≡ Menu

Bara 5 regioner spårar alla smittade: ”Myndigheten förstorar upp en ganska liten insats”

I torsdags menade Folkhälsomyndigheten att 14 av 21 regioner smittspårar alla, i varierande grad. Det är en kraftig försköning av verkligheten. För i enkäten, som jag nu begärt ut, är det bara 5 av 21 regioner som svarar att de smittspårar alla.
– Jag tycker att det här var att förstora upp en ganska liten insats förhållande till ett omfattande testa-spåra-isolera program, säger epidemiolog Tove Fall.

Den här texten har uppdaterats med en kommentar från Folkhälsomyndighetens presstjänst.

Sverige har inte smittspårat på individnivå sedan samhällspridning av covid-19 konstaterats. Den senaste tiden har flera röster höjts för att smittspårning borde återupptas. Men Folkhälsomyndigheten har sagt att det redan pågår och under presskonferensen den 28 maj presenterades en enkät som visade att alla regioner ”smittspårar inom äldreomsorgen och sjukvården runt alla fall, i någon form”.

– I ungefär två tredjedelar av regionerna sker det någon form av smittspårning, i varierande grad, kring alla fall, sa Folkhälsomyndighetens Sara Byfors, då.

Men det är en sanning med modifikation. Efter att ha begärt ut underlaget till enkäten är det tydligt att bara fem av regionerna ger ett rakt svar på frågan om det sker ”smittspårning kring alla fall i regionen”. Övriga 16 förklarar i praktiken att de inte smittspårar alla fall.

Förvirringen beror i vissa fall på det smittskyddsblad som är framtaget av Smittskyddsläkarföreningen. Bladet finns att hämta ned på nästan alla regioners hemsidor och innehåller riktlinjer för läkare. Där definieras smittspårning med att man ska informera övriga i samma hushåll. Och först om den smittade haft kontakt med vårdpersonal ska aktiv smittspårning påbörjas. Det är också detta blad som flera hänvisar till i enkäten.

Någon annan riktlinje än denna finns inte kring smittspårning, i alla fall inte från Folkhälsomyndigheten, som inte heller har uttryckt något formellt godkännande till smittskyddsbladet. Det bekräftar Sara Byfors när jag når henne. I övrigt vill hon inte kommentera enkäten, eftersom hon bara presenterade den och inte sett svaren i den sammanställda enkäten.

Flera av enkätsvaren från regionerna blir därför otydliga. De svarar ja på frågan om de smittspårar ”alla fall” i regionen, men lägger sedan till att det görs utifrån ”smittskyddsbladet”.
I Stockholm gör man inte allmän smittspårning, men skriver: ”Å andra sidan skiljer sig inte den smittspårning som rekommenderas kring bekräftade fall från de allmänna rekommendationer som finns till alla invånare, dvs att alla ska vara uppmärksamma även vid lindriga symtom och i så fall isolera sig i hemmet eller motsvarande
Örebro region, en av de hårdast drabbade i Sverige, skriver att de i alla fall ”uppmanar läkare” att smittspåra.
Västmanland att de frågar de smittade om andra potentiellt smittade, men inte efterfrågar några uppgifter om kontakterna.
I Västerbotten menar de att man ”trycker på” att läkare ska informera den smittade att kontakta närstående, men att de – ”tyvärr” – inte gör någon provtagning och att det följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under torsdagen svarade Folkhälsomyndigheten med på frågor via presstjänst.
Är det rättvist att utifrån svaren påstå att regionen smittskyddar i ”alla fall”? 
”Enkäten gav en ögonblicksbild och det krävs att kontakt tas med de 21 enskilda smittskyddsenheterna för att få mer fullödiga svar; utöver det som sagts, att det i alla regioner sker – vanligen via vårdhygienenheter – kontaktspårning då man uppdagat fall inom äldreomsorg och vid tecken till risk för annan vårdrelaterad covid-19 smittspridning. Därutöver har man i ett antal regioner haft relativt låg incidens av covid-19 i samhället och därför fortsatt spårning kring samtliga covid-19 fall.

Vad är er definition på smittspårning? 
”Smittspårning handlar om att, så långt det är görligt, söka svar på 1) Varifrån kan smittan ha kommit. 2) Vem mer kan löpa risk att bli smittad. Det är de två grundläggande frågeställningarna och det som vägleds av skrivningar i smittskyddslagen respektive smittskyddsföreskrift. Av uppenbara skäl kan man under en pandemi med utbredd smittspridning i samhället inte räkna med att på så sätt alltid spåra smittkälla respektive kartlägga alla potentiellt exponerade. Så, någonstans under pandemins förlopp byter man spår från sedvanliga smittspårningsrutiner till att fokusera vissa riskmiljöer, eller annan avgränsning som lokalt/regionalt är skälig – och som därmed kan variera över landet.

Tove Fall är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och en av de främsta förespråkarna för att Sverige borde börja med aktiv smittspårning. Hon tycker att kartläggningen över pågående insatser är bra. Hon framhåller att varje försök att stoppa smittspridningen är viktiga, men enkätsvaren visar på att myndigheten förstorar upp insatserna i förhållande till ett omfattande testa-spåra-isolera program.

– Jag tror inte att det var vilseledande för allmänheten, men det vore tråkigt om svenska folket fick intryck att ett större smittspårningsprogram redan var på plats, säger Tove Fall.

Hon menar att smittspårning är effektiv först när den eventuellt smittade isoleras, åtminstone fram till testning.

– Eftersom smittspårningen inte heller generellt är kopplad till ett större testningsprogram så kommer bara en mindre andel av de testpositiva spåras. Även om det såklart inte är dåligt med det som redan görs, säger Tove Fall.

Här nedan följer en sammanfattning av regionernas svar (fram till 28 maj), enligt Folkhälsomyndighetens enkät. Du kan ladda ner och läsa de detaljerade svaren i enkäten här.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Sker smittspårning kring alla fall i regionen?Sker smittspårning i vissa miljöer?
StockholmNejja, hushållskontakter och vårdpersonal.
UppsalaNejja, hushållskontakter.
SörmlandNejja, hushållskontakter.
ÖstergötlandNejHar skett på vårdavdelningar och SÄBO.
JönköpingNejJa, vårdpersonal
KronobergNejJa, men i begränsad omfattning.
KalmarNejJa, vid tecken på kluster tar smittskydd kontakt för kontroll.
GotlandJa
BlekingeJa
SkåneNejJa, inom sjukvård, säbo, korttidsboende och ibland på personal i ordinärt boende
HallandNejJa, säbo
Västra götalandNejÄldreboenden ibland, annars kommunens ansvar. Personaltest i sjukvård görs vid misstänkts spridning.
VärmlandNejJa, hushållskontakter och vårdpersonal.
ÖrebroJa
VästmanlandNejJa, Säbo, LLS, hemtjänst mm
DalarnaNejJa, säbo, hemtjänst, mm
GävleborgJa
VästernorrlandNejJa, sjukvård, säbo, osv
JämtlandJa
VästerbottenNejJa, i vårdmiljöer.
NorrbottenNejSäbo i normalfallet. Andra ger man rekommendation.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Sandra juni 4, 2020, 18:05

  Regeringen skulle ta större ansvar gör testning o smittspårning. Folk inom äldrevården jobbar fortfarande utan ansiktsmask med Corona positiva för det finns ingen ”allmän rekommendation” om ansiktsmask.
  Därför äldre fortsätter o dör. Tror de vet var problemet är men ingen tar tag i det. De försöker tona ner behovet för man inte har utrustningen.
  Räcker inte med ”basala hygienrutiner” o handtvätt när du ska hjälpa med påklädning o stå 30centimer ifrån. Isåfall hade man inte behövt mask på Iva heller.
  Strategin i sig hade säkert funkat men resten av hanteringen är värre än ett fattigland. Vi i Sverige som ska vara så bra o ha så god ekonomi klarar inte ens det som många fattigare länder i Europa gör. Hur klarar andra det? Hur klarar andra att få till testning? Det är pinsamt o riktigt illa! Mycket tomma ord på pressträffarna men ingen tar tag i det egentliga problemet o folk fortsätter smittas o dö. Vad hjälper såkallade utbildningar när folk jobbar med coronapatienter utan skyddsutrustning?
  Himla mesande av Sveriges regering o fegande från fhm som inte kan rekommendera ordentlig utrustning till äldrevårsdarbetare. Alla håller varandra om ryggen för vi inte ens kan erbjuda ordentlig utrustning till dem som som tar hand om de som behöver skyddas mest.
  Pust

 • Per Hansson juni 6, 2020, 07:15

  Detta är så otroligt dåligt. Jag misstänkte att detta var fallet när jag hörde FHM säga att man smittspårar redan och fick det att låta som att man gjorde det ”by the book”.

  Jag undrar om regeringen förstår skillnaden i att göra en korrekt smittspårning, som borde innebära att kontakter som varit nära det berörda fallet ska testa sig och isolera sig. Att bara låta folk testa sig till höger och vänster utan att ha en plan för vad man ska göra med alla positiva fall är ju helt meningslöst. Det är dessutom så att många har denna smitta asymptomatiskt, i Spanien var det 30%, så testar man bara de med symptom och sen inte följer upp och testar de runt om den personen så kommer du inte upptäcka asymptomatiska fall alls.

  Hade så önskat att FHM kunde göra någonting rätt och grundligt i detta, men då hela testgrejen verkar vara beställd av regeringen, och då FHM inte verkar så intresserad av detta själv, så finns det väl en stor risk att det blir pannkaka av detta också.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.