≡ Menu

Läkarprogram tvingar stort antal studenter mötas för tenta – minister kritisk

Karolinska institutet avviker från de allmänna rekommendationerna och kan komma samla upp till 120 studenter i flera timmar för tenta i samma sal.
Studenterna är oroliga, ansvarig minister har markerat – men universitetet tycker att de gör tillräckligt.

Uppdaterat: Enligt Ekot fortsätter de 20 största lärosätena med salstentor.

Under kommande veckor hålls viktiga tentamen på Karolinska institutets läkarprogram. Flera studenter är i slutskedet av sin utbildning och de sista proven blir avgörande för om de godkänns och kan ta ett första steg ut i arbetslivet. Läkare är på grund av pandemin hett eftertraktade av arbetsmarknaden och trycket är hårt på att få ut dem snabbt. Men läkarutbildningens ledning menar att examinationerna måste ske på plats. I sex timmar ska studenter därför sitta i samma sal. Detta eftersom distanstentamen inte ger tillräckligt stor rättssäkerhet eller kvalitetskontroll, menar universitetet.

Studenterna har protesterat. Hur kan ett universitet – ett av landets främsta! – bortse från de nya normerande råden om max åtta personer? Oron är stor bland studenterna. För att kartlägga exakt hur stor oron är skickade Studentkåren Medicinska Föreningens läkarsektion ut en enkät till samtliga läkarstudenter. Totalt svarade nästan tusen av studenterna på läkarprogrammet. 87 procent av de svarande uttryckte oro för att bli smittad under salstentamen.

En av studenterna är Anja Lind. Hon pekar särskilt ut stressen flera studenter känner att prestera och att det finns risk att de kommer till salen och tentar, trots symptom.

– Eftersom godkänd tenta är ett krav för att komma vidare i utbildningen nästa termin är sannolikt drivkraften att närvara vid tentamen mycket hög.

Farhågan får stöd i enkäten. Hälften av studenterna uppger att det är troligt att de kommer gå på salstentamen, även om de haft symptom dagen innan.

En annan student, som vill vara anonym, berättar att hans tenta är strax innan jul.
– Först packar de ihop ett hundratal studenter, vissa som till och med jobbar på covid-kliniker, i ett rum, för att sedan ha dem resandes över hela landet.

Under hösten höll läkarprogrammet flera distanstentamen, men hade då flera problem. Framför allt ökade anmälningarna om fuskande studenter. Studenternas läkarsektion har förstått fuskandet som huvudanledning till att skolledningen under våren inte ens övervägt tanken på att återgå till distanstentamen.
– Det är olyckligt att man helt lämnat frågan om att utveckla bättre distanstentamina och bara kört på det gamla formatet, säger Läkarsektionens ordförande Ib Green-Petersen.

Hos regeringen är det Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning. Det är också hennes regering som försökt hamra in att åttapersoners-gränsen ska vara normerande. När hon hör om situationen på Karolinska påpekar hon att varje universitet och högskola är en fristående myndighet som själva fattar beslut, även om det ska göras i nära samråd med regionala smittskydd. Samtidigt är hon mycket kritisk.

– Jag förväntar mig att lärosätena förhåller sig till rådande läge och gör sitt absolut yttersta för att bidra till minskad smittspridning. Jag tycker att de hittills visat att de tar det ansvaret. Jag har dock svårt att se lämpligheten i att genomföra salstentamen med hundratals studenter och hur det kan vara i linje med rådande regler och rekommendationer, säger Ernkrans.

I en vecka har jag i flera omgångar sökt Karolinska institutet för förtydligande om vad som egentligen gäller. I lika många omgångar har nya besked kommit. Under måndagen meddelades att salstentorna nu ska delas upp på flera salar. Studenten Anja Lind får reda på att hennes tenta inte längre måste samla hundratals elever, utan kanske 70. För andra elever kan det se annorlunda ut. På torsdag får jag ut ett planeringsdokument från Karolinska som visar att salarna kommer att fyllas upp till 50 procent. För tentasalen i Solna, med plats för 240, innebär det 120 studenter i samma lokal. I en skriftlig kommentar skriver Karolinska senare att man inte alls samlar hundratals studenter på samma ställe.

”Salstentorna samlar inte hundratals studenter på samma ställe, de studenter som gör tentan sitter utspridda i stora lokaler och dessutom har en mängd olika åtgärder satts in för att minimera risken för smittspridning. Det handlar om allt ifrån tillgång till munskydd, handsprit och frekvent städning av lokalerna till ändrade klockslag för att undvika att studenter och lärare behöver ta sig till campus i rusningstrafik och personal på plats som ser till att trängsel undviks vid in- och utpasseringar.”

Senare återkommer Annika Östman Wernerson, vice rektor för utbildningsfrågor på KI, och meddelar i en skriftlig kommentar att det går att att ha 120 studenter i samma lokal, men att de hittills inte utnyttjat den möjligheten. Hon tycker att de hörsammat studenterna.
”KI tar studenters oro på stort allvar och har kontinuerlig dialog med studentföreträdare om det här. Vi har haft flera möten här i veckan med läkarsektionen och andra representanter för kårerna. Inte heller har vi fått några indikationer på att studenter eller medarbetare på KI inte följer de rekommendationer som finns”

Ni tar det här beslutet precis innan julhelgen, då många reser hem, har inte ni ett särskilt ansvar att inte skapa event som kan bidra till smittspridning?
”Vi menar att vi har en säker miljö ur smittskyddssynpunkt med de åtgärder som vidtagits och förutsatt att studenter och personal följer de rekommendationer och riktlinjer som finns. Det finns inga indikationer på att det förekommit någon smittspridning i samband med campusförlagd examination på KI eller på campus överhuvudtaget”, säger Annika Östman Wernerson.

Uppdaterat: På fredagsförmiddagen meddelar KI att de nu också kommer sätta ett tak på max 50 personer i samma tenta-sal.

Läkarstudenten Anja Lind uppskattar förbättringarna, men hade föredragit en distanstentamen. Framför all kan hon inte förstå varför universitetet inte gör mer.
– Önskvärt vore att dela upp oss på ännu fler salar, det borde KI rimligen ha möjlighet till.

Matilda Ernkrans vill inte kommentera något mer specifikt kring hur eller om hon tänker agera. Men hon har regelbundna avstämningar med lärosätena.
– Jag följer noga utvecklingen och är redo att vidta åtgärder om så krävs.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • JK november 27, 2020, 12:31

  Dela ut godkända munskydd och det blir inte farligare än att sitta på t-banan eller bussen. För att inte nämna baren eller privatfesten…

  • Läkarstudenten november 27, 2020, 13:16

   Läkarstudenter har troligtvis betydligt större sannolikhet att vara smittade än den genomsnittliga befolkningen på en buss, eftersom att vi är med och vårdar smittade covidpatienter. Vi spenderar mycket tid i trånga administrationsrum tillsammans med annan sjukvårdspersonal och roterar ofta mellan flera olika avdelningar varje vecka.

   Därutöver varar den genomsnittliga bussresan betydligt kortare tid än en tenta på 5 timmar, vilket resulterar i lägre virusdos. Trots regler om avstånd mellan borden resulterade en konsert med sittande publik i ett superspridarevent på Gotland. Nästan alla blev smittade. Jag hoppas ingen superspridare dyker upp i tentasalen.

   Direkt efter tentan nästa vecka ska min termin ut på praktik på Stockholms akutmottagningar. Där riskerar vi att smitta både personal och patienter.

   https://sverigesradio.se/artikel/7603892

   • JK november 27, 2020, 16:47

    Hoppas också för er del att ni slipper superspridare och att ingen smitta förekommer på tentan! Men skydda er alla med munskydd som definitivt är en bra komplement till andra försiktighetsåtgärder, speciellt när man måste vistas inomhus med många andra en längre tid. Gissar att ingen hade munskydd på evenemanget på Gotland, eller har jag fel?

  • läkarstudent #2 november 27, 2020, 13:43

   Dina argument haltar JK. Jag vet ingen läkarstudent som går på pub eller privatfester nu. I stort sett alla jag känner cyklar, går eller åker bil istället för att åka kollektivt. Det är bara på obligatoriska moment långt bort (ex tenta) man tar bussen. Det finns lokaler att skriva i på varje sjukhus. Bättre vore att skriva i mindre grupper utspritt på sjukhusen, eftersom studenter ofta valt ett sjukhus de har nära till och därmed kan cykla till.

   KI kan göra mycket som ännu inte gjorts, men väljer aktivt att inte göra något trots att studenter och många läkare ute på klinikerna, inklusive lärare på läkarprogrammet, tycker att det här är helt fel. Vi får inte ens en bra förklaring.

   • JK november 27, 2020, 15:16

    Till läkarstudent #2:
    Det här om pub eller fester var inte riktat direkt till er läkarstudenter utan rent allmänt tänkt. Annars håller jag med att mindre grupper i flera lokaler skulle vara mycket bättre, men fortfarande kan alla använda godkänd munskydd för att ytterligare minska risken. Och då menar jag alla, eftersom munskydd finns ju för att skydda andra runt omkring och inte så mycket tvärtom. Det skulle göra mig väldigt besviken om inte KI tänkt även på det (och lyssnat för mycket på FHM)!
    Som tur är så brukar det inte pratas högt på tentor utan folk sitter för det mesta tyst och skriver, därför känns miljön som på bilden ganska säker enligt min mening. Dock finns det givetvis mer som KI kan och bör göra!
    Lycka till med era tentor, hoppas det blir säkert till slut och ingen blir drabbad :)

 • Patient november 27, 2020, 14:35

  Bakgrunden är väl främst att kontrollera att studenterna kunskapsnivåer är okej. Tentor på distans leder ju helt uppenbart till mer utbrett fusk. Se t ex artikel i Läkartidningen i dag. För medicinsk utbildning blir ju det här extra viktigt eftersom vi som patienter gärna vill att läkaren eller sjuksköterskan uppfyller de högt ställda kunskapsnivåerna när de ska ta hand om oss… rätt självklart egentligen. Och håller man avstånd och uppträder vettigt så kan smittan undvikas även i samband med salstentor utan större problem. Det här är ju studenter som ska ut ivården, de måste väl kunna basala rutiner för att hindra smittspridning?

  • Studenten november 27, 2020, 18:58

   Hej. Nej, tentor på distans leder inte automatiskt till mer fusk, det beror på hur examinationen går till. Vissa kurser på läkarprogrammet på KI har distanstenta och kommer ha det nu i höst. Det beror på att just de kurserna har tagit fram en bra metod för detta. Där får man svara på många frågor under mkt kort tid så att man inte hinner googla, samtidigt får alla studenterna frågorna i olika ordning så att man inte kan sitta och göra samma frågor samtidigt, sedan kan man inte backa och ändra i ett svar man redan gjort. Två dagar efter tentan har varje student ett muntligt prov via videolänk med en lärare där man får motivera svaret på fem slumpmässigt utvalda frågor, om man inte klarar det så blir man underkänd på hela tentan. Med den metoden har man inte sett något fusk.

   Tyvärr finns inte samarbete mellan olika kurser. Därför har andra kurser som provat distanstenta inte använt den här fungerande metoden utan istället bara skickat hem tentan som dokument till studenterna. Och det är ju inte speciellt smart gjort av de kurser som gjorde på det sättet.

   Som patient tycker jag att du istället ska vara orolig för att de här tentorna kommer att göra att smittspridningen ökar på sjukhusen för vi är långt över 100 st som kommer att spendera hela december på praktik på akuten. Vi som är upprörda kommer alltså att ha tenta mellan kl 08:30 och kl 15:30. Det är lång tid att sitta i samma rum.

  • Anonym november 27, 2020, 19:11

   Du får det att låta som att de som blivit smittade åsamkat det på sig själva genom att inte följa rekommendationerna men ens egen säkerhet hänger snarare på att hela gruppen sköter sig.

   Rättssäkerhet är inte synonymt med salstentor. Med distanstentor har också fler studenter stängts av för fusk, studenter som kanske också skulle fuska med människors liv den dag de har ansvar för det. I det ljuset är distansexaminationerna bättre eftersom studenter personlighetsdrag till fuskande fångas tidigare i utbildningen än vad de annars skulle göra.

   • Patient november 27, 2020, 19:58

    Såvitt bekant har ingen – ingen – blivit smittad i samband med en enda salstenta eller annan medicinsk ”närvaroundervisning” någonstans på de medicinska utbildningar vi har i landet. Däremot har vi sett utbrott, bl a i Uppsala universitet, där medicinstudenter blivit smittade i samband med andra aktiviteter utanför undervisning och campus – t ex vid inspark eller fester.
    Det finns garanterat ett stort mörkertal när det gäller fusk som inte upptäcks. Som ett exempel har KI angett att andelen studenter som klarade en specifik tenta ökade från runt 50 procent normalt till 97 procent när tentan genomfördes i våras – när allt genomfördes på distans. Det säger något. Sedan kan jag ju tycka att det går att utveckla metoderna för kontroll av kunskapsnivån bland blivande läkare eller annan sjukvårdspersonal. Absolut. Men det lär ta ett tag att utveckla sådant som funkar och är säkert, rättvist och kontrollerbart. Tycker att Studentens exempel här ovan låter lovande.
    Men grunden är: Patientsäkerheten får vi aldrig kompromissa med. Det är grundläggande och alldeles självklart.

    • Anonym november 27, 2020, 20:17

     Visst, men det har skett på andra tentor. Varför läkarprogrammet skulle vara något unikum framgår inte. Håller med om att exemplet studenten ovan nämner är föredömligt – det är dessutom trivialt att implementera. De redan haft flera sådana tentor. 97%-siffran är intressant men inte ett substitut för mer heltäckande data, kan lika gärna varit ansvariga för en enskild kurs som slarvat.

    • Anonym november 27, 2020, 20:20

     Visst, men folk har blivit smittade på andra tentor. Varför läkarprogrammet skulle vara något unikum framgår inte. Sen har det inte varit så många salstentor än så risken är inte klarlagd. Håller med om att exemplet Studenten nämner ovan är föredömligt – det är dessutom trivialt att implementera. De redan haft flera sådana tentor. 97%-siffran är intressant men inte ett substitut för mer heltäckande data, kan lika gärna varit ansvariga för en enskild kurs som slarvat.

    • Anonym november 27, 2020, 20:22

     Sen vet jag inte vad som är så patientsäkert med att, som det står i artikeln, samla ett hundratal i ett rum och sedan skicka runt dem i vården.

    • Besviken student november 28, 2020, 00:34

     Patient: Intressant att du har så bra koll på smitta i tentasamanhang,.. Representerar du patienter eller universiteten?

     Du är rädd att fusk ska påverka patientsäkerheten… Känns ju som så underligt att det är studenterna som får representera medicinskt förnuft i den här frågan då. Allt det här kommer att smutsa ned KIs rykte länge pga inkompetens bland undervisande läkare som inte förstår att lyssna på allmänna råd om smittspridning under en pandemi. Dessa läkare borde du vara rädd för om något.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.