≡ Menu

När och hur nästa grupp kommer att vaccineras – så informerar regionerna

När ska du egentligen vaccineras – och hur vet du att det är din tur? De senaste veckorna har jag översköljts av dessa frågor, särskilt från de över 70 år.
Här är därför en sammanställning kring vad som gäller, region för region
.

Uppdaterat: Efter denna artikels publicering har Folkhälsomyndigheten beslutat att inkludera även de 65+ i fas2, varför svaren nedan, som drar gränsen vid 70, blir något daterade.

Enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan ska vaccineringen delas upp enligt fyra faser. I den första fasen vaccineras de som bor på särskilda boenden (det som kallas äldreboenden) eller har hemtjänst. Även sjukvårdspersonal har inkluderats i denna grupp. I fas 2, som förväntas komma igång nu under februari, rekommenderas övriga över 70 år att först vaccineras, tillsammans med vuxna som har LSS-stöd.

Men hur ska dessa äldre, som ibland är utan dator eller internet, få information och kunna boka? Det är frågan som nu gått ut till regionerna. Här nedan är en sammanställning utifrån de 16 regioner (av 21) som hittills har svarat.

Stockholms region

Region Stockholm planerar nu för fas 2, 3 och 4. Fas 2 beräknas kunna påbörjas i februari, men tidpunkten är helt beroende av tillgången på vaccin. Planeringen pågår och mer information kring tidpunkt och hur man ska gå tillväga praktiskt kommer att presenteras så snart vi har planen klar.
De över 70 år kommer att få hem information om hur de kan boka tid för vaccination. Starten på bokningen kommer att ske samtidigt och sedan kommer vaccinationen att genomföras löpande på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
Regionen menar att det är viktigt att alla vuxna invånare oavsett ålder har möjlighet att enkelt boka en tid till sin vaccination, där man exempelvis tar hänsyn till såväl ålder som språk och läs- och skrivsvårigheter.

Västra götalands region

I ett första steg blir fas 2:s målgrupp kontaktad via brev om att de erbjuds vaccination och varför det är viktigt. När vaccin finns tillgängligt gör sedan vårdcentraler olika för sina listade patienter. Vissa skickar kallelse, andra ber att man bokar själv enligt instruktion. I regionen har man i till exempel Göteborgs stad haft problem med att brev skickas där alla hänvisas till webben för mer information. Regionen menar nu att alla kommer att kunna ringa för att få besked, men att man i fredags skickade ett brev om att man bör avvakta att ringa nu för att inte belasta vården för hårt. Bäst är om man själv kan se på 1177.se när det finns vaccin så att det är dags att få en tid. På vårdcentralernas webbplatser kommer respektive vårdcentral tala om hur man får en tid och även ge bokningsmöjlighet.
Framåt kan det blir så att olika medicinska riskgrupper kallas enskilt via brev.

Hallands region

Halland kommer att annonsera kommande helg (6-7 februari) om hur det kommer att gå till för åldersgruppen 70+. Sedan kommer de att skicka brev hem till målgruppen inför att det är dags att boka tid. Först ett utskick till de som är 80+ och en vecka senare till de som är mellan 70-80 år. Personen som vill bli vaccinerad bokar tid via 1177.se/Halland. Om man inte har möjlighet att göra det digitalt kan man ringa.

Gävleborgs region:

Den som vill vaccinera sig i Gävleborg kommer att boka sin tid själv via webbplatsen 1177.se eller via telefonsupport 026-150300 om man saknar mobilt bank-ID. Undantagen från egen tidsbokning är personer på särskilda boenden och andra som vårdas i sina hem. Tidpunkten för vaccination av olika grupper kan inte nu fastställas eftersom det beror på tillgången på vaccin, men fas 2 hoppas man vara igång med under februari.

Örebro region:

De som ska bli vaccinerade ska boka tid via e-tjänster på 1177.se med mobilt bank-id eller via telefon till ett speciellt callcenter på 019-6028000 (det går inte att boka via vårdcentral eller ringa 1177). Regionen kommer att annonsera i lokala dagstidningar, berätta via 1177.se och på regionens webb när det är dags för dem som ingår i fas 2 att boka vaccinering. De som har hemtjänst och bor på särskilda boenden för äldre får hjälp av personal inom kommunen att boka tid för vaccinering.

Sörmlands region

Planering pågår och regionen hoppas kunna ge tydligare svar i slutet av veckan.

Jönköpings region

Vaccinationssamordnare Jonas Almgren svarar att alla invånare som är över 70 år kommer i fas 2 att kunna boka tid för vaccination via webb 1177.se eller telefon. Det pågår just nu planering för hur informationen till de som berörs av fas 2 ska nå ut. Mer detaljer blir klara inom kort. Preliminärt kommer den att inledas i slutet av februari.

Kronobergs region

I Kronoberg kommer man inte att skicka ut brev till enskilda personer med kallelse till vaccination. Istället kommer information gå ut via 1177 som huvudkanal, men även:

 • Annonser i lokalmedia + pressträffar
 • Direktutskick till vissa grupper (70+ och ev några fler)
 • Översättningar som vi även annonserar i sociala medier
 • Ett aktivt arbete för att nå personer som talar andra språk
 • Samarbete med kommunerna
 • Anslag i våra lokaler i vården

Norrbottens region

I Norrbotten förtydligar man att det är skillnad på att bli kontaktad och att bli kallad till vaccinering. En kontakt kan till exempel innebära att vi informerar om att vi nu börjar vaccinera en grupp som personen tillhör. En kallelse har mer karaktären att patienten får veta att en tid (eller tidsintervall) finns bokad för just hen. Eftersom vaccination är frivillig och ett erbjudande kommer regionen inte att kalla någon, däremot kontakta för att sprida information. En del kommer att kontaktas personligen, till exempel via ett pappersutskick i brevlåda. Andra kommer att få information på gruppnivå, till exempel via sin arbetsplats. Många kommer att ta del av informationen via 1177 eller våra andra digitala kanaler. Med största sannolikhet kommer regionen att göra pappersutskick till alla som är 70 år eller äldre. ”Det viktiga är att vi kommunicerar med alla olika grupper på det bästa sättet, inte att vi kommunicerar med dem på exakt samma sätt.”

Uppsalas region

Nästa grupp att kallas till vaccinering är personer som är födda 1951 eller tidigare. Enligt regionens nuvarande plan ska de komma igång med detta i början av mars, men det hänger på vaccintillgången. Denna grupp kommer att få brevkallelse med en förbokad tid och plats. Kallelserna kommer inte att skickas ut till alla samtidigt, utan portioneras ut i takt med att vi får vaccin.

Man behöver inte göra något, brevet skickas automatiskt. Regionens bokningssystem utformar kallelsen och kontakten olika beroende på vilka förutsättningar målgruppen har. ”Till exempel kunde vi inte skicka ut kallelser med förvald tid och plats till den föregående gruppen, hushåll med hemtjänst, eftersom Region Uppsala inte har tillgång till personuppgifter om denna grupp. I stället har erbjudande om vaccination skickats ut med ett brev som kommunerna har hjälpt till att distribuera. De som har fått brevet har uppmanats att ringa en särskild bokningstelefon, som har ombesörjt bokningen.”
Region Uppsala har så här långt inte haft något digitalt bokningssystem för invånarna. Planeringen för de senare faserna, 3 och 4, pågår fortfarande. ”Vi har ännu inte beslutat om vilket system vi kommer att använda för kallelse och bokning för dessa grupper”, hälsar regionens presstjänst.

Västmanlands region

Regionen vill inte svara på frågorna, utan hänvisar till sin hemsida. Där framgår det att man ännu inte vet hur man ska kalla målgruppen i fas 2, men att man, på grund av vaccinationsbrist, inte rekommenderar de som redan genomgått infektion att vaccinera sig.

Kalmars region

Samtliga i gruppen 70+ kommer att få brev hem om hur de bokar tid via 1177.se (utan krav på e-legitimation) eller genom att ringa sin hälsocentral. Detta brev går ut under februari. Vaccinationsstart är enligt nuvarande plan i början av mars.

Östergötlands region

Regionen kommer att kontakta de olika grupperna när det är dags för dem att boka vaccinering, men arbetar fortfarande med vilka vägar som de olika grupperna kommer att kontaktas på. ”Information kommer att ges på olika sätt och på 1177 kan man följa för vilka grupper som vaccinering pågår.”

Dalarnas region

Vaccinering mot covid-19 beräknas kunna påbörjas i mitten av februari för gruppen som 70 år eller äldre. Region Dalarna kommer att kalla gruppen som är 80 år eller äldre via brev eller telefon. De som är allra äldst kommer få möjlighet att vaccinera sig först. Den som är mellan 70 och 79 bokar själv vaccinationstid genom att logga in på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att få hjälp via telefon. Region Dalarna kommer att informera om när bokningen öppnar, det går inte att ställa sig i kö till vaccination just nu. Tillgången på vaccin påverkar hur många vaccinationstider som kommer att finnas tillgängliga. Mer information finns här.

Värmlands region

Regionen kommer att skicka brev till de äldre än 70 år under februari månad. Regionen kommer sedan fortsatt att informera på olika sätt i olika kanaler när det är dags för vaccinering. ”Det är möjligt att vi gör fler riktade insatser framöver”, skriver presstjänsten i ett mejl.

Blekinge region

Nu i början under FAS 1 och 2 är det kallelser via brev och telefonsamtal som gäller för regionen. Vad gäller den större gruppen över 70 år i fas 2 planerar regionen att informera berörda via dagspress och sociala medier. ”Man kan sedan boka tid för vaccination via telefon till sin vårdcentral alternativt via 1177.se”, säger regionen via presstjänst.
Under FAS 3 och 4 gäller också att regionen går ut i dagspress och sociala medier för att göra berörda grupper uppmärksamma på hur man skall kunna boka sin tid för vaccination. Bokning sker via vårdcentral alternativt via 1177.se

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Helen februari 3, 2021, 15:53

  I fas 1 vaccineras även de som har hemsjukvård och de som bor tillsammans med person som har hemtjänst eller hemsjukvård. Liten detalj.

  • Emanuel Karlsten februari 3, 2021, 16:05

   Så är det, det framgår också i den länk jag där bifogade.

 • peter februari 3, 2021, 21:16

  Emanuel
  En viktig fråga ska dom som har haft coronan vaccineras nu?
  Finns den frågan i riksmedia och vad gör myndigheterna
  Jag tror (med min kunskap) att det är helt fel dom har sannolikt en naturlig immunitet och kan därför vänta och komma sist i kön.
  Exempel vaccinerar vi slumpmässigt så kommer 1 av 10 redan ha immunitet och det är då bara 9 som blir hjälpta av vaccinet.
  undantar vi dom som har haft coronan så blir det bättre 10 vaccineras och alla blir hjälpta och vi har då även 1 till med naturlig immunitet vilket betyder 11 som blir hjälpta.

  9 eller 11 det är en betydande skillnad, skillnaden finns till dom sista vaccineras.
  Vi kan uppnå flockimmunitet betydligt snabbare om vi nu undantar dom som har haft coronnan.

  Naturlig immunitet genom genomgången infektion är inte bra vissa dör och väldigt många blir långtidssjuka.
  Det är därför viktigt att så fort det går få en flockimmunitet och det borde vi få om vi gör som jag sa.

  Har jag rätt eller fel, det måste avgöras nu inte om ett år för då spelar det ingen roll.

  • Emanuel Karlsten februari 3, 2021, 22:55

   Hej, det verkar vara lite olika, endast en region har (till mig) sagt att man kan vänta om man har en infektion. Och det mest för att tillgången nu är låg. Annars har jag uppfattat det som att man vill att samtliga ska vaccinera sig. Immuniteten påstås vara 6-12månader.

   • peter februari 4, 2021, 00:38

    Pågående infektion då ska man inte vaccinera har en del sagt men jag pratar bara om dom som har haft sjukdomen.

    Om tillgången på vaccin är låg så blir det ännu viktigare att göra som jag sa (om jag nu inte har fel men det tror jag inte)
    Jag tror att du missuppfattade min fråga.

    Kan lägga till en sak om vaccinbrist säg att vi har 9 miljoner doser och 1 miljon är redan immuna, vaccinerar vi slumpmässigt så är nästan 1 miljon oskyddade.
    Vaccinerar vi bara dom som inte har haft sjukdomen 9 miljoner + 1 miljon som har naturlig immunitet. så blir alla 10 miljonerna skyddade,

    Det kan vara betydligt fler som har haft covid än 1 miljon jag har inte koll på det men då blir det ännu lättare att få till immunitet i befolkningen.

    Tänk om jag har rätt då får du ta åt dig äran med att gå ut med det.

    • peter februari 4, 2021, 21:09

     Emanuel kolla vad jag har skrivit har jag rätt är det viktigt.

     ”Annars har jag uppfattat det som att man vill att samtliga ska vaccinera sig. Immuniteten påstås vara 6-12månader.”
     så kan det vara och då behöver inte dom som har haft coronan vaccinet nu, dom kan vänta och bli dom sista som får vaccinet.
     Jag orkar inte prata med FHM eller media, Tegnell erkänner aldrig fel media ser FHM som en lag som ska följas bokstavligt.

     • peter februari 5, 2021, 16:14

      Emanuel
      Har jag rätt kan vi faktiskt rädda många liv.

      • peter februari 5, 2021, 18:10

       Det blir en visst arbete med att undanta dom som har haft coronan det är en nackdel.
       Mycket eller lite administration det kan inte jag avgöra.
       Det kanske skulle gå att bara be dom som har haft coorna att avstå tills vidare helt frivilligt.
       När dom blir kallade kan dom kryssa i
       positivt prov.
       sannolikt genomgången covid.
       sen fyller dom i, vill vaccineras senare.

       Dom kommer väl att få en fråga om dom vill ha vaccinet ja eller nej, kan det vara så svårt att får dit någon mer fråga?

       säg att vi vaccinerar 1 miljon närmaste månaden eller månaderna, 100000 av dom kan redan ha immunitet av genomgången infektion.

       Undantar vi dom som har haft coronan så får vi mer än 100000 till som blir skyddade.
       Med lite administration så kan vi skydda 100000 människor till.

       Det skulle bli många yngre som kommer att slippa långtidscovid och slippa får förstört luktsinne.
       Vi har lagt många miljarder på att rädda företag som har personal som inte har sysselsättning.
       Vi kunde ta en del av dom som inte har arbete och ge dom tillfälligt arbete med att administrera undantagen i vaccinationen.

       Skulle vi få hit en mutation som är mer smittsam så kan det bli fult på IVA.

       Alt som kan göras borde göras för att öka befolkningens immunitet.

       Varför kan vi inte göra något nu när vi är så nära en vaccination av befolkningen.
       Personligen använder jag nu andningsskydd FFP2 utan ventil när jag vistas nära andra för att skydda mig och andra så jag och andra hinner få vaccinet innan vi får coronnan.

     • peter februari 5, 2021, 19:09

      https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/studie-kan-racka-med-en-dos-om-man-varit-smittad/
      ”En ny studie gjord av forskare på Icahn School of Medicine i New York visar att personer som har varit sjuka i covid-19 kan få en kraftigare reaktion på vaccinet. Studien föreslår också att det för de som varit smittade kan räcka med en dos av vaccinet för att bli fullt skyddade. ”

      Då kan det vara bra att dom väntar och blir dom sista som får vaccinet.

 • Claes H februari 3, 2021, 22:20

  Vi får se hur bra detta kommer gå med tidsbokningar och IT-system. Tror det riskerar att krascha här och var. Sen att äldre människor har ojämn vana att använda Internet osv. Jag hoppas det går bra men befarar att det inte gör det.Jag tycker sjukvården skulle kalla istället. Uppge tid och plats och vill man bli vaccinerad tidigt så släpper man allt annat och dyker upp. Öppna tidsbokningen i ett senare skede.

  • Emanuel Karlsten februari 3, 2021, 22:55

   Ja, 1177 har flaggat för att de i nuläget inte kommer att klara trycket.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.