≡ Menu

Coronaveckan som gått, v11: Covid-19 som dödsorsak minskar/ ”Vaccinvecka” med svagt resultat/ Pandemin har fått svenskar att dricka mindre

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 11 (14 – 20 mars 2022).

18 053 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, en ökning med 255 dödsfall sedan förra veckan. Folkhälsomyndigheten uppger att antalet avlidna per vecka slutat öka som en följd av en längre period av minskad smittspridning. Överdödligheten är nu i nivå med en vanlig influensavåg. Och dödstalen kan de senaste veckorna vara ännu lägre. I en jämförelse mellan Folkhälsomyndighetens statistik (som räknar döda med covid-19) och Socialstyrelsens (som utgår från dödsorsaksintyg) har det uppstått stora skillnader de senaste veckorna. Det är nu betydligt färre fall där covid-19 uppges vara del av dödsorsaken. Tidigare under pandemin har dessa två mått stämt relativt väl överens. Orsaken antas vara omikronvarianten, som inte ger ett lika allvarligt sjukdomsförlopp.

Smittan minskar, men inte i samma takt som tidigare. Antal fall bland vårdanställda och sjukhusinlagda minskade med 19%, och bland de på särskilt boende med 23%. Men bland de med hemtjänst var minskningen bara 2 procent. Det är också stora skillnader mellan regionerna: I Umeå är det nästan dubbelt så hög smitta som i Uppsala, enligt testning av avloppsvatten. Och det ökar i Göteborg och Malmö – men om det är en trend är för tidigt att säga.

Även i sjukvården fortsätter belastningen att minska, men här är det ännu tydligare att det inte sker lika snabbt som tidigare.

Och även om ovaccinerade fortfarande löper betydligt högre risk än vaccinerade, har omikron jämnat ut skillnaderna.

Runtom i världen ökar smittan, men en femte våg i Sverige är fortfarande inget som oroar svenska experter. Inte heller oroas experter över vad flyktingvågen från Ukraina kan innebära för Sverige, trots att det bara ett par veckor innan kriget utbröt noterades rekordmånga smittade i landet. Att smittan ökar i världen kan få andra konsekvenser för Sverige, inte minst den rekordstora smitta som pågår i Kina. Kina har hållt fast vid sin nollvision, vilket innebär att diktaturen stänger ned hårt vid varje fall, och då handlar det om hårdare nedstängningar än något annat land. Det kan få till följd att de redan skyhöga fraktpriserna blir ännu högre och att priset på varor ökar.

Vaccin

7 813 945 har nu fått minst en dos vaccin (86,9% av befolkningen över 12 år) och 7 608 355 (84,7% av befolkningen över 12 år) är fullt vaccinerade. 5 102 154 har fått en tredje dos (61,8% av befolkningen 18 år och äldre).
Totalt har 20 909 304 doser vaccin delats ut i Sverige, vilket är en ökning med 120 000 doser – lika många som förra veckan.

I veckan har regeringen försökt lansera en ”vaccinvecka”, vilket fått begränsat genomslag. Några enstaka tusen vaccinerade sig för första gången under veckan och inte heller verkar det funnits efterfrågan på det nya proteinbaserade vaccinet . Fortfarande är vaccinationstäckningen låg i socialt utsatta områden, samt i lågstatusyrken (inklusive omsorg).

Regionerna får 21 miljoner kronor för att vaccinera Ukrainska flyktingar. I Ukraina har vaccinationstäckningen varit låg. Vaccineringen är kostnadsfri för flyktingar och regionerna uppger att de är redo.

Nyheter i korthet

Det var allt för den här veckan, saknar du något, skriv en kommentar.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Inge mars 22, 2022, 08:40

  Emanuel är det inte dags att seriöst titta på de biverkningar som covid vaccinet orsakar?

  Nedan hittar du en kliniska fas IV-studie som analyserar vilka personer som fått Pfizer BioNTech Covid Vaccin, och visar tecken på necros (en typ av cell död)
  Data är hämtad från CDC och FDA.
  Nekros kan drabba personer som får Pfizer BioNTech Covid Vaccine, särskilt bland kvinnor, 60+ under de första 30 dagarna efter vaccinering.
  https://www.ehealthme.com/vs/pfizer-biontech-covid-vaccine/necrosis/

 • rabey mars 22, 2022, 10:19

  Emanuels blogg är den bästa informationskällan i Europa.
  Men jag ska skriva vad saknas.
  – resultaten (2020 och 2021) av tester för N-proteinantikroppar (besegrade sjukdom) och indelningen i åldersgrupper (vi vet fortfarande lite om viruset, tyvärr).
  – aktuella nyheter om Andreia Rodrigues (strejkledare anticovid i Sverige)
  – aktuella samhällsundersökningarom den svenska strategin
  – Kungens åsikt, aktuella

 • Johanna mars 22, 2022, 16:33

  Tycker det är otroligt att en del fortfarande insisterar på att likställa covid med influensa. Hur kan man helt nyktert och tvärsäkert säga att 6 miljoner avlidna ( i räknande stud) är samma sak som 200000-600000? (Enligt WHO avlider årligen ungefär så många av komplikationer till följd av influensa).
  Det är ett mysterium men jag har förstått att man måste ”down play” allvaret för att kunna hålla fast vid sina konspirationsövertygelser.

  • Inge mars 22, 2022, 22:29

   Dödstalen är nu i nivå med en vanlig influensa enligt nedanstående länk hämtad från Emanuels veckorapport.

   https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/dodstalen-i-niva-med-influensaperiod/

  • Claes Persson mars 23, 2022, 01:34

   Hej Johanna,

   Om man tittar på den världsstatistik som finns var det knappast någon överdödlighet i världen, när covid härjade runt.

   Ourworlddata, Worldometer m fl statistik visar att det var noll överdödlighet i världen 2020.
   Man måste givetvis jämföra med tidigare år för att få en rättvisande jämförelse

   Nyss publicerade världens massmedier Bill Gates bluff, en artikel i The Lancet om att överdödligheten i världen på grund av covid var 18,2 miljoner, jag ägnade en timme åt att kolla fakta:
   ÖVERDÖDLIGHET I VÄRLDEN 2020, TROTS COVID, VAR OBEFINTLIG
   Glasklara fakta enligt Ourworldindata, Worldometer och andra institut:
   https://ourworldindata.org/

   2020 dog 59 230 000 = +840 000 jämfört med 2019, befolkningsökning var ca 81,3 miljoner

   2019 dog 58 390 000 = +760 000 jämfört med 2018, befolkningsökning var ca 82,4 miljoner

   2018 dog 57 630 000 = +690 000 jämfört med 2017, befolkningsökning var ca 83,2 miljoner

   Gamla människor dör.
   Som framgår dog endast ca 80 000 fler i världen i dödsökningstakt 2020 jämfört med 2019, (+840 000 år 2020 minus +760 000 år 2019 = 80 000) detta trots en befolkningsökning om ca 81,3 miljoner, häpnadsväckande få människor per capita dog mao i världen under Coronaåret 2020!
   Som jämförelse dog ca 70 000 fler under 2019 jämfört med 2018 trots en befolkningsökning om ca 82,4 miljoner jämfört med 2018

   Av en händelse har Bill Gates som känt mycket stora ekonomiska intressen i vaccinindustrin.

   • rabey mars 23, 2022, 09:35

    Hej Claes.
    Dags för en kompromiss.
    10 % verkliga (demografiska faktorerna) överdödligheten bland invandrare i Stockholm är ett bra resultat!!!
    2020 – 20%, 2021 – 0%
    Det är personer som är mindre vaccinerade, i sämre boendeförhållanden och är mer öppna.

    Överdödlighet är fakta. Orsakerna är olika. Till exempel komplicerade procedurer. Eller hungern.

    Tjeckien hade ~20 % med megarestriktioner, Ryssland (mindre utvecklat land) med minirestriktioner ~27 % ( ~1 000 000)
    Det finns inga bevis för att restriktionerna (särskilt extremt) har hjälpt nämnvärt.

    Alfa och Delta jämförelser med influensa är orimliga. Men omikron är som influensa.

 • Claes Persson mars 23, 2022, 14:44

  Hej rabey,

  Jag vet inte vad man skall ”kompromissa” om?

  Jag visade siffrorna för antal döda samt befolkningsökningen i världen under 2018, 2019, 2020 vilka inte visade på någon ”överdödlighet” under dessa år.

  Jag kan lägga till vaccinationsåret 2021 dog 60 200 000 = +970 000 jämfört med 2020, befolkningsökning var ca 81,3 miljon.
  Ökningen jämfört med 2020 var 130 000 fler döda, vilket indikerar att det dog fler under under vaccinationsåret jämfört med 2020 då ökningen ”endast” var 80 000 jämfört med 2019.
  Detta är dock inte så stora skillnader att man behöver yvas över dem, annat än kanske konstatera att året 2020, utan vacciner, och året 2021, med vacciner, inte uppvisar några skillnader till vaccinationernas fördel. (Bill Gates hade dock en fördel eftersom han tjänade väldigt, väldigt många miljarder på vacciner)

  Det bör påpekas att världsstatistiken givetvis är den överlägset mest trovärdiga statistiken eftersom den omfattar nästan
  8 miljarder människor.
  I enskilda länder, med mindre statistiskt urval, kan dödsstatistiken år från år tillfälligt påverkas av väldigt många olika individuella orsaker.

  WHO och världens ledare har m a o jagat in skräck och förhindrat ett normalt liv för hela världens befolkning under två år, krossat 100-tals miljoner vuxnas arbeten och företag, barns skolgång, världsekonomin mm, för en slags ”influensa” som inte inneburit fler döda än vilket annat år som helst.

  Inga ”restriktioner”, munskydd eller annat i olika länder har förändrat någonting.

  Anm:
  Antalet döda i Sverige per 1000 personer, SCB dödsfallstatistik.
  Sverige hade 2019 en närmast osannolikt låg dödlighet per capita, vilket naturligtvis innebär att flera gamla dör nästkommande år, oavsett om vi hade haft covid eller ej.
  Åren 2019+2020 hade Sverige den lägsta dödlighet per capita jämfört med någon annan tidigare 2-årsperiod.

  2020 – 9,48
  2019 – 8,64
  2018 – 9,06
  2017 – 9,14
  2016 – 9,17
  2015 – 9,28
  2014 – 9,18
  2013 – 9,42
  2012 – 9,66

  Problemet tycks vara att världen numera samlat all makt och information till ett fåtal personer, som i praktiken styr om hur de vill med mänskligheten globalt, i detta fall WHO?

  • rabey mars 24, 2022, 13:18

   Claes. Låt oss fokusera på Europa.
   Vacciner är effektiva och jag har speciell statistik (2 länder).
   Av mina observationer framgår att restriktioner i EU inte behövdes (små förmåner).
   Det största problemet var Delta (hög smittsamhet + allvarliga sjukdomsförloppet + hög tröskel % för flockimmunitet ) men hade vi vaccin.
   Wuhan och Alfa var måttliga problem.

   överdödlighetet 10 % bland invandrare (Stockholm) är de mest intressanta statistik i Europa – sanningen om pandemin. Det är verkligen inte mycket.

   Olika länder = olika IVA-resurser, olika rörlighet, olika bostadsstruktur, olika befolkningstäthet, olika självdisciplin, olika demografi, olika etnisk struktur, och extrema restriktioner överallt ”nödvändig” – nonsens

   • Claes Persson mars 24, 2022, 14:24

    Hej rabey

    WHO utlöste en masspsykos som stängde ner hela världen under 2 år.
    WHO förstörde därmed stora värden för miljarder vuxna och barn, förminskade mänskliga friheter, yttrandefrihet, demokrati mm, genom att utlösa något de kallade en ”pandemi”.

    WHO påstår numera till sitt ”försvar” att världen haft en ”överdödlighet” om miljontals människor.

    Enkel världsstatistik, som jag refererade till, visar att WHO har fel, världen har inte haft någon ”överdödlighet” eller ”pandemi” överhuvudtaget.

    WHO ändrade definitionen på ordet ”pandemi” 2008 till att omfatta i stort sett vilka ”nya influensor” som helst.

    Det är detta som skrämmer mig, inte covid, att världen numera globaliserats i den milda grad att en eller ett par maktpersoner numera bestämmer helt och hållet över våra liv och vår framtid.
    Gemensamt för dessa globala ledare är att de ständigt strävar efter att öka sin makt över mig, och dig.

    Anm. Att dödstalen kan variera stort mellan olika grupper, regioner, länder, år från år, kan bero på mängder av olika orsaker.
    Den som är road av sådana detaljer är naturligtvis fri att spekulera hur mycket de vill, jag är helt ointresserad av sådant,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.