≡ Menu

Regeringen ursäktar sig och ger besked om när Upphovsrättsdirektivet kan träda i kraft – beräknas bli minst ett år sent

I juni skulle Upphovsrättsdirektivet – med internetfilter och länkskatt – varit svensk lag. EU-kommissionen har nu öppnat för rättsliga åtgärder mot Sverige på grund av förseningen, men i ett brev tydliggör den svenska regeringen nu för första gången en tidsplan.
Sommaren 2022 beräknas upphovsrättsdirektivet vara på plats.

Jag har återkommande rapporterat om det kontroversiella upphovsrättsdirektivet och så sent som i veckan berättat om hur Sverige bara hade dagar kvar att inkomma med svar om varför EU-direktivet ännu inte blivit svensk lag.
Igår, den 23 september, skickade Sveriges regering till slut in ett skriftligt svar.
I svaret skriver man att ”den svenska regeringen beklagar att genomförande av direktivet har försenats men vill försäkra kommissionen om att arbetet med detta är högprioriterat och pågår med full intensitet.”

Regeringen menar att förseningen delvis beror på att EU-kommissionen själva varit sen med vägledning i hur man skulle tolka artikel 17, det så kallade internetfiltret.

”Då regeringen inväntat vägledningen, som presenterades den 4 juni 2021, har arbetet försenats för det sammanhållna genomförandet av direktivet.”

Och sedan anger regeringen en tidsplan för när och hur direktivet ska genomföras.

Först ska en departementspromemoria skrivas i månadsskiftet september/oktober. Ett beslut om lagrådsremiss ska fattas i början av 2022 och därefter fattas beslut om en proposition som ska överlämnas till riksdagen under våren.

”Författningsändringarna beräknas med en sådan tidsplan kunna träda i kraft under sommaren 2022”, skriver regeringen.

Det är många saker ska klaffa under kommande år, men träder lagen i kraft då är det ett år efter att tidsfristen går ut.

EU-kommissionen kommer nu läsa svaret innan de överväger vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas mot Sverige, på grund av förseningen.

Svenska regeringens svar i helhet

”Arbetet med genomförande av direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG har dessvärre försenats. Utifrån de tidigare besked som gavs om kommissionens vägledning för hur artikel 17 bör genomföras, valde Sverige att inte bryta ut artikel 17 från det övriga genomförandet. Då regeringen inväntat vägledningen, som presenterades den 4 juni 2021, har arbetet försenats för det sammanhållna genomförandet av direktivet.

Genomförandet av direktivet pågår för närvarande och en departementspromemoria med förslag till hur direktivet ska genomföras planeras att remitteras vid månadsskiftet september/oktober. Beslut om lagrådsremiss planeras kunna fattas i början av 2022, varefter beslut om proposition och överlämnande till riksdagen kommer att fattas under våren. Författningsändringarna beräknas med en sådan tidsplan kunna träda i kraft under sommaren 2022.

Den svenska regeringen beklagar att genomförande av direktivet har försenats men vill försäkra kommissionen om att arbetet med detta är högprioriterat och pågår med full intensitet. Regeringen avser att hålla kommissionen informerad om den fortsatta lagstiftningsprocessen.”

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required


Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.