≡ Menu

Sant och falskt om vaccin: Är covid-19 ofarligt som influensa? Biverkningar? Är vi försökskaniner?

Runt om på nätet sprids nu videos och texter om de vacciner mot covid-19 som finns tillgängliga i Sverige. Många videos påstår att de talar sanning och informerar där andra brister. Men var är källorna?
Här går jag igenom de vanligaste påståendena och försöker reda ut vad som är sant och falskt.

Jag som skriver det här är journalist och har under hela pandemin granskat myndigheter, regering och regioner i hur man hanterat pandemin. Jag har återkommande gett en överblick över ”coronaveckan som gått” och har för det tilldelats med Stora journalistpriset. Idén med denna text är att vara tillgänglig för den som söker information efter att till exempel läst i Facebookgrupper, eller sett videos av i övrigt anonyma personer som Cecilia Berg.

Här kommer en rad påståenden och sedan en faktagenomgång, nedan är direktlänkar till respektive påstående.

Direktlänkar:
Coronavaccinen är inte fullt godkända
Biverkningarna är ovanligt många
90 procent av de avlidna är över 70 år
Viruset är inte farligare än en influensa
85 procent är vaccinerade, men smittan bromsar inte som utlovat
Majoriteten av de som dör med covid-19 nu är vaccinerade
Genomgången infektion skyddar lika bra som vaccin
Vaccinerade smittar lika mycket som ovaccinerade
Avtalen med läkemedelsbolagen är censurerade

Coronavaccinen är inte fullt godkända

Nja, i Sverige har vaccinen fått ett ”villkorat godkännande”, men det räknas fortfarande som ett fullt godkännande. I USA fick Pfizer ett så kallat ”nödgodkännande” (som sedan i somras övergått i standardgodkännande), men är något annat än det godkännande som tilldelas i Europa och Sverige. Ett villkorat godkännande är mer omfattande och är vanligt för nya läkemedel när det anses viktigt att de kan börja användas snabbt. Vaccinet godkänns alltså med villkoret att läkemedelsbolaget inkommer med kompletteringar. Det handlar till exempel om villkor för tillverkning och ett slutdokument för Fas III. Sant är att vaccinet har tagits fram snabbt och att fas III är en studie där man testar vaccinet mot en kontrollgrupp. Den fasen är alltså genomförd, men istället för att vänta på slutrapporten har myndigheter vägt den tillgängliga informationen och de tidiga resultaten som tillräckligt tillförlitliga för att införa ett villkorat godkännande. I Europa och Sverige prövas det villkorade godkännandet årligen. Hittills har nästan 8 miljarder vaccindoser delats ut i världen, vilket gör att vi har mer information om dessa vacciner än några andra nya vacciner som lanserats under de senaste åren.

Biverkningarna är ovanligt många

Sant är att det kommit ovanligt många rapporter om misstänkta biverkningar, men det är något annat annat än faktiska biverkningar. En rapport om en misstänkt biverkning är något som vem som helst kan (och uppmuntras att) skicka in via ett digitalt formulär. I medier, från myndigheter och regioner har det uppmuntrats att skriva sådana rapporter, vilket särskilt uppmärksammades i början av Sveriges vaccinering. Hittills har det skickats in drygt 85 000 rapporter och ungefär hälften är skrivna av privatpersoner, andra hälften av sjukvården. Utöver dessa finns det också rapporter som skickas in via Läkemedelsbolagens egna formulär.
Rapporterna är alltså inte verifierade eller kontrollerade, det är bara sådana som skickats in. De kan ha en relation till vaccinationen, eller sammanfalla i tid. För att vara en faktisk biverkan ska de orsakats av vaccinet, vilket kräver en analys. Eftersom miljontals har vaccinerats är det också rimligt (och viktigt) att tusentals rapporterar mer eller mindre allvarliga händelser som sammanfaller med vaccinering. Men Läkemedelsverkets topplistan över biverkningar är alltså mest bara en slags transparens, ett sätt för myndigheten att visa hur inkorgen ser ut. Det innebär inte att biverkningar är obefintliga, tvärtom är det nog mångdubbelt fler än de inrapporterade. Men bland rapporterna är det mest milda, förkylningsliknande symptom. Alla rapporter granskas och de allvarligaste prioriteras. Sedan skickas de in centralt i EU där en EU:s läkemedelsmyndighet signalspanar efter mönster som kan avslöja allvarliga och tidigare okända biverkningar. Bland de vacciner Sverige använder idag har bara en allvarlig biverkan hittats, att det kan ge förhöjd risk för hjärtmuskelinflammation hos framför allt unga pojkar. Av det skälet rekommenderas inte Modernas vaccin för barn. Risken är liten och risken för hjärtinflammation är högre om man väl drabbas av covid-19, men trots det får barn välja annat vaccin. Jag har skrivit utförligt om det här i en längre text.

90 procent av de avlidna är över 70 år

Sant och jag har skrivit om den här statistiken förut, och den har sett ut ungefär likadant genom pandemin. Men det innebär inte att viruset är ofarligt. Anledningen till att inte fler dött i Sverige beror till stor del på sjukvården. Som med tid blivit allt bättre på att rädda oss från intensivvård och död. Svensk vård är i värdsklass, men unga kan hjälpa äldre att överleva, genom att inte bli smittad och belasta slutenvård eller intensivvård. Även om risken att dö är liten för unga, finns det fortfarande risk att få andra komplikationer som långsiktig förlorad lukt och smak, eller svåra skador på lungorna.

Viruset är inte farligare än en influensa

Återkommande talas det om att inte fler dog under 2020 jämfört med tidigare år. Bortsett från att det inte ger en komplett bild av hur allvarligt coronaviruset är, är det också fel. ”Överdödlighet” kan mätas genom att ta ett genomsnitt på hur många som dött de senaste fem åren och jämföra det med innevarande år. Gör man det var 2020 det dödligaste året sedan spanska sjukan. Det går också att mäta de månader då Sverige drabbades som hårdast, april-maj 2020. Även då blir det tydligt att vi inte haft ett lika dödligt månads-par sedan spanska sjukan. Samtidigt är det också viktigt att se att vi gick in i 2020 efter en mild vinter med ovanligt få som dog under 2019. Vi hade en underdödlighet som följdes av en period av överdödlighet. Men här finns många variabler som bör beaktas och som gör det svårt att dra säkra slutsatser kring virusets dödlighet. Framför allt ska vi komma ihåg att sjukvården och våra historiskt unika åtgärder är anledningen till att inte fler dött hittills i pandemin. Jag har skrivit återkommande om detta tidigare:
Därför dog fler svenskar under en månad 1993 och 2000 – jämfört med april 2020
Sveriges två corona-månader inte mer dödliga än 90-talets influensa – men det innebär inte att allt är normalt
Överdödligheten i Sverige 2020 – den högsta sedan spanska sjukan

85 procent är vaccinerade, men smittan bromsar inte som utlovat

Det är förvisso sant att nästan 85 procent är vaccinerade i Sveirge, men bara bland svenskar 16 år eller äldre. Räknar vi på hela Sveriges befolkning, inklusive barn, är det drygt 71 procent vaccinerade. Men påståendet om att flockimmunitet uppstår vid 85 procents vaccinering kan också behöva justeras av flera skäl: Dels att nya varianter av viruset uppstått som är mer smittsamma och eventuellt kringgår den immunitet som byggts upp. Dels att vaccinets skydd klingar av och behöver fyllas på med en tredje (eller årligt återkommande) dos. Så fungerar även andra vaccin, som till exempel de mot influensan.

Majoriteten av de som dör med covid-19 nu är vaccinerade

Det är sant och det är logiskt. Dels eftersom få just nu dör, dels eftersom mer än 85 procent av de vuxna är vaccinerade, men framför allt för att de som dör är de äldsta och sköraste. Där det räcker med en lätt infektion för att avlida med covid-19 och där arbetet med en tredje dos blir särskilt viktigt. Det syns tydligt om man tittar på en graf med relativa tal, alltså dödsfall per 100 000 invånare. Här ser man att den som inte vaccinerat sig löper mycket högre risk, trots att det under denna period alltså varit relativt få tal.

Tittar man på intensivvård är det fem gånger högre risk för en ovaccinerad än för en vaccinerad att behöva intensivvård. Och det är framför allt för att unga och i övrigt friska ovaccinerade tar så stor andel av covid-sjukvården som tonläget från politiker har skruvats upp mot dessa.

Genomgången infektion skyddar lika bra som vaccin

Ja, och så är det med de flesta sjukdomar. Men eftersom infektion också innebär risk för död, svår sjukdom och bestående men har vi genom historien försökt utveckla vaccin som gör att människor ska slippa genomlida detta. Precis som med vaccinet avtar skyddet av infektion med tiden, vilket innebär att vaccinet blir viktigt även för den som har genomgått infektion.

Vaccinerade smittar lika mycket som ovaccinerade

Nej, vaccinerade som insjuknar i covid är sjuka under en avsevärt kortare tid. Man sprider alltså därmed mindre virus och mycket tyder på att perioden med hög virusnivå är kort. Utöver det minskar vaccinet också risken att själv bli smittad. Dessa tre saker kombinerat innebär att risken att smitta andra är avsevärt mindre för den vaccinerade. Här finns forskning för den som vill läsa mer.(uppdaterad 12/12 med ny forskning)

Avtalen med läkemedelsbolagen är censurerade

Det finns inga rapporter om att så skulle vara fallet. Avtal skrivs på EU-nivå och priset som sätts kan vara hemligt och dessa uppgifter, liksom annat som är känsligt för kommersiella företag, blir då så kallat ”maskade”. Men avtalet finns publicerade av EU och man kan till exempel läsa de delar som inte är maskade här.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • real Hmm december 2, 2021, 12:29

  En bra rapport.

  ” Vetenskapsakademin: Borde ha getts råd om munskydd
  Sverige borde ha haft munskydd som rekommenderad åtgärd tidigt under pandemin – och inför framtiden bör en expertgrupp inrättas som kan ge råd om smitta till makthavare.
  Det var två av slutsatserna när Kungliga vetenskapsakademin (KVA) i dag presenterade sin slutrapport med lärdomar inför kommande pandemier, skriver DN.
  – Det stod tidigt klart att det här är en luftburen smitta och om du sätter ett filter framför ansiktet minskar både in- och utflödet av viruspartiklar. Det säger sig självt, sa professor Staffan Normark under presentationen, enligt TT.”

  Länk rapport. 👇

  https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/slutrapport-efterlyser-oberoende-expertenhet-vid-pandemier

 • Kristian december 2, 2021, 12:36

  ”Vaccinerade smittar lika mycket som ovaccinerade”

  Återigen (utan direktlänk):
  European Journal of Epidemiology (2021), Subramanian & Kumar

  ”Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States”

  ”At the country-level, there appears to be no discernable relationship between percentage of population fully vaccinated and new COVID-19 cases in the last 7 days (Fig. 1). In fact, the trend line suggests a marginally positive association such that countries with higher percentage of population fully vaccinated have higher COVID-19 cases per 1 million people.
  […]
  Even though vaccinations offers protection to individuals against severe hospitalization and death, the CDC reported an increase from 0.01 to 9% and 0 to 15.1% (between January to May 2021) in the rates of hospitalizations and deaths, respectively, amongst the fully vaccinated [10].
  […]
  strike the balance of learning to live with COVID-19 in the same manner we continue to live a 100 years later with various seasonal alterations of the 1918 Influenza virus.”

  Vad man aldrig får veta – jag gissar att ingen statistik förs – är vilken variant det rör sig om i respektive fall. Dåligt för marknadföringen av ”vaccinet” – som om det vore ett enda – gissar jag.

 • Kristian december 2, 2021, 12:51

  PS. Saknar information om varför 100 personer på teater kan sprida smittan om de inte har vaccinpass, men inte 14000 personer på Ullared …

  Nåja, vår regering vet säkert bäst!

  • Arne december 2, 2021, 13:18

   Jag tror inte att någon påstår att så är fallet? Man får välja vilka insatser man vill göra för att få en förbättring av läget. Misstänker att man i första vändan bara vill kapa det icke essentiella som bio, teater och nattklubbar medan man vill hålla kollektivtrafik och affärer öppna. Om det inte räcker så kommer vi nog snart se vaccinpass på även varuhus och restauranger.

 • Arne december 2, 2021, 13:13

  Lite förbryllad av sista punkten, avtalet som du länkar till har ju hela sidor som är ”överstrukna”, inklusive frågor som ”liability”. Så de verkar stämma att avtalen är delvis censurerade? De är i alla fall inte öppna att läsa?

  Jag säjer inte att det är fel, fanns säkert inget annat sätt att få företagen att gå med på det i en situation när hela världen ville ha vaccin. Hemligstämplat kanske är ett bättre ord?

  • Emanuel Karlsten december 2, 2021, 13:26

   Ja, det är ju vanligt när man begär ut avtal att vissa saker går under olika typer av sekretess. Jag är öppen för att det kan finns relevant kritik här (därav mitt frågetecken på ”falskt?”), jag har bara inte sett någon kvalificerad sådan diskussion eller kritik.

  • Kristian december 2, 2021, 14:38

   FDA i USA vill hemligstämpla i 55 år …

 • Arne december 2, 2021, 17:24

  Du säjer att Sverige har blivit bättre på att behandla covid och detta är kanske delvis sant, men inte så ”sant” som i pre-printen du hänvisar till. De fann att mortaliteten i covid på minskade från April 2020 till senare i sommaren och tidig höst 2020. De säjer inte själva att de är säkra på att detta beror på att vården har blivit bättre utan kan också bero en lägre belastning på IVA och ett annat utval av patienter. Pre-printen du hänvisar till är över ett år gammal och tyvärr så ökade dödligheten rejält under vintern 2020-2021 och blev tyvärr i Dec-Jan ännu sämre än i april 2020 (om jag förstår datan rätt)

  https://portal.icuregswe.org/siri/sv/report/corona.mort

  Detta är såklart lite oroande för att ett worst case scenario med hög vårdbelastning skulle kunna dra upp dödligheten på IVA igen :(

 • rabey december 2, 2021, 18:12

  Jag har ingen aning om vad dödsfrekvensen för influensa är. Det finns olika virus som utger sig för att vara influensa.
  Om någon vet, låt dem dela informationen.

  https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/hvor-farlig-er-covid-19-for-danskerne-hvis-vi-justerer-for-alder
  Optimal covid-dödlighet: 60-64 0.456% … 65-69 1.075%… 70-74 1.674% … 75-79% 3.203% … 80+ 8.292%

  För jämförelse. 2018. Sveriges befolkning / totala dödlighet:
  65-74 år 14 987 / 1 120 399 = 1,33 %
  75-84 år 25 261/674 759 = 3,74 %
  85+ år 41 765/281 517 = 14,84 %

 • Mattias december 2, 2021, 18:25

  Det är bra att du tar upp detta ämne, men du verkar ha missat väldigt mycket precis som många andra journalister.
  Det du och många andra journalister behöver göra för att återvinna förtroende är att öppna upp en levande debatt mellan läkare och forskare som är insatta i detta området och som har olika åsikter om hur vacciner mm bör hanteras för att vi ska kunna återgå till ett normalt liv så fort som möjligt samt rädda så många liv som möjligt.
  Viktigt att debattera är tex i vilken utsträckning det är rimligt att förlita sig på vaccinerna när det finns effektiva behandlingar mot corona (men som inte nyttjas i Sverige och många andra länder).
  Men det är även oerhört viktigt att lyfta en debatt om det faktum att läkarutbildningen under längre tid har haft väldigt dålig fokus på hur man bygger en stark hälsa hos människor med hjälp av kost och nutrition mm. Min känsla är att ni i massmedia, allt för ofta, lägger ett alldeles för stort förtroende för våra läkares kunskaper om förebyggande hälsoinsatser. Jag tänker då tex på hur man bygger ett starkt immunförsvar för att vi ska kunna hantera virusinfektioner så som Corona på ett bättre sätt.
  Det är totalt orimligt att förvänta sig en djup kunskap inom detta område hos läkare när detta inte tillåts ta rimlig plats i läkarutbildningen. Enligt det jag har hört från läkare så spenderar man inte mer än några timmar till max en vecka på att lära sig om förebyggande hälsoinsatser under den 5 år långa utbildningen. Detta är ren skandal och resulterar givetvis i den sjukvård vi har idag med stor kompetensbris hos många läkare, framförallt de som inte på eget initiativ har intresserat sig för dessa bitar.
  Det är ju inte så att det saknas forskning inom detta område, vilket många kanske tror.
  Inget ont skall dock falla över våra läkare. Jag är övertygad om att de allra flesta vill oss väl och är måna om att göra ett bra jobb. Självklart har de massor av andra viktiga kunskaper, det är bara synd att de inte har fått ta del av alla de verktyg som de borde fått med sig för att kunna hjälpa sina patienter på ett ännu bättre sätt. Jag är övertygad om att detta även skulle resultera i en gladare och nöjdare läkarkår då de fick känna att de kan hjälpa sina patienter på ett bättre och mer hållbart sätt.
  Man frågar sig även hur det är ställt med dessa kunskaper hos bl.a. vår folkhälsomyndighet. Det är givetvis viktigt att även de har goda kunskaper i området för att kunna vägleda oss alla till en bättre och stabilare hälsa.

  Nu tillbaks till er journalister. Oavsett vilken utbildning du och dina kollegor har så är det inte vettigt att ni ska berätta vad som är rätt och fel när det gäller frågor som ni själva inte är djupt insatta i. Ni bör istället verka för en öppen debatt mellan de läkare och forskare med olika åsikter och erfarenheter i dessa ämnen. Oavsett vilken sida läkarna och forskarna står på i denna (hittills obefintliga) debatt så ska den givetvis ske på demokratiskt vis där båda sidor får lika mycket utrymme för sina åsikter.
  Från mitt perspektiv så tycker jag att ni hittills har misslyckats totalt med att låta alla sidor komma till tals. Journalistiken och dess förtroende är allvarligt hotat när mediarappporteringen inte längre fungerar på ett opartiskt sätt.
  Framförallt är det oerhört viktigt att låta forskare och läkare komma till tals vars argument vilar på vetenskapliga grunder.
  Här nedan delar jag med mig av några länkar där du hittar oerhört viktigt information som du mer eller mindre verkar ha missat hittills.
  Jag är övertygad om att du förr eller senare kommer ångra dig djupt om du inte tar del av denna information och omvärderar din journalistik.
  Om du brinner för undersökande journalistik och ser som ditt viktigaste uppdrag att gräva fram sanningen, då har du mycket studerande att göra nu. Är du mer fokuserad på att du måste producera många artiklar som stödjer din egen övertygelse, ja då fortsätter du på ditt inslagna spår. Men då är du bara ytterligare en journalist som alla andra, journalistpris eller ej.
  http://www.lakaruppropet.se
  covid19criticalcare.com
  aapsonline.org
  Hör av dig om du hittar intressant information och önskar fler länkar.

  • real Hmm december 3, 2021, 00:34

   Med vilken relevant bakgrund skriver du detta Mattias?

   PS Vem som helst kan regga en hemsida med ordet läkare i titeln.

   PS 2 En läkare är inte en doktor = har ingen forskarbakgrund.

  • Kristoffer december 5, 2021, 02:20

   Jag tror du blandar ihop debattledare med journalist.
   Att beskriva något för läsare är en typisk del av journalistik. För att det ska bli en god beskrivning måste man (de) såklart lyssna in vad som är sant och vad som är relevant. Vilket inte alls är samma sak som att ge alla lika mycket utrymme. Att göra den relevant innebär att sålla bort de där ointressanta och/eller ljugande gaphalsarna. Vilket så småningom mynnar ut i en relevant beskrivelse av ämnet där bruset sållats bort. Detta är vad jag som läsare vill få en bra bild av verkligheten till en rimlig arbetsinsats (tid som ägnas att ämnet).
   Det är alltså inte intressant att ge alla parter lika mycket utrymme – det som är viktigt för en god och objektiv text är att den utgår från sanningen och inte är vilseledande. Vilket gör det viktigt att få med relevanta meningsskiljaktigheter men att inte automatiskt ta med alla motstående åsikter (särskilt om de är svagt underbyggda eller till och med lögnaktiga). Att ge alla lika utrymme är snarare vilseledande – det ger ett falskt intryck att de udda teorierna skulle vara lika troliga som de väl underbyggda.

   (Sen finns det generellt såklart en tendens att glömma bort/inte hinna att lyssna in alla relevanta meningsskiljaktigheter så att det inte blir tillräckligt korrekt eller för enkelspårigt. Men lyft i så fall den delen – vad specifikt som missats i Emanuels summering av vad som är sant i de florerande ryktena.)

 • Mattias december 2, 2021, 18:39

  Mitt inlägg verkar inte komma upp på din sida. Tar ditt Akismet-filter bort inlägg som innehåller länkar till web-sidor med vetenskapligt belagd information som kan vara skadlig för tex läkemedelsbolagen?

  • Emanuel Karlsten december 3, 2021, 09:18

   Hallå, ja, om man postar många länkar i en kommentar fastnar det i filter.

   • Micke december 5, 2021, 10:06

    Väntar fortfarande på att mitt inlägg skall visas, om du har filter för något bör du som admin i alla fall kontrollera de inlägg som blivit lagda i karantän, dessutom borde väl ett meddelande om att detta gjort ges den person som skrivit inlägget.

 • Claes Persson december 2, 2021, 22:04

  Världen har i stort sett blivit galen efter att covid-influensan slagit till.
  Världens människor och barn har förlorat mängder av mänskliga rättigheter och friheter.
  Skador för företagare, anställda, skolundervisning mm är ofattbar.
  Vi har inte varit med om något liknade sedan andra världskriget och i diktatoriska stater.

  Att vi varje år drabbas, smittas av virus i olika former är normalt.
  Jag gissar att ungefär hälften av Sveriges befolkning får en mer eller mindre kraftig influensa varje år, många råkar ut för ett par stycken lätta förkylningar under ett år. Vi har aldrig kunna förhindra smittspridning, någonsin.

  Det enda sättet att relativt säkert och grovt övergripande avgöra varje års förändringar är att titta på antalet döda under några år.
  Man måste givetvis också göra en övergripande kontroll av extraordinära händelser t ex att det i Sverige anlände en stor grupp främst unga flyktingar till Sverige som registrerades f o m 2016, vilket minskade dödligheten per 1000 personer.

  Sett till detta, ser man att under åren 2018, 2019, 2020 har dödligheten legat på genomsnittligt ca 9,06 per 1000 personer per år.
  Det dör genomsnittligt ca 92 000 per år (efter den stora invandringen) ca 250 per dag. Varierar lite upp och ner från år efter år.
  Under 2020 april/maj dog det ungefär dubbelt så många som genomsnittet per dag ca 500 per dag, i stort sett multisjuka gamla över 70 år, det dör alltid fler under senvinter av influensa.

  Eftersom bedömning av registrerade ”coviddöda” är en på alla sätt högst osäker bedömning (man kan ha blivit coviddöd-registrerad om man dött i en trafikolycka) bör man endast titta på dödstalen, skiljer dessa på ett anmärkningsvärt sätt över tid?
  Nej de gör inte detta oavsett om vi har varit vaccinerade eller ej.

  Den mest påtagliga skillnaden var under 2019, med den i särklass lägsta dödligheten Sverige någonsin i historien har haft, per 1000 personer.
  Under 2021 tycks vi hamna runt 9,06 som vanligt (Detta vet vi säkert februari/mars 2023)

  Av dessa skäl bör vi när vi registrerar alla döda varje kontrollera hur många som varit vaccinerade eller ej. (Ett ganska säkert system)

  Som ett ytterligare steg kan man också vikta detta mot ålder på de döda i kombination med uppgift om de varit vaccinerade eller ej, detta kan ha ett visst värde för framtida forskning, eftersom fler äldre är vaccinerade än yngre.

  Redovisningen nedan är mycket osäker eftersom registrerade dödsfallsintyg 2020+2021 som haft covid 30 dagar före dödsfallet är en högst osäker bedömning.

  OBS covid som direkt dödsorsak ”av” covid utgör endast ca 17 % av dessa dödsfall enligt Region Stockholms undersökning noggranna 2020 av dödsorsaker registrerade ”med” covid.

  De allra flesta som registrerats döda ”med” covid har m a o haft en annan huvud dödsorsak, vilket kan vara cancer, bilolycka, hjärnblödning m fl: (I verkligheten döda, ”av” covid enl Region Stockholm))

  Över 70 år:……. 12 842,… 88,5% (2 183)

  Mellan 50–69 år: 1 501,…. 10,3% (255)

  Mellan 0 – 49 år: 174,…… 1,2% (30)

  Se Socialstyrelsen
  https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

  Aldrig någonsin har så exceptionellt få dött i Sverige som under 2019, självklart dör då lite fler multisjuka gamla nästa år. (Det var även få döda 2018, efter den stora flyktingvågen 2015, med främst unga människor har dödsfallen per capita givetvis gått ner)
  2020 – 9,48
  2019 – 8,64
  2018 – 9,06
  2017 – 9,14
  2016 – 9,17
  2015 – 9,28
  2014 – 9,18
  2013 – 9,42
  2012 – 9,66
  2011 – 9,52
  2010 – 9,65
  2009 – 9,69
  2008 – 9,29
  2007 – 10,03
  2006 – 10,04
  2005 – 10,16
  2004 – 10,07
  2003 – 10,38
  2002 – 10,65
  2001 – 10,54

  COVID-19 VERKAR HA VARIT EN GANSKA ORDINÄR INFLUENSA, CA 3 GGR FLER DOG T EX PÅ IVA UNDER SVININFLUENSAN JÄMFÖRT MED COVIDINFLUENSAN, VARFÖR DENNA EXEPITIONELLA HYSTERI RUNT COVID-19?

  Under 2008 dog 453 personer på IVA. (FÖRE SVININFLUENSAN)
  Under 2009 dog 1462 personer på IVA. (SVININFLUENSA)
  Under 2010 dog 1252 personer på IVA. (SVININFLUENSA)

  Under 2019 dog 474 personer på IVA. (FÖRE COVID-19)
  Under 2020 dog 599 personer på IVA. (COVID-19)
  Under 2021 ser ut att bli ett normalår max 500 döda på IVA
  Obs Sedan 2008 har Sveriges befolkning ökat med ca 10 %

  • Emanuel Karlsten december 3, 2021, 09:25

   Man ska ju då också komma ihåg att det alltså är relativt normala år TROTS de historiskt unika åtgärder som gjorts. Det blir ju därför märkligt att jämföra med tidigare år och känna ”allt är ju normalt”

   • Claes Persson december 3, 2021, 13:47

    Hej Emanuel,
    Det är väl känt att att vilka ”historiskt unika åtgärder” (Ofta likställt fruktansvärda övergrepp mot mänskliga rättigheter och friheter, se t ex Australien) som gjorts i olika länder har man inte kunnat fastställa att diametralt olika åtgärder i olika länder haft någon som helst betydelse för smittspridning samt antalet dödsfall per capita.
    I Sverige, varför fick vi en andra våg efter att ha vidtagit ”historiskt unika åtgärder”, t ex att man och hustru inte fick en ta en fika ihop på ett café?

    Övergripande kan man konstatera att de ”historiskt unika åtgärderna” enbart inneburit en ny rättspraxis att politiker i olika länder numera kan ta ifrån barn och vuxna våra mänskliga rättigheter och friheter med omedelbar verkan genom att påstå att vi är utsatta för något slag av okänd fara.

    Jag har mycket svårt att förstå att man inte nu börjar förstå att det som har hänt sedan mars 2020 runt om i världen fullständigt saknar proportioner.
    Nästa gång vet vi inte vad politiker/massmedier skyller på eller vilka som fråntas sina rättigheter.

    Jag köper en inställning till en en påvisbar okänd möjlig fara innebär att man omedelbart skall varna och vidtaga proportionerliga försiktighetsåtgärder.
    Ännu viktigare är att man snarast möjligt blåser faran över.
    Det är rent ut sagt oförklarligt att man nu tycks öka restriktionerna, helt i strid mot våra erfarenheter (sedan 100 år tillbaka) av att vi inte kan kontrollera eller stoppa virusspridning, nu när vi i stort sett inte berörs av smitta eller dödsfall mer än helt normalt?

    Det kommer att ta flera år att fastställa hur stor skada åren 2020-2021 ställt till med runt om i världen och för vilka vuxna och barn.
    Att det inte dött ungefär fler per år, detta vet vi redan.

  • Arne december 3, 2021, 10:19

   Lite förvirrande, du länkar själv till socialstyrelsen, men socialstyrelsen för sin statistik efter dödsorsaksintyg. I socialstyrelsens satistik hamnar du inte om du har dött i t.ex. en bilolycka inom 30 dagar efter. Du kan läsa mer här: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/datakallor-for-avlidna-i-covid-19/

   Dina sista siffror om hur många som dog på IVA verkar vara felaktiga, var har du fått dem från?

   SVT säjer att 1100 personer dog på iva av covid under 2020,

   https://www.svt.se/datajournalistik/dodsfallen-pa-iva/

 • Claes Persson december 3, 2021, 14:18

  Hej Arne,

  T o m Läkartidningen har kommenterat exakt det faktum att man registreras som covid-död om man dött i en trafikolycka.
  Den internationella överenskommelsen är att man förs upp som död ”med” covid om man haft covid under de sista 30 dagarna före ens död, oavsett övriga dödsorsaker, vilket kan vara flera stycken samtidigt, massiv organsvikt, hjärnblödning med andra komplikationer mm.
  Detta innebär att vi inte vet hur många som har dött ”av” covid där enbart covid är dödsorsaken. (Region Stockholm blev förbannade på IVA under 2020 och gjorde därför en kontroll av vilka som faktiskt dött ”av” covid, vilket var 17 % av de som registrerades som döda ”med” covid.)
  En sådan registrering kan endast ha som syfte att bygga upp en hysteri och masspsykos, vilket är tvärtemot vad sunt förnuft och normalt omdöme absolut motsätter sig i alla sammanhang.

  Läs igen allt om dödsfallsintyg mm t ex Socialstyrelsen, men även FHM, SCB

  Socialstyrelsen:
  ”När dödsfallen sker”
  ”Att intensivvårdas är en del i en vårdkedja, de flesta får vanlig sjukhusvård både innan och efter de intensivvårdas.
  Man skrivs i regel inte ut direkt från intensivården till hemmet.
  En del av dödsfallen efter avklarad intensivvård sker alltså på sjukhus eller inom en vårdmiljö.”

  I SVT:s redovisning ingår även de som tidigare vårdats på IVA men dött senare på vårdavdelning.

  Jag håller med om att det är mycket svårt att reda ut begreppen, vilket framgår ovan.

  Det var just av detta skäl jag gjorde min första kommentar, att enbart hålla sig till de faktiska dödstalen per år, vilket visar att det inte har dött fler människor än vanligt per capita genomsnittligen under åren 2018, 2019, 2020 och kommer sannolikt bli så under 2021 i Sverige, men också i världen.

  Vi har således haft en ”pandemi” som stängt ner mänskliga rättigheter och friheter trots att i stort sett ingenting har hänt om man ser till dödstal över några år. I stort sett har människor över 80 år dött som de brukar göra.

  Det som förvånar mig mest, och skrämmer mig, är att människor desperat ”försvarar” covid, att man inte i stället drar en suck av lättnad när man ser att inte fler har dött än vanligt? Att människor vill ha fler och värre frihetsinskränkningar i stället för att konstatera fakta, att inte fler har dött än vanligt?

  • rabey december 3, 2021, 15:49

   Jämfört med andra länder är det svenska upplägget ganska liberal.
   Jag kommer att bekräfta vad som händer i Östeuropa. Tomma sjukhus och fulla kyrkogårdar. Orsakerna är restriktioner-covid, procedurer på kliniker och sjukhus , mediaterror, bristande tillit till makten och brist på trafik + framväxande fetma.
   IVA är en bra ursäkt överallt att förfölja samhället.
   https://images2.imgbox.com/7e/71/7zl4wDcN_o.png

  • Arne december 3, 2021, 16:35

   Som jag tror att du säjer så finns det två olika register för covidöda, FHM och socialstryrelsen. Socialstyrelsens register baseras på dödsorsaksintyg. Där ska man inte hamna om man dör i en trafikolycka. Om läkartidningen säjer något annat får du gärna länka.

   Ingen motsäger väll att de flesta som dött är gamla och sjuka? Personer som har t.ex. cancer, diabetes eller hjärtproblem har större risk att dö om de smittas av covid 19. Men om man smittas av covid 19, hamnar på sjukhus och sedan dör av organsvikt som du tar som exempel så är det väll rimligt att man klassas som död i covid 19?

   Var kommer dina siffror på antalet döda i intensivvården från? jag har lite svårt att förstå hur man använder intensivvårdsregistret.

   Det finns ju ett komplicerat moment 22 kring att argumentera att vi har ”stängt ner mänskliga rättigheter” trotts att sjukdomen inte dödar ”många” . Man kan ju lika gärna säja att såpas ”få” har dött tack vare restriktionerna och att det skulle kunna gå KATASTROFALT illa om vi inte hade haft rekommendationer och restriktioner.

   • Claes Persson december 3, 2021, 16:58

    Varför läste du inte vad Socialstyrelsen skrev, att de och FHM har ungefär lika siffror tros en aning skillnad i registrerings- teknik? Bestämmelsen om 30 dagar är internationell gäller även Socialstyrelsen. Att t o m SS och FHM har lite olika registreringsförfarande visar ju på att registreringarna i världen är högst otillförlitliga, mer eller mindre en skandal.

    Hur som helst tror jag inte riktigt du förstår vad jag skriver om, att ingenting har hänt om man håller sig till antalet döda över en rimlig period 2018-2019-2020. Covid har varit som en aning tuffare vinterinfluensa, ibland är dessa lätta, ibland lite svårare.

    Däremot har man lyckats förstöra världens grundläggande mänskliga rättigheter och friheter samt förstört livet för väldigt, väldigt många människor i Sverige och runt om i världen.

    Vi får se vad världsledarna hittar på om några år för att ta i från oss, eller vissa människor, frihet?
    Nästa gång kanske de utsatta blir världens journalister, som man då påstår utgör en fara för mänskligheten?

   • Claes Persson december 3, 2021, 17:02

    Vi har ganska väldokumenterade kunskaper om hur olika restriktioner har verkat eftersom de varit olika i alla länder, även t ex stater i USA osv
    Det kan konstateras att olika restriktioner har inneburit normala dödstal per capita i hela världen, som jag visat för Sverige. Ditt argument fungerar inte, just därför att alla länder haft olika typer av restriktioner.

    • Arne december 3, 2021, 17:30

     Jag läste vad Socialstyrelsen skrev, att de bara räknar dödsorsaksintyg. Dvs att en person som dör i en trafikolycka inte hamnar där. Du påstår att läkartidningen motsäger det, men länken går inte att hitta?

     Jag motsäger inte att många av de som räknas som coviddöda redan var sjuka av andra orsaker och det tror jag inte någon gör. Vissa av de som dog på boenden under våren 2020 hade kanske ändå dött under 2020 och påverkar således inte genomsnittligt dödlighet under 2020, ju längre snitt du gör desto mindre blir effekten. Om du istället tittar på dödlighet per vecka eller månad ser du att covid har haft stor effekt på dödlighet under vågorna. Du får gärna inkomma med nått land som inte har haft restriktioner som du tycker att det har gått bra i?

 • Micke december 3, 2021, 21:34

  Nu har jag försökt en gång till, har du något filter så får du kolla detta ..

 • rabey december 4, 2021, 13:54

  Jag har samlat all den viktigaste informationen om covid. Data från Sverige och Danmark.
  Dödlighet covid (före vaccination) 65-69 1.075 % … 70-74 1.674 % … 75-79 % 3.203 % … 80+ 8.292 % (detta betyder inte automatiskt överdriven dödlighet)
  Sjukhusinläggning, antalet efter infektion (partiell vaccinationseffekt, data överskattade eftersom alla inte kan testas) 60-69 10% … 70-79 23% … 80-89 39% … 90+ 37%
  Total dödlighet 2018: 65-74 1,33 % …. 75-84 3,74 % … 85+ 14,84 %
  Under året är det bland äldre högst 10 % av infektionerna. De isolerar varandra.
  I Östeuropa överstiger sannolikhetsberäkningarna för dödsfall efter covid den officiella överdödlighetsstatistiken. Effekten av IVA på dödligheten är liten.
  Sjukhusen är inte överbelastade.
  Tegnell hade sett liknande saker i Afrika. Jag läste om det. Detta formade hans liberala åsikter.

  Jag vet inte om Sverige har valt rätt väg. Jag kommer inte att döma.

  Jag vet en sak. Världen har valt fel väg.
  Jag bor inte i Sverige, men jag har en nära familj nära Stockholm.. De är glada. Tegnell passar dem. De är så glada att de aldrig kommer tillbaka – barnen har svenska namn.

 • Micke december 6, 2021, 16:12

  Kan man få en förklaring till varför mitt inlägg modererades bort ??

 • Axel december 7, 2021, 21:02

  När jag googlar ”Karlsten corona ursprung” finner man ingenting. Allting man behöver veta om din ”journalistik”.

  Ska du inte skriva om hur lite världen, speciellt Sverige, bryr sig om ursprunget? Utifall ett vapen hade dödat 6 miljoner människor skulle länder inte bara förklarat krig, det skulle vara fullskaligt krig. Istället skickar men en grupp på ca 20 stycken (vilket skämt) vetenskapsmän där en person sedan också visade sig vara involverad själv. Det är min största anledning att betvivla dig, journalister, media, regeringar och vaccin. Utifall dom verkligen varit nyfikna hade man tvingat sig in i Kina med eller utan hot. Till och med nu och så här sent.

  Låt oss ta ett nytt scenario: En terrorist släpper ett virus (vilket är relativt skrämmande lätt att göra). Ska vi se samma patetiska reaktion? Terroristerna kommer ju jubla över hur lite världen bryr sig om ursprunget!

  Vår pandemi beredskap är också den andra delen. Vi hade flera utbrott under 2000-talet, ändå står våra regeringar med brallorna nere utan förråd, plan eller resurser? Det finns inte. Vi har mer förberedelser för Lucia varje år.

  Här hade vår regering kunnat göra en tydlig plan: Utifall X scenario händer kommer vi implementera vaccinpass och X. Vad tycker Sveriges befolkning om detta? Diskutera! Nej man gjorde inte detta, helt medvetet, och man låtsades vara dum för att sedan kunna införa det under krigstillstånd utan diskussion.

  Detta skedde inte bara i Sverige utan hela världen. Tror du på riktigt 7 miljarder människor med alla experter vi har inom medicin och regering inte kunde förutspå en pandemi kunde ske och förbereda sig ? Ett av mänsklighetens STÖRSTA hot som skördat hundratals miljoner under mänsklighetens gång. På riktigt?

  DU HAR RÄTT! Vi förberedde oss! Med dom biomedicinska och livsfarliga bunkrar med låg säkerhet och underhåll där man under åratal forskat på dödliga virus. Detta kunde man spendera MILJARDER på. Men INTE att förberedda oss praktiskt och konkret hur och vad vi ska göra när det väl sker. Var har journalisterna varit? Varför har ni inte uppmärksammat detta? Det är farligare än kärnvapen ändå kan man inte hitta någonting överhuvudtaget i media om dessa livsfarliga biomedicinska bunkrarna.

  Nej, plandemi är detta och ingenting annat.

 • Adam december 8, 2021, 19:40

  Tycker att dina ”svar” på dessa högst relevanta påståenden är väldigt luddiga. Du kringgår egentligen svaren och ger bara onyanserade påståenden.

  Är detta en värld ni vill se era barn och barnbarn växa upp i? Med pass, kontroller, vaccintvång och en stat, världspolitik, media som är helt ensidiga och bortser från de mänskliga rättigheter som generationer innan oss har stridigt för i hundratals år? Nu ska det ryckas bort över ett år, på grund av en ”influensa”? Det är sorgligt, tragiskt att ALLA inte inser och gör något åt detta!

  Jag är inte anti vaccin alls bara anti denna moderna diktarur som människor verkar acceptera. Man skiljer på folk och folk, man tar ifrån folk grundläggande rättigheter detta liknar ju Hitlers fasoner men ingen reagerar för att man gör det på ett så snyggt, smidigt och ”smygande” sätt. Kom igen nu, vi måste stå upp för demokratin och mänskliga rättigheter!!

  • Claes Persson december 8, 2021, 20:05

   Hej Adam,

   Håller med dig, vi har råkat ut för den värsta ”sjukdom” mänskligheten kan råka ut för:

   – att bortse ifrån grundläggande mänskliga rättigheter samt ta bort våra friheter genom att bygga upp en ofattbar hysteri för en influensa som inte varit särskilt anmärkningsvärd jämfört med tidigare influensor under t ex 2000-talet.

   – det enda anmärkningsvärda rörande dödstal är den historiskt exceptionella underdödligheten 2019, i viss mån också att vi hade märkbart färre inlagda på IVA under 2020.

   Att inte människor märker vad som är på väg att hända gör mig skräckslagen.
   Vad kommer världens politiska ledare, uppbackade av medier hitta på nästa gång för att ta ifrån oss, eller vissa utvalda, mänskliga rättigheter och friheter?

 • Lars Bobeck januari 6, 2022, 19:21

  Du skriver:Bland de vacciner Sverige använder idag har bara en allvarlig biverkan hittats, att det kan ge förhöjd risk för hjärtmuskelinflammation hos framför allt unga pojkar.
  När jag runt årsskiftet tittade på Läkemedelsverkets hemsida så hade de den sammanlagda siffran 8496 allvarliga fall av biverkningar i Sverige hittills. Se: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody3
  Man får summera själv för de tre vaccinerna under rubriken allvarlig rapport.

 • evavbg januari 10, 2022, 11:57

  Det som kallas ”virus” skapas i våra egna kroppar vid cellers processer vid städning och utrensning för att hålla oss friska!!! Det Är sanningen.

  ”Virus” är inget externt som hoppar på oss.

  ”Virus” är en Effekt – och inte orsak till någonting.

  Alla ”virus” är av godo.

  Därför kan ”viruset” inte isoleras. Det har aldrig gjorts

  Det finns då heller inget som ”smittar”. Det som inte finns smittar inte.

  Det finns inga ”virus” som hoppar på folk. Utan det som kallas ”virus” så skulle vi inte finnas, då det skapas i våra egna kroppar för att hålla oss friska. Nu undertrycks de processerna, bland annat genom vaxx. Det är genom vaxx som man sprider eländessjukdomar. De inducerar det.

  Så har vi all belastning av gifter, förutom vaxx, som tusentals ämnen, 5G, osv. Det är det som belastar och gör problemen värre, och som gör utrensningar svårare, framför allt när de drar på 5G i millimetervågor runt 60 gHz.

  Nu kallas de problem vi får istället för covid, så vi inte ska se vad det egentligen handlar om.

  I USA så gick antalet fall av influensa från de vanliga hundratusentals, ned till några få tusen fall. Det är alltså OMDÖPNING. Vi har det rakt framför ögonen. Alla som inte lever i Stockholmssyndrom och förnekelse inser verkligheten.

  Det skulle inte finnas en mänsklighet om det finns flygande saker som attackerar våra kroppsöppningar – naturen fungerar inte så.

  Om ”germ teorin” var korrekt skulle det alltså inte finnas en människa vid liv idag för att berätta denna historien. Germs, bakterier, svampar, patogener och till och med ”virus” (som inte är ”virus” utan proteinbaserade exosomer inom vårt RNA) finns överallt. Livet består av dessa saker. Våra kroppar består av dessa saker. Så kallad ”sjukdom” är rent symptom på en underliggande toxicitet i cellerna.

  Så kallade ”virus” tillverkas i våra egna kroppar som en skyddsmekanism mot toxicitet.

  När vi är förgiftade skapar vår kropp en naturlig avgiftningsprocess som kallas ”influensa”, ”förkylning” eller ”lunginflammation” för att befria kroppen från dessa dödliga toxiner.

  ”Virus” är inte smittsamma på något sätt eller i någon form. Det enda sättet man kan fånga ett ”virus” på är att injiceras med ett vaccin”.

  Sluta tro på detta onda bedrägeri.

  Studera Bechamp vs Pasteur, dvs:

  Terrain/inre miljön vs mikrobteori.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.