≡ Menu

Coronaveckan som gått, v50

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin – ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 50.

(Read this article in English)

7 514 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 447 inrapporterade dödsfall jämfört med förra veckan. Vi får leta oss tillbaka till i början på maj för att hitta en vecka då fler dödstal rapporterats. Och då är, som vanligt, den senaste veckans dödsfall inte inrapporterat. Som Adam Altmejds graf visar har Sverige under hösten haft längre fördröjning på inrapporterade dödstal, jämfört med våren. Altmejds prognos över dödstalen just nu (100 per dag – vilket i så fall är i linje med ECDC:s prognos för mitten på december) är svåra att bedöma, eftersom prognosen är dålig på att ta hänsyn till när dödstalen vänder nedåt.

Klart är att det inte finns så många ljusglimtar att hämta i övrig tillgänglig data. Dödligheten i landet är nu åter igen över det normala och antalet som är inlagda på intensivvård ser ut att nå sin maxkapacitet. Inte för att det är fler inlagda där än under våren, utan för att det nu också är fler IVA-patienter inlagda utan covid. Från Stockholm kom i veckan larm om att intensivvården i princip är fullbelagd. I våras fanns ett fältsjukhus tillgängligt, men det har nu stängts ned och gjorts om till postterminal. Men hade fältsjukhuset varit tillgängligt hade det ändå inte hjälpt, eftersom problemet nu inte är sängplatser utan vårdpersonal. Nu ska därför Socialstyrelsen omfördela landets resurser för att avlasta Stockholm. Under veckan meddelades att det totalt i landet fortfarande fanns 22 procents tillgänglighet nationellt.

Samtidigt är den totala beläggningen på covid-sjukvården rekordhög. För en vecka sedan syntes en liten nedgång, men den visade sig vara högst tillfällig. Även om Stockholm verkar ha nått en platå har övriga Sverige nu passerat vårens topp och har nu rekordhög beläggning.

Veckans totala antal testade har för första gången under hösten minskat något. Från 275 000 testade individer, till 261 000, under den senaste uppmätta helveckan (v49). Minskningen beror sannolikt på att flera regioner haft problem med testning, liksom att de varit mer restriktiva med vilka som fått göra tester.

För tittar man istället på hur många procent av de testade som varit positiva har det ökat med en dryg procentenhet, från 13,3 till 14,4.
Också i absoluta tal har det ökat upp till rekordhöga 37 544 personer på en vecka.

Sjukvårdens hårda belastning saknar motstycke i svensk historia, enligt Vårdförbundet. Flera har sagt upp sig efter den tuffa våren och fler väntas göra det eftersom vårdpersonal får slita hårt för en lön som är alldeles för låg. Risken nu är att en redan slutkörd personal ska pressas ännu hårdare, vilket ökar risken för felbeslut. För att klara den akuta situationen görs nu flera försök. Dels ställs icke akuta operationer in – även barnoperationer – och regionerna lockar med julbonusar på 6 000 kronor per dag för vårdpersonal som rycker in under julhelgen.

Sverige är redo att vaccinera så snart det finns ett godkänt vaccin meddelade regeringen i veckan. Det senaste beskedet är att ett vaccin kan godkännas den 29 december och att vaccinering kan påbörjas direkt efter nyår. Det handlar då om Pfizers vaccin, som redan börjat användas av Storbritannien och som i veckan godkändes av USA. I veckan avråddes allergiker med erfarenhet av allvarliga reaktioner från att ta vaccinet i Storbritannien. Ett sådant råd är inte ovanligt i vaccin-sammanhang.

Flera äldreboenden har under förra veckan fått skicka hem personal som varit smittad – trots att de inte haft några symptom. Äldreboendena har ingått i ett försök med de nya ”snabbtesterna” där personal får svar inom 15 minuter. Flera regioner väntas nu använda dem för att undvika vårens situation där många brukare dog på äldreboenden.

Sverige ska få en ny pandemilag. En sådan ska ge regeringen mer makt att kunna stänga ner inte bara kultur och religiösa sammankomster (som är det som idag ingår i ”allmänna sammankomster”) utan också kollektivtrafik och köpcentrum. Om allt går enligt regeringens plan träder lagen i kraft 15 mars 2021.

De svenska norrlandslänen har många gånger fler döda än våra grannländer. Detta trots att befolkningstätheten är låg och andelen utrikesfödda är liknande . Det visar en kartläggning som Expressen gjort. Expressen menar att det motbevisar Folkhälsomyndighetens teori om varför Sverige är hårdare drabbat än våra grannländer.

Nyheter i korthet:

Till sist:

För att muntra upp lite, men kanske också påminna om det djupa allvaret, lussade sjukvården i Uppsala – iförda ansiktsmasker.

Det var allt för den här veckan, tipsa om du saknar något!

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Ingemar Siby december 13, 2020, 22:47

  Kan de här tyska epidimiologerna anses vara riktiga CV-19 experter!
  FALSKLARM OM CORONA?
  Översättning: Ulrika Junker Miranda
  Danskt band
  139 sidor
  Utgivningsår: 2020
  ISBN: 9789188729668
  Karina Reiss, Sucharit Bhakdi
  Falsklarm om corona?
  Coronaviruspandemin 2020 – fakta och analyser
  I boken Falsklarm om corona? ifrågasätter de två tyska forskarna Sucharit Bhakdi och Karina Reiss flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av den nya coronaviruspandemin.
  – Det nya coronaviruset är exceptionellt farligt!
  – Det kan bara bekämpas genom stränga restriktioner som lockdown!
  – Det kan bara besegras med nya vacciner!
  Dessa påståenden ses av många som självklara sanningar och ligger till grund för den coronastrategi som tillämpas av nästan alla världens regeringar.
  Men är dessa påståenden sanna?
  Nej, menar Sucharit Bhakdi och Karina Reiss. I Falsklarm om corona? analyserar de den nya pandemin och hur den har hanterats. Bland annat drar de följande slutsatser:
  – SARS-CoV-2 är inte farligare än andra luftvägsvirus som vi har lärt oss att leva med.
  – Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongsinfluensa.
  – Drakoniska motåtgärder är kontraproduktiva eftersom de orsakar större skador än viruset.
  – Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är delvis immuna och då skadorna av vaccinerna kan bli stora.
  ”Vi sköt mygg med kanoner och myggen surrar obesvärat vidare. Samtidigt raserade vi under loppet av några månader grundpelarna i hälso- och sjukvårdssystemet, ekonomin och samhället vilket kan få mycket allvarliga följder på lång sikt.”
  1:A PÅ DER SPIEGELS BESTSELLERLISTA
  1:A PÅ BESTSELLERLISTAN PÅ AMAZON.DE

  OM FÖRFATTARNA
  Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med inriktning på mikrobiologi och infektionsepidemiologi. Han var tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk mikrobiologi och hygien vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz och har publicerat över 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
  Karina Reiss är professor och forskare vid Christian Albrechts-universitetet i Kiel med inriktning på biokemi, infektioner, cellbiologi och medicin. Hon har publicerat över 60 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
  Sucharit Bhakdi och Karina Reiss har tidigare publicerat boken Schreckgespenst Infektionen: Mythen, Wahn und Wirklichkeit (2016).

  UR BOKEN
  ”Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut”
  Luftvägsvirus är en betydande dödsorsak över hela världen och beräknas varje år ge upphov till mellan två och tre miljoner dödsfall. Många virus är ansvariga.
  Nu har en ny medlem lagts till listan. Precis som är fallet vid andra virus utgör SARS-CoV-2-viruset ett hot främst mot äldre människor med allvarliga bakomliggande sjukdomar. Beroende på land och region dör mellan 0,02 och 0,4 procent av dem som fått infektionen, vilket är jämförbart med säsongsinfluensa. SARS-CoV-2 ska därför inte tilldelas någon speciell betydelse som luftvägspatogen.
  SARS-CoV-2-epidemin var aldrig någon epidemi av nationell angelägenhet. Tillämpningen av undantagsregler i smittskyddslagstiftningen var ogrundad. I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut och att de preventiva åtgärderna vållade irreparabla indirekta skador på alla livets områden. Ändå fortsatte regeringen sitt destruktiva korståg mot spökviruset och åsidosatte därmed fundamentet i en sann demokrati.
  När du läser dessa rader är ett stort experiment med människor på väg att förverkligas med genbaserade vacciner vars olycksbådande risker aldrig har avslöjats för de tusentals ovetande försökspersonerna.
  Med denna lilla bok vill vi vittna om hur vårt arv från upplysningstiden håller på att förskingras. Må den väcka Homo Sapiens och sporra henne att göra skäl för sitt namn. Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut.
  Sucharit Bhakdi och Karina Reiss
  FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE
  ”Boken är mycket informativ och pedagogisk. Språket är rappt och kärnfullt, emellanåt raljerande, och boken är föredömligt kort, knappt 140 sidor. Jag rekommenderar alla att läsa den.” Sven Román på twitter
  ”Den som är det minsta bekymrad över coronapandemin måste läsa den här analysen gjort av två tyska professorer som vet exakt vad de pratar om. Denna bok är idag en absolut MUST READ! Den är en färskvara som skall läsas nu.” Lars Bern på bloggen Anthropocene

  • Per-Olof Enetoft december 13, 2020, 23:49

   ”I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut…” kanske lite tidigt att ropa hej!?

  • Robert december 14, 2020, 10:12

   Bhakdi är ingen man ska ta på allvar. I Tyskland anses han som foliehatt. Universitetssjukhuset i Mainz har redan tagit avstånd från Bhakdi och alla hans påståenden. Jag antar att man behöver sprida en stor mängd lögner och felaktigheter för att lyckas med det.

 • Per-Olof Enetoft december 13, 2020, 23:42

  Ta gärna upp Vårdföretagarnas debattartikel där huvudtesen är att dödligheten på äldreboenden följer samhällssmittan men att det inte spelar roll om man har många vikarier (som nyligen kan ha varit på någon annan arbetsplats). Dessutom kunde man konstatera att följsamheten till hygienregler inte spelar någon roll. En liten faktor Vårdföretagarna borde ha tänkt på innan de gick ut med artikeln är att svarsfrekvensen i undersökningen var cirka 50% och att om verksamheten har gått dåligt ur ett Coivid-19-perspektiv så kanske man inte är så benägen att svara.

  • Bengt Hansson december 14, 2020, 10:42

   Tack Per-Olof, en (tveksamt faktaunderbyggd) partsinlaga således?

   • Mikael Rasmusson december 14, 2020, 11:40

    Danska regeringen konstaterar helt enkelt (på senaste presskonferensen) att när smittspridningen är hög i Danmark så letar sig smittan in på äldreboenden. Det är den enkla slutsatsen, och man ägnar sig inte åt pajkastning.

 • Mikael Rasmusson december 13, 2020, 23:51

  Ja, vi är nog uppe i 100 döda/dag och toppen lär inte vara nådd än. Vi har följt Italiens dödskurva med tre veckors fördröjning under hela pandemin, och jag ser ingen anledning till att det skulle bli annorlunda nu, speciellt som det verkar vara större brist på vårdpersonal nu än i våras.

 • Erik december 14, 2020, 00:00

  Förhoppningsvis är Adams prognos lite överdriven. Nya IVA verkar ligga konstant och den kurvan och avliden-kurvan har ju följt varandra hyfsat väl genom hela epidemin.

  Här finns en annan prognos, hoppas den stämmer: https://covidstatistik.se/ – Den tror på runt 60 om dagen.

  Man blir dock lite orolig när man ser hur det ser ut på köpcentrum. På håll såg parkeringen ut som vilken söndag som helst.

  • Mikael Rasmusson december 14, 2020, 00:25

   68 avlidna 24:e november, det lär vara fler per dag nu. Kraftig eftersläpning i rapporteringen.

   • Erik december 14, 2020, 00:48

    Inte nödvändigtvis, enskilda dagar kan sticka ut – se t ex 10/11 och 11/11 som också var lite högre än närliggande datum. Sen ligger det rullande medelvärdet kring 60 avlidna/dag 14 dagar tillbaka så om intaget på IVA ligger konstant kanske också dödsfallen börjar plana ut kring 60-70 avlidna/dag. Inte heller bra men mycket bättre än de 100+ i den andra prognosen.

    • Urban december 14, 2020, 09:01

     Jag tror (med betoning på tror) att vi ligger någonstans mellan 60 och 100 avlidna/dag nu men vi får svaret om cirka 3 veckor då vi vet dagens sanna siffror. Vi ska vara tacksamma mot vår sjukvård som lärt sig väldigt mycket under våren (blodförtunnande, kortison, när det är rätt läge att gå över till avancerad IVA-vård, etc). Dessutom skulle jag tippa att läkarna som är knutna till äldreboendena nu är lite försiktigare att sätta in palliativ vård per automatik vilket sänker antalet avlidna jämfört med våren. Likväl har vi alltså väldigt hög dödlighet av/med covid-19 både på äldreboende och bland övriga äldre. Det visar på den enorma smittspridning vi har just nu i samhället.

    • Anonym december 14, 2020, 17:15

     Fast IVA kanske planar ut för att man blir mer restriktiv med inläggningar när platserna är färre.

 • Urban december 14, 2020, 00:05

  Generaldirektören på FHM uttalade sig häromdagen och sa att smittspridningen inte är lika omfattande nu som i våras.
  Förmodligen ännu ett fel från FHM (hur många fel är de uppe i nu ? ). Smittspridningen är förmodligen nu MINST lika stor som i våras – om inte större. Däremot är dödligheten nu lägre (då sjukvården lärt sig behandla covid-19-patienterna bättre mha blodförtunnande, kortison, etc,) vilket är en helt annan sak.

 • Mikael december 14, 2020, 07:27

  Det vore ju intressant om du tog upp vad som är ”normal dödlighet” eftersom du ofta hänvisar till det.

  Dödligheten i Sverige har, i reella tal, legat konstant i 20 år, trots att befolkningen under samma tid har ökat med nästan 20%. Dödligheten har alltså sjunkit, inklusive i år.
  När boomer-generationen börjar närma sig 75-80 (alltså, nu) så ”ska” dödligheten upp 30%, alltså närmare 120.000 jmf. med dagens 90.000, det är alltså en överdödlighet på 30.000 personer jämfört med idag, covid eller ingen covid.

  Att räkna ”normal dödlighet” på något annat sätt än som andel av befolkningen är helt absurt.
  Vi har helt enkelt en ”dödsskuld” på samma sätt som vi nu har/får en vårdskuld.

 • Hmm-food for fika december 14, 2020, 15:41

  Tack för bra rapportering!

  Ville bara lägga till en inte helt oviktig detalj att ja, det dör lika många nu som i maj. Samtidigt så har vården blivit bättre på att behandla och rädda sina patienter. Procentuellt av andelen som läggs in på sjukhusen dör färre.

  Så hade denna smittspring och omfattning som är nu pågående istället skett för 6 månader sedan hade de talen vart betydligt höger, eller motsatsen och inte vården hade blivit så mycket bättre på att rädda liv så hade betydligt fler varit med på listan i nu november och december som omkomna.

  Min nästa önskan nu bli att det börjar lyftas på problemet om långtisdoffekteran efter insjuknad i covid-19. Man beräknar att minst 20 st barn är drabbade i Sverige och att ca 10% av alla insjuknade kommer att drabbad. Detta inkluderar alltså de som haft ursprungligen lindriga symtom. Om det gäller för 6 månader, 6 år eller om det kommer bestå som livslånga men vet vi inte än.

  Känner ni inte till eller inte har hört om Long covid, så kan ni kika på länken under för en snabb-intro.👇

  https://foodforfika.wordpress.com/2020/12/14/long-covid/

  • Mikael Rasmusson december 14, 2020, 16:00

   Vi har lika många på IVA nu som den 31:e mars, då dog 48 st, men nu är det fler som dör. Alltså dör de flesta ngn annanstans. än på IVA. Jag rä väl medveten om de långtidssjuka, därför är det ännu viktigare att kväsa smittspridningen,

   • Hmm-food for fika december 14, 2020, 17:44

    Hej Mikael!

    1 Jag tänker att du kanske misstagit dig och tror att min kommentar ovan var som ett svar till dig. Det var det inte.

    2 Det du säger om IVA etc är inte helt korrekt, och inte heller relevant för mitt inlägg.

    3 Vi är helt överens och på samma sida om hur angeläget det är att få stopp på smittspridningen.

    • Mikael Rasmusson december 14, 2020, 17:59

     Det är bra att vi är överens, men tittar du 2. på Worldometers data så ser du att dödstalen bara är fullständiga fram till 23-25:e november. Då dog ca 70 per dag trots bara drygt 200 på IVA. Så folk dör nog inte på IVA, utan på andra ställen i samhället.

 • Kalle december 16, 2020, 10:28

  Hur stor andel av Sveriges befolkning har haft covid fram till idag?

  • Mikael Rasmusson december 16, 2020, 18:34

   Ja, jag räknar med att ca 0,5% av alla smittade dör i en typisk europeisk befolkningspyramid, och det stämmer bra på Island, 5578 smittade och 28 dödsfall (det har dött 18 st sedan mitten av oktober). Så för Sverige skulle detta motsvara ca 1,6 miljoner smittade. Var FHM fått sina flockimmunitetsteorier ifrån har jag undrat länge, men Giesecke antydde tidigt att han trodde att dödligheten var betydligt lägre än så.

 • Hmm-food for fika december 16, 2020, 20:48

Lämna ett svar till Ingemar SibyAvbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.