≡ Menu

EU-GUIDE: Så tycker partierna om internet, integritet och digitalisering

På söndag är det val till EU och många är fortfarande osäkra. Men många tycker också att det är svårt att få en överblick av vad partierna tycker om frågor som rör internet. Inför valet har opinionsundersökningar och enkäter ofta inte ens frågat om internet som en valfråga – varför det halkat ned på dagordningen. Detta trots att till exempel Artikel 13 var förra mandatperiodens hetaste fråga, enligt de svenska ledamöterna.

Här är därför en sammanställning av vad de svenska partierna skriver i sina valmanifest om internet, digitalisering och integritet.

Partierna är utvalda utifrån vilka partier Valmyndigheten beslutat att särredovisa under valnatten

Utöver valmanifestet ska stor vikt läggas vid vilken kandidat partiet skickar, då det individuella ansvaret och möjligheten att påverka i parlamentet är stort.

Socialdemokraterna

Valmanifest.
Antal omnämnanden av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 2
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Nej (3 av 5)
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja, av misstag (3 av 5)
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Socialdemokraterna var det enda partiet i Sverige som var för Artikel 13, vilket ledde till stor uppmärksamhet på hemmaplan och blev den första frågan där regeringspartierna gick i öppen konflikt.
I partiets valmanifest nämns internet en gång, i samband med terror. Partiet vill ”bekämpa hat och våldsbejakande inlägg på internet genom att ställa högre krav på nätjättarna och ta fram en EU-gemensam lagstiftning som ålägger plattformar att snabbt ta ner terrorisminnehåll.” Det är det så kallade terrorfiltret, vilket innebär att alla sajter – stora som små – får en timme på sig att ta ner vad medlemsländernas regering anser vara terrorpropaganda. I övrigt nämns digitalisering genom att ”Streamingtjänster ska fungera inom hela EU”.

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få fyra mandat och bli största parti. Ingen av de som varit kritiska mot Artikel 13 är med högt upp, den tidigare ledamoten Aleksander Gabelic (som var kritisk till Artikel 13) har knuffats ner till plats 16. Den enda som är kvar är Jytte Guteland, som var den som drev hårdast för ett internetfilter, men som också röstade mot entimmesregeln.

Sverigedemokraterna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 21
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Nej, av misstag
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja.

Sverigedemokraterna är det etablerade parti som flitigast nämner digitala frågor. Avsnittet om ”Internet, integritet och kultur” sträcker sig över tre A4-sidor. Partiet pekar på problemet med att en för hård styrning av internet också riskerar styra samhällsdebatten. ”I en tid då EU i många avseenden hotar internet, arbetar Sverigedemokraterna för ett fortsatt fritt internet och strävar efter att stärka yttrandefriheten”. I en rad punkter tydliggörs partiets hållning.
– Stoppa förslaget om länkskatt och delningsförbud
– Reformera upphovsrätten
– En mer flexibel dataskyddsreglering
– Skydda yttrandefriheten mot statliga eller överstatliga inskränkningar

Partiet tar upp flera internetfrågor som varit kontroversiella längre än den senaste mandatperioden, bland annat cookielagen. Samtidigt finns flera problem, främst i texten om länkskatten och internetfilter – som inte är ett ”förslag”. Det är ett direktiv som redan röstats igenom, vilket gör att det inte är ett förslag som går att stoppa, så som manifestet lovar.

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få tre, eventuellt fyra, kandidater. Förstanamnet Peter Lundgren är en av de två som suttit en mandatperiod för partiet i parlamentet. Han erkände nyss i en video att han tafsat på en partikamrat och tar nu time out från debatter inför valet. En annan partikamrat, Kristina Winberg, avslöjade händelsen. Winberg har suttit en mandatperiod i parlamentet med Lundgren och var partiets fjärdenamn, men har nu uteslutits av partiet på grund av illojalitet.
Ledamöterna har varit relativt passiva i parlamentet under mandatperioden och råkade båda trycka fel i den avgörande omröstningen om Artikel 13. Trots det har partiet gått på val om att Artikel 13 är Socialdemokraternas fel.

Moderaterna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 11
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Moderaterna nämner digitalisering brett i sitt manifest och tar uttryckligen upp ”uppladdningsfilter” och ”länkskatt” i manifestet som något negativt. Annars handlar internetfrågorna mest om bättre frihandelsavtal, där även utveckling av digitalisering bör räknas in, menar Moderaterna. Partiet lägger också visst fokus på utbyggnaden av 5g-nät och att Sverige ska driva på den utvecklingen för en bättre digital infrastruktur. Europa ska leda digitaliseringen, för den fria handelns skull.

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få tre ledamöter parlamentet. Det är i så fall en mindre än idag. Ingen av ledamöterna som tidigare suttit i parlamentet finns att välja, men ettan på listan, Tomas Tobé, är både en partitopp i M och en relativt erfaren riksdagspolitiker. Tobé var en av de som ledde oppositionen i EU-nämnden, vilken tvingade Morgan Johansson att byta hållning om Upphovsrättsdirektivet i Ministerrådet. Samtidigt tillhör moderaterna dem som flest gånger korrigerat feltryck i parlamentet och den nu petade ledamoten Anna Maria Corazza Bildt prioriterade ett moderatorsuppdrag, före att rösta om Artikel 13. Partiet har röstat för entimmesregeln, och de nya kandidaterna har inte aviserat någon ändring i frågan.

Kristdemokraterna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 2
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Kristdemokraterna nämner framför allt att den digitala inre marknaden behöver utvecklas genom gemensamma lösningar på olika digitala områden. ”Telekom, e-handel och dataflöden har fortsatt stor potential att utvecklas ytterligare”.
I övrigt har partiet gjort en egen punkt om upphovsrätten, ”En konkurrenskraftig europeisk upphovsrätt”. Där slår de fast att Artikel 13 var fel, att partiet röstade nej och gärna skulle vilja se den ändras, men att det nu mest är att vänta och se. Samtidigt poängterar partiet att det blir viktigt att ”EU-kommissionen i implementeringsfasen övervakar de faktiska konsekvenserna och agerar snabbt om de löften som direktivets förespråkare ställt ut inte håller måttet.”

Prognos och kandidater

Partiet får sannolikt två ledamöter i parlamentet, Sara Skyttedal och David Lega. Ingen av dem har erfarenhet från EU-politik tidigare. Den tidigare ledamoten Lars Adaktusson lämnade sin plats i parlamentet efter riksdagsvalet, då han tog plats i riksdagen. Hans ersättare i EU, Anders Sellström, finns inte med på listan inför detta val. Sellström röstade för entimmesregeln och inget pekar på att de nya ledamöterna har något emot det. Adaktusson har fått mycket uppmärksamhet för att han röstat mot abort över 20 gånger under sin tid i parlamentet. Det väntas påverka partiets valresultat.

Vänsterpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 2
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja.

Vänsterpartiet nämner Internet i ett stycke i sitt valmanifest, under rubriken Ett demokratiskt Europa: ”Internet ska vara öppet och fritt för alla för att stimulera skapande, lärande och kreativitet. Principen om nätneutralitet ska värnas. Mänskliga rättigheter ska även gälla på Internet.”

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att få två ledamöter, därmed får Malin Björk, som under mandatperioden varit ensam ledamot från partiet, förstärkning. Partiets kandidater har röstat emot både filter och länkskatt. I organisationen Porrfri Barndoms enkät, ville flera av kandidaterna på listan arbeta för att kräva att vuxna legitimerar sig om de vill besöka porrsajter.

Centerpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 1
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Partiet nämner integritet en gång i sitt manifest, under rubriken Övervaka brottslingar – inte medbogare: ”I vår strävan att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten måste vi samtidigt vara vaksamma, så att brottsbekämpningen i sig inte går ut över människors fri- och rättigheter. Den personliga integriteten måste värnas. I en tid då brottsligheten internationaliseras finns bara en väg framåt för EU: mer samarbete för ökad trygghet.”

Prognos och kandidater

Partiet ser ut att öka antalet ledamöter till två platser. Fredrick Federley är toppnamn och han har varit en av de mest högljudda kritikerna till internetfilter och artikel 13, men han har också försvarat entimmesregeln.

Miljöpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnanden av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 4
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja

Miljöpartiet är det enda svenska parti som tillhör partigruppen Greens i EU-parlamentet. Greens är den grupp som varit den mest kritiska till Artikel 13, men även andra inskränkningar i internets frihet. Vid voteringar har MP-ledamöterna varit mycket lojala till partigruppen.
I valmanifestet berör partiet internetfrågor under rubriken ”En motståndskraftig demokrati”. De menar att demokratin är satt under press och politisk kontroll och att det tar sig uttryck i den tekniska utvecklingen. I ett antal punkter förklarar sedan MP vad de vill:
– Stärk lagstiftningen för att skydda människors privatliv och kommunikation på internet.
– Stärk och utöka resurserna för EU:s egen kompetens för cybersäkerhet.
– Förbättra upphovsrätten så att kulturarbetare får bättre ekonomiska villkor. För ett fritt och öppet internet är det viktigt att möjligheten att länka till nyheter inte ska begränsas av krav på licenser. Stoppa förslaget om obligatoriska uppladdningsfilter som alltför ofta skulle hindra människor att på nätet dela material som får delas.
– Bredbandsutbyggnad och digitalisering kan stärka möjligheten att leva, bo och verka på landsbygden.

Prognos och kandidater

Partiet kommer sannolikt bara få två ledamöter, jämfört med de fyra som partiet har idag. Flera av dem var under den senaste mandatperioden tongivande i internetfrågor. Förstakandidat idag är tidigare kulturministern Alice Bah Kuhnke. I SVT:s utfrågning var hon svävande kring upphovsrättsdirektivet, men landade i att hon skulle rösta i enlighet med hennes partikollegor. Kring terrorfilter hade hon dock en tydlig motsatt åsikt, och menade att hon skulle rösta för entimmesregeln.

Liberalerna

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 0
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: Ja
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: Ja
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Nej.

Liberalerna nämner inte Internet, digitalisering, integritet eller filter en enda gång i sitt valmanifest.

Prognos och kandidater

Partiet ser inte ut att få något mandat i parlamentet. Deras tidigare kandidat, Cecilia Wikström, har varit en av parlamentets flitigaste, men sparkades från listan under våren. Hennes ersättare, Karin Karlsbro, har haft svårt att göra sig hörd i debatten.

Feministiskt initiativ

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 0
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet: – sjuk
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: – sjuk
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: Ja.

Partiet nämner inte internet eller digitalisering i sitt manifest.

Prognos och kandidater

Partiet kommer att åka ur parlamentet.

Piratpartiet

Valmanifest.
Antal omnämnande av Internet, digitalisering, integritet eller filter: 52
Röstade mot Upphovsrättsdirektivet:
Röstade för att införa ändringar i Artikel 13: –
Röstade mot entimmesregeln i terrorfilter: –

Det enda parti utan plats i parlamentet som Valmyndigheten valt att särredovisa under valnatten, därför får det även plats här. Partiet nämner givetvis internet flest gånger och kommer sannolikt få fler ledamöter än tidigare i parlamentet – men ingen från Sverige. Samtidigt har partiets enda ledamot i EU, Julia Reda, haft enormt inflytande på mandatperiodens hetaste fråga, den om Upphovsrättsdirektivet.

Prognos och kandidater

Förstanamnet är Mattias Bjärnemalm, idag tjänsteman i Greens partigrupp, men nu tjänstledig för att kandidera för Piratpartiet. Partiet har växt under de senaste opinionsundersökningarna, men skulle de ta en av Sveriges platser i parlamentet skulle det bli valets största skräll.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att texterna ska vara öppna. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.