≡ Menu

Coronaveckan som gått, v43: Passerat 15 000 döda/ Coronakommissionens hårda kritik/ Nu erbjuds fler en tredje dos vaccin

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 43 (25 – 31 oktober 2021).

15 025 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 32 fall sedan förra veckan. Det är 15 fall färre än förra veckans inrapporterade ökning och vi har nu alltså passerat 15 000 döda med covid-19 i Sverige, något flera medier uppmärksammat med stora genomgångar.

Smittan har nu återigen ökat, men det beror åtminstone delvis på eftersläpning i rapportering, varför Folkhälsomyndigheten menar att man inte kan använda den senaste veckans siffror för att rakt av anta att det nu vänder uppåt igen.

Men det finns andra saker som pekar på att smittan nu kan vara på väg upp: Smittan pekar generellt uppåt i EU, även när man räknar bort Storbritannien. Sveriges smitta ligger förvisso under denna kurva (vilket är ovanligt då vi under första delen av pandemin snarare låg över snittet), men jämförelsen görs alltså med länder med stor vaccintäckning:

Ett annat tecken är att de som testade sig under senast inrapporterade helvecka var 122 000 och bland dem var 3,7 procent positiva med covid-19, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Även bland åldersgrupperna syns återigen en ökning där det fortsatt är de yngsta, 10-19 år, som står för den högsta andelen positiva. Det är också den åldersgrupp där ökningen nu är tydligast.

Tittar vi bara på de yngsta åldrarna är det tydligt att gruppen 10-14 år är de som är hårdast drabbade.

Vårdbelastningen fortsätter att ligga på ungefär samma nivå som förra veckan och bland de 26 inlagda på intensivvården är fortsatt en majoritet ovaccinerade.

Sveriges hantering av pandemin har varit ”senfärdig”. Testningen ett ”haveri” och myndigheters sätt att bemöta frivilliginsatser ett ”svek”. Det menar coronakommissionen som i veckan släppte sitt andra delbetänkande, ett 800 sidor långt dokument fullt av hårda ord. Jag skriver mer ingående om det i en separat text, men kommissionen själva sammanfattar det såhär:

 • Sveriges hantering av pandemin har präglats av senfärdighet. De inledande skyddsåtgärderna var otillräckliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet.
 • Det svenska vägvalet har betonat smittskyddsåtgärder som bygger på frivillighet och personligt ansvar, snarare än mer ingripande åtgärder.
 • Den svenska pandemiberedskapen var undermålig.
 • Smittskyddslagstiftningen var och är otillräcklig för att möta ett allvarligt epidemiskt eller pandemiskt utbrott.
 • Sveriges smittskydd var och är decentraliserat och fragmenterat på ett sätt som gör det oklart vem som bär ansvaret för helheten när en allvarlig infektionssjukdom drabbar landet.
 • Hälso- och sjukvården har med kort varsel kunnat ställa om och skala upp vården av sjuka i covid-19. Det är i stor utsträckning personalens förtjänst. Omställningen har skett till priset av en extrem belastning för de anställda liksom inställd och uppskjuten vård. Vi kommer därför att leva med pandemins konsekvenser under en lång tid framöver.
 • Det finns på flera områden en besvärande brist på data som gör det svårare att övervaka pandemin medan den pågår och att fullgott utvärdera pandemihanteringen i efterhand

Vilka som bär ansvar för detta klargör inte kommissionen, men lovar återkomma med det i nästa delbetänkande då ansvariga ministrar och myndighetspersoner har intervjuats. Men Sverigedemokraterna och Moderaterna sluter redan nu upp med hårt kritik riktad mot regeringen. Socialminister Lena Hallengren svarar med att även hon är arg över många av de saker kommissionen tar upp, men att det finns nyanser. Socialstyrelsen håller också delvis med i kritiken, men tycker att de gjorde så gott de kunde. Arbetsmiljöverkets generaldirektör vill inte kommentera kritiken.
Samtidigt noterar flera medier att huvudpersonerna i Sveriges pandemihantering är på väg bort:
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson går i pension inom några månader och hans efterträdare presenterades så sent som i torsdags: Karin Tegmark Wisell.
Anders Tegnell är också på väg mot pension och Stefan Löfven lämnar som statsminister i november – en tajming han kanske är särskilt nöjd med just nu.

Vaccinerade ska testa sig efter utlandsresa – om de utvecklar symptom inom 14 dagar. Denna förändrade rekommendation kom i veckan. Sedan tidigare är det beslutat att vaccinerade, från och med måndag 1 november, inte behöver testa sig även om de är hemma sjuka. Men det finns en viss oro för smittoutvecklingen nu, inte minst finns viss oro för vad som kommer att hända under det stundande höstlovet. I Stockholm har man beslutat att införa gurgeltest för alla elever som varit i närheten av någon med bekräftad covid-19. Sedan tidigare erbjuds metoden i Västra götaland.

Myndigheten MSB har gjort en enkät om attityder efter att restriktionerna lättades. Enligt den håller en stor del av svenskarna fortfarande fast vid rekommendationer om avstånd och att tvätta händer, trots att någon sådan rekommendation inte längre finns.

En ny virusvariant har upptäckts i Sverige, AY4.2. Det är endast sex fall och varianten är en ättling till delta-mutationen. Den har tidigare upptäckts i Storbritannien och där har man funnit att den kan vara mer smittsam. I Sverige ser man dock hittills inte någon anledning till oro. Hittills har det hittats 300 genetiska varianter av viruset i Sverige sedan pandemin började.

Vaccin

7 249 725 har nu fått minst en dos vaccin (84,9% av befolkningen över 16 år) och 6 894 119 (80,7% av befolkningen över 16 år) är fullt vaccinerade.

Vaccinationstäckningen bland 12–15-åringar har dubblerats på en vecka den senaste veckan, från 12 procent till 24 procent har nu tagit minst en dos, trots att flera regioner ännu inte öppnat vaccinering för åldersgruppen.

Totalt har 14 529 060 doser vaccin delats ut i Sverige, vilket är 200 000 fler doser än förra veckan.

Alla över 65 år ska från och med 1 november erbjudas en tredje dos, samt personal på hemtjänst och äldreboenden. Under vinter och vår kommer övriga i befolkningen också få en tredje påfyllnadsdos, meddelade regeringen i veckan. Anledningen är att man vill ge alla en ”ordentlig påfyllning av antikroppar”. I Stockholm har man redan öppnat bokningen för tredje dosen och även om de flesta är glada över beskedet tycker organisationen SKR att framförhållningen borde varit bättre. Anders Tegnell tycker att de varit ”extremt tydliga”. Även vårdpersonal är skeptiska till att inte de redan nu får inkluderas bland de som får en tredje dos.

Räknas man nu som fullvaccinerad först efter tre doser? Nej, fortfarande räknas två doser som fullgott skydd , men hur länge det kommer vara så är oklart. Liksom det är oklart hur många påfyllnadsdoser man i framtiden kommer att behöva ta. Klart är att alla över 16 år kommer att erbjudas en tredje påfyllnadsdos under 2022 – även om frågan är väldigt svår. Intresset bland svenskarna att ta en tredje dos är stort.

Nyheter i korthet

Det var allt för den här veckan, skriv en kommentar om du har en fråga!

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Claes Persson november 1, 2021, 01:48

  Avlidit ”med” covid?
  Enligt Region Stockholms undersökning 2020 hade endast 17 % avlidit AV covid av dem som registrerades som coviddöda. ”Med” covid verkar vara en konstruktion, ett påhitt.

  Om någon hade covid som upphörde ca 30 dagar innan den personen avlidit registreras den person som ”coviddöd, varför?

  Före covid beräknade man antalet döda av influensa genom att jämföra dödstalen under olika perioder, av skälet att man inte hade en susning om man avled av influensa eller någon annan sjukdom, mestadels gamla multisjuka.

  Fakta är ju att under 2020 var det inte så mycket fler döda än vanligt, och färre inskrivna på IVA än vanligt.

  Nu under 2021 är det ungefär likadant.

  Man undrar ju ”lite” varför världen har blivit vänd upp och ner, alla rättigheter har tagits ifrån oss, över hela världen.

  Människor som blivit galna av rädsla för ett spöke som ingen har sett i verkligheten, osv.

  • real Hmm november 1, 2021, 06:02

   Vissa människor har blivit som galna och vågar inte se i verkligheten, osv….

   Välkommen på studiebesök i valfritt IVA i tex USA, Indien, Mexico, Myanmar m fl.

   Glöm bara inte att först ta av dig nattmössan och de rosa glasögonen före du kliver innanför dörrarna på vårdavdelningen. + jag rekommenderar dig att verkligen inte glöms att trä på dig munskyddet och vanliga skyddsglasögon. Alltså dem utan rosa glas.

   • Claes Persson november 5, 2021, 01:43

    I Sverige såg det ut så här under 2020, har du något att invända?
    Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), siffror på IVA-inskrivna per år:
    Mätperioder: januari-20 december 2020:
    2020: 41 207 vårdtillfällen (dock längre vårdtider, det fanns ju gott om plats)
    2019: 44 329 vårdtillfällen
    2018: 44 515 vårdtillfällen
    2017: 44 123 vårdtillfällen
    2016: 44 196 vårdtillfällen
    2015: 45 095 vårdtillfällen
    OBS, till dessa siffror bör läggas att befolkningen ökat med 522 208 sedan 2015, alltså en halv miljon vilket inte är avräknat för ovan.

    • Kristoffer november 8, 2021, 00:34

     Claes, du drar fel slutsatser. Det var extremt hög beläggning vilket jag undrar hur du missat i den massiva rapporteringen kring detta, se: https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/belaggning/
     Jag tror nog att de ville skicka hem IVA så fort som möjligt med en sådan arbetstopp. Trots det behövde de 6 gånger så lång vårdtid än en vanlig patient.

     Statistiken förklarar också minskningen av antalet vårdtillfällen – för att få plats med de många covid-patienterna så behövde man ställa in ett stort antal av planerade operationer av sorter där IVA vård kan behövas efteråt.
     Men med betydligt längre vårdtid för en covidpatient så blev beläggningen mycket högre trots att minskningen i antal från de planerade operationerna var större än antalet covidpatienter. (så i princip behövde 6 operationer ställas in för varje nytillkommen covidpatient för att ge samma beläggning)

     • Claes Persson november 8, 2021, 01:02

      Du hänvisar till SIR-registret som säger:

      ”Det totala antalet vårdtillfällen var något lägre 2020 jämfört med 2019, 44 000 respektive 45 500. Bland annat så ställdes planerade åtgärder in och under den första vågen sågs en kraftig minskning av övrig intensivvård. Den totala vårdtiden ökade dock från 121 310 dygn år 2019 till 155 671 dygn år 2020.”

      Således ökade vårdtiden med 28 % jämfört med 2019, 2019 var det enda år Sverige har haft extremt få dödsfall. Att jämföra något med 2019 är således inte seriöst.

      Vårdtider är dock ”mjuka värden”. Jag har själv legat på IVA och vet att beslut om vårdtid är extremt flexibel.

      Det jag talar om är om det är rimligt att i princip och hysteriskt stänga hela världen p g a en lite kraftigare vinterinfluensa än vanligt.

      Jag kan bolla siffror lika bra som dig, men något extraordinärt som motiverat att vi skall förstöra världen för många år framöver, existerar inte.

      Jag är tvärtom glad att covid inte har varit särskilt allvarlig, du?

      • Kristoffer november 9, 2021, 01:04

       Du får gärna förklara hur du tänkt när du blandar IVA-vårdtider och dödsfall under ett år ”Således ökade vårdtiden med 28 % jämfört med 2019, 2019 var det enda år Sverige har haft extremt få dödsfall. ”
       Att det skulle vara direkt kopplat till antalet dödsfall i Sverige är långsökt och felaktigt. Om du istället för vilda gissningar tittar på tex icuregs årsrapporter från tidigare år (tex den för 2018) så kan du se att antalet vårddygn tidigare år även då legat kring 125000 så 2019 var inget undantag i IVA-vården. 2018 var det tex 124005 vårddygn rapporterade. 2020 så var antalet vårddygn alltså betydligt högre än de tidigare åren (dvs inte enbart högre än 2019).

       Appropå din anektodiska beskrivning av att man blir hemskickad snabbare vid hög beläggning.
       Det kan mycket väl vara så att det blir något kortare vårdtid vid hög beläggning jämfört med låg. Men det skulle i så fall motsäga dina egna påståenden kring covid-IVA-vården. För beläggningen var extremt hög när covidsjuka var inlagda (tex enligt den tidigare angivna länken till icuregswe). Då borde alltså de inlagda då (dvs covidsjuka) bli hemskickade tidigare än vanligt och därmed att den registrerade medeltiden för covidsjuka blivit lägre än normalt (med en normalbeläggning skulle alltså den höga medeltiden för covidsjuka på IVA bli ännu högre).

       Diskussioner kring vilka åtgärder som är relevanta och vilka som skadar mer än de gör nytta är intressant. Men för att kunna förstå och diskutera nytta och nackdelar måste man utgå från verklighetens fakta istället för egna påhittade påståenden.

      • Claes Persson november 9, 2021, 02:00

       Jag bryr mig inte särskilt mycket om att det var extrem få döda under 2019 och följaktligen ett större antal döda 2020.

       Som jag svarat tidigare är min oro av helt annan art än att vi fått en lite kraftigare influensa än vanligt:

       ”Jag tycker dock det är helt rätt, att om en ny okänd fara uppstår, så skall man inledningsvis omedelbart gå upp i högsta beredskapsläge.

       Detta gjorde inte FHM/Regeringen tvärtom:

       Tegnell den 21 feb till Expressen:
       ”Det är större risk att träffas av blixten än att bli smittad av det nya viruset”

       Man brydde sig inte ens om att inventera Sveriges totala förråd av skyddsutrustning etc.

       Lika viktigt som att ta rejäl höjd inför en okänd fara är också att snabbt avveckla onödiga skydd när ”faran över” konstaterats.
       I detta avseende har dock FHM/Regeringen gjort hyfsat rätt, åtminstone jämfört med många andra hysteriska stater i världen.

       De flesta politiker i världen har antigen varit fega, eller försökt visa ”handlingskraft”, eller frestas av att utöka sin makt över folket mm. Ofantligt mycket pengar har och är också i omlopp, många, många har på olika sätt kraftfullt ökat sina förmögenheter. Samtidigt som många fler tvingats i konkurs, fått sina liv förstörda.

       Den globala masspsykosen och de fruktansvärda åtgärder och förtryck som följt p g a denna masspsykos skrämmer mig mycket, mycket mer än covid, som de facto endast har varit en influensa som varit lite kraftfullare än de årligen återkommande A-influensorna.

       Att på så kort tid som en månad skrämma kunna upp hela världens människor till total underkastelse är ofattbart, detta gör mig livrädd.”

  • Emanuel Karlsten november 7, 2021, 21:54

   Ja, det var en längre diskussion om det här i torsdagens presskonferens, lyssna gärna på den. Det handlar ju om hur man bedömer avlidna med och inte. Överdödlighet har jag skrivit ganska flitigt om, liksom att antalet som sökt vård var färre under 2020, vilket bedöms ha att göra med att många inte vågade ta sig in till vården där smittan fanns.

 • Inge november 1, 2021, 10:55

  Nu handlar denna blogg främst om coronaläget i Sverige, men att jämföra utfall med vacinationsgrad med andra länder kan kanske vara intressant ändå.
  Vi har hört att i Afrika är vacinationsgraden mycket låg vilket följdaktligen borde ge utslag i statistiken över antalet smittade och avlidna?
  Exempelvis om vi tittar på Demokratiska republiken Kongo med en befolkning på drygt 92 miljoner invånare (31/10 2021) så har 109 579 personer fått en första dos, vilket motsvarar en vacinationsgrad på 0,12 %. Endast 0,04% av befolkningen har fått två doser.
  57 470 covid-19-infektioner har registrerats varav 1 091 coronarelaterade dödsfall.
  Detta motsvarar en infektionsfrekvens på 0,06 % och en döds- eller dödlighetsfrekvens på 1,90 %.

  https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/kongo,%20demokratische%20republik/

  Det är fortfarande många som hänvisar till överfulla intensivvårdsavdelningar i Sverige som förevändning att alla även friska och de som redan haft sjukdomen måste ta vaccinet, detta trotts att förra veckan var endast tio covid smittade personer under intensivvård, av dessa tio tillhörde nio någon form av riskgrupp där covid var en av delorsakerna till åtgärden.

  Från Norge kommer nu rapporter om att flera sjukhus numera hanterar covidsjuka med samma rutiner som vid normala influensaepidemier. Kanske denna epidemi som lamslagit hela vår värld ändå var en typ av normal sesonginfluensa, dock lite allvarligare, typ Assiaten eller Hongkong? Statistiken över antalet döda pekar i alla fall i den riktningen!

  Kan någon förklara för mig varför friska barn och personer utanför riskgrupperna måste ta detta covidvaccin när risken för följdvärkningar av själva vaccinet troligen är större än själva sjukdomen?

  Kan någon förklara för mig varför ovacinerade friska personer skulle utgöra en större risk att sprida smittan vidare jämfört med de vaccinerade detta med anledning av att riksdagen nu kräver masktvång för ovaccinerade riksdagsmän?

  Kan någon förklara för mig varför de vaccinerade är så rädda för att bli smittade av de ovaccinerade om de vaccinerad har ett fullgott skydd enligt folkhälsomyndigheten?

  Kan någon förklara för mig när/hur man anses vara fullvaccinerad allternativt färdigvaccinerad eftersom två sprutor inte längre gäller som norm?

  • real Hmm november 1, 2021, 15:47

   Den globala dödssiffran under pandemin passerade fem miljoner på måndagen. En stor del av antalet bekräftat avlidna i covid-19 finns i hög- och medelinkomstländer med välutvecklad sjukvård.

   Ang varför vaccinera. Googla på flockimmunitet och hur man får stopp eller iaf minskar på hastigheten hur fort ett virus muterat.

   Om du inte orkar instudera dig själ så rekommenderar jag att gå tillbaka i den här bloggen och läs alla inlägg och kommentarer. Du kommer att hitta dina svar där. Bla att risken med vaccin är minimal och lägger vi till riskerna med vad som händer NÄR du får covid, bara en tidsfråga om du inte är vaccinerad, som är betydligt större och allvarligare så får du ditt svar.

  • Kristoffer november 2, 2021, 00:13

   Finns många viktiga parametrar att ta hänsyn till när man ska jämföra smittotal i länder. Tex:
   Vilka testas? Dvs, hur stor andel av de smittade kommer med i statistiken?
   Hur har det sett ut tidigare?
   Vad finns det för beteenden normalt och vad har ändrats genom restriktioner?
   För dödsfall behöver man dessutom titta på åldersfördelning och hälsan vid olika åldrar.

   Utifrån det ställer jag mig ytterst tveksam till att jämföra med afrikanska länder. De flesta har rapporterat låga tal hela pandemin så antingen har de något annat som skyddar eller underrapporterat.
   Då är jämförelser i Europa betydligt enklare – men tämligen komplicerat ändå. Skulle hävda att slutsatsen då blir:
   * Vaccinet skyddar en hel del mot både smitta och svår sjukdom. Både i jämförelse historiskt (tänk på vilka beteenden som ledde till rejält skenande smitta förut och hur det ser ut nu med bara viss ökning av smittan, eller hur bra vi fick ner smittonivåerna på våren med vaccineringen) samt mot östländer där vaccintäckningen är betydligt sämre (flera av dem har ännu en våg av helt överfulla IVA-avdelningar).
   * Tyvärr verkar det inte (åtminstone efter ett tag) skydda så mycket att vi kan leva helt som vanligt och ändå ha minskande smitta med nuvarande andel som tagit vaccin. Kanske att det inte ens går med 100% vaccintäckning. Men det verkar nästan gå så vaccinet har hjälpt mycket.
   Så se till att ta vaccinet så att vi kan leva så normalt som möjligt utan att fylla IVA samt även få ner smittomängderna med efterföljande vårdskuld (både efterbehandling av de som blivit sjuka och uppskjuten vård pga fyllda IVA-avdelningar).

   Några svar:
   ”Kan någon förklara för mig varför friska barn och personer utanför riskgrupperna måste ta detta covidvaccin när risken för följdvärkningar av själva vaccinet troligen är större än själva sjukdomen? ”
   – Nej, riskerna är bedömda att vara (betydligt) mindre än riskerna med att gå ovaccinerad. Flera av de biverkningar som finns är ofta samma och värre om personen skulle fått covid.

   ”Kan någon förklara för mig varför ovacinerade friska personer skulle utgöra en större risk att sprida smittan vidare jämfört med de vaccinerade detta med anledning av att riksdagen nu kräver masktvång för ovaccinerade riksdagsmän?”
   – När vi vaccinerade de stora massorna i våras gick smittspridningen kraftigt nedåt vilket kraftigt antyder att smittspridningen minskar med vaccinet. Dessutom har vi nu (med hög andel vaccinerade) under hösten kunnat ha mindre restriktioner utan att smittspridningen gick upp (förrän beskedet att alla restriktioner skulle bort – då började smittspridningen stiga igen).

   ”Kan någon förklara för mig varför de vaccinerade är så rädda för att bli smittade av de ovaccinerade om de vaccinerad har ett fullgott skydd enligt folkhälsomyndigheten?”
   – Det handlar nog om flera saker:
   Sannolikheter och nivåer på gruppnivå jämfört med individuella risker. Viss risk finns kvar efter vaccination – för riskgrupper är den inte oväsentligt låg.
   De kan såklart bli smittade av vaccinerade också – även om den risken ser ut att var lägre. Så i viss mån kanske inte helt proportionerlig rädsla. Dvs att de bör vara lika rädda om de träffar x (3? 10?) vaccinerade istället. Men de ska vara mer rädda för ovaccinerade – sådana har ju troligtvis mer oansvariga då de valt att inte ta vaccinet som skyddar både dem själva och andra.
   Dessutom, (men troligtvis inte den direkta anledningen för gruppen/situationen du tänkte på):
   Att risken för genombrottsinfektion är mindre ju lägre smittspridning som finns i samhället. För varje vaccinerad minskar smittspridningen och därmed riskerna.
   Att IVA fylls igen. Av ovaccinerade och en del genombrottsinfektioner pga hög smittspridning.

   ”Kan någon förklara för mig när/hur man anses vara fullvaccinerad allternativt färdigvaccinerad eftersom två sprutor inte längre gäller som norm?”
   – Det anses än så länge vara tillräckligt för en allmän nivå av vaccinering. Kommer troligen att ändras framöver till någon sorts vaccinprogram där det inte får ha gått för långt från senaste vaccinet. (som att ett antal andra vaccin har återkommande påfyllning för tillräckligt skydd)

   • Inge november 4, 2021, 07:31

    Tack Kristoffer för att du gjort ett försökt besvara mina frågor.
    Egentligen är det ganska meningslöst att ge sig in i dessa diskussioner då polariseringen kring denna pandemi är i de närmaste total. Nu är vi inte längre mottagliga för fakta utan det har blivit en religiös övertygelse i ena eller andra riktningen. Jag tror att mycket beror på en rädsla att göra fel och på den fruktan som har eldats på av den enorma publicitet som detta virus har fått. Vi matas dagligen med uppgifter om ny smittofall, överfulla sjukhus, ökande dödstal, nya rekommendationer, påfyllnadsdoser, mm och hur enormt farligt allt är utan att vi hinner stanna upp och inse att om vi om hundra år skulle blicka tillbaka på vad som hände med exempelvis dödstalen under åren 2020-2021 så skulle vi möjligen skönja en liten krusning i statistiken, knappt märkbar. Det dör och föds människor hela tiden, men aldrig i historien har väl dödstalen varit så fokuserade kring just en viss sjukdom? Jo möjligen Digerdöden då uppemot 40% av Sveriges befolkning dog en allt för tidig död, tur att inte Internet fanns då, för då hade nog dödstalen varit det dubbla?
    Att antalet döda i världen med covid nu efter två år uppgår till 5 miljoner är säkert anmärkningsvärt, men det måste ställas i relation till övriga dödsfall!
    Antalet avlivna i världen hitintills i år uppgår till 49.5 miljoner (117.9 miljoner födda så något underskott är det inte tal om)
    Ett urval av dödsorsaker i världen hittills i år.
    Smittsamma sjukdomar 10.9 milj.
    Barn <5år 6.3 milj.
    Aborter 35.9 milj.
    Hiv 1.4 milj.
    Canser 6.9 milj
    Malaria 0.33 milj.
    Rökning 4.2 milj.
    Alkohol 2.1 milj.
    Självmord 0.9 milj.
    Trafikolyckor 1.1 milj.
    Svält 6.7milj.

    https://www.worldometers.info/se/

    Hur mycket resurser lägger exempelvis WHO på att minska rökningen i världen som dödar dubbelt så många på ett år? Eller aborterna som dödat 7 gånger fler människoliv bara i år än vad hela denna pandemi har gjort?

    • Claes Persson november 4, 2021, 14:33

     Håller med i det mesta du beskriver.
     Jag vill dock påpeka att man registrerat 5 miljoner som döda ”med” covid, men covid har inte varit primära dödsorsaken.
     Detta beror på att man blir registrerad i denna covid-grupp om man t ex haft covid 30 dagar innan man avled, även om man varit fri från covid 25 dagar innan man avled. (En av alla märkligheter rörande covid)
     Region Stockholm gjorde en ”äkta” dödsorsaksundersökning av de som registrerats som ”coviddöda” under 2020. Man kom fram till att endast 17 % av de covid-registrerade faktiskt hade avlidit ”av” covid.
     Antalet döda som avlidit ”av” covid under drygt 20 månader torde ligga runt 1 miljon.
     De som faktiskt dött av covid uppgår m a o till ca 0,6 miljoner på årsbasis, ungefär som av vinterinfluensor.

    • rabey november 4, 2021, 19:18

     Jag kopierade de viktigaste uppgifterna.
     2015-20 Sveriges befolkning
     75-84: 588656 603816 628721 662146 701648 738045 / död 23839 23888 24498 25261 25261 28947
     85+ 258 471 259854 260549 260606 263256 262690 / död 41715 41571 42400 41 765 39803 44517

     död (född i Sverige, ingen minoritet)
     77-84 20 673, 20 698, 21 149, 21 719, 21 792, 24 860
     85+ 37 925, 37 707, 38 441, 37 571, 35 709, 39 532

     Endast dessa grupper hade överdriven dödlighet.
     2018 var utan influensa.
     Dödligheten är inte hög.

     Sjukhusinläggning.
     Data från Spanien. Mängden antikroppar vet jag inte.
     åldersgrupper, infektioner, sjukhusvistelser

     <5 154435 2618
     5-9 204451 916
     10-19 672532 4481
     20-29 794469 14999
     30-39 713789 27204
     40-49 791399 47491
     50-59 664634 66858
     60-69 429192 75721
     70-79 274257 80396
     80-89 210664 80799
     ≥90 81231 29670
     Totalt 5 006693 433053

     Sverige 1 500 000 / 72 000
     0-9 763
     10-19 694
     20-29 2735
     30-39 4960
     40-49 7481
     50-59 11 754
     60-69 12 466
     70-79 14 524
     80-89 12 149
     90+ 4210

     Jag lämnar slutsatserna till läsarna.

     https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101I/DodaManadReg/

    • Kristoffer november 5, 2021, 00:39

     Håller med i att vi matas dagligen av olika rapporteringar och att det nog för många är svårt att få in vad som är brus och vad som är relevant. Dock skulle jag hävda att det gäller åt båda håll, både för de som är irrationellt rädda och de som anser att det skulle vara helt ofarligt. Det är inte helt lätt i att få en hygglig bild av läget genom att hålla isär floran av slutsatser som i sin tur vardera har en flora av osäkerheter i sig.

     Det jag reagerar på i ditt svar är att du fokuserar väldigt mycket på dödstalen när jag fokuserade främst på den större mängden som får kraftig sjukdom med stort behov av vårdinsatser samt långdragna skador. Det sistnämnda verkar allt för ofta glömmas bort när fokus varit på dödstalen men just vårdbelastning är en viktig del i hanterandet av denna sjukdom. För om vården är överbelastad så minskar andelen man kan rädda från svåra skador eller död. Dvs det ofta uppmuntrade mantrat om att trycka ut kurvan. Något som just gjort sig påmint i länder där smittspridningen fått härja för fritt med syrgas som tar slut osv. Värt att notera i det sammanhanget är också att det utan vaccin antagligen i Sverige skulle krävts åratal med all IVA-kapacitetet för att behandla alla de med svår sjukdom innan tillräckligt stor del av befolkningen skulle varit immuna. Dessutom är det inte en rolig upplevelse även för många som inte var så sjuka att de behövde läggas in på sjukhus.Vilken tur att vi fick vaccin…

     För att svara på dina tankar kring dödsfall:
     För det första ser jag i din text ingen särskilnad mellan länder. Det är i min mening något som är mycket viktigt att ha med. Demografin, hälsa och ekonomin är viktiga faktorer för nyttobalansen av åtgärder jämfört med smittan. Som kring de rapporter som förekommit om att andra viktiga hälsoarbeten stannat av (vaccinering mot andra sjukdomar osv). Då är det spontant tveksamt om de prioriterat rätt och gjort folkhälsan en björntjänst.
     För rikare länder så kan bedömningen vara en annan. Vi har en större andel åldringar och därmed större andel som riskerar dödsfall. Samtidigt har vi en samhällsekonomi som klarar av minskat arbete – vi riskerar inte svält för att hindra covid. Sen finns det såklart kvar vissa hälsoeffekter och livskvalitetminskningar av åtgärer. Så, med flera viktiga faktorer annorlunda för dessa rikare länder kan man landa i andra slutsatser om vad som är rimliga åtgärder för att bromsa/hindra covid.
     För oss är det ju inte så relevant att jämföra med hur många som dör i svält globalt. Snarare i hur mycket resurser vi lägger på trafiksäkerhet, cancerbehandlingar osv. Så att vi fokuserar mer på dödsfall nu än tidigare är även för att vi värderar varje liv högre.

     För det andra så verkar du missa faktorn att antalet dödsfall vi haft är lägre just för att det varit åtgärder. Det är ju en av poängerna med åtgärderna att du inte ska ha rejäla toppar i smitta och därmed dödsfall. De har istället minskats och smetats ut (för sjukvårdsbelastning) eller i hopp om vaccin/annan räddning. I länder där smittspridningen skenat så har det just varit extrema toppar i dödsfallsstatistiken (på månadsbasis uppåt 10 gånger högre). Även i Sverige syns de på månadsbasis – och svagt på årsbasis – trots att bara ~20% av befolkningen hann få covid innan majoriteten räddades av vaccin och att de 20% fick det utspritt på ett drygt år (två kalenderår i din statistik) – och i nivåer som sjukvården nästan hann ta hand om.

     För det tredje så skulle jag hävda att det finns en global underrapportering av covid-dödsfall. Många länder som inte haft resurser till massiv testning samt en del som inte velat skylta med höga siffror. Mexiko, Ryssland osv för att nämna några. Titta på överdödlighetssiffrorna som ofta var betydligt högre än covidrapporteringen i många länder där smittspridningen skenade.

     • Inge november 6, 2021, 09:57

      Jo jag focuserade på den påstådda överdödligheten då hela denna vaccinkampanj har handlat om att rädda liv och att vaccinet beskrivits som mänsklighetens räddning. Statistiken pekar dock istället på en naturlig årsvariation av dödstalen över tid.
      Dessutom visar Claes Perssons sammanställning i sitt inlägget ovan gällande belasningen på IVA att det var färre IVA patienter under pandemiåret 2020 än de fem föregående åren?
      Detta samtidigt som alla medier basunerat ut att vi under 2020 hade en mycket hög överdödlighet med överfulla intensivvårdsavdelningar?
      Du nämner att det varit tillfälliga toppar vilket säkert kan vara en del av förklaringen, men något måste vara fel? Tolkningen av statistiken? Medierapporteringen? Eller båda?

      • Kristoffer november 7, 2021, 01:26

       Aha, ja det är lite synd att man inte lyfter fram fler anledningar. Men dödsfall och sjukvårdsbeläggning är viktiga anledningar.

       När det gäller dödsfallen: Statistiken visar tydligt toppar i dödsfallstatistiken under veckorna/månaderna med smittovågor. Även på årsnivå så syns den för 2020 – men då är det inte lika uppenbart jämfört med toppar vissa andra år. Det viktigt där är dock att 2020 hade bara ca 10% (möjligtvis 15%, minns inte riktigt) smittats i Sverige. Så om man inte gjort några åtgärder och i stort sett alla blivit smittade – då hade vi haft uppåt 10 gånger så många avlidna av covid under 2020. Kanske ännu fler eftersom sjukvården inte hade hunnit med att ta hand om alla, i en skala mycket större än vad som började skönjas under april 2020.
       En sådan topp i dödsfallstatistiken hade definitivt stuckit ut mer än bara senaste decenniet. Åtminstone jämfört med vad vi riskerar att dö i under ett normalår nuförtiden (där vi blir allt bättre på att minska övriga risker).
       Se: https://scb.se/hitta-statistik/corona/corona-i-statistiken/ och länk ”Preliminär statistik över döda (Excel)” för månads- och veckostatistik. För vågor där 5-10% av befolkningen smittades (på riksnivå).

       När det gäller IVA så tittar du och Claes på fel mått. Ni har väl inte missat all information om att man ställde in många planerade operationer (där det behövs vård på IVA efteråt) just för att ge plats på IVA åt covidsjuka?
       Covidsjuka behövde många fler dygn på IVA än en vanlig patient. För att ge plats åt en covidsjuk behövde i princip 5-6 operationer alltså ställas in. Så antalet inskrivna blev lägre, men belastningen på IVA mycket högre pga alla covidsjuka de månader när deras vårdmängd översteg det som man kunde minska genom att ställa in planerade operationer.
       Se: https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/belaggning/
       Där kan man också se hur mycket mer beläggning IVA behövde klara under smittovågorna.

       Så ja, vi hade överdödlighet och överfulla intensivvårdsavdelningar – men som båda kunde varit mycket mycket värre om större andel hunnit smittas.

       Men för att förtydliga – det jag vänder mig mot är alltså detta negligerande av överdödligheten och sjukvårdsbeläggningen. Det är en allvarlig sjukdom som vi behöver hantera. Det är heller inte så enkelt som dödligheten innebär att vi skulle tagit till mesta möjliga åtgärderna och att covid är livsfarligt för alla. Mycket av överdödligheten är de äldre. Dock inte bara de på särskilt boende utan många pensionärer som troligtvis hade haft ett tiotal år att leva till.
       För de flesta yngre (upp till 40-50 år) är det personligen istället:
       – En stor risk för jobblivets värsta luftvägsvirus med veckor av kraftig påverkan
       – Troligtvis förlorad smak/lukt och för många lång tid innan allt (om någonsin) återvänder
       – En liten risk för att bli så illa däran att man hamnar på IVA (och då är det månader/år innan man är återställd fysiskt), eller till och med att man avlider (inte alls försumbart, men lite mer i stil med att ha ett farligt leverne i övrigt).
       – Dessutom att man utgör en betydligt större risk att sprida smittan vidare till någon äldre (vän, släkting) som inte fått tillräckligt bra skydd av vaccinet.

       Bara det där med smak- och lukt borde vara tillräckligt för att motivera personer i den åldersgruppen att vaccinera sig…

 • Björn november 5, 2021, 19:31

  Har inte sett denna nya svenska studie (pre-print) om vaccinens effektivitet nämnas i massmedia. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410. Har du läst om den?

  • Inge november 6, 2021, 04:37

   Intressant undersökning som jag inte sett tidigare.
   Läser man kommentarerna så reagerar man på att respektive vaccin lika gärna hade kunnat skrivits i klartext?
   Likaså saknas informaton om eventuella negativa effekter för de vaccinerade och ovaccinerade grupperna för tiden från den första injektionen till den andra tills man räknas som fullvaccinerad? Ex. hur många personer dog eller skadades i varje grupp under denna tidsperiod fram till fullvaccination?
   Varför finns det ingen beräkning eller diskussion om ABSOLUT RISKREDUTION? Speciellt uppmärsammade rapporten att de multisjuka är de mest sårbara och den grupp där vaccinet avtar snabbast med en ökad risk för allvarlig sjukdom.
   Det ser ut som att grafen över allvarlig sjukdom visar att det för vissa personer efter 6 månader faktiskt kan finnas en ABSOLUT RISKÖKNING för dem som tog vaccinerna vilket i så fall inte får mörkas?
   Kanske någon kan göra en sammanfattning av resultatet som är lite mera förstålig för oss vanligt folk?

   • Björn november 6, 2021, 09:12

    Resultaten av studien har behandlats här i en blogg av en svensk läkare: https://sebastianrushworth.com/2021/11/05/covid-how-long-does-vaccine-based-immunity-last/ Den är skriven så att vanligt folk ska förstå och i kommentarerna har även frågan om absolut vs relativ risk behandlats. Har inte sett studien nämnas någon annanstans.

    • Inge november 6, 2021, 10:20

     Det skall bli intressant att läsa Emanuels kommentarer till denna forskningsrapport?
     Sammanfattningsvis kan man nog ändå konstatera att skyddet mot Covidsmitta för de fullvaccinerade är ganska lågt efter sex månader, därefter planar skillnaden mellan de ovaccinerade och de vaccinerade ut ganska fort.
     Det som försvårar denna typ av forskning måste ändå vara alla de multisjuka där så många andra parametrar komplicerar tolkningen.

  • Kristoffer november 7, 2021, 01:40

   Antagligen för att den är pre-print. Dvs inte ens granskad.
   Sen, om den klarat granskning, behöver man väga det resultatet mot övriga artiklar/undersökningar. Den står ut lite jämfört med övriga såvitt jag uppfattat det (i att det skulle vara så här stor minskning av vaccineffekten). Vilket oftast betyder att det finns något underliggande fel i hur de genomfört den. Men man ska vara öppen för att det möjligtvis är de som har rätt i detta fall och att skillnaden mot andra resultat belyser någon viktig faktor. Men att sprida den redan nu som pre-print – då ska det vara något mycket speciellt som gör att den bedöms som säker källa.

   Att vaccinet avtar i effekt över tid verkar ganska klarlagt (och inte särskilt konstigt med tanke på hur det brukar vara) och kanske snabbare än förväntat – men frågan är om det är så snabbt som den här pre-printen har kommit fram till.

   • Inge november 7, 2021, 04:26

    Denne svenska Läkares slutsats är minst sagt intressant och bekräftar mycket av det som många tänkt men hindrats att säga offentligt.
    Betänk att detta är en Svensk studie gjord i Sverige där drygt 1,6 miljoner svenskar deltagit. Rapporten är sammanställd så sent som i oktober i år. Helt klart är att resultatet av denna studie kommer att mörkas och underkännas av myndigheter och läkemedelsindustrin så länge det någonsin går, för resultatet ifrågasätter ju hela nyttan av den pågående massvaccineringen? Ja den ifrågasätter trovärdigheten i hela läkemedelsindustrin.
    Emanuel här har du som journalist ett jobb att göra.

    Läkaren Sebastian Ruchworth som jobbar med covid patienter på Danderyds Sjukhus, ger här sitt slutord och sammanfattning av studien. (Fritt översatt från engelskan)
    ”Så, vad kan vi dra för slutsats? Vaccinerna är mycket mindre effektiva än man först trodde, och effektiviteten minskar snabbt. Med tanke på det är tanken att det kommer att vara möjligt för länder att vaccinera sig ur pandemin helt klart nonsens. Det enda sättet att få slut på pandemin är att tillräckligt många människor smittas och utvecklar naturlig immunitet, vilket är på samma sätt som varje tidigare luftvägsviruspandemi har upphört.”

    • Kristoffer november 7, 2021, 23:51

     Nej Inge, du övertolkar studien. Jag skulle hävda att den bara betyder att man troligtvis måste ha ett kortare intervall mellan återkommande vaccineringar för att få full effekt på smittspridning. (Om nu denna studie gjorts korrekt – jag har inte bedömt detaljerna i det statistiska underlaget)
     Och att studien visade att för de som varit vaccinerade längst såg man fortfarande att vaccinerade hade mindre risk för svår sjukdom. Vilket är den viktigaste faktorn.
     Emanuel skrev för övrigt några rader om denna i veckans sammanfattning: https://emanuelkarlsten.se/coronaveckan-som-gatt-v44-smittan-okar-igen-fem-regioner-slutar-erbjuda-gratis-coronatest-felaktig-bild-om-vaccin-sprids/

     Vad en enskild läkare säger ska man ta med mycket stor nypa salt. Liksom med alla grupper så kan du även bland dessa hitta alla möjliga teorier och åsikter.
     Att tro att det är bättre att alla ska genomlida covid än att regelbundet skaffa sig ett skydd (med biverkningar som är långt mindre än de risker covid utgör) är så inbota dumt tänkt att jag undrar hur han kan ha blivit läkare. Just att skydda sig från något allvarligt genom att regelbundet göra något mindre farligt är ju standard i medicin. Om man ska ha en sådan inställning som Sebastian utrycker i ditt citat ska man väl inte heller borsta tänderna eller ta någon regelbunden medicinering för att undvika åkommor?

   • Björn november 7, 2021, 12:22

    Nja, det där att studien är i pre-print har inte påverkat massmedia tidigare från att rapportera om studier. Resultaten från denna studie verkar för övrigt högst sagt rimliga utifrån Community-studien på Danderyds sjukhus där man kom fram att nivåerna av antikroppar sjunker snabbt efter avslutad massvaccinering, vilket det rapporterats i media (trots att även den är pre-print). https://communitystudien.com/resultat-results/

    Charlotte Thålin ansvarig forskare för Community-studien sa ju även i en kommentar till resultatet att det kan vara så att man lättare smittas när nivåerna av antikroppar sjunker, vilket nu alltså den här nya studien verkar visa på.Tittar man på detaljerna från Community-studien:

    ”Antikroppsnivåer sjunker kraftigt de första månaderna efter både Pfizers mRNA vaccin BNT162b2 och Astra Zenecas adenovirusvektor vaccin ChAdOx1 nCoV-19. Studiedeltagare som fick BNT162b2 var fullvaccinerade i mars 2021, och vi har nu kunnat följa dem i sju månader. Antikroppsnivåerna halverades på tre månader och hade efter sju månader sjunkit med med 85%”

    tycker jag att det låter som att nedgången i effektivitet som den här nya studien har visat följer väl nedgången i nivåer av antikroppar.

    Tittar man på data över smittade i t.ex. Israel och Storbritannien, så känns också resultaten högst rimliga, samt även många andra länder ser också kraftigt ökad smitta just nu, trots hög vaccinationsgrad.

    Vilka andra studier menar du att den skiljer sig ifrån? Av vad jag läst i massmedia i Sverige kan jag inte komma ihåg att jag har hört om något annat nyligen som ger en annan bild.

    • Kristoffer november 8, 2021, 00:02

     Ja, att lyfta pre-prints och pressreleaser över något som ännu inte ens blivit pre-print är lite väl vanligt. Ofta utan att ha ifrågasatt det hela tillräckligt.
     Hade missat att Lena Einhorn pratat om artikeln under senaste presskonferensen. Hon och hennes grupp är dock inte särskilt vetenskapliga vilket de visar varenda gång de öppnar munnen på presskonferenserna. Men i och med att hon lyft artikeln så blir det lättare för media att också nämna den.

     Som jag försökte nämna tidigare så verkar det bli konsensus från diverse undersökningar att immuniteten minskar med tiden. Och att det är snabbare än vad man förväntade sig från början. Men såvitt jag uppfattat det så har andra undersökningar visat långsammare minskning av immuniteteten än vad denna kom fram till. Dvs att det kanske inte är så snabbt som det framstår i denna pre-print.

 • Claes Persson november 7, 2021, 22:44

  Man blir verkligen konfunderad när man läser påståenden om att inläggningarna på IVA var lägre under 2020 eftersom man inte opererade som vanligt osv. Vad finns det att ”försvara”, fakta om ”underdödlighet” och ”överdödlighet” är lätta att kolla exakt.

  Inskrivna på IVA likaså, visst är det sant att man hade lite längre vårddagar för IVA-patienter, men detta torde bero på att man för det mesta hade gott om plats. Jag var varit inlagd på IVA, är det tunt med platser skrivs man ut snabbare än om det är gott om platser osv.

  Det är viktigt att hålls sig till rimlighet, varför tar man t ex inte upp den extrema ”underdödligheten” som inträffade 2019, en ”underdödlighet” som var större än ”överdödligheten” under 2020?

  Se min tidigare tabell om dödlighet under 2000-talet i Sverige, 9,17 genomsnittet för de 5 år innan 2019, således var det en ”underdödlighet” 2019 med ca 5 300 personer.

  Under 2020 var ”överdödligheten” ca 4 200 jämfört med tidigare 5 år.

  Var och en förstår ju att om vi gamlingar inte dör i normal utsträckning under ett år i avsaknad av influensa, långt under normal dödlighet, har vi gamlingar byggt upp en ”ryggsäck” av död nästkommande år.

  Sammanfattningsvis kan man konstatera att ”pandemin” har gjort enormt mer skada än någonsin över hela vår värld, utan att den påverkat våra ungefärliga dödstal varje år eller vård på IVA-avdelningar. En skada som sannolikt kommer att förfölja oss till ”döds” under många, många år framöver.

  Ansvariga för dessa enorma överdrifter är givetvis de som tjänar pengar och makt på detta t ex WHO, enskilda länders FHM:s, vaccintillverkare, politiker och framförallt massmedier – under de senaste 2 åren har halva våra tidningar/TV fyllts av en masspsykos om något som intelligent inte förekommit.

  Med detta menar jag inte att covid inte har förkommit, självklart, och covid har kanske varit lite, lite värre än de flesta A-vinterinfluensor, men att vända upp och ner på världen, ta ifrån oss grundläggande rättigheter, skrämma upp människor till hysteri, försätta oss i konkurs, dra in på barns skolgång etc, etc, nej bevare mig Gud!

  • Emanuel Karlsten november 7, 2021, 23:02

   Här skriver jag mer om varför det nästan inte säger oss någonting, Claes: https://emanuelkarlsten.se/aldrig-har-farre-dott-i-sverige-an-augusti-2020-och-darfor/

   • Claes Persson november 7, 2021, 23:59

    Hej Emanuel,
    Jag skriver inte om några sommarmånader.
    Däremot håller jag med om att det kan bli något missvisande, av olika orsaker, att jämföra antal döda per capita för långt bakåt i tiden, att extremt ökande invandring under kort tid påverkar mm.
    Jag talar om övergripande siffror.
    Skall vi kullkasta och förstöra hela världen då vi får en aning kraftigare ”vinterinfluensa” än vanligt?

    Det enda större fel jag tycker att FHM gjort är att man inte tog ryktena på allvar inledningsvis, ingen kunde ju då veta hur allvarligt det nya viruset var.

    Som företagare sedan 1968 tar man rejält skydd omedelbart om någonting hotar, men man är lika snabb på att upphöra med skyddet när man upptäckt ”faran över”.

    Efter ungefär ett halvår hade man övergripande info om att det inte var mer än en lite värre influensa än vanligt.

    Men efter ett halvår hade makt och pengar tyvärr hunnit ta över spelplanen.

    Antalet avlidna per 1000 personer, var 2020 färre än vanligt, jämfört med 2000-talet.

    Under 2020 var färre inlagda på IVA än under tidigare år.

    Enkla fakta:
    2020 – 9,48 (Under 2019 extremt få döda 8,64, vilket ger fler döda 2020.)
    2019 – 8,64 (År 2020+2019 genomsnittligt 9,06 döda/år, lägre än under 2000-talet)
    2018 – 9,06
    2017 – 9,14
    2016 – 9,17
    2015 – 9,28
    2014 – 9,18
    2013 – 9,42
    2012 – 9,66
    2011 – 9,52
    2010 – 9,65
    2009 – 9,69
    2008 – 9,29
    2007 – 10,03
    2006 – 10,04
    2005 – 10,16
    2004 – 10,07
    2003 – 10,38
    2002 – 10,65
    2001 – 10,54
    2000 – 10,53

    Siffror från den 10:e Mars 2021 från SCB.

    9,17 var genomsnittet för de 5 år innan 2019, 2019 då det var extrem ”underdödlighet” med ca 5 300 personer
    Under 2020 var ”överdödligheten” ca 4 200 jämfört med tidigare 5 år.
    Efter underdödlighet följer lite överdödlighet, vi gamlingar måste ju dö, lite förr eller senare.

  • Kristoffer november 8, 2021, 00:21

   Jag rekommenderar ett besök på https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/belaggning/ för siffror över den kraftiga IVA-beläggningen istället för Claes anekdotiska teorier som motsägs direkt av statistiken (liksom att Claes påstående om beläggning motsägs alla berättelser av beläggning från de som jobbat på IVA – både ordinarie och extrainsatta för att orka med den stora belastningen).

   Sen upprepar jag något jag nämnde tidigare, nämligen att de toppar som förekom i IVA och dödsfall var trots att man kraftigt begränsade smittspridningen genom alla åtgärderna. Så att dessa ändå var relativt beskedliga (även om IVA-personalen inte lär hålla med om det – de skulle nog beskrivit det i betydligt värre ordalag) var tack vare begränsningar som höll ner smittspridningen.
   Att använda dessa som belägg för att restriktioner var onödiga är felaktigt. Ungefär som att hävda att det var onödigt att bromsa för älgen för det blev bara en intryckt glasruta när bilen kolliderade efter att ha bromsat… Du måste ju jämföra med vad resultatet hade blivit om du INTE bromsat (=inte infört restriktioner).
   Dock är det såklart mycket viktigt att diskutera exakt hur mycket man borde ha bromsat för att få bäst totaleffekt (av krockskador och skador från bromsandet). Men det görs inte genom att blunda för verkligheten och tro att älgen var en chimär (eller en mus) när den bevisligen var stor och tung (dock inte en elefant som tex digerdöden).

   • Claes Persson november 8, 2021, 00:46

    Till skillnad från dig redovisar jag IVA:s egna siffror via SIR-registret, sorry om dessa slår hål på dina fantasier:

    Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), siffror på IVA-inskrivna per år:
    Mätperioder: januari-20 december 2020:
    2020: 41 207 vårdtillfällen (dock längre vårdtider, det fanns ju gott om plats)
    2019: 44 329 vårdtillfällen
    2018: 44 515 vårdtillfällen
    2017: 44 123 vårdtillfällen
    2016: 44 196 vårdtillfällen
    2015: 45 095 vårdtillfällen
    OBS, till dessa siffror bör läggas att befolkningen ökat med 522 208 sedan 2015, alltså en halv miljon vilket inte är avräknat för ovan.

    • Inge november 8, 2021, 04:31

     Det finns säkert flera bra förklaringar till de låga IVA siffrorna under pandemiåret 2020?
     Men det var i alla fall inte högre tryck på intensivvården i Stockholm än att man mitt under pågående pandemi kunde avveckla ett helt reservsjukhus i Älvsjö med 550 vårdplatser, detta utan att en enda av dessa vårdplatser behövdes nyttjas.

     https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/06/sjukhuset-i-alvsjo-avvecklas/

     • Claes Persson november 8, 2021, 13:38

      Så var det.

      Jag tycker dock det är helt rätt, att om en ny okänd fara uppstår, så skall man inledningsvis omedelbart gå upp i högsta beredskapsläge.

      Detta gjorde inte FHM/Regeringen tvärtom:

      Tegnell den 21 feb till Expressen:
      ”Det är större risk att träffas av blixten än att bli smittad av det nya viruset”

      Man brydde sig inte ens om att inventera Sveriges totala förråd av skyddsutrustning etc.

      Lika viktigt som att ta rejäl höjd inför en okänd fara är också att snabbt avveckla onödiga skydd när ”faran över” konstaterats.
      I detta avseende har dock FHM/Regeringen gjort hyfsat rätt, åtminstone jämfört med många andra hysteriska stater i världen.

      De flesta politiker i världen har antigen varit fega, eller försökt visa ”handlingskraft”, eller frestas av att utöka sin makt över folket mm. Ofantligt mycket pengar har och är också i omlopp, många, många har på olika sätt kraftfullt ökat sina förmögenheter. Samtidigt som många fler tvingats i konkurs, fått sina liv förstörda.

      Den globala masspsykosen och de fruktansvärda åtgärder och förtryck som följt p g a denna masspsykos skrämmer mig mycket, mycket mer än covid, som de facto endast har varit en influensa som varit lite kraftfullare än de årligen återkommande A-influensorna.

      Att på så kort tid som en månad skrämma kunna upp hela världens människor till total underkastelse är ofattbart, detta gör mig livrädd.

Lämna ett svar till IngeAvbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.