≡ Menu

Överdödligheten i Sverige 2020 – den högsta sedan spanska sjukan

Har coronaviruset verkligen skapat ett ovanligt dödligt år i Sverige? Det diskuteras återkommande, inte minst som argument till varför man borde ha färre eller fler åtgärder. Här finns flera sätt att räkna och det är lätt att gå vilse i tolkningar av statistiken. Här kommer därför en genomgång av vad experter på befolkningsstatistik säger i frågan.

Låt oss först slå fast att all död under 2020 alltså hände trots de unikt stora ingrepp som gjordes i våra medborgerliga friheter. Detta var året då våra möjligheter att träffas, äta på restaurang och besöka våra äldre försvann. Det är alltså trots dessa extrema åtgärder vi fick resultatet nedan.

Absoluta tal

I absoluta tal avled 98 124 som var folkbokförda i Sverige 2020. Det är det högsta antalet sedan 1918, då spanska sjukan slog hårt mot Sverige. Men det ger ingen rättvis bild av hur allvarligt coronaviruset slog mot Sverige (eller hur allvarliga spanska sjukan var), eftersom Sveriges befolkning också ökat kraftigt genom åren.

Andel dödsfall relativt befolkning

En variant är att istället jämföra dödsfallen med Sveriges totala befolkning. Då sticker 2020 fortfarande ut, men inte mycket, särskilt inte jämfört med de senaste 20 åren. Men inte heller detta ger en rättvis, heltäckande bild, eftersom det inte tar hänsyn till hur befolkningssammansättningen ser ut: Hur många äldre som finns under varje givet år, eller vilket det förväntade antalet döda per år är. Sett över tid har Sverige haft kraftigt skiftande befolkningssammansättning och en ökande medellivslängd.

Istället behöver vi titta på det förväntade antal döda, jämfört med år i närtid.

”Överdödlighet” – förväntad dödlighet utifrån de senaste fem åren

När Statistiska centralbyrån (SCB) ska mäta avvikelser i dödlighet använder de medelvärden från de senaste fem åren. Tomas Johansson är utredare på SCB och den som under pandemin flera gånger tagit fram statistik för det som kommit att kallas ”överdödlighet”. Johansson aktar sig numera för begreppet överdödlighet och använder istället ”avvikelser” jämfört med ett fem års medelvärde över dödsfall.
– Vi valde ett femårsmedelvärde som jämförelse, dels för att antalet dödsfall inte har varierat så mycket de senaste 40 åren trots åldrande och ökande befolkning och dels för att den ökande medellivslängden inte skulle få för stort genomslag.

I en sådan jämförelse blir det tydligt vilket avvikande år 2020 var för Sverige. Totalt dog 7,9 procent fler än medelvärdet av de fem föregående åren. Det är den högsta avvikelse på hundra år. Inte sedan spanska sjukan, då avvikelsen var 32,8 procent, har ”överdödligheten” varit så hög.

Det var i huvudsak äldre (över 70 år) som dog i covid-19. De dog i ett land där allt fler lever längre. För visst har det betydelse att det under 2019 var en ovanligt låg dödlighet – en underdödlighet på 2,5 procent. Men räknar vi in alla fem år, finns ingen återkommande låg dödlighet. Tvärtom hade vi överdödlighet under övriga fyra föregående år.

ÅrAntal dödaFemåriga medelvärdenAvvikelse absoluta talAvvikelse procent
201590907903485590,6
201690982904325500,6
2017919729064113311,5
2018921859064815371,7
20198876691004−2238−2,5
2020981249096271627,9

Det har funnits dödligare perioder än de värsta pandemimånaderna

Kan vi hålla flera tankar i huvudet? För samtidigt som 2020 var en unik avvikelse i relativ dödlighet har det också funnits korta perioder innan pandemin som varit mycket dödliga. Jag har skrivit texter om det här tidigare: Om 30-dagarsperioder på 90-talet som varit dödligare än april 2020 räknat i absoluta tal.
Då var Åke Nilsson ansvarig för befolkningsstatistik på SCB. Han minns hur få brydde sig om de elaka influensapandemierna och de många äldre som dog. Det går även att se andra månads-par som varit mer dödliga än april-maj 2020. Men under helåret 2020 finns två särskilt dödliga perioder, i början och slutet av året, då smittan var som värst. Det gör att året sticker ut i jämförelse.
När Åke Nilsson kontrollerar datasammanställningen är han tydlig med slutsatsen.
– Coronapandemin är den värsta pandemin vi har upplevt sedan spanska sjukan.

Läs även: Sant och falskt om vaccin

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required

Rättelse 21/12: I Tomas Johansson citat har det tydliggjorts att det handlar om de senaste 40, inte 70, åren.

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • rabey december 18, 2021, 21:08

  https://ourworldindata.org/covid-google-mobility-trends

  Hej. Jag vet inte om ni har diskuterat sådan information.
  Minskning av rörlighet – ett av de viktigaste målen för restriktioner. Men behövs de?
  Sverige – små restriktioner
  20.04.20/21.04.21……………. 22.03.20/21.03.21
  Retail & Recreation -19.14% -13.86% ………… -23.86% -20.86%
  Grocery & Pharmacy Stores -5.14% 0.29% …….. -3.00% -4.43%
  Residential 8.86% 6.43% ………. 8.86% 8.29%
  Transit Stations -33.57% -33.00% ……….. -32.43% -39.57%
  Parks 66.57% 95.29% ……….. 26.86% 31.29%
  Workplaces -25.29% -17.29% …………. -21.29% -20.00%

  Slovakia – anti-mänskliga restriktioner
  20.04.20/21.04.21……………. 22.03.20/21.03.21
  Retail & Recreation -67.29% -33.43% ………… -72.57% -50.57%
  Grocery & Pharmacy Stores -24.14% 9.57% …….. –27.71% -1.14%
  Residential 14.14% 7.43% ………. 19.00% 11.14%
  Transit Stations -52.71% -32.43% ……….. -63.00% -46.43%
  Parks -22.57% 17.86% ……….. -22.29% -5.14%
  Workplaces -40.00% -18.14% …………. -46.86% -25.43%
  Den förmodligen viktigaste informationen är Residential. År 2021 var restriktionerna mindre effektiva, eftersom folk var trötta på slaveri.

  • Kristoffer december 19, 2021, 00:20

   Svårt att säga något från enskilda dagar.

   Men om vi tittar på det generellt bör det här vara en hygglig sammanfattning:
   Mer restriktioner ger oftast mer effekt. Så om du vill sänka R-värdet mer så behöver du (i princip) mer restriktioner.
   För att hålla smittan i schack kan du antingen tidigt sätta en mindre mängd åtgärder så att R håller sig strax under 1 men behöver då ha dem för det mesta.
   Eller så väntar du med åtgärderna tills smittan är mer markant (medvetet eller omedvetet) och tar i med mer åtgärder för att så snabbt som möjligt få ned smittan igen. Kan ge perioder utan/med mycket små åtgärder och sedan behov av de kraftigare.

   Vad av dessa är bäst för människors psyke och hälsa? Behöver vi andningspauserna från on/off-åtgärder eller hanterar vi bättre en lägre men stadig nivå?

   Sen tillkommer att hårdaste åtgärderna kan vara mindre effektiva (mindre ytterligare effekt på smittspridningen jämfört med de extra nackdelarna).

   Och det här är idealfallen, sen tillkommer att smittspridningen varierar med en hel del andra faktorer och följsamheter osv.

   En annan dimension att fundera på är frivillighet jämfört med tvång. Ju hårdare desto mer tvång brukar behövas, men de är delvis fristående. Frivillighet ger mer frihet och motiverade personer kan generera ett bättre resultat. Tvång å andra sidan kan se till bördan fördelas även på de som bara tänker på sig själva samt att individerna kan kanalisera sin uppgivenhet/ilska ut mot något externt (de styrande) istället för varandra. Båda kan ge följdeffekter framöver på samhällig tillit och dylikt.

   ——
   Där Sverige hade något färre restriktioner men främst att det var mindre tvång inblandat, men att agerandet från befolkningen i stort sett var densamma.

   Just rörlighet är väl främst en faktor att påverka när det är stor skillnad i smittspridning mellan olika områden (att inte flytta smitta från kraftigt drabbat område till ett mindre drabbat), så bara viktig ibland.

   • rabey december 20, 2021, 11:26

    Men slutligen, det viktigaste är resultatet av dödligheten.
    Slutsatserna över tid kan variera. Den svenska sjukvården kollapsade inte. Det var det viktigaste. Den avtalsmässiga överdödligheten (2020-21) i Sverige liknar nu den i Finland och Danmark. Slovakien har däremot samma som Polen där det var lite mer normalt.
    De skandinaviska länderna är de lyckligaste i världen (Finland nr 1), men i 2020 års ranking gick Sverige enda upp.

    Vad är din slutliga bedömning av Tegnell? Ska han tillrättavisas eller belönas?
    (vaccinet dök upp minst 9 månader snabbare än Tegnell och WHO hade räknat med)

    • Kristoffer december 21, 2021, 03:28

     Dödligheten är helt klart en viktig faktor, men också hälsan i övrigt.
     De som klarade sig sämst var väl de som (ofta i panik över kollapsande sjukvård och en allt för stor smittspridning) behövde göra mest restriktioner? Vilket Sverige till stor del undvek.
     Men att det kanske hade varit bättre med något tidigare (och vissa fall tuffare) åtgärder än Sveriges för att hålla nere smittspridningen fram till vaccin (Dvs, mer som övriga nordiska länder eller en del välutvecklade asiatiska – samt öar, men de har andra möjligheter till gränsbevakning)

     Varken eller gällande Tegnell.
     FoHM har gjort en del rätt och en del fel.
     När det gäller fel så tänker jag tex på en del beslut under hösten 2020 där det förutom kommunikation (som var genomgående hela tiden) också var lite väl sena beslut (som om de inte förstod hur exponentiell tillväxt fungerar) iom att man då visste att vaccinerna troligtvis skulle bli klara snart. Så att det senare framåt vintern behövdes panikåtgärder – sådana som hade undvikits under våren.
     Eller att de på allvar verkar trott att Kina fått stopp på smittan genom immunitet och inte genom extremt kraftiga åtgärder.
     Dessutom så kanske de var väl konservativa och därmed pessimistiska om vaccin – att det kunde vara värt att chansa på kraftigare begränsningar av smittan än traditionellt iom att det denna gång kanske skulle gå att producera ett vaccin relativt snabbt.
     När det gäller rätt, så finns det en hel del åtgärder som de inte varit ensamma om. Något de däremot var relativt ensamma om var frågan om barnomsorgsstängning – att de såg till att Sveriges barnomsorg under våren 2020 var öppen och att det verkar ha varit korrekt beslutat.
     Samt att vara långsam på bollen är inte bara negativt utan är ofta positivt. Det gör att andra hinner vara försökskaniner, så i många fall är det inte så tokigt (att tex avvakta lite med vaccin för yngre för att få bra data på säkerheten innan man ger rådet).
     Några exempel, finns en hel del mer på både plus- och minuskontot.

 • MF december 18, 2021, 21:46

  Påstår fortfarande att ”förväntad dödlighet utifrån de senaste fem åren” är en metod som ger fel resultat. Utgående från grafen med femåriga medelvärdet kan man se att sedan 1993 har dödstalen sjunkit trots en kraftigt föråldrande befolkning. I en situation där folkmängden ökar totalt och en av de åldern hos de som tillhör den största generationen genom tiderna börjar gå om medellivslängden är det INTE naturligt med fortsatta nedåtgående dödstal.

  Faktum är att ”förväntad dödlighet utifrån de senaste fem åren” -trenden skulle brutits i något skede nära nuet oberoende av Covid-19. Man kan inte leva i en sagovärld och tro att den trenden, som inte beaktar förändring i demografi, kunnat fortsätta och därför är antal dödsfall relativt folkmängd en klart bättre mätare och man borde göra slutsatser och rubriker baserat på den.

  • Kristoffer december 19, 2021, 00:34

   MF, du blandar ihop mindre förändringar med större.

   Ja, du kommer ha avvikelser uppåt eller neråt av den anledningen du nämner (dvs genom demografins förändringar). Men det är relativt långsamma förändringar så att för varje år blir avvikelsen relativt liten (och snittet följer ju efter kommande år). Sådana avvikelser (+-de avvikelser som varit för olika års speciella händelse) finns med i alla tidigare värden när de ibland ligger över och ibland under snittet. Där det vissa perioder är vanligare att ligga över och vissa under 5-årssnittet.

   Den mycket större förändringen 2020 går inte att förklara med sådana mindre rörelser, och är även mycket större än avvikelsen neråt under 2019. Tydligt i just grafen över dödlighet respektive år jämfört med 5-årssnittet. Så en mycket tydlig överdödlighet 2020 trots att smittan begränsats till bara någon tiondedel (ungefärligt) av befolkningen.

   • MF december 19, 2021, 22:05

    Nja Kristoffer, håller inte med om den förklaringen. Har man en kort period av gynnsamt leverne med t.ex. milda influensasäsonger och avsaknad av köldknäppar, byggs det upp en så kallad ”dry tinder” befolkningsgrupp, som när det vänder går bort i ett snabbare tempo.

    Så anser fortfarande att ”femåriga medelvärds” -metoden är missvisande och kan skapa rubriker utan orsak. Metoden kan, som jag påstår att den gjort, felaktigt visa att det som är naturligt inte vore något märkvärdigt.

    I all enkelhet, varje född går bort, så det naturliga är alltså att en viss % av folkmängden går bort varje år, med lite fluktuation naturligtvis beroende på demografin. Naturligt är inte att en trend över en kort period som pekar på nedåtgående dödsfall per 1000, skall fortsätta peka neråt!

    För att säga det på ett annat sätt, desto längre en gynnsam period varat desto större blir ”urladdningen”.

    Så oberoende vem som stått bakom ”femåriga medelvärds” -metoden borde metoden inte användas för den är inte ändamålsenlig.

    • MF december 19, 2021, 22:50

     Korrigering till ett skrivfel ”felaktigt visa att det som är natuligt vore märkvärdigt”.

  • Claes Persson december 19, 2021, 02:20

   Hej MF,
   Självklart har du helt rätt.
   Vad är ”förväntad dödlighet utifrån de senaste fem åren”?
   Vem har ”förväntat vad?
   Vem har bestämt det korta perspektivet 5 år, alla som sysslar med statistik vet att vi behöver en period om minst 20 år för att kunna se verkligheten. (Man kan också titta på två år 2019+2020 och se att vi hade längre dödlighet än någonsin)
   Ren ”bullskit från byråkrater som vill sprida falsk information som passar politiker och ”experter” inom sjukvård som nu tjänar mer pengar än någonsin tidigare.
   Det fanns inte en enda byråkrat som ”förväntade” sig att vi skulle få en helt otrolig underdödlighet under 2019, då höll alla byråkrater på SCB och FHM m fl käften, varför?
   ”Förväntad dödlighet” är alltid 1 per 1000 personer, från detta korrigerar man lite som man vill, för t ex för invandring av ungdomar till utanförskapsområden, något bättre medicinsk behandling etc.
   Om skjutningarna fortsätter öka kommer dödligenheten öka osv. (En död 17-årig drar ner statistiken rejält osv)
   Utgångspunkten är dock alltid 1 per 1000.
   Det vimlar just nu av människor, framförallt journalister, som vill öka hysterin, trots att underdödligheten 2019 var den absolut lägsta vi upplevt under historisk tid, sedan 1000-tals år tillbaka. 2020 var mer eller mindre normal.
   Dödligheten 2021 kommer uppenbarligen också bli normal, ”trots vacciner”.
   Sagoberättarna tycks dock öka i en aldrig tidigare omfattning.

 • Claes Persson december 19, 2021, 02:01

  Emanuel, jag hoppas att du inte blockerar mina synpunkter nedan, om du gör detta är du knappast värdig någonting.

  Man har väl aldrig läst något så kvalificerat struntprat.
  Varför hitta på något så sagobetonat som ”förväntade antal döda”, vem och vilken har förväntat ett antal döda?

  Det är ju hur enkelt som helst, kolla antalet döda varje år.
  Om vi inte hade invandring av unga människor, inte någon förbättring av sjukvård etc, etc skulle dödstalen var 1 död per 1000 personer.
  Vi dör ju alla.

  Det enda som varit Tripoli, exceptionellt och helt unikt är att det dog så få personer per 1000 personer som under 2019, man har förklarat detta med att vi i stort sett inte hade några influensor under 2019, vilket var häpnadsväckande.

  Men vi gamla måste dö, och detta i särklass låga dödstal under 2019 kompenserade vi med att flera av oss dog under 2020, inte märkvärdigt många men en liten aning fler än genomsnittet.

  Att påstå att ”Överdödligheten i Sverige 2020 – den högsta sedan spanska sjukan” kommer att innebära att du aldrig någonsin kommer att få några pris för korrekt journalistik. Tvärtom.
  Vänta och se redan inom något år kommer du ha förlorat din trovärdighet.

  Att vara en bra journalist, rapporterarare är att hålla sig till fakta.
  Fakta är hur enkla som helst, att t ex välja 5-årsperioder innebär absolut inga fakta, man har då valt en period som passar ens kortsiktiga syfte. Varför just välja en 5-årsperiod, ge oss en förklaring?

  Sanningen, statistik är denna:

  Aldrig någonsin har så exceptionellt få dött i Sverige som under 2019, självklart dör då lite fler multisjuka gamla nästa år. (Det var även få döda 2018, efter den stora flyktingvågen 2015, med främst unga människor har dödsfallen per capita givetvis gått ner) Antalet döda i Sverige per 1000 personer:
  2020 – 9,48
  2019 – 8,64
  2018 – 9,06
  2017 – 9,14
  2016 – 9,17
  2015 – 9,28
  2014 – 9,18
  2013 – 9,42
  2012 – 9,66
  2011 – 9,52
  2010 – 9,65
  2009 – 9,69
  2008 – 9,29
  2007 – 10,03
  2006 – 10,04
  2005 – 10,16
  2004 – 10,07
  2003 – 10,38
  2002 – 10,65
  2001 – 10,54

  Smittor av sjukdomar följer givetvis inte mänskliga kalendrar.

  Slår man ihop 2019, vilket var det enda år i historien som vi haft en otroligt och exceptionell UNDERDÖDLIGHET med 2020 är dödligheten per år 9,06 per 1000 personer, vilket är den lägsta dödlighet vi någonsin har haft.

  Självklart om vi har en otroligt enorm underdödlighet under ett år kommer vi multisjuka gamlingar att dö i högre utsträckning nästkommande år, ingen av oss är ju odödliga.

  Emanuel, om du vill vinna priser i framtiden är ett gott råd att ligga lite före andra och visa vad som har gått fel under dessa två hysteriska år, om inte blir du den värsta tänkbara looser,

  Någon av er kanske undrar över av som pågår, vår nya, vår fruktansvärda framtid, med absolut QR-kodlydnad?
  Lyssna på den bästa sammanfattningen någonsin.

  Att lyssna på detta kan vara den absolut bästa investeringen i ditt liv.
  Nedkopplat läser The Vaccine Moment – Folkets Radio, kanske nästa vinnare av stora journalistpriset.

  Håkan Julander läser en fantastisk klarsynt, översatt essä, av författaren poeten och tidigare miljöaktivisten Paul Kingsnorth.
  Detta är ditt liv och din och dina barns fruktansvärt skrämmande framtid, nu och om några månader, lyssna, lyssna och lyssna:
  https://www.podbean.com/media/share/pb-54dkf-114e775?utm_campaign=embed_player_stop&utm_medium=dlink&utm_source=embed_player
  Om vi inte gör någonting, ganska snart kommer världen sannolikt ha en enda ledare.
  Troligtvis en Kim, en Stalin, en Hitler eller någon annan galen människa som bestämmer över alla i världen, vilka som skall få leva, och hur vi, vi som får leva, skall leva.

  En QR-kod är och blir din vardag och din framtid, inom några månader. (Vi måste komma ikapp Kina)
  Alla kommer att drabbas brutalt, oavsett hur rik man är och vilken makt man har idag.
  (Jack Ma grundare av Alibaba, företaget som som betytt allra mest för Kina under början av 2000-talet, för Kina någonsin, trots detta ”inspärrad”, ungefär som vid ”covid”)

  ”Världens ledare” och miljardärer och dessutom journalister tycks vara så naiva att de tror att de är betydelsefulla.
  Dessa kommer givetvis att bli de första som är omedelbart är ”obehövliga” och en fara, för den som kommer att ta makten över vår värld.

  Men varför vara despotisk?
  Lycka till ni som inte bryr sig, inom kort gäller sannolikt helt andra ”restriktioner”, vilka chips och vad du får dricka under fredagskvällen, och vem du får umgås med.
  Passa på att utnyttja dagens ”frihet”, i morgon är detta sannolikt för sent.
  Du har väl skaffat förkylnings-pass?

  • per december 19, 2021, 12:45

   Det går att finna många fel i den bild som Emanuel Karlstens ger av COVID-19-cirkusen. Vad annat är att förvänta sig av en person som inte ens är avnavlad ifrån det industri- och statsstyrda, fascistoida, propagandaorganet Public Service.

   Emanuel Karlsten tilldelades 2020 Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare, vilket ytterligare förstärker bilden av honom som en etablissemangets nickedocka. Man kan också formulera det så som Karlstens tidigare Public Service-kollega Per Shapiro gör:

   ”I slutet av sitt liv snubblade han [Gary Webb] över världens största ”scoop” och det blir slutet på hans karriär. Då inser han att han vinner inga priser, utan blir smutskastad och svartmålad. Och då säger han att ”Nu förstår jag vad allt det där handlade om, att jag fick löneförhöjningar och vann priser, det var inte för att jag var en bra journalist, utan det var för att jag inte var en journalist på riktigt. Jag hade inte gjort något som var på riktigt.”

   Så, det är som en förebild för Folkets Radio, att inte söka priser, att inte söka popularitet, utan… Var trogen det journalistiska kallet.”

   Per Shapiro kunde inte längre vara kvar som journalist inom Public Service, eftersom hans arbetsgivare hindrade honom ifrån att rapportera sanningen. Den som är påläst upptäcker snabbt att Emanuel Karlsten sitter i samma klämma. Hans uppgift har blivit att skönmåla och försvara etablissemangets bild och implementering av COVID-19-berättelsen, inte att blotta dess sprickor, absurditeter och kriminalitet.

   Emanuel Karlsten är förmodligen en i grunden god och snäll människa. I Ring P1, som till inte ringa del har programletts av hjärtvättade halvlgalningar, gör han, och även Henrik Torehammar, till exempel en av de mest respektfulla och vänliga programledarinsatserna någonsin.

   Jag lyssnar dock inte längre på Sveriges Radio. Sedan COVID-plandemin kom igång, så ligger censuren till och med ännu tyngre än tidigare över hela Public Service. Många anställda inom Sveriges Radios hierarki tycker uttryckligen att förbud mot åsikter som avviker ifrån etablissemangets berättelse om corona/COVID-19 är helt i sin ordning.

   • Claes Persson december 19, 2021, 15:27

    Hej Per,

    Trots att du slutat lyssna borde du lyssna på när Anders Holmberg intervjuade SVT-VD Hanna Stjärne.
    Hyckleri och lögner på högsta nivå, som vi dessutom måste betala flera tusen kr i skatt för, till SR/SVT, varje år.
    Om denna Hanna Stjärne inte får sparken omedelbart, ja då vet vi vad som kommer att hända oss stackars skatteslavar, vi kommer att bli mer och mer förtryckta.

   • Claes Persson december 19, 2021, 16:41

    Omicron tycks vara en mutation som innebär att covid nu fasar ut för fullt och kommer bli en i raden av alla virus vi ständigt drabbas och utsätts för.

    Världen kan blåsa ”faran över” och avskaffa alla typer av restriktioner, brott mot mänskliga rättigheter och ge oss vår fulla frihet tillbaka, samt konstatera att det under de tre åren 2019+2020+2021 inte har dött fler människor per capita än vanligt.

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-17/s-africa-says-hospitalizations-in-omicron-wave-much-lower

 • Arne december 19, 2021, 10:42

  Bra intiativ!

  Det har smugit in sig några småfel:

  I den tredje figuren ”antal döda per 100 000” ska nog vara ”antal döda per 1000” ?

  Jag tror att det är lite begreppsförvirring framförallt i slutet kring ”dödlighet”. Som jag förstår är dödlighet eller mortalitet siffror på antal döda per 1000.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortalitet

  Dödlighet är det som förekommer i t.ex. figur 3, alltså beräknat per invånare, och som du säjer så har dödligheten inte gått upp särskilt mycket under 2020 däremot antalet döda.

  t.ex. detta:

  ”När Statistiska centralbyrån (SCB) ska mäta avvikelser i dödlighet använder de medelvärden från de senaste fem åren”

  borde ändras till

  ”När Statistiska centralbyrån (SCB) ska mäta avvikelser i antalet döda använder de medelvärden från de senaste fem åren”

  och

  ”För visst har det betydelse att det under 2019 var en ovanligt låg dödlighet”

  till

  ”För visst har det betydelse att det under 2019 var en ovanligt låg antal döda”

  och

  ”För samtidigt som 2020 var en unik avvikelse i relativ dödlighet har det också”

  till

  ”För samtidigt som 2020 var en unik avvikelse i relativ antal döda har det också”

  Jag tror att begreppet dödlighet bara ska användas för siffror som är justerade för storleken på populationen man mäter. Det kommer nog inte göra någon stor skillnad, men viktig att vara korrekt med begrepp i en text som denna.

 • Mieke december 19, 2021, 23:37

  Och denna överdödlighet beror bara på coronadödsfall?

  • Claes Persson december 20, 2021, 01:05

   Hej Mieke,

   Det finns naturligtvis ingen ”överdödlighet”.’
   Lägger man ihop den den historiskt extrema underdödligheten 2019 med åren 2019+2020+2021, per capita, har vi ju en underdödlighet som vi aldrig någonsin sett tidigare.
   ”Herre Gud hur barmhärtig du varit”, frånsett att du har tagit ifrån oss grundläggande mänskliga rättigheter och vår frihet, vilket är mycket värre än någonting annat i livet.
   Dö kommer vi alla att göra, men att leva och njuta livet när man lever, är kanske viktigare än något annat.

   En del människor gillar tydligen att sitta i fängelse, gillar att någon, eller några galningar bestämmer över deras liv. varför?

   Ofattbart?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.