mediebevakning

I september i år drog jag igång ett stort test i jakten på Sveriges bästa mediebevakare. Och nu har startskottet på en 30 dagars mätning påbörjats.

Med i testet är åtta leverantörer som alla fokuserar på den svenska marknaden.
Retriever
Aitellu
Newsmachine
Infopaq
Meltwater
Talkwalker
Lissly
Connycom

Några aktörer, som Silverbakk, finns representerade i testet genom att de är underleverantörer. Vi har försökt att vara så tålmodiga vi kan och har låtit varje leverantör få god tid på sig att sätta upp sina verktyg enligt våra sökkriterier. Andra har valt att hoppa av under tidens gång. Cision avböjde för att de inte såg att mediebevakning var deras främsta produkt. Silobreaker har varit positiva men slutade efter hand svara trots upprepade försök till kontakt. Notified hoppade till slut eftersom de menar att de inte fick tiden att räcka till.

Det är trots allt väldigt roligt och väldigt spännande att åtta svenska aktörer ändå är med. Och nu börjar alltså ett test som pågår under en månad.
I januari kommer vi förhoppningsvis kunna kora en vinnare.

Här läser du mer om testet och vilka kriterier vi använder för att utse vinnaren.

{ 5 kommentarer }

Sökorden som används i mediebevakartestet

av Emanuel Karlsten den november 5, 2013

i Medier och internet

Vi går sakta men säkert framåt med testet där vi ska försöka kora Sveriges bästa mediebevakare. 

Undersökningen görs till förmån för Ung cancer, som just nu är på jakt efter en mediebevakare, och sker helt öppet. Men det har också blivit tydligt att för att vi ska kunna göra ett schysst och öppet test behövs en hanterlig mängd sökord.

Efter många och långa samtal med alla mediebevakare (fortfarande är alla på!) har vi därför beslutat att försöka begränsa oss till en handfull sökord. Och detta är listan som skickats ut som sista förslag till alla mediebevakare i testet.

1) ”Ung Cancer” OR ”Ung cancers” OR ungcancer OR ungcancers

2) ”Fuck Cancer” OR fuckcancer 

3) Cancer

4) ”Julia Mjörnstedt”

5) ”Kolla pungen” OR kollapungen

6) Alkohol +cancer

Givetvis vill Ung cancer ha koll på allt som skrivs om deras organisationsnamn. Men lika viktigt är det att ha koll på hur deras varumärkesregistrerade slagord, Fuck cancer, används. Här blir det också viktigt att se hur verktygen klarar att sortera ut svenska resultatet från en internationell söksträng.

Vidare testar vi ett egennamn, som Ung cancers generalsekreterare ”Julia Mjörnstedt” och en väldigt, väldigt bred sökning som cancer för att testa hur det fungerar och presenteras. Till sist också ett kampanjnamn och en specifik sökning inom cancer.

Vi tror och hoppas att det ska ge oss och de medverkande en rättvis bild av Sveriges bästa mediebevakare.

Förutsatt att inga våldsamma protester ställs mot urvalet börjar nu arbetet med att säkerställa att vi använder allas verktyg på rätt sätt. När alla känner sig bekväma med det börjar en 30 dagars testperiod.

Jag återkommer med startdatum.

Här kan du läsa mer om testet.

{ 0 kommentarer }

Jag har tidigare berättat om att jag för Ung Cancers räkning gör ett test av vem som är Sveriges bästa mediebevakare.

Det känns särskilt relevant när jag idag läser att både marknadsavdelningar och PR-byråer generellt sett uppfattar verktygen och mediebevakarna som särskilt dåliga. Många sätter låga betyg, under medel, på mediebevakarna.

Nästan alla stora mediebevakare har nu tackat ja till att vara med i undersökningen. Och i dagarna skickade jag ut ett förslag på kriterier för hur vi ska jämföra och välja ut bästa mediebevakaren:

”Vi kommer bedöma utifrån totalt tre kriterier. Varje kriterie väger inte lika tungt, till slut är det såklart vår subjektiva känsla av verktyget som helhet som kommer avgöra. Men vi kommer redovisa vår undersökning enligt dessa kriterier.

1) Kvantitet
Enligt en lista på sökord kommer vi att mäta kvantitet på mätningen av det vi kommer in. För att också avgöra att det är relevanta träffar kommer vi göra stickprovskontroller. Vi gör 100 tester för att säkerställa att det inte är dubletter, fel språk eller felträff. Felträffarna kommer visa hur hög felprocent er mätning har. Utöver stickprov kommer vi också ha en relativ mätning. Om ett verktyg visar många fler träffar på ett sökord än ett annat verktyg kommer vi såklart nagelfara vad det är som det här verktyget har snappat upp för att säkerställa att det inte blir irrelevanta träffar.
Vår förhoppning här är att kunna utse ”delvinnare” i olika kategorier, vem som får flest träffar från olika plattformar – Facebook/radio/instagram/forum osv.
2) Kvalitet
På ett eller två sökord, som ”Ung cancer”, kommer vi att göra en kvalitativ undersökning. Här kommer varje träff att granskas för att säkerställa att det är rätt och relevant. På så sätt får vi en säkerställd siffra att mäta på resultatet på.
3) Förädlingen
En sista, viktig och väldigt subjektiv mätning blir hur vi uppfattar att verktyget kan förädla den informationen som kommer. Data är en sak, men det är när det sätts i perspektiv och blir till nytta för oss som den blir verkligt värdefull. Här bedömer vi allt från bemötande, till användarvänlighet till vilka insikter vi kan få om vårt varumärke och intressefrågor via ert verktyg.
Som sagt: Den slutgiltiga bedömningen gör vi genom att väga samman allt det här. Vi kommer också vilja redovisa vad ert verktyg kommer att kosta och även det kommer vara en del av bedömningen.”
Hittills har ingen haft någon invändning, tvärtom har alla varit väldigt positiva!
Nu påbörjas en tidskrävande process av att fylla på med söksträngar i varje verktyg. Vi har ännu inte satt något startdatum och vet därför inte när vi är klara.
Jag fortsätter att uppdatera när mer information finns!

{ 0 kommentarer }

Nu kartläggs Sveriges bästa mediebevakare

av Emanuel Karlsten den september 19, 2013

i Medier och internet

Igår satte jag och organisationen Ung cancer igång ett projekt som ska kartlägga Sveriges bästa mediebevakare. Under hösten kommer vi erbjuda alla mediebevakare att delta i vårt test för att få koll på vilket eller vilka verktyg som en organisation måste ha för att få bäst koll på vad som sägs om ett varumärke i digitala, traditionella och sociala medier.

Jag har tidigare haft uppdrag där kunder önskat samma sak, men då har man inte velat dela med sig av resultatet öppet. Vilket man kan förstå, men vilket också är anledningen till att det den här gången kommer att bli annorlunda.

Det här mejlet har idag gått ut till alla Sveriges mediebevakningstjänster:


På uppdrag av och tillsammans med organisationen Ung cancer gör jag nu en koll av vilket som är Sveriges bästa bevakningsverktyg för traditionella och sociala medier. Därför kontaktar jag er.
Under en period på 30 dagar vill jag testa er tjänst med ett antal sökord som rör Ung cancers verksamhet och jämföra er tjänst med andra för att se vilken som är Sveriges bästa mediebevakare.

Resultatet kommer vi att presentera öppet, dock inte med en topplista om vilka som är sämst, utan en total topp3-lista samt vilka tjänster som är bäst på sina respektive områden.

Vi kommer givetvis att försöka berätta om era specialfunktioner i vår sammanställning, men för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt så kommer topplistan att handla om hur många omnämnanden våra sökord får på respektive plattformar samt att räkna ut ett snitt.

Vi tror att ni och andra är så trygga med er tjänst att ni vill vara med i den här jämförelsen. Men givetvis får ni gärna höra av er om ni har tankar och funderingar på hur det här ska presenteras.
Det kommer till slut att vara jag och Ung cancer som kommer att göra bedömningen och jämförelsen. Resultatet kommer att presenteras i våra egna kanaler.
För att vi ska kunna göra testet så bra som möjligt undrar jag därför om du vill tillhandahålla ett konto av er premiumtjänst under testperioden. Vi vill gärna – med er eventuella hjälp – själva lägga in sökorden i er tjänst, men innan vi börjar testperioden får ni givetvis gå in och kontrollera att vi gjort rätt så att resultatet blir så rättvist för er tjänst som möjligt.

Vi hoppas och tror att ni vill vara med!


Bara svenska företag har tillfrågats och hittills har har fem företag nappat och fler är på ingång. Ingen har hittills backat, vilket är imponerande modigt!

Låt oss också vara klar med varför projektet görs tillsammans med Ung cancer. Det ska i öppenhetens namn sägas att min fästmö grundande organisationen och att det så klart var ett starkt skäl att valet föll på dem. Men det handlar också om att jag länge velat kunna hänvisa till en öppen undersökning när företag frågar mig om vilken mediebevakare som är bäst. Det känns onödigt och konstigt att sälja ”hemliga” undersökningar gång efter gång till företag, istället för att göra en helt öppen. Men för att göra undersökningen behövs också ett ämne. Ung cancer var precis i startgroparna för att välja en tjänst och då passade det bra att göra det här testet öppet tillsammans med dem. En undersökning görs pro bono och en välgörenhetsorganisation är den som gagnas mest och bäst av det.

Det finns många sätt att göra ett test av bevakningstjänster, men jag tror att det bästa är att börja i den änden vi har gjort, där kvantitet ligger som grund. Givetvis kommer det att påverka hur bra tjänsterna sedan kan förvalta resultatet och presentera de mest relevanta.
Jag tror att det kommer ge många en bättre bild av de olika tjänsternas fördelar. Vår förhoppning är givetvis att det ska bli tydligt vilken tjänst som är Sveriges bästa mediebevakare.

Någon starttid är ännu inte satt. Det är viktigt för oss att alla som deltar känner sig bekväma med att deras verktyg får en så rättvis bedömning som möjligt, varför vi kommer ta god tid på oss att sätta oss in i varje verktyg som ansluter.

Vi kommer löpande rapportera om hur projektet går, framförallt i den här bloggen.

Här är de företag som är tillfrågade. De i fet kursiv har tackat ja till att vara med i jämförelsen. (uppdaterat 4 okt)

Silverbakk (ingår som underleverantör)
Aitellu
Cision (tackat nej pga att det inte är deras huvudprodukt)
Connycom
Lissly
M-brain (har inte svarat)
Notified
Retriever
Silobreaker
Talkwalker
Newsmachine
Meltwater
Infopaq

{ 10 kommentarer }