≡ Menu

Carin Stenström svarar om sin tjänst, Livets ord och Världen idag

Ni minns kommentarstjabblet med Siewert Öholm, Livets ord och Världen idag? Det var spännande på många sätt. Livets ord får givetvis deläga vilken tidning de vill, men det intressanta blir att tidningen själv ser sig som oberoende från Livets ord.

För ett år sedan fick Carin Stenström, tidningens dåvarande chefredaktör (som för övrigt inte var medlem i Livets ord) plötsligt lämna tidningen.

Och i dag gav sig Carin själv in i kommentarstråden för att ge sin syn på Livets ords inflytande över Världen idag och hennes egen avgång. Jag klistrar in kommentaren i sin helhet. Den är intressant, tycker jag:

——

Några personer har tipsat mig om den debatt som pågått här och där min person diskuterats.  Jag vill ge tre korta kommentarer om 1) min avgång från Världen idag, 2) Livets Ord och Världen idag, 3) Jonathan Ekmans blogguppmaning.

1.      Jag  bad i augusti 2008 att få lämna min tjänst som chefredaktör för Världen idag utan att ha anmodats  göra detta. En enig styrelse vädjade vid ett extrainsatt styrelsemöte till mig att kvarstå som chefredaktör. Efter en veckas betänketid kom jag dock fram till att det var dags för mig att lämna tidningen.

2.      Ett försök till objektiv analys av Världen idags ägarförhållanden ger följande bild.  En stor del av ägarna har små innehav, 10-100 aktier, och inget inflytande. Livets Ord äger cirka 5 procent av aktierna och har utifrån sitt ägande inget inflytande.  En stor ägargrupp av pingstvänner, rekryterad av Sverre Larsson, borde utifrån sina ägarandelar ha ett inflytande. De har dock aldrig agerat på bolagsstämmorna, eller ens varit närvarande. Det har inte heller den störste aktieägaren, Krister Holmström . Detta har möjliggjort för Livets Ord att få ett större grepp över tidningen än vad aktieinnehavet motiverat. Ulf Ekman kunde – sannolikt till besvikelse för Sverre Larsson som genom sin insats möjliggjort tidningsstarten –  bli ordförande vid den konstituerande stämman, en post som han därefter innehaft.  Det är rimligt att anta att det fanns en tanke bakom det. En stor ägare och även annonsör i Världen idag,  är den sympatiske företagaren Torbjörn Thorängen, som tillhör Livets Ord och sitter i styrelsen sedan start. Även flera andra styrelseledamöter har haft nära band till Livets Ord. Själv satt jag också i styrelsen medan Felicia Svaeren endast är adjungerad.  Skälet  är rimligtvis att en ordinarie post för nuvarande chefredaktören skulle ge Livets Ord majoritet i styrelsen, vilket inte skulle se bra ut.

När tidningen startade fanns en ekumenisk bredd i redaktionen och på tidningen som successivt har tunnats ut. En klar majoritet av de anställda,  framför allt på de ledande posterna, tillhör Livets Ord. Man kan konstatera att tidningens vinnande slogan om att vara en oberoende och ekumenisk tidning knappast längre används.

3.      Av en tillfällighet råkade jag för ett tag sedan komma in på Jonathan Ekmans blogg och fick då se en uppmaning till läsekretsen att inleda en förtalskampanj mot den politiska oppositionen, vilket jag rent allmänt tycker är olämpligt och mycket olämpligt när uppmaningen kommer från en ledande samfundsföreträdare. Möjligen förstärktes min indignation av att jag tyckte mig känna igen mönstret.

Carin Stenström

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Anonym mars 4, 2010, 12:55

  Intressant och klargörande.

  Det är åter viktigt att understryka att det aldrig är fel att en tidning har nära band till ett samfund eller en annan organisation. Församlingar får äga hur många tidningar de vill. Tidningar får sympatisera med vilka rörelser de önskar. Men det måste ske med transparens.

 • Anonym mars 4, 2010, 14:11

  Namnförväxling – Jag tror att Carin menar Kjell-Roger Holmström (Krister Holmström drev under många år tidningen Trons Värld)?

 • torbillgren mars 4, 2010, 13:55

  Intressant och klargörande.

  Det är åter viktigt att understryka att det aldrig är fel att en tidning har nära band till ett samfund eller en annan organisation. Församlingar får äga hur många tidningar de vill. Tidningar får sympatisera med vilka rörelser de önskar. Men det måste ske med transparens.

 • Jonathan Ekman mars 4, 2010, 19:52

  Som jag redan förklarat för Carin Stenström så uppmanar jag på inget sätt någon till en ”förtalskampanj” att hon fortsätter att hävda det gränsar till just förtal.

  Däremot är jag 100% för en kampanj som visar upp faktiska brister i det röd-gröna lagets ledarskap och i deras politik.

 • Anonym mars 4, 2010, 15:11

  Namnförväxling – Jag tror att Carin menar Kjell-Roger Holmström (Krister Holmström drev under många år tidningen Trons Värld)?

 • Jonathan Ekman mars 4, 2010, 20:52

  Som jag redan förklarat för Carin Stenström så uppmanar jag på inget sätt någon till en ”förtalskampanj” att hon fortsätter att hävda det gränsar till just förtal.

  Däremot är jag 100% för en kampanj som visar upp faktiska brister i det röd-gröna lagets ledarskap och i deras politik.

 • Haggaj mars 6, 2010, 00:16

  Manne,
  Detta styrker den uppfattning jag själv fått efter att ha efterforskat vad som hände med Carn Stenströms avgång. Lägg till att att hon själv velat gå ur styrelsen, vilket inte beviljades av styrelsen enligt formalia, men att de ändå genomförde en årsredovisning utan hennes namnteckning. Revisorn – för övrigt samma som på Livets Ord – tyckte att detta var en bagatell, fast det är ett klart övertramp lagligt.

  Jag lämnade frågan därhän före semestern 2009. Men jag gissar att det inte skett någon rättelse.

 • Haggaj mars 6, 2010, 00:21

  För övrigt så är den störste aktieägaren Kjell-Roger Holmström central i härvan kring försäkringbolaget Njords konkurs i början på 90-talet. Om jag inte har fel så utdömdes fängelsestraff i den rättegången.

 • Haggaj mars 6, 2010, 00:32

  Denne Kjell-Roger Holmström hade också den mycket kontroversiella Mattias Lekardal med i sin bolagsstyrelse. Lekardal kunde enligt uppgift offentligt ange personnummer på dem som betett sig omoraliskt.

  Enligt Världen idags dåvarande nyhetsredaktör så var deras huvudhypotes att Lekardal hade Holmström vad man i näringslivet kallar ”by the balls”. Nyhetsredaktören uttryckte sig annorlunda, men med just det budskapet. Tufft gjort med tanke på att samma man var en av de största (kanske den största) i Världen idag.

  Numera är denne nyhetsredaktör persona non grata.

 • Haggaj mars 6, 2010, 00:42

  För att förstå storleken på Holmströms affärer i Njord, så kan man utgå ifrån att advokat Rolf Åbjörnsson begärde 50 mkr för att reda ut affären.
  http://aletheia.se/2009/06/23/ar-tidningen-varlden-idags-dagar-raknade/#comment-139942

  Anledningen till att Holmström skyddas av frikyrkomänniskor, är att hans syster är en exemplarisk – ur frikyrkohänseende – representant i kd.

 • Haggaj mars 6, 2010, 01:16

  Manne,
  Detta styrker den uppfattning jag själv fått efter att ha efterforskat vad som hände med Carn Stenströms avgång. Lägg till att att hon själv velat gå ur styrelsen, vilket inte beviljades av styrelsen enligt formalia, men att de ändå genomförde en årsredovisning utan hennes namnteckning. Revisorn – för övrigt samma som på Livets Ord – tyckte att detta var en bagatell, fast det är ett klart övertramp lagligt.

  Jag lämnade frågan därhän före semestern 2009. Men jag gissar att det inte skett någon rättelse.

 • Haggaj mars 6, 2010, 01:21

  För övrigt så är den störste aktieägaren Kjell-Roger Holmström central i härvan kring försäkringbolaget Njords konkurs i början på 90-talet. Om jag inte har fel så utdömdes fängelsestraff i den rättegången.

 • Haggaj mars 6, 2010, 01:32

  Denne Kjell-Roger Holmström hade också den mycket kontroversiella Mattias Lekardal med i sin bolagsstyrelse. Lekardal kunde enligt uppgift offentligt ange personnummer på dem som betett sig omoraliskt.

  Enligt Världen idags dåvarande nyhetsredaktör så var deras huvudhypotes att Lekardal hade Holmström vad man i näringslivet kallar ”by the balls”. Nyhetsredaktören uttryckte sig annorlunda, men med just det budskapet. Tufft gjort med tanke på att samma man var en av de största (kanske den största) i Världen idag.

  Numera är denne nyhetsredaktör persona non grata.

 • Haggaj mars 6, 2010, 01:42

  För att förstå storleken på Holmströms affärer i Njord, så kan man utgå ifrån att advokat Rolf Åbjörnsson begärde 50 mkr för att reda ut affären.
  http://aletheia.se/2009/06/23/ar-tidningen-varl

  Anledningen till att Holmström skyddas av frikyrkomänniskor, är att hans syster är en exemplarisk – ur frikyrkohänseende – representant i kd.

 • Anonym mars 7, 2010, 18:44

  Carin Stenström tar Jonathan Ekman i örat. Klick.
  Jag läser om Jonathan Ekmans efterlysning om någon som har mod(!) att börja en go negative kampanj mot politiskt oliktänkande.
  Men stackars Jonathan tänker jag, han vet ju faktiskt inte om något annat.
  Han är uppvuxen i en totalitär andlig miljö där det är legio, att den som vågar ha en egen uppfattning per automatik skall varnas för, misstänkliggöras eller helt enkelt negligeras.
  Även om hans bloggpost inte var så begåvad, så måste vi ändå hoppas på att han i Svenska Kyrkan får lära sig grunderna för ett demokratiskt arbete och argumentation och utan fokus på motståndarens brister, för brister har vi ju alla när vi synas i sömmarna.
  Tack Carin Stenström, för din klarsyn beträffande Jonathans skenheliga bortförklaringar av sin ursprungliga bloggpost.

 • eivornilsson mars 7, 2010, 19:44

  Carin Stenström tar Jonathan Ekman i örat. Klick.
  Jag läser om Jonathan Ekmans efterlysning om någon som har mod(!) att börja en go negative kampanj mot politiskt oliktänkande.
  Men stackars Jonathan tänker jag, han vet ju faktiskt inte om något annat.
  Han är uppvuxen i en totalitär andlig miljö där det är legio, att den som vågar ha en egen uppfattning per automatik skall varnas för, misstänkliggöras eller helt enkelt negligeras.
  Även om hans bloggpost inte var så begåvad, så måste vi ändå hoppas på att han i Svenska Kyrkan får lära sig grunderna för ett demokratiskt arbete och argumentation och utan fokus på motståndarens brister, för brister har vi ju alla när vi synas i sömmarna.
  Tack Carin Stenström, för din klarsyn beträffande Jonathans skenheliga bortförklaringar av sin ursprungliga bloggpost.

 • Anonym mars 8, 2010, 16:07

  Jonathan,
  Varför kan du inte bara erkänna att ditt första inlägg om ”negative campaigning” (läs. smutskasta sina meningsmotståndare.) var både ogenomtänkt och saknade den respekt för andra människor som man inte minst förväntar sig av en kyrkans man som du nu för tiden är?

  Man får känslan av att du internt aldrig får kritik eller mothugg så när du sticker näsan utanför L.O.-borgen med dina åsikter blir du förvånad och sen raljerande när du möter kritik i någon form.

  Jonathan, du har många medlemmar i medlemsmatrikeln och pengarna rullar säkert in till ert arbete i strid ström så mitt råd till dig om du vill att det ska förbli så även i framtiden är att du borde kliva av dina ”höga hästar” och börja tjäna dina medlemmar. Jonathan, kom ihåg en sak, medlemmarna finns inte till för att tjäna dig och din familj utan ni finns för att i all enkelhet och ödmjukhet tjäna dem! Gör du det kommer säkert medlemmarna på sikt att få samma respekt för dig som för din far.

  Allt gott!

  • Jonathan Ekman mars 8, 2010, 18:54

   Vad trevligt med lite respons!

   Om man besvärar sig att läsa min text så kan man se att jag inte söker starta någon slags smutskastningskampanj. Smutskastning är att sprida felaktiga uppgifter om någon. Det jag efterlyste var en kampanj som spred korrekta men mindre smickrande uppgifter om de rödgröna laget. I min värld är det inte samma sak.

   Kritik, både intern och extern, är oerhört viktig för att kunna utvecklas och lära sig av sina misstag så det har jag inget emot.

   Tack för dina åsikter!

 • Erik L mars 8, 2010, 21:55

  Jonathan, Varför kan inte du starta en sån kampanj själv om du känner att det är så viktigt?
  Varför vill du att ngn annan ska göra det?

 • Anonym mars 8, 2010, 17:07

  Jonathan,
  Varför kan du inte bara erkänna att ditt första inlägg om ”negative campaigning” (läs. smutskasta sina meningsmotståndare.) var både ogenomtänkt och saknade den respekt för andra människor som man inte minst förväntar sig av en kyrkans man som du nu för tiden är?

  Man får känslan av att du internt aldrig får kritik eller mothugg så när du sticker näsan utanför L.O.-borgen med dina åsikter blir du förvånad och sen raljerande när du möter kritik i någon form.

  Jonathan, du har många medlemmar i medlemsmatrikeln och pengarna rullar säkert in till ert arbete i strid ström så mitt råd till dig om du vill att det ska förbli så även i framtiden är att du borde kliva av dina ”höga hästar” och börja tjäna dina medlemmar. Jonathan, kom ihåg en sak, medlemmarna finns inte till för att tjäna dig och din familj utan ni finns för att i all enkelhet och ödmjukhet tjäna dem! Gör du det kommer säkert medlemmarna på sikt att få samma respekt för dig som för din far.

  Allt gott!

  • Jonathan Ekman mars 8, 2010, 19:54

   Vad trevligt med lite respons!

   Om man besvärar sig att läsa min text så kan man se att jag inte söker starta någon slags smutskastningskampanj. Smutskastning är att sprida felaktiga uppgifter om någon. Det jag efterlyste var en kampanj som spred korrekta men mindre smickrande uppgifter om de rödgröna laget. I min värld är det inte samma sak.

   Kritik, både intern och extern, är oerhört viktig för att kunna utvecklas och lära sig av sina misstag så det har jag inget emot.

   Tack för dina åsikter!

 • Erik L mars 8, 2010, 22:55

  Jonathan, Varför kan inte du starta en sån kampanj själv om du känner att det är så viktigt?
  Varför vill du att ngn annan ska göra det?

 • Maria september 11, 2022, 16:21

  Vill man veta hur Jonathan Ekman och Livets Ord förstörde för många så let me know. Jag är frälst dvs född på nytt fr o om 10/9-1989 och har aldrig gett upp på min tro men lämnade sekten i Uppsala efter att ha jobbat gratis och därigenom sett och såg hur man behandlade människor. Min egen biologiska bror gick i Jonathan Ekmans klass på ”kristna skolan” i Uppsala så jag fick direktinfo om en del kring den bortskämde.
  Mvh
  Maria Madeline

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.