare kulturministern Alice Bah Kuhnke. I SVT:s utfrågning var hon svävande kring upphovsrättsdirektivet, men landade i att hon skulle rösta i enlighet med hennes partikollegor. Kring terrorfilter hade hon dock en tydlig motsatt åsikt, och menade att hon skulle rösta för entimmesregeln.

Liberalerna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 0
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Liberalerna nämner inte Internet, digitalisering, integritet eller filter en enda gång i sitt valmanifest.

Prognos och kandidater

Partiet ser inte ut att få något mandat i parlamentet. Deras tidigare kandidat, Cecilia Wikström, har varit en av parlamentets flitigaste, men sparkades från listan under våren. Hennes ersättare, Karin Karlsbro, har haft svårt att göra sig hörd i debatten.

Feministiskt initiativ

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 0
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: – sjuk
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: – sjuk
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja.

Partiet nämner inte internet eller digitalisering i sitt manifest.

Prognos och kandidater

Partiet kommer att åka ur parlamentet.

Piratpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 52
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet:
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: –
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: –

Det enda parti utan plats i parlamentet som Valmyndigheten valt att särredovisa under valnatten, därför får det även plats här. Partiet nämner givetvis internet flest gånger och kommer sannolikt få fler ledamöter än tidigare i parlamentet – men ingen från Sverige. Samtidigt har partiets enda ledamot i EU, Julia Reda, haft enormt inflytande på mandatperiodens hetaste fråga, den om Upphovsrättsdirektivet.

Prognos och kandidater

Förstanamnet är Mattias Bjärnemalm, idag tjänsteman i Greens partigrupp, men nu tjänstledig för att kandidera för Piratpartiet. Partiet har växt under de senaste opinionsundersökningarna, men skulle de ta en av Sveriges platser i parlamentet skulle det bli valets största skräll.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att texterna ska vara öppna. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 kommentarer }

”Porrfri barndom” har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Organisationen arbetar för att olika filter ska implementeras i skolor som ska stoppa porr. Ämnet är kontroversiellt, inte minst eftersom forskare varnar för konsekvenserna ett porrfilter kan få.

I dagarna gick organisationen ut och menade att flera kandidater i EU-valet lovat arbeta för ett av organisationernas mål: Att förse porrsidor med e-legitimation.

Bland annat uppgavs samtliga Miljöpartiets kandidater vilja arbeta för kravet.

Men det stämmer inte, menar nu Miljöpartiet.

I ett mejl till denna sajt skriver Miljöpartiets pressansvariga att de svarat fel:

”Nej, det stämmer inte. Vi får in otroligt mycket enkäter och den här gången blev det en miss i hanteringen. Korrigering har skickats in för samtliga av Miljöpartiets toppkandidater.”

Porrfri barndom har i efterhand publicerat de svar som Miljöpartiet ursprungligen gav, och menar att partiet under söndagen hört av sig och vill korrigera sitt svar. Under måndag eftermiddag uppdaterade organisationen svaren på sin hemsida och på Instagram.

Uppdaterat: Organisationen menar dock att kandidaten, Emma Nohrén, som är på en femteplats på partiets valsedel, fortfarande vill arbeta för åldersverifiering av porrs. Miljöpartiet har inte omedelbart återkommit med svar.

Utöver Miljöpartiet har även Vänsterpartiet flera kandidater som vill införa verifieringen. De har ännu inte återkommit med en bekräftelse på att deras svar är korrekta.

Porrfri barndom har tidigare föreslagit bank-id som verifiering för att vuxna ska kunna se porr, men menar nu att de är öppna för andra förslag. ”Vi önskar en översyn av hur åldersverifering kan ske på bästa sätt och en implementering av åldersverifiering baserat på utkomsten av utredningen”, skriver Jenny Holmström, medgrundare Porrfri barndom, i ett mejl.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att texterna ska vara öppna. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 kommentarer }

KOMMENTAR: Att Cissi Wallin försvinner från Instagrams sökresultat kan tyckas vara en liten sak. Men som princip är den viktig eftersom den understryker exakt hur mycket makt bilddelningstjänsten har över det offentliga samtalet.
Vilka som får växa, synas och höras.

Rykten om “shadow bans” har cirkulerat länge i mindre smickrande sammanhang. Ofta handlar det om aktörer på den politiska kartans utkanter som menar att de är censurerade eller att deras spridning är minskad. Det är oftast anekdotisk och förvirrad bevisföring. Men i fallet med Cissi Wallin är det annorlunda.

Det aktuella händelsen var inte samhällsviktig. Cissi Wallin fångades på video när hon stod upp mot Virtanen i en debatt. Det var effektfullt, stark teve, men inte viktig för samhället. Och kanske har förändringen aktiverats i en automatisk process, kanske handlar det om att något är flaggat i systemet och att det krävts en manuell granskning innan det släpps upp igen. Eller så har hon varit dold i sökresultaten en längre tid? Hennes konto har varit privat och ”låst”, vilket kan påverka hennes position. Det var också först efter att videon spreds som andra började söka efter hennes namn i högre utsträckning som förändringen blev en nyhet.

Allt detta ställer en rad frågor om Instagram – som inte får tydliga svar. För sådana ger inte Instagram på individnivå. Vilket då öppnar för spekulationer

För även om det kan tyckas banalt och enkelt, en sökning i en sökmotor, finns här något principiellt viktigt: När användare försöker hänga med i vad som händer, vilka röster som hörs, litar vi på att sökmotorer hjälper oss rätt.

Det handlar inte om att det är många som heter “cissi”, eller att meningsmotståndare kan dränka sökresultaten med liknande namn. Dagens sökmotorer är medvetna om alla datapunkter som kan hjälpa användaren hitta rätt konto och rätt innehåll – exakt när vi behöver det.

Det är därför ändringen är så anmärkningsvärd. Och därför är det så problematiskt att förstå vad som hände i just de enskilda, symboliska fallen.

Instagram måste rimligen vetat att många just nu ville veta vad som hänt Cissi Wallin. Hennes konto hade växt med nästan tio tusen följare.
Trots det döljs kontot, tillväxten begränsas.

Kanske för att något i systemet flaggat att det hennes konto eller innehåll är känsligt? I så fall visade det sig vara en felaktig bedömning. För nu är allt som vanligt, hennes konto åter i topp vid en sökning.

Ja, det kan tyckas oproblematiskt just nu. Men säg att det handlat om en politisk fråga, en vecka innan valet. Tänk om händelsen blivit politiskt laddad på ett sätt som kunde välta en valrörelse. Men Instagrams algoritmer gjort en annan bedömning – och stoppat spridningen, stoppat användares möjlighet att informera sig.

Då hade det kunnat bli riktigt allvarligt.
Därför är händelsen anmärkningsvärd.

Nästa gång någon pratar om en shadow ban finns en referens, en händelse att hänvisa till. Som påvisar exakt hur stor Facebook och Instagrams makt är – att kväva eller ge syre till en digital, politisk rörelse.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att texterna ska vara öppna. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.


{ 0 kommentarer }

Flera användare rapporterar om hur Instagram förra veckan dolde medieprofilen Cissi Wallin i appens sökresultat.
”Shadow ban”, påstår Cissi Wallin.
Instagram har en annan version.
Händelsen ställer nya frågor kring nätjättarnas makt över det offentliga samtalet.

Du har kanske sett det. Mötet mellan medieprofilen Cissi Wallin och journalisten Fredrik Virtanen. Det första sedan Cissi Wallin pekade ut Virtanen som sin förövare och våldtäktsman, en publicering som kom att bli startskottet för Metoo-rörelsen i Sverige.

Nu sågs de alltså igen, på Publicistklubben. Virtanen i panel, för att prata om när ”skiten träffar fläkten”, Wallin i publiken, enligt henne själv för att inte låta Virtanens version stå oemotsagd.

När debatten öppnar upp för publikfrågor och Wallins namn nämns ropar hon, ”Jag står här”. Det blir ett starkt ögonblick som fångas på film och läggs ut i sociala medier.

Efter händelsen öppnar Wallin upp sitt Instagramkonto, som varit låst en tid. Många delar videon, nämner och taggar Wallins konto. Hennes konto växer tio procent under några dagar, men många rapporterar också att de har svårt att hitta hennes konto vid en sökning.

Knappt två dagar efter debatten såg det ut såhär vid en sökning på Wallins konto.

Vid en sökning på ”Cissi” dyker inte Cissi Wallin upp, däremot konton med färre följare.
Inte heller vid en sökning på ”Cissi Wallin”, dyker hennes konto upp, däremot en hashtag, liksom backup-konton och Wallins namne.

Först vid en sökning på ”Cissiwallin” dyker kontot upp – på en femteplats.

Vid en snabb enkät samma dag, visade det sig att flera hundra andra användare hade samma problem.

Efter att denna sajt under onsdagen kontaktat Facebook, som äger Instagram, kunde kontot återigen hittas vid en sökning på ”cissi”.

Wallin är själv övertygad om att Facebook har agerat mot henne.

– Klockren Shadow ban, säger hon när hon ser videon.
– Jag blev väl för radikalt feministisk.

Shadow ban” är ett begrepp som populariserats under de senaste åren och beskriver hur en användare blir helt eller delvis blockerad från en plattform, utan att användaren själv blir varse om det. Syftet ska vara att minska användarens möjlighet till spridning. Tidigare har Mic visat att Instagram använt metoden 2017, på hashtaggar. Någon sådan spridningsminskning har inte kunnat påvisas i Wallins fall.

Pressansvarig för Facebook i Sverige, Lukasz Lindell, säger att han inte kan kommentera enskilda händelser. Han tillbakavisar däremot ”Shadow ban” eftersom det inte finns ett sådant begrepp hos Facebook. Inte heller kan det, enligt honom, handla om att Wallin varit ”för radikalt feministisk”.

– Det finns ingen koppling till att vara kontroversiell. Inte heller fungerar massanmälningar. Om vi agerar mot något så är det för att man gått emot det regelverk som finns publicerat.

I Instagrams regelverk anges följande konsekvenser vid regelbrott:

”Vi kan vägra att tillhandahålla eller sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsten till dig (inklusive uppsägning eller inaktivering av ditt konto) direkt om du: tydligt, allvarligt eller vid upprepade tillfällen bryter mot dessa användarvillkor eller våra policyer, inklusive våra communityriktlinjer

I communityriktlinjerna finns en rad punkter som handlar om hot, hat, upphovsrätt eller att bara hålla schysst ton. I stycket om ””Respektera andra medlemmar i Instagram-communityn” står till exempel:

”Vi tar bort innehåll som omfattar trovärdiga hot eller hets mot folkgrupp, innehåll riktat mot privatpersoner i syfte att nedvärdera eller kränka dem”

Sedan en tid tillbaka har en åklagare flaggat för att de kommer att väcka åtal mot Cissi Wallin för förtal av Virtanen. Det har dragit ut på tiden, men handlar bland annat om Wallins uppgifter om Virtanen som våldtäktsman. Lagen om förtal tar inte hänsyn till ett påståendes sanningshalt.

Cissi Wallin har också lyft fram och kritiserat flera andra medieprofiler på Instagram, men samtidigt tillägger Instagrams regelverk:

”Vi tillåter generellt starka diskussioner om personer som förekommer i nyheterna eller som har en stor publik till följd av sitt yrke eller olika aktiviteter”

Det är alltså inte helt klart vad som skapat situationen där Cissi Wallins konto under en tid dolts av Instagram. Inte heller vill Facebook kommentera, varken till denna sajt eller direkt till Cissi Wallin.

Wallin har heller inte kontaktats av Instagram med mer information.

Facebook menar att de inte kan kommentera ytterligare, utan pekar på att systemen kan vikta relevans olika över tid.

– Men som sagt, har inget att dela om enskilda fall, säger Lukasz Lindell.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att texterna ska vara öppna. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 kommentarer }

Mest retweetade v20

av Emanuel Karlsten den maj 20, 2019

i Veckans tweet

10)

Veckans lista börjar och slutar med sammandrabbningen mellan polis och supportrar efter Stockholmsderbyt i Allsvenskan.

9)

8)

7)

Efter Alabama i princip förbjöd abort har många reagerat ungefär såhär:

6)

Zlatan skriver inte ofta på svenska, men när han gör det kvalar det in på denna lista.

5)

4)

Instagramkontot Dyngbaggegalan (som du kan höra en intervju med här) klippte ihop lite från Bensinupprorets protester i helgen, vilket fick stor spridning – och kopierades och spreds vidare.

3)

även på plats 3

2)

Har du läst tweets om ”nyckeln” den här veckan? Det kommer från denna story, som väl känns påhittad?

1)

Gamla bilder.

Se tidigare veckors största tweets här.

Topp 10 mest retweetade tweets någonsin

{ 0 kommentarer }

I Stockholms tunnelbana gör just nu Sverigedemokraterna stort nummer av att Europa behöver bli friare. I en annons lyfter man särskilt fram det hot mot yttrandefriheten som Artikel 13 och Upphovsrättsdirektivet blivit.

På annonserna får Socialdemokraterna skulden. ”Till följd av att Socialdemokraterna röstade igenom copyrightdirektivet har yttrandefriheten blivit än mer begränsad”.

Men vad annonsen inte säger är att det var lika mycket Sverigedemokraternas röster som röstade igenom direktivet – utan ändringar.

När Direktivet skulle röstas i Europaparlamentet var det en votering som var särskilt viktig: Den om att införa förändringar i Artikel 13, det som kallats ”internetfilter”.

Voteringen förlorades med bara fem rösters marginal. Och det var dels tack vare Sverigedemokraterna. Båda deras ledamöter röstade MOT att föra in ändringsförslag. I efterhand menar ledamöterna att det var ett misstag. De tryckte på fel knapp.

Hade SD tryckt på rätt knapp hade det bara skiljt en enda röst. Då hade det räckt att Soraya Post (Fi) hade varit frisk och röstat, eller att Anna Maria Corazza Bildt (M) närvarat istället för att moderera ett seminarium i Luxemburg – och så hade förändringar kunnat röstas igenom.

Eller att Olle Ludvigsson, som in i det sista var osäker, ändrade sin röst.

Faktum är att Socialdemokraterna var mer splittrade än SD. Bland Socialdemokraterna röstade 3 av 5 ledamöter för att införa ändringar i direktivet, medan alla SD:s ledamöter alltså röstade mot.

Trots det går SD till val på direktivet – med samma ledamöter som tryckte på fel knapp i en av mandatperiodens viktigaste omröstningar.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att texterna ska vara öppna.
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.


{ 0 kommentarer }

Mest retweetade v19

av Emanuel Karlsten den maj 14, 2019

i Veckans tweet

Det är två tweets som fått ovanligt höga siffror den här veckan, ettan och tvåan.

10)

När Greta Thunberg skriver på svenska kvalar hon på topplistan.

9)

Liverpool vände 0-3 till 4-3.

8)

7)

5)


4)

Du fattar ingenting? Då tittar du inte på Paradise hotel3)

2)

Spektakulärt att denna har fått så stor spridning.

1)

Att denna blivit så stor beror sannolikt på att den delas av internationella konton.

Se tidigare veckors största tweets här.

Topp 10 mest retweetade tweets någonsin

{ 0 kommentarer }

Den invandringskritiska tidningen Fria tider kartlägger medborgares och journalisters åsikter om invandring. Med hjälp av automatiserade samtal har tidningen ringt och spelat in samtal över hela landet – och sparat dem i en databas.
– Syftet är förstås att se om det finns någon skillnad i attityd till invandring mellan journalister och Sverige som helhet, säger Widar Nord publisher på Fria tider.

foto: public domain

Fria tider är en tidning som av Statens medieråd benämnts som en del av den ”radikala högerpopulistiska nätmiljön”. Den finansieras av gåvor och prenumerationer och under det senaste året har tidningen återkommande kritiserats för aggressiv telefonförsäljning. Själva menar Fria tider att det handlar om missförstånd.

Totalt kan hundratusentals medborgare ha fått samtal från tidningen. Enligt Fria tiders egna uppgifter har de ringt ”runt en miljon samtal”. De som svarar har fått information om tidningen följt av frågor om deras syn på invandring.
Vi har ett scoop på gång gällande bidrag för invandrare. Först vill jag bara veta att vi har kommit till rätt person, är du kritisk mot den höga invandringen?”, har det kunnat låta.
När personen svarar ja eller nej, avslutas ofta samtalet. Tidigare har flera rapporterat om hur medborgare känt obehag efter samtalen, och att till exempel Sverigedemokraterna polisanmält Fria tider, eftersom tidningen använder partiet för att beskriva sin profil.

Men vad som inte tidigare rapporteras är att samtalen går längre än att bara handla om att sälja prenumerationer.

Bakom datainsamlingen finns en metod som är lik den som i USA kallas “robocalls”. Det vill säga telefonsamtal med ett budskap som spelas upp för mottagaren. Rapporterna om hur samtalen låter har varierat. Några har fått mer information om tidningen, andra har upplevt att den som ringer inte lyssnar på svar. Alla meddelar att numret de rings upp från sedan inte går att nå i efterhand.

Variationerna har en förklaring, för de är alla en del av ett avancerat upplägg, som ska ge Fria tider maximal insyn i var Sveriges mest invandringskritiska medborgare bor.

Tidningen Fria tider medger själva att de använder sig av en så kallad dialer, som slumpvis ringer upp telefonnummer över hela Sverige. Mottagaren svarar och en röst ställer frågor kring om personen är “kritisk mot den höga invandringen”. Svaren registreras i en databas för att bli en del av en opinionsundersökning tidningen ska publicera längre fram. Fria tiders publisher, Widar Nord, menar att ingen data sparas på individnivå, men att de protokollför vilket postnummer personen har. Det gör att de undkommer lagen om personuppgiftslagring, GDPR, men framför allt skapar det ett viktigt underlag – för nästa steg.

Om ett postnummer ger tillräckligt många ”positiva” träffar påbörjas en kampanj i området. Då samlar tidningen först in alla telefonnummer de kan hitta via öppna tjänster som Eniro och Hitta.se. Sedan kompletterar de med att köpa telefonlistor. Samtalen som därefter görs är en blandning av automatiserade och manuella samtal och kan därför upplevas och utformas på olika sätt. Det innebär att enskilda postnummerområden kan uppleva en mycket hög andel samtal från tidningen under kort tid.

Widar Nord menar att de genom åren ringt en miljon samtal, och att de har registrerat över hundra tusen svar. En stor mängd journalister har rapporterat att de blivit uppringda.

Är journalister en särskild del av er enkät?

– Det stämmer. Telefonnumren kommer från vårt journalistregister och syftet är förstås att se om det finns någon skillnad i attityd till invandring mellan journalister och Sverige som helhet. Denna rundringning slutfördes nyligen, säger Widar Nord.

Enligt Fria tider har de samlat in ett hundratal svar från svenska journalister, men journalister är också den enda specifika målgrupp som valts ut.

Samtalen är inte olagliga, men de är på gränsen. I svensk marknadsföringslag finns en paragraf som behandlar automatiska uppringningar i marknadsföringssyfte. Niclas Ernebratt, jurist på Konsumentverket, menar att tidningens första, sonderande, samtal kan falla under kategorin “opinionsmätning”. Därmed behöver det inte vara olagligt. Det är först i uppföljningen, när tidningen vill sälja en produkt, som det skulle kunna bli tal om marknadsföring.

– Kommer det inte in någon person i samtalet så får man se det som automatiserat och då är det olagligt, säger Niclas Ernebratt.

Fria tider menar att så inte är fallet.

– Det är en dialer som ringer upp och det är det alltid på alla callcenter tills dess att en ledig operatör, en levande människa, tar över samtalet, säger Widar Nord.

Han är noga med att samtalen bara i värsta fall har en förinspelad röst och att det är ett misstag från deras sida om ingen svarar, inte något de har satt i system.

– Även om det i teknisk mening blir ett robocall så är det alltså ett fullt legitimt sådant då syftet inte är marknadsföring utan att undvika obehagliga, tysta samtal. Det händer dessutom bara i undantagsfall. Det kan bli konstigt när kunder vill avbryta eller säljaren trycker fel och har dålig tajming, men det är givetvis fullt lagligt, säger Widar Nord.

Konsumentverket är försiktigt skeptiska, men menar att Fria tiders öppning för att det är enskilda misstag, gör det svårt att bevisa lagbrott.

– Det är klart att man kan ha teknikstrul, men ska man se ett sådant fall isolerat så faller det in under att det är automatiskt och då är det olagligt, säger Konsumentverkets jurist Niclas Ernebratt.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att mina texter ska vara öppna.
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 kommentarer }

KDU publicerade en kampanj-bild inför EU: ”Sverige ska inte lida pågrund av att andra länder inte kan skydda sina gränser” [sic].
Texten bildsattes med flyktingar som räddas på Medelhavet.

Bilden publicerades på KDU:s Facebooksida, men fick snabbt hård kritik. Under måndagen togs statusen bort. KDU:s ordförande skrev då en ursäkt och en förklaring där han menar att bilden var från en räddningsinsats ledd av EU:s kustbevakning Frontex.

”Det var inte vår avsikt att sätta ett motsatsförhållande mellan flyktingar som lever under oerhört svåra förhållanden och att Sverige haft ett stort tryck i migrationen /…/Bildsättningen blev helt enkelt fel och för det ber vi om ursäkt”, förklarade KDU:s ordförande Martin Hallander.

Men Facebooks nya verktyg för politisk påverkan visar att det inte bara var ett publiceringsmisstag. Bilden har skickats ut och betalats också som en annons. Signerad av KDU:s generalsekreterare Sarah Havneraas.

Sarah Havneraas har inte återkommit med en kommentar.

KDU-ordförande Hallander menar att det är en ”särskild person” som har ansvar för annonserna, men menar också att det inte var en särskild kontroll av annonsen.

– Annonsering sker i samband med alla våra kampanjbilder under valrörelsen. Det är alltså inte specifika inlägg vi annonserar ut och detta sker samtidigt.

Men en granskning av KDU:s Facebookannonser visar att bara en Facebookpost tidigare annonserats, däremellan har det varit två andra annonser. Hallander menar att detta beror på att Facebook ansett att dessa annonser har ”för mycket text”. Båda de tidigare annonserna har mindre text än den kritiserade annonsen.

Hallander är självkritisk. Framför allt kring att det inte varit fler inblandade i vilka som gör beslut om annonsering.

–Detta ska inte få hända och det är därför vi nu har sett över våra rutiner kring hur vi jobbar med detta, säger Hallander.

Budgeten för annonsen är blygsam. Enligt Facebooks annonssystem har KDU lagt ungefär tusen kronor för att mellan den 3-6 maj nå ut till mellan 5 000 – 10 000 människor. Flest män i storstäderna, men ironiskt nog engagerade ungdomsförbundet flest pensionärer.

Samtidigt är annonseringen särskilt känslig, efter valet i USA och Cambridge analytica. Inte minst är den känslig för Facebook som nyligen tvingat alla annonsörer att märka upp all politisk reklam, så att det kan godkännas av Facebook. Inför EU-valet har reglerna och transparensen för allmänheten ökat ytterligare, vilken tillåter insyn som denna. Medborgare kan själv granska politisk annonsering här.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig på grund av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att mina texter ska vara öppna.
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

{ 0 kommentarer }