≡ Menu

Så går det för EU:s upphovsrättsdirektiv, internetfilter och ”artikel 13”

EU klubbade förra året ett kontroversiellt direktiv om att alla länder ska anta lokala lagar om ett internetfilter. Jag har i i flera år följt framtagandet av direktivet, liksom implementeringen av lagen i Sverige och i Europa. Nu är det exakt ett år kvar tills direktivet ska vara lag i samtliga EU-länder, juni 2021, och hittills är det bara fyra länder som ännu inte startat implementeringen.
Här är en sammanfattning och uppdatering om vad som hänt hittills.

Sverige

Bakgrund: Justitiedepartementet tillsatte under hösten 2019 en referensgrupp med berörda företag och organisationer. Gruppen innehöll drygt 80 aktörer och hade stor övervikt av upphovsrättsorganisationer, vilket departementet medgett är problematiskt. Tjänstemännen på justitiedepartementet har arbetat fram ett antal promemorior som presenterats för gruppen och gruppen har fått återkomma med respons. Det senaste inhämtandet var för artikel 17 (tidigare kallat artikel 13), som också är det som benämns som internetfilter (eftersom sociala medier måste kontrollera om det användaren postar är ett brott, före publicering). I en promemoria som skickades ut 22 maj har tjänstemännen sammanfattat synpunkterna och gjort en rad egna slutsatser som intressenterna hade fram till i måndags, den 22 juni, att svara på. Promemorian kan läsas i sin helhet här.

Just nu: De mest problematiska delarna i den senaste promemorian rör hur plattformar ska hantera att plattformarna är skyldiga för de upphovsrättsbrott användarna gör vid publiceringstillfället. Detta samtidigt som plattformen ska tillåta upphovsrättsbrott om de är av kommenterande karaktär (parodi, satir, pastisch). Samtidigt är det fortfarande i ett tidigt och utredande skede och några politiska förslag finns ännu inte att ta ställning till.

Tyskland

Landet har nu lagt fram ett första lagförslag om upphovsrättsdirektivet. Frågan är mycket känslig i landet, där protesterna inför EU:s beslut var som starkast. Hundratusentals gav sig då ut på gatorna för att protestera inför beslutet och Tyskland lovade att inte implementera ett internetfilter. I beslutet som presenterades i veckan hålls inte det löftet, vilket rimligtvis kommer leda till omfattande politisk debatt. Communia har skrivit mer på djupet om förslaget, men i korthet kan sägas att allt upphovsrättskyddat material kommer filtreras, om inte upphovsrättshavaren på förhand märkt upp materialet som fritt för användning. Det finns också ett undantag om att en (1) upphovsrättsskyddad bild får användas fritt, samt 1000 tecken text, 20 sekunder video eller ljud – men det kräver att den som driver internetsidan har tecknat en generell licens. Här finns också flera positiva förslag: De upphovsrättsinnehavare som missbrukar filtret och ”överblockerar” ord eller bilder som de inte äger, kommer förlora sin möjlighet att blockera under en tid. Det blir ett viktigt verktyg för upprätthålla balans.

Ungern

Ett av länderna i EU som inte har något undantag för satir och parodi i sin befintliga upphovsrättslag. Detta måste nu införas, i enlighet med EU:s upphovsrättsdirektiv och två förslag har lagts fram (min översättning):

A)  “alla får använda alla verk i syfte att (…) parodiera det ursprungliga verket, och genom att uttrycka humor eller hån (”mockery”).
B) ”“alla får använda alla verk i syfte att (…) skapa en parodi, karikatyr eller pastisch” .

De två olika alternativen kan tyckas snarlika, men har juridiskt viktiga poänger eftersom landet inte har någon tradition av hur humor eller satir definieras. Alternativ B ligger närmare EU-direktivets ordalydelse, vilket kan hjälpa när domstolar ska avgöra vad som är inom rimlighetens gräns för medborgare att uttrycka.

Nederländerna

Den 11 maj la regeringen fram sitt förslag till implementering för parlamentet, och landet är därför ett av de länder som hunnits längst med implementeringen. Nederländerna var också ett av de länderna som var mest kritiska till upphovsrättsdirektivet, men i det nationella lagförslaget saknas fortfarande flera skyddsmekanismer. Framför allt handlar det om lagtext som förbjuder upphovsrättsorganisationer att missbruka filter genom överblockering, och en lagtext som hjälper plattformar att skydda användare. Communia har skrivit mer på djupet om vad parlamentet nu behöver ta ställning till.

Utöver det har Frankrike redan tagit flera beslut, vilket jag återkommande rapporterat om. Även Belgien och Kroatien har tidiga utkast färdiga, vilka kan läsas här och här.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
  • Kane juni 25, 2020, 17:15

    Om det gäller även bilder, hur ska man möjligtvis veta om man råkat få med någon affisch, tavla eller liknande i bakgrunden när man filmat?

    Men om man alltid varit noga med att inte lägga upp någon musik som kan vara upphovsrättsskyddad, som det väl främst gäller, eller något annat utan alltid skapat eget material…Går man då säker efter detta trätt i kraft och börjat gälla, eller kan det ändå påverka en på något sätt som Youtube-kreatör? Påverkar det filmer som redan ligger uppe också, eller bara allt från det punkten och framåt? Och finns det någon risk att YT stänger ned i Europa som följd, som vissa befarat?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.