Kalla faktas oärliga försök att skildra Frälsningsarmén

av Emanuel Karlsten den maj 3, 2011

i journalistik,Religion och kyrka

Så är det då klart vad Kalla faktas granskning om Frälsningsarmén kommer att handla om. Homosexualitet. Så originellt. Vad kommer härnäst? Ett avslöjande om att pingstkyrkan tycker att sex före äktenskapet är en synd? Att Katolska kyrkan tycker illa om kondomer?

Det är givetvis bra att Kalla fakta granskar samhället och i synnerhet Frälsningsarmén, som är stor bidragstagare och många gånger både kommuners och statens förlängda, hjälpande hand.

Jag har bloggat några gånger tidigare om hur Frälsningsarmén effektivt parerat Kalla faktas – som de själva uppfattar – tveksamma granskning. Frälsningsarmén har svarat öppet på alla verksamhetsfrågor och inte velat gå med på en intervju som i efterhand klipps ihop.

I den trailer som Kalla fakta nu släppt på programmet ger de Frälsningsarmén rätt i sin oro. På varje punkt. Trailern dramatiserar såklart, men klistrar också effektivt och medvetet ihop en direkt osann bild.

En påa påstår att homosexuella utsatta utesluts från Frälsningsarméns hjälp. Givetvis direkt fel, vilket en snabb koll skulle visa. En anonymiserad frälsningsarmérepresentant med förvrängd (men ändå tydlig jönköpingsdialekt) röst får berätta att Frälsningsarméns grundsyn är att homosexuellt sex är synd, ett skolbokssvar från de helt öppna etikdokument Frälsningsarmén har på sin hemsida. Sedan, mitt i allt, klipps två Malawiska präster från ett helt annat samfund, världsdel och sammanhang in och säger att homosexuella är att jämställa med hundar, duvor och kycklingar. Till sist ser det ut som att någon blir avvisad från Frälsningsarmén ”för att de inte är medlemmar”. Men om man kan sin frikyrka ser man att det istället är Stefan Gustafsson, ordförande för den ekumeniska paraplyorganisationen Svenska evangeliska alliansen (SEA), som ber Kalla fakta ”lämna byggnaden” eftersom de ”inte är medlemmar” (i SEA).

Är det här någon slags höjd för ärligheten i Kalla faktas reportage är det riktigt, riktigt illa.

Givetvis får man granska Frälsningsarméns syn på medlemskap. Det finns mycket som kan anses vara tveksamheter där. Man har två grader av medlemskap, varav den ena är ett ”soldatskap” – där man avsäger sig mycket (tex alkohol) och går in i en livsstil (där tex samboskap, eller sex innan eller utanför äktenskapet är otillåtet) – och den andra är ”civilmedlemskap”, där man kortfattat gillar och supportar Frälsningarméns arbete, men inte kan eller vill vara en del av tex livstilsöverlåtelsen.

Det innebär alltså att en homosexuell kan vara medlem – civilmedlem – i Frälsningsarmén. Precis som vem som helst som hamnar i defintionen ”synda” enligt Frälsningsarméns syn på soldatskap kan vara det. Oavsett om man lever i ett förhållande som homosexuell eller, tex, dricker alkohol.

I över två år jobbade jag på den kristna dagstidningen Dagen och har skrivit spaltmeter där jag har försökt utmana kyrkan i sin syn på homosexualitet. Det kan och bör man fortsätta göra. Men någonstans måste man ha en rimlig respekt för kyrkans generella beslut att sätta gränser för sitt eget medlemskap, hur man väljer att se och tolka Bibeln och sin tro. Skulle det gå ut över vilka man väljer att hjälpa ska det fördömas. Men är det något Frälsningsarmén gör bättre än alla andra kyrkor i världen så är det att se och hjälpa människan framför syndaren – oavsett vad Frälsningsarméns eller din egen definition av synd är.

Det vore ärligt om även den bilden får plats i Kalla faktas granskning. För målsättningen med journalistik måste vara att den mest sanna och riktiga bilden kommer fram. Inte den med de mest kittlande kontrasterna.

Vi kan väl hoppas att trailern var ett hafsverk.

(Transparens: Jag är inte aktiv, men uppväxt inom Frälsningsarmén där även mina föräldrar är verksamma som kårledare)

Previous post:

Next post: