≡ Menu

Aldrig har Sveriges dödlighet varit lägre än augusti 2020 – och därför säger det nästan ingenting

Augusti är den minst dödliga månaden i Sveriges historia, räknat per tusen invånare.
Men det är inte hela sanningen. Det är inte ens halva sanningen.

Såhär har en populär tabell sett ut som spritts på nätet den senaste tiden. Den visar hur många som dött, uträknat per månad och hundra tusen invånare, sedan 1860 i Sverige. Statistiken är såklart sann, på sitt sätt. Augusti och september har unikt låg dödlighet.

Sett till dödlighet och tusen invånare är alltså både september och augusti 2020 de minst dödliga månaderna i svensk historia, men september förväntas fortfarande justeras upp med några hundra dödsfall, varför det sannolikt är augusti som blir vår minst dödliga någonsin. Sommarmånader är alltid de minst dödliga i Sverige och alla månader med lägst dödlighet har varit inom de senaste två åren:

ÅrMånadDöda per 1000 av medelfolkmängden
2020sept.0,6328
2020aug0,6478
2019juni0,6485
2019juli0,6569
2018juni0,6584
2020juli0,6600
2018maj0,6649
2019aug0,6651
2018aug0,6666
2019sept.0,6701

Så varför är det inte relevant, vi är ju trots allt i en coronapandemi? För att den långa historiska jämförelsen om dödlighet och befolkning inte nödvändigtvis säger något om den nuvarande pandemin.

Inför den här texten har jag talat med både den nuvarande och den tidigare chefen för befolkningsstatistik på SCB, Tomas Johansson och Åke Nilsson. De pekar ut tre faktorer som måste tas i beaktning om man ska försöka analysera dödlighet med ett historiskt perspektiv: Åldersfördelning, folkökning och dödlighet.

Åldersfördelning och dödlighet

I Sverige har vi en konstant ökande andel äldre invånare, eftersom medellivslängden hela tiden ökar. 1970 var det mycket vanligare att personer i åldrarna 40-80 år dog av olika sjukdomar än idag. Framför allt var medellivslängden kortare.

Tittar vi på det här längre tillbaka i tid blir det ännu tydligare. Spädbarnsdödligheten har nästan försvunnit och det väldigt få barn under tio år som nu dör i Sverige. Dödligheten sker generellt allt senare i livet. Den medicinska utvecklingen gör att vi lever längre.

Summan av linjerna för respektive år är 100 %

Och till och med när man ser på det nedbrutet såhär finns stor komplexitet: Att andelen döda bland 65-79-åringar ökar de senaste 15 åren beror på att en stor årskull, fyrtiotalisterna, gjort inträde här. Eftersom de är så talrika får de stor effekt på andelen döda, samtidigt som dödligheten går ner i samtliga åldersgrupper.

Folkökning

Ovanpå detta har vi en stor folkökning, i huvudsak på grund av hög invandring. Men de som invandrat är i huvudsak unga, vilket får stor inverkan på historiska beräkningar av antal döda per tusen invånare. Eftersom invånare ökar med människor som har långt liv kvar, minskar per automatik antal döda per tusen invånare.

Så hur ska vi då mäta både dödligheten under pandemin och tidigare pandemier? Kan vi inte lära oss något alls från vår historia? Jo. Men vi behöver räkna relativt.

När SCB har tittat på över/underdödlighet för 2020 har man jämfört med de senaste fem åren. Då är förändringarna i folkökning, dödlighet och åldersfördelning så små att de inte ställer till det nämnvärt för historiska jämförelser.

Så om vi går tillbaka i historien och vid varje given månad mäter dödlighet med respektive månads historiska femårsperiod som referens, hur blir det då? Ja, då får vi fram något som kallas överdödlighet och då ser det ut såhär:

Här ser vi knappast några nya rekord med minusnoteringar av dödlighet. Tvärtom. Här blir det istället tydligt att april 2020 – i relativa termer – är den månaden med högst överdödlighet på hundra år. Strax följt av januari 1931. Vi ser också flera andra toppar som är svåra att binda vid någon historisk händelse. Inte heller ser vi pandemier som Asiaten eller Hongkonginfluensan från 50- och 60-talet göra avtryck. Istället är alla Sveriges historiska toppar relaterade kring influensa och kyla, tror Åke Nilsson. Ett problem som drabbat Sverige länge.

– Topparna under vinterhalvåret brukar bero antingen på influensaepidemier eller långvarig kyla. Långvarig kyla ger en överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och då som regel en överdödlighet i en till två månader.

Sammanfattning

Det är sant att augusti och september har en låg dödlighet. Lägst under de senaste fem åren. Efter en period av hög dödlighet, följer alltid en period av låg dödlighet, som denna blogg tidigare skrivit om.

Men någon historisk låg ”underdödlighet” – alltså antal döda relativt de föregående fem åren – är det inte tal om, på grund av de nämnda faktorerna ovan. För att hitta en unikt låg underdödlighet måste man leta sig tillbaka till 80- och 90-talet, då låg dödlighet kom efter att vi under perioder drabbats av hög dödlighet, på grund av influensan.

Snarare kan man fundera över varför inte underdödligheten var större, sommarmånaderna 2020. Det undrar Åke Nilsson också.

– Det unika är att underdödligheten är så obetydlig. Sett utifrån tidigare influensaepidemier borde underdödligheten vara betydligt större. Det är det unika.

Givetvis finns det massor av analyser och insikter som man kan göra om just dödlighet under pandemin och mer om det kan du läsa här.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Sture Haglund oktober 27, 2020, 19:02

  Tack!

 • CHZ oktober 27, 2020, 21:28

  Men döda per 100.000 är ett ”absolut” relativt tal som faktiskt går att använda när man jämför historiskt.

  Att använda föregående 5-årsperiods dödlighet gör ju att jämförelsen haltar för en av de ingående värdena hela tiden fluktuerar. Det minst dödliga året någonsin, 2019, ställer t.ex. ”till det” för 2020 med en sådan här graf. Efter en tid med underdödlighet kommer överdödlighet. Det går i vågor, som du säkert också vet.

  Finns det t.ex. något skäl varför du undvek att ta med 1913-1919 i din graf? Där får den här typen av jämförelse totalspel.

  Överdödlighet är intressant och viktigt mått men inte för att jämföra lång tid tillbaka utan möjligen de senaste åren.

  Döda per 100.000 är ett mkt bra mått. Anledningen varför nyheten om den minst dödliga månaden är viktigt är 1869-narrativet som tog skruv både internationellt och här hemma.

  • Emanuel Karlsten oktober 27, 2020, 23:30

   Hallå, det känns som att de flesta av dina frågor ändå har sina svar i texten? Det handlar alltså om att det sker så stora förändringar i både folkökning, död och åldersvariationer osv, att man helt enkelt inte blir särskilt mkt smartare av det. Att titta på nu och jämföra med hundra år säger väldigt lite. Man behöver fler parametrar, helt enkelt. Däremot: Om man vill försöka hitta avvikelser under olika tidsperioder så är just sättet med över- och underdödlighet bra.

   Anledningen att inte spanska sjukan (innan 1920) togs med är för att alla andra grafer då hade sett ut som krusningar.

   • pettersellberg oktober 28, 2020, 16:04

    Jag vill börja med att tacka för välskriven och balanserad rapportering i allmänhet.

    Jag tycker dock att ”CHZ” har en poäng åvan som du missar. Problemet med ditt sätt att gämföra enbart med överdödlighet som ett 5 års värde är att vi får ett missvisande resultat om det finns andra betydande trender som influerar dödlighet.

    Modern sjukvård har blivit bättre och bättre på att hålla sjuka människor vid liv. Kronisk ohälsa har ökat men livslängden har på senare år ökat istället för att minska till följd av framsteg i modern medicin. Denna ökning i livslängd är därför ohållbar på sikt om vi inte vänder trenden med ökad kronisk ohälsa. Vi har byggt upp en stor mängd kroniskt ohälsosamma individer i sammhället och ohälsosamma indivder är alltid mer utsatta vid epidemier. Det är inte förvänande för mig att det kommer en korrektering. Jag arbetar på Irland som livstils/hälso konsult och jag har varnat för sammhällets kortsiktiga attityd till hälsa i många år. Att vi utgår från att det är Covid och inte ohälsa som är det stora problemet gör mig frustrerad.

    Med ditt sätt att gämföra statistiken försvinner denna trend för att metoden per automatik utgår från att all utveckling är hållbar i längden. Så är det ju förstås inte.

   • Erik Malm oktober 28, 2020, 19:38

    Kan den låga dödligheten under 2019 och den som jag uppfattar det ganska exeptionella underdödligheten i Januari 2020 (mer än 1000 mindre döda i Sverige än någon januari de senaste åren) vara en betydande delförklaring till den förundran du och Åke Nilsson har över att underdödligheten inte var större under sommarmånaderna i år?

 • Roger Sperrling oktober 28, 2020, 00:46

  Och fortsatt är till stor del Patogenesen till de dödliga fallen av smittade med den s.k. CoVid19 influensan ockult och okänd och kan kallas IDIOPATISKA eftersom ytterligare någon okänd faktor X tycks behöva föreligga för en fatal utgång!

  Personligen tror jag att förutom flera redan kända och mer uppenbara orsaker som hög ålder, MOS, omfattande Polyfarmaci, HIV/AIDS, CF och andra IEM-sjukdomar med Immundefekter etc… Så kan denna faktor X vara att dessa människor och patienter lwd/ och lider av någon s.k. SLOW-INFECTIONS med bakterier, virus eller en PRION typ BSS, CFJD, SCRAPIE, m.fl.möjligheter!?

  Jag törs nog f.ö.också påstå att många av dödsfallen särskilt i det initiala skedet och fasen av spridningen av CoVid19 influensan och hysterin kring denna…
  Så var nog en väsentlig andel både iatrogent orsakade…liksom bestod av Terminalt redan svårt sjuka moribunda individer!

  F.ö. är väl CoVid19 namnet och den förkortade benämningen på själva viruset; Corona Virus D19…
  och sjukdomen bör och ska kallas en CoVid19-infektion eller ännu mera korrekt ”CoVid19 influensa”…!?

  F.ö. tycks den nya säsongs influensan som redan röjer runt och redan drabbat många miljoner människor här i bortre Öst-Asien…och som nu är på spridning världen över – ge en immunitet och positivt ak’s svar även mot CoVid19… I så fall blir det ju ett slags antiklimax (Västgöta-klimax) som får all CoVid19 hysterin att framstå som både idiotisk och tragikomisk…!
  Tacksam för vederhäftig kritik och dito synpunkter!
  roger.sperrling@gmail.com

 • Martin oktober 28, 2020, 09:59

  Tre antaganden

  Om man antar att nästan alla som dött i Sverige de senaste åren gjort det av att ha nått hög ålder. Det har inte varit krig eller andra orsaker som inte har att göra med att livet inte är evigt, gissningsvis vad Roger Sperrling räknar upp i sitt inlägg, och inte heller några fantastiska livsförlängande upptäckter.

  Om vi dessutom bara ser till antalet dödsfall och bortser från befolkningens storlek då den inte förändrats vad gäller de höga åldrarna så borde det vara möjligt att jämföra.

  Om man antar att chansen att leva ett år till sjunker med åldern i de högre åldrarna så kan man anta att om många överlever ett visst år så kommer det dö fler de följande åren. Här finns det säkert en massa intressant matematik man kan använda för att räkna ut det mer exakt men det är inget jag kan göra.

  Detta är antalet döda i Sverige v1-v41 för åren 2000-2020:
  2000 72016
  2001 72240
  2002 72731
  2003 71745
  2004 69498
  2005 71683
  2006 70594
  2007 71197
  2008 70911
  2009 70413
  2010 69806
  2011 69841
  2012 71471
  2013 70784
  2014 69200
  2015 71041
  2016 68894
  2017 70247
  2018 71005
  2019 67186
  2020 72841

  Några saker jag tyckte var intressanta är:
  1. Det verkar ha varit ett skifte ungefär 2004.
  2. Normala är att antalet döda sjunker några år för att sedan öka till straxt under föregående topp.
  3. Det har bara hänt två gånger att antalet döda ökat två år i rad.
  4. Är det trender, som ökning flera år i rad, eller volatilitet som får forskare och beslutsfattare att reagera?

  • Roger Sperrling oktober 28, 2020, 10:56

   Bästa Martin, tack för att du gräver vidare i detta intressanta tema!
   Men nu blev jag lite otålig och cell veta essancen av detta du skriver – finns det några mer slutsatser att dra eller är det bara att circa 4000 färre dog i denna period 2019 än året/åren innan…
   Men så har ca 5000 fler dött i motsvarande period 2020…. Läser jag rätt?!

   Personligen tror jag detta är för stora skillnader för att kunna vara fullt trovärdiga…
   Det måste ju nästan vara något som är felregistrerat i statistiken!?

   För nästan alla dessa som som dött med eller av CoVid19 infektioner skulle ju ändå annars ha dött i
   dom vanliga säsongs influensorna om dom hade fått härja fritt som vi ju alltid låtit det ske tidigare!?

   Och f.ö. angående vaccinering av äldre över 60 år liksom av multi-sjuka och moribunda medtagna patienter – så är ju gensvaret i form av immunitet hos dessa både mycket osäkert, vagt och svagt!

   Så är det öht någon som de facto vet och förstår vad som sker eller vad vi håller på med?

   Och är det därför som många håller med siffror istället = den så vanliga urbota ”kvantifieringshysterin” istället = ett slags pseudovetenskap som ger sken av att man har kontroll på situationen och läget..!?

   Istället liknar det mest den följande aforismen som en lärare eller någon klok person beskrev för mig och som jag nogsamt lagt på minnet – hör här…!

   Politrukerna och alla andra liknar nu mest en massa myror som är på en trä-bit som rusar nerför en fors…
   Men där en efter en skriker och påstår att just dom har kontroll och styr trä-bitens framfart nerför forsen…
   Fastän dom har noll kontroll och bara är utlämnade åt flödet och slumpen…!

   roger.sperrling@gmail.com

   • Martin oktober 28, 2020, 12:13

    Man kan säga att 2019 var ett år som verkligen avvek. Det slutade inte heller förrän i mitten av mars 2020. SCB har publicerat antalet döda per dag 2015-2020. Där kan man se att 2020 var på väg att avvika i samma riktning ännu mer. 1/1-15/3 2019 avled 19915 personer. 1/1-15/3 2020 avled 19831 personer. Vi var alltså på väg att få ett år med ännu lägre dödstal.

    Inga träd växer till himlen och ingen människa lever för evigt.

    Så nu råkar det komma en ny variant på ett influensavirus. Jag är inte kunnig i virusvarianter men vad jag förstått är det en ny variant och inte en mutation av en förekommande variant. Det här händer säkert emellanåt och när det händer så behöver vi anpassa oss till det precis som det behöver anpassa sig till oss. Eftersom vi har ett immunsystem som kan hantera coronavirus blir det mest frågan om vilka som har ett immunsystem som klarar av det och vilka som inte har det. I de flesta fall är det de med försvagat immunsystem mm som dör men i spanska sjukan verkar det ha varit tvärtom.

    Nu anser jag att vi hamnat i en social fälla. En fälla som jag oroade mig för skulle uppstå redan i våras. Hur ska beslutsfattare kunna agera när deras expertmyndigheter inte vill riskera skäll i media. Politikerna som ska göra avväganden mellan olika samhälleliga värden kan inte agera när allt som sägs från myndigheter och media handlar om ökade restriktioner och faror. Någon måste ge dom en utväg om än bara något litet så de kan börja backa ur situationen vi hamnat i.

    Jag tror det viktigaste är att någon journalist är med på FHMs presskonferens och varje dag frågar om dödsfallen som inte ökar och följer upp med frågor om annan vård som inte ges mm. Varje dag samma typ av frågor så de behöver tänka om och lämna spåren de hamnat i.

 • Kontext oktober 28, 2020, 10:14

  Relevant med kontext vid jämförelser. Märkligt att det inte verkade lika relevant när budskapet om att det inte dött lika många sedan svälten pumpades ut – då i tillägg en tredjedel av befolkningen dessutom kom att emigrera. Svält. Kanske inte relevant bara, den gången!

 • Tommy Andersson november 1, 2020, 09:14

  Intressant artikel och imponerande kommentarer därtill. Bra jobbat alla!

 • Staffan Björck november 1, 2020, 20:38

  Underdödlighet är teoretiskt intressant men saknar värde för slutsatser om coronas härjningar. Det påverkas för mycket av att vi nu beter oss annorlunda och inte utsätter oss för risker. De länder som knappt hade några coronafall under våren redovisade redan då när ”första vågen” rasade som värst en underdödlighet (Nya Zeeland, Australin, Ungern, Tjeckien, Bulgarien). Överdödlighet däremot, när den är hög, medger internationella jämförelser som inte smutsas av dålig diagnostik och rapportering. Dödsstatistik är enkel och robust. En färsk jämförelse bekräftar Sveriges mycket höga dödlighet, viss underrapportering, och att vi internationellt sett inte kan förklara vårt misslyckande med äldres höga dödlighet, snarast tvärtom, https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0.pdf

  • Martin november 2, 2020, 11:58

   ”År 2019 dog färre än 89 000 personer, vilket är det lägsta antalet döda under ett enskilt år sedan 1977.” (SCB)

   Kan vi med samma argument säga att vi under 2019 betedde oss annorlunda och inte utsatte oss för risker?

 • Roger Sperrling november 2, 2020, 00:03

  ”The show must go on” verkar det mest som…!!?

  Och låååångt fler blir sjuka och dör som indirekt följd a den ”nya SÄSONGS-INFLUENSA” här i bortre Asien!

  – Men trots det så fortsätter allt detta bludder om den gamla nu utdöende CoVid19-influensan…varför?

  Det är som en skiva där pick-upen har hakat upp sig i spåret..!

  . – Varför är folk och massmedia och politruker och myndigheter etc så djävla dumma i huvudet…?

  Och varför reagerar och svarar ingen ö.h.t. på att jag säger att detta nya influensae viruset som naturligtvis också är ett Corona-virus; uppenbarligen är så likt och har så många epitop gemensamma med det gamla CoVid19 viruset att det tycks ge en god kors-immunitet!?

  Och att det i så fall ju blir ett tragikomiskt antiklimax avslut på CoVid19 hysterin och epidemin – genom att en ny motsvarande influensa-våg fungerar som en effectiv vaccinering mot CoVid19 låååångt innan den famösa läkemedelsindustrin ens har hunnit halv-vägs med att utveckla ett vaccin mot CoVid19…!

  Tillåt mig le…!

  roger.sperrling@gmail.com

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.