Expressen

Vad är egentligen artikel 11, det som kallas ”länkskatt”, eller mer korrekt länklicens?
Som en del av min rapportering inför EU:s avslutande omröstning om Upphovsrättsdirektivet går jag igenom de två mest kontroversiella delarna, artikel 11 och 13.

Snabbversion:
Artikel 11 ger möjlighet för medier att få betalt av alla kommersiella sajter som vill länka med ”rubrik och utdrag ur ingress”. Men sajter kan komma runt det på olika sätt och frågan är om svenska medier ens vill ha det?

Det har varit många turer, många kompromisser, men när vi nu står på tröskeln till att direktivet blir svensk lag, kan artikel 11 förklaras med att kommersiella internetsidor behöver teckna en licens om de vill göra “rika länkar” till nyhetsartiklar. ”Rika länkar” är mer än en klickbar länk, den har rubrik och ett utdrag av ingress. Ungefär som det här:

Länken här ovan skapas automatiskt när jag klistrar in en länk, men själva syftet med artikel 11 är mest att komma åt Google och deras tjänster, där det i sökresultatet ser ut såhär:


Tidningsutgivarna har tillsammans med flera svenska mediehus lobbat hårt för den här delen av direktivet. De menar att det är rimligt att Facebook och Google delar med sig, eftersom deras framgångsrika tjänster tar 90 procent av alla nya annonspengar i Sverige. Krisen för mediehus är stor – och från EU:s perspektiv handlar det om en bransch som – till skillnad från Facebook och Google – betalar skatt i länderna de verkar. Artikel 11 kan därför tolkas som ett sätt för EU att beskatta en bransch, för att finansiera en annan. Därav ordet ”länkskatt”.

– Det är för att komma åt det oschyssta utnyttjandet, förklarar Jan Fager, jurist på Tidningsutgivarna, den organisation som företräder de flesta av Sveriges tidningar.
Fager menar att tidningar riskerar förlora intäkter eftersom det finns en möjlighet att läsaren inte klickar sig vidare vilket innebär förlorade inkomster – samtidigt som Google tjänar pengar.
– Så man utnyttjar ju någon annans verk, säger Jan Fager.

Under de senaste veckorna har Tidningsutgivarna publicerat flera debattartiklar där de spelar ner konsekvenserna för enskilda användare. I en debattartikel skriver de att ”så kallade snippets eller puffar är helt undantaget” i direktivet. Men det är fel. I skäl 34a tar direktivet avstamp från dagens situation och gör tydligt att det enda som kommer vara tillåtet är att länka med ”enskilda ord” och ”väldigt korta utdrag” från artikeln. Exakt vad ”enstaka ord” är, eller gränserna för ”väldigt kort” blir, behöver avgöras i domstol, men klart är att det inte kommer att bli som idag. Det medger även Tidningsutgivarna nu.

-Ja, och det är en fråga som vi inte kan svara på idag, vad ”väldigt kort” är. Men att det är mindre än vad som är i Google news är idag, det kan vi säga. Men ifrån början i direktivet var det betydligt strängare, då fick man inte ha någon del av rubriken och det var bara hyperlänken kvar, så där har det skett ett kompromissande, säger Jan Fager.

I liknande mål tidigare har domstolar i Tyskland slagit fast att det handlar om 7 ord. Färre än denna texts rubrik.

Tidningsutgivarna har också velat framhäva att privatpersoner skulle vara undantagna från förändringen – även när de postar länkar till nyhetsmedier på till exempel sociala medier.

-Ja, det är min tolkning. Begränsningen som man har via utgivarrätten, den gäller inte enskilda.

Men även det är svårt att hitta stöd för i direktivet. Forskaren och nätjuridiska experten Daniel Westman menar att det förvisso är sant att artikel 11 inte ska drabba enskilda personer, utan plattformarna, men att direktivet som helhet förklarar att det är plattformar som är ansvariga för vad användarna lägger upp.

– Som jag förstår det skulle till exempel Facebook därmed kunna vara skyldiga att sluta avtal med publicister eller anstränga sig för att få bort innehållet, säger Daniel Westman.

Tidigare försök att införa länklicenser

Det är inte första gången en idé som artikel 11 testas i Europa. I både Tyskland och Spanien har det gjorts försök med länklicenser på nationell nivå – utan framgång.
I Spanien stiftades 2014 en lag som tvingade Google att betala ifall de ville fortsätta göra ”rika länkar” till tidningar. Resultatet blev att tjänsten Google news stängde ner i Spanien. I efterhand släpptes analyser där som berättade att de stora sajternas trafik minskade med 6 procent, men ännu värre för de mindre sajterna: trafiken föll med 14 procent. Totalt minskade produktionsöverskottet med 10 miljoner euro per år, rapporterade den spanska mediebranschen och värst blev det för de mindre tidningar och tidskrifter som förlitade sig på Google för att kunna tävla om publiken på samma villkor som de stora mediehusen. 2015 gick 900 spanska tidskrifter och 150 lokaltidningar ut och vädjade till EU att vara försiktig vid liknande lagstiftning.

I Tyskland gjordes ett försök med en lag ett år tidigare, 2013. Det är mer likt artikel 11, då den inte kräver att Google ska betala länkar – tidningar får själv välja om de vill utnyttja rätten. Men även här blev det tydligt hur svårt det är. Google valde att ta bort alla tidningar som ville ha pengar för länkar, men släppte in dem så snart de undanbad sig ersättning. De största medierna gav sig snabbast, efter att det visade sig att 40 procent av deras google-trafik försvunnit.

Alla är medvetna om misslyckandet i Tyskland och Spanien, så även Tidningsutgivarnas Jan Fager. Men han resonerar som sina kollegor på branschorganisationerna i Europa: Det här kommer att fungera, om vi är fler bakom kraven.

– Lösningen är i form av EU, det är betydligt svårare att lösa det här nationellt, säger Jan Fager.

Han ser inte heller några problem eller risker i att det skulle innebära några spridningsproblem för de minsta aktörerna, så som det varit i Tyskland och Spanien, även om han inte kan utveckla varför.

– Jag tror bara inte det.

Andra, utanför branschorganisationerna, är inte lika hoppfulla. 169 akademiker över hela Europa har gått ihop och uttryckt skepsis, men framförallt oro över att det är de små publicisterna som kommer skadas mest. Oron stöds av bland annat av flera från Europas ledande forskningscenter, Innovative media publishers och andra forskare som gått ihop till upprop. Men det är också viktigt att betona att i princip samtliga branschorganisationer ställer sig bakom artikel 11 (och att flera av de länkade uppropen skrivits innan de senaste kompromisserna offentliggjorts).

Vill svenska tidningar vill ha artikel 11?

Så frågan är: Vill svenska medier det här? En rundringning hos de största svenska mediehusen ger inget entydigt svar, men SVT, Expressen och SR är alla överens om att de inte kommer kräva någon licens av mindre svenska kommersiella aktörer. Schibsted vill inte ta ställning alls än, men Expressens Thomas Mattsson säger att de har ”en öppen hållning till att låta andra aktörer sprida vårt innehåll”. Det är en hållning som man kan anta att fler medier delar. För lobbande från svenska branschorganisationer kommer samtidigt som i princip alla svenska mediehus jobbar intensivt med att hjälpa Google och Facebook hitta och ”ta” deras innehåll. Genom små kodtaggar indikerar mediehusen hur Facebook ska hitta rätt bild, rubrik och ingress att kopiera från mediernas sajter. Det hyrs in dyra konsulter som ska hjälpa tidningar att hamna högt upp i Googles sökresultat och ingen använder sig av den tekniska möjlighet som finns redan idag att exkludera sig från till exempel Google (genom en funktion i något som kallas robots.txt). Nätjättarnas trafik är helt enkelt för viktig för medier. Det är inte ovanligt att en enskild tidning får en tredjedel av sin trafik från Google och Facebook.

Även branschorganisationerna själva vet så klart allt detta. De har till och med själva tillhandahållit utbildningar för medier om hur de ska använda sig av plattformarna. De senaste årens trender har också inneburit att allt fler uppmuntras lägga inte bara ingresser och rubriker utan hela artiklar direkt hos Google (genom AMP) och Facebook (genom Instant articles), för att öka relevans, synlighet och trafik.

Hur ska man förstå att Tidningsutgivarna å ena stunden lär ut hur man placerar taggar för att Facebook ska hämta rubriker och ingresser rätt, och sedan några år senare säger ”Google ska betala”?

-Jag…tycker inte att jag behöver, eller kan svara på om det skett någon förändring, men utgångspunkten är att vi stöder utgivarrätten, men hur man använder utgivarrätten det får framtiden utvisa och det är respektive mediehus som måste fatta de besluten, säger Jan Fager från Tidningsutgivarna.

4 alternativa konsekvenser om artikel 11 blir verklighet

1) Länkar blir kortare
Sajter som Google bestämmer sig för att hålla sig inom lagens tillåtna gräns och publicerar endast rika länkar med ”enskilda ord” eller ”väldigt korta utdrag”. I Tyskland slog domstol fast att en liknande definition innebar 7 ord. En sådan begränsning skulle göra att inte ens denna texts rubrik hade funnits med.

2) Länkar till nyhetssajter som kräver pengar upphör
De kommersiella sajterna, till exempel Google och Facebook, slutar länka eller inkludera nyhetssajter på deras sajter. Det skulle innebära en stor förlust både för de som söker och för sajterna – som förlorar trafik.

3) Alla sajter börjar betala
Google, Facebook och alla mindre kommersiella sajter som krävs på licens kommer att öppna plånboken och internet kommer se ut och fungera precis som idag.

4) Nyhetssajter ger kostnadsfria licenser
Medier kräver inte ekonomisk kompensation för att visa rubriker eller utdrag från ingresser i samband med länk. Internet kommer se ut och fungera precis som idag.

Den här texten finansieras av en ännu aktiv insamling på Kickstarter för att bevaka upphovsrättsdirektivet under den sista omröstningen. Text och bild är skriven under cc-by, en licens som gör den fri att använda var du vill, så länge du hänvisar tillbaka hit.

KOMMENTAR:

Läs mer:
Läs vad svenska ledamöter står i frågan om upphovsrättsdirektivet.

TITTA:
Hela intervjun med Jan Fager:


{ 0 kommentarer }

Så vad menade du, Niklas Svensson?

av Emanuel Karlsten den september 9, 2016

i Medier och internet

Jag har tidigare delat Expressens politiska reporter Niklas Svenssons tweet. Och det finns anledning att följa upp det, så låt mig skriva några rader.

Det handlar om detta.

idb-2016-09-09-kl-14-33-01

 

Jag delade den eftersom jag tyckte den var så märklig. Och Niklas tog bort tweeten strax efter. I dagarna har Niklas Svensson skrivit en ursäkt, efter att Aftonbladets sportreporter(!) Robert Laul skrivit upprivet om saken på Svt opinion. Niklas ursäkt:


Och det är väl bra. Att Niklas ändrar sig. Eller ändrar sig. Det säger han ju inte. Han kritiserar sin egen formulering, inte innehållet. Vilket Joakim Jardenberg påpekar på Twitter.

Det är rätt märkligt. Niklas håller aldrig annars igen med åsikter på Twitter, men här blir det känsligt. Jag säger inte att det är konstigt, han har säkert fått stå ut med en del samtal från både kollegor och överordnade på Expressen. Och det är klart att han vill lägga bakom sig saken. Men Niklas har genom sin stora publik i sociala medier gått från att bara vara reporter som rapporterar om opinion, till att också driva opinion.

Så är fallet med de flesta på Twitter som råkar få stora skaror följare, även för mig. Men med det följer ett ansvar. Att åtminstone förklara. Det skulle i alla fall Niklas Svensson kräva.

Jag och Niklas har varit kollegor och jobbat ihop och jag känner honom som en person som aldrig skulle låta personliga relationer ligga i vägen för det journalistiska arbetet. Lojaliteten till nyheten går alltid först.

Därför är det ju rimligt att kräva svar. Det är rimligt också att se vad ett uteblivet svar innebär.

Vilket givetvis är vad som händer. Här är de första kommentarerna på Facebookstatusen.

idb-2016-09-09-kl-14-45-44

Jag har inga förhoppningar om att något av det här kommer få Niklas att vilja utveckla sig tydligare. Mest tycker jag att det är ett intressant exempel på den utveckling medier får. Där enskilda personer blir enmansmedier med stor makt. Som ofta kommer så snabbt och är så tätt förknippat med ens person, att man inte hinner reflektera över det publicistiska ansvaret. Särskilt tydligt blir det när det handlar om journalister. Som alltid varit så bra på att pressa och ställa andra makthavare till svar, att man själv blir helt handfallen och nästan sur när det riktas mot en själv.

Det är nya tider.

{ 0 kommentarer }

De senaste veckorna har det nästa blivit en trend: Årsgamla nyheter som skvalpat i nättidningarnas arkiv har länkats upp och blivit virala.

Först var det den här gamla nyheten, som för övrigt väckts till liv med jämna mellanrum de senaste åren.

screenshot 2013-11-12 kl. 12.29.01

Nyheten är inte en nyhet. Dels för att den publicerades 2004 hos Aftonbladet. Och dels för att den inte är sann. Det är en klassisk klintbergare som cirkulerat länge, länge. Och det sistnämnda ska såklart Aftonbladet skämmas en del för.

Men fenomenet med gamla nyheter som blir nya har hänt förr. Kändaste exemplet är kanske Göteborgspostens artikel med Sebastian. Ett prisvinnande, långt reportage om en cancersjuk pojke som först publicerades 2005, men som blev viralt 2012, sju år senare. Då var det unikt.  Men den här veckan har vi sett flera exempel.

Som den gamla DN debatt-artikeln om att SD måste börja kallas för vad det är, ett fascistiskt parti. Det är en fantastisk debattartikel, men den är ett år gammal. Det spelar nu kanske inte så stor roll, på ett sätt är den ju tidlös och framförallt är det en debattartikel. Men vet alla om det som delar vidare den? Är det ett problem?

Om vi istället tar något som är mer tidsbundet. Som följande videoklipp. Det är BBC:s Hardtalk med SD:s Jimmie Åkesson från drygt två år sedan. Åkesson blir ovanligt hårt pressad av BBC om hur han trollar med olika siffror för att piska upp stämning mot invandrare. Men det virala klippet föregicks egentligen av det här gamla bilden som spreds på Twitter och Facebook, där SD ursäktade sin katastrofala medverkan.

BYzkerRIEAA9YCA

Jag antar att det sedan började googlas för att hitta hela klippet. Och att man då hittade Expressen som hade köpt upp klippet av BBC och bäddat in det i sin tv-spelare.

Under gårdagen var klippet, som alltså är över två år gammalt, det mest delade och tittade på hela Expressen. Och det fortsätter. Igårkväll hade klippet dryga 60 000 facebookinteraktioner, i skrivande stund har det över 100 000. Det gör att klippet sannolikt är Expressens mest delade klipp, någonsin. Det gav resultat.


Klippet ligger fortfarande på Expressens topplista över mest tittade klipp.screenshot 2013-11-12 kl. 13.07.00

Expressen gör rekord. På ett två år gammalt klipp.

Jag säger inte att det behöver vara fel, men det finns såklart en problematik och ett ansvar när läsare delar saker från Expressen i tron att det är nytt.

Och det är inte särskilt lätt att tro annat. Ingenstans på Expressen indikeras det att klippet är flera år gammalt. Här finns inte ens en datumstämpel.

screenshot 2013-11-12 kl. 12.56.22

Fenomenet med gamla nyheter som får nya vingar är inte bara lokalt.

Så sent som förra veckan spreds till exempel nyheten om att en noshörningsart har utrotats. Jag spred den själv, just i tron att den var ny. Men nyheten var ett två gammal. Jag tittade inte tillräckligt noga, utan utgick från att nyheten var så sensationell att jag borde ha hört om det för ett år sedan.

Och likadant gjorde resten av världens medier. Googlar man på nyheten får man upp massor av medier som rapporterat om det som en nyhet den senaste veckan. Som till exempel Time.

CNN, som var den många först hänvisade till, såg såklart den ökade trafiken och la ut en liten överingress på artikeln.

screenshot 2013-11-12 kl. 13.15.07

Så kan man såklart göra. Och så borde man kanske till och med göra. Ett manuellt arbete så snart man ser att något börjar röra sig.

En annan lösning är att låta material som är över sex månader gammalt hamna i ett arkiv, på en annan server. Fortfarande med samma url-struktur (så man inte tappar gamla länkar), men med något som tydligt signalerar att det här är ett arkiv av gamla artiklar.

Det innebär såklart inte att de är mindre se- eller läsvärda, men det hjälper läsaren att ta ett informerat beslut när den vill dela vidare den.

Och som en extrabonus skulle det dessutom hjälpa ansvariga utgivare att slippa ta ansvar för gamla utgivares texter, så som Högsta domstolen menar att det i dag bör göras. När material ligger på en separat server kan man separera utgivarskapet.

Allt det här är givetvis intressant ur massor av andra perspektiv också. Som att det inte längre är tidningarnas förstasidor som sätter agenda för den mest intressant nyheten, utan den som når oss via sociala medier.

Men tidningarna har då ett ansvar, som de enkelt kan ta. Det är dags nu.

{ 36 kommentarer }

Expressen hjälper ministrar ut på Twitter

av Emanuel Karlsten den december 3, 2011

i Medier och internet

När jag jobbade på Expressen var det riksdagsval och regeringsbildning. Och samma dag som ministrarna offentliggjordes gjorde jag en inventering över hur många minstrar som twittrade. Nästan ingen.

Så jag valde att registrera alla nya ministrars twitterkonton och skrev en bloggpost om saken (bloggen är ledsamt nog raderad av Expressen efter att jag slutade där). På respektive twitterkonto skrev jag att ”Expressen gripit in” – en klassisk expressenparoll – och uppmanade ministern som ville blogga att kolla min bloggpost.

Paxandet av kontona gjordes med bakgrund av alla kapningar av kända personers identiteter på twitter just då. Jag tänkte att om vi paxar kontona så kan vi vara med också att verifiera att det verkligen är ministern som gör entré – och kanske till och med hålla en snabb twitterkurs? Idén var att twitter för medborgare och politiker närmare varandra och att rimligtvis alla politiker i den ställningen borde vara intresserade av twitter. Staben hade väl bara glömt att regga kontot.

Kontot fick man direkt – mot ett villkor. Att man lovade att börja twittra.

Greppet var kul och fick en del credd, men en av ministrarna som vi hörde av oss till var bara en intresserad. Jag tror det var Anna Karin Hatt, men konstigt nog så hörde de aldrig av sig igen. Istället satt Anna Karin Hatt framför Twitter en natt och på eget bevåg registrerade @annakarin_hatt. Inget konstigt i det, såklart. Jag raderade @annakarinhatt direkt, vill jag minnas.

Hursomhelst är det roligt att se att Expressens nye sociala medier-redaktör (finns titeln kvar?) @dlagerqvist plockade upp saken. I veckan har han kontaktat ministrarna med samma erbjudande igen, och plötsligt nappar minister Ewa Björling!

Kul som sagt, nu inväntar vi bara övriga ministrar! För givetvis ska varje minister finnas bland sina väljare.

{ 1 kommentar }

På kvällen i dag undrade någon vad jag tyckte om Birros krönika i dag. Jag hade missat den, men där skriver Marcus Birro följande:

Artikeln är skriven med anledningen av en artikel i Dagen som vi båda medverkade i för en vecka sedan eller så. Jag har ännu inte nämnt den i bloggen, men det blev en förstasida där jag kallas ”Expert”:

Och även ett uppslag där Marcus Birro är med och pratar. ( se bild till höger längre ner). Länk till artikeln här. Det kan vara bra att börja med att läsa den.

Jag blev bekymrad av Birros krönika. Allra mest för att han misstolkar mig så. Så jag skrev ett mejl. Som jag också publicerar här. Det är ingen krigsförklaring eller så, men jag tyckte det var bäst att göra så, av skäl jag anger nedan.

Så här kommer det mejl jag skickade:

 

”Hej, Marcus.
Längesedan nu. Tänker på dig ibland, inte minst för att du dyker upp lite här och var och att jag tycker det kommande programledarskapet i Kvällsöppet är fantastiskt kittlande! Har också försökt hålla utkik efter dig på Expressen för att se om konceptet med bambuser-tv lever vidare, men inte sett något?
Däremot såg jag oss på samma uppslag i Dagen! Fick hem tidningen i dag. Lustigt, allra mest för mig att åter dyka upp i min gamla hemtidning, men nu intervjuad. Artiklarna blev bra ändå, tycker jag.

Mer beklämmande var att se en halv mening av mina citat återgivet av dig i Expressen i dag. Jag vet inte om jag var otydlig, eller om du mest såg det som en bra ingång till en krönika, men jag kände inte att jag riktigt blev rättvist återgiven. Jag tänkte först att det skulle räcka att skriva en kommentar under krönikan, men eftersom Expressen stängt dem (det är en diskussion vi kan ta en annan gång) så mejlar jag istället.
Jag gissar att du såg hela kontexten kring mitt svar i Dagen. Där svarar jag, som du vet, på frågan ”Vilka är det som utsätts för hatet?” och följande svar fick plats i artikeln:

– Det låter lite knäppt när man säger det, men de som tillåter sig själv att utsättas för det. Ta Marcus Birro till exempel. Han får så otroligt mycket näthat – men ännu mer nätkärlek. Och han kan välja att se till all nätkärlek.

– Men visst finns det grupper som är särskilt utsatta, till exempel invandrargrupper, oberoende av religiös tillhörighet.

Jag är ytterst medveten om det perversa i att påstå att offer får skylla sig själv, det var därför jag försökte brasklappa med det ”knäppa” och försökte framförallt utveckla saken mer än vad artikelutrymmet tillät. Jag hade hoppats att du ändå skulle förstå. Eller om du inte förstod ringa. Eller mejla.

Men såhär: Jag är högst medveten om att du är offer för näthat, det försöker jag inte ta ifrån dig. Det mitt citat handlar om är att man, för sitt eget välbefinnande, kan välja vad man vill fokusera på. Det innebär inte att du är mindre utsatt, men att det finns ett alternativ för var man tittar, vilken skål man äter av. Antingen kan man välja den som är serverad med hat, eller så kan man frossa i den som är full av kärlek.

Jag uttryckte mig säkert klumpigt, men mitt svar på frågan handlade om att försöka visa på det omöjliga i att konsumeras av hat, när man har så mycket kärlek att frossa i som alternativ.

Även jag har utsatts för näthat, som framgår i artikeln. Säkert inte lika mycket som du, men det skulle aldrig komma för mig att ta till mig av hatet när jag samtidigt får så oändligt mycket kärlek och uppmuntran. Jag menar att vi alla har ett val, ett alternativ, om var vi lägger vårt fokus, kraft och energi. Och att vi därmed kan välja vad vi låter komma nära.

För, ja, du som offentlig person, du som sticker ut hakan, kommer att få räkna med hat. Tidigare skreks den hemma vid papperstidningen, idag kan den kommenteras (lika anonymt som då) i ett kommentarsfält. Att du nu hör den, att du tvingas hantera den, innebär inte att den tidigare inte fanns. Eller att den nu, med kommentarsfältens stängning, slutat att existera. Det handlar heller inte om att de som hatar gör rätt, men att vi inte kan bota dem med att de får höra hur fel de gör, utan hur de kan göra rätt. Ännu hellre: Skapa strukturer som inte belönar hatet.

Jag är fortfarande helt säker på att det enda sättet att övervinna näthatet är att älska ihjäl det. Det börjar med att vi själva väljer var vi hämtar vår energi och inspiration ifrån. Det kan vi inte göra av de som hatar oss. ”Bättre ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat.” som @KimGoransson påminde mig att ordspråksboken 15:17 säger.

Ja, det var egentligen allt jag ville förtydliga och säga. Jag vill också publicera det här mejlet på min blogg. Ditt svar kommer jag givetvis inte publicera någonstans alls. Jag är inte ute efter att föra någon ytterligare offentlig polemik eller krig, utan publicerar mest för att den som googlar upp killen som påstås använda ”skyll dig själv om du blir våldtagen”-retoriken åtminstone ska kunna få en chans att nyansera sin bild.

Allra mest hade jag bara önskat att du hade ringt innan och bett att få reda ut hur jag egentligen menade, istället för att skriva krönika om vad du tror jag menade. Jag tror fortfarande du har kvar mitt nummer?

Allt gott, Birro! Hoppas vi ses snart igen. Jag gillar både dig, din passion, ditt driv och känsla för vad som slår an långt utanför Stockholms innerstad. Även om vi inte alltid är överens känner jag respekt inför både dig och det.

Vi ses
/Emanuel

{ 0 kommentarer }

En DN-krönika om trams

av Emanuel Karlsten den augusti 30, 2011

i Medier och internet

Det enda jag kan tänka på nu är mediehusens stängning av kommentarsfälten. Det gör mig så upprörd, så ledsen, så arg att jag på riktigt ligger vaken och tänker på det.

Det handlar inte om censur, det handlar inte om nätromantik, det handlar om hur mediehusen skopar ur stora delar av sin relevans genom att låtsas som att de – som Expressen beskrivit det – är offer för en ”omogen” nätkultur. Min sorg ligger inte hos människor som inte får kommentera, utan hos mediehus som har haft decennier av tid på sig och reagerar först när de står utan val.

Men om detta vill jag ännu varken skriva om eller kommentera mer än så. Två av de som gjort förändringar är mina uppdragsgivare och den tredje är min förra arbetsgivare och dessutom största konkurrent till en av mina nuvarande uppdragsgivare. Det är därför känsligt, jag behöver välja mina ord för att det varken ska avfärdas som partsinlaga, eller klumpig internkritik. För mig handlar det inte om något av det. Kort sagt är jag ändå tacksam för att jag känner större respekt och förståelse för min uppdragsgivares, Dagens nyheter och Aftonbladet, beslut än min förra arbetsgivares Expressen.

Och ska vi försöka se något positivt kan vi ändå säga att det är ett berömvärt första steg till något bättre. Egentligen efterlyser jag nog bara en större ödmjukhet kring historieskrivningen – ett erkännande om att man får den kommentarskultur man förtjänar.

Skit i det nu. Den här bloggposten skulle handla om dagens DN-krönika. Jag funderade ett tag på näthat, och även om jag ångrar det i dag tänkte jag att allt ändå är sagt, inget kan tillföras. Så jag skrev om trams istället:

Det låter kanske värre än vad det är, men det är en passning till kritikerna som avfärdar internet som dåligt, för att det innehåller så mkt trams. När det egentligen är just tramset som håller ihop oss. Och alltid har hållt ihop oss. Ett slag socialt kitt. Du läser krönikan här. Men eftersom det för tillfället inte går att kommentera på DN så kan du facebooka och twittra eller kommentera här nedan istället.

{ 17 kommentarer }

I helgen har den här bilden skickats runt på Steve Jobs, som nyss lämnade som vd för Apple pga hälsoskäl.

Det är skvallersajten TMZ som köpt bilden exklusivt av PacificCoastNews, rapporterar Reuters.

Vid första anblick är det svårt att förstå hur Apple, som så sällan släpper bilder på sin VD och lyckas så väl med att hålla hemligheter som kan påverka marknaden negativt, skulle låta Jobs stå på gatan i klänning, strumpor i sandaler tillsammans med en leende… assistent. Men det må ju vara.

Men internet har tittat närmare på bilden. Och ser en riktigt tragisk photoshoppning kring Jobs bild (klicka på bilden för att förstora):

Det har inte hindrat bilden från att spridas. Överallt. Även om några har rapporterat kritiskt om den, inklusive Reuters, har det i Sverige både gjorts dokument och rapporterats att ”bilden är tagen i fredags”.

Det kan så klart vara relevant att rapportera om en bild som blivit så vida spridd (att den mycket väl kan påverka både aktiemarknaden och vår uppfattning om Jobs och Apple), men allra mest påminner den om vikten att vara försiktig med var vi får vår information om – och att med photoshops utbredning förstå att vi står inför en helt ny typ av källkritik.

Uppdaterat: Gawker har fått svar från fotografen som intygar att bilden inte är manipulerad. Vad det säger vet jag inte. Det ger i alla fall ytterligare en dimension åt vikten av källkritik.

{ 2 kommentarer }

Jag dödar lite tid innan flyget går

av Emanuel Karlsten den juli 27, 2011

i Medier och internet

Godmorgon Sverige är klart. Just nu känns det lite ovärt att ha rest hela kvällen igår för tio minuters tv och nu sitta och vänta till 10.50 innan flyget tillbaka till semestervisby kommer. Men det är klart att det var en väldigt nyttig erfarenhet.

Samtalet gick bra, tror jag. Det kommer säkert upp på Svt play senare i dag. Men det är samma snack som varit sedan i söndags. Om hur vi inte blir en bricka i en terrorists spel, men ändå rapporterar relevant utifrån den information terroristen har tillgängliggjort.

UPPDATERAT: Här är klippet:

När man har pratat om det mycket känns det som att man vill hitta nya vinklar, att det blir ett ganska trött upprepande samtal, men det gick säkert bra. Thomas Mattsson, min förre arbetsgivare, var med. Han var väl förberedd med sin bild av hur de har gjort ett bra och gediget arbete. Det utgår jag från att alla har gjort och då blev det mer intressant att höra honom resonera kring hur man hade gjort om häktningsförhandlingarna – där terroristen läser högt ur sitt manifest – hade hållts inför öppna dörrar. Ni får lyssna på det själva sedan.

I övrigt var resan en katastrof. Jag packade så lätt jag kunde för att slippa krångel i flyget och när jag kom fram till lägenheten upptäckte jag att jag glömt nyckeln – i Visby. Paniken. Som tur var så hade jag en skjorta hos en kompis som var hemma. Så jag fick både skjorta, säng och en lånad kofta av honom. Skönt. Bambusade yrvaket om saken i morse, i taxin på väg till SVT.

Men nu: Döda tid. Det går rätt bra på SVT:s terass, med frukostbuffé och utsikt över Gärdet.

(för övrigt har jag aldrig varit så vacker som i dag. TV-smink borde vara en rättighet för varje människa. Eller man. Även om det är märkligt att klia sig i pannan och sedan hitta ett lager smink under naglarna. Är det så här det känns att vara fjortonårig tjej?)

{ 1 kommentar }

När så norska medier började rapportera från husrazzior och publicera pixlade bilder på skjutaren, var det bara en tidsfråga. När skulle namn och bild på den person som gick loss och sköt på Utöya publiceras?

Det började med att perifera europeiska länder publicerade. Som Polen. Sedan följde Sky news upp som första (eller var det Daily news?) stora internationella medie. Därefter blev VG.no (eller var det tv2?) första medie i Norge.

Och då var det bara Sverige kvar. På @Expressen är Per-Anders Broberg ansvarig utgivare och strax efter halv två gick meddelande ut till redaktionen om att publicera:

Då hade Aftonbladet, en kvart tidigare, beslutat att inte gå ut med namn och bild. Men fyra minuter efter Expressens beslut ändrar sig Aftonbladet. 01.42 publicerar även Aftonbladet namn. Först en dryg kvart senare, 01.58, publicerar man bild.

Själv hade jag beslutat att inte outa den misstänktes namn. Men när nu båda stora nättidningarna publicerats döljer eller hjälper jag knappast något för någon genom att låtsas som att namn och bild inte finns.

Men mest tydligt blir det kanske att pratet om att varje ansvarig utgivare gör sin egen bedömning tillsynes är…fluff. Eller slumpade det sig så att de båda ansvarige utgivarna kom fram till sitt beslut exakt samtidigt? (DN och SvD har ännu inte outat namnet)

Med det sagt är nästa steg att ta en närmare titt på de konton i sociala medier som publicerats av Anders. Det finns mycket spännande att fundera kring där. Är allt planerat i minsta detalj?

{ 3 kommentarer }

Vad hände med bronspuffen, Expressen?

av Emanuel Karlsten den juli 17, 2011

i journalistik

Jag ryckte till lite när jag såg kvällstidningarnas löp idag. Expressen körde vanligt editionslöp på etta, trots att Sveriges damer igår vann brons i fotbolls-VM.

Jag tyckte det var lite trist, men inte konstigt. Särskilt eftersom löpet inte längre anses vara den stora säljmagneten. Det är istället ettan, som är i köpehöjd precis innan kassan. Jag vet att Expressen någon gång tänkt att de inte har råd med segerlöp. Sådan lyx kan bara marknadsledaren kosta på sig. Utmanaren behöver bryta av. När Kalla vann OS-guld hade Aftonbladet (ett förvisso märkligt) JA-löp, medan Expressen ett om att Kalla fått klä av sig naken i dopingkontroll. På så sätt blir Expressen den intressanta tidningen för den som bara ska köpa en. Allt det där är smart och helt i sin ordning.

Så det är först när jag kommer in i butik som det blir riktigt ledsamt.

Alla tidningar har bronset på ettan. Men Expressen har det inte ens som puff. Inte i hyllan, inte i spalten, ingenstans. I Expressens värld är bronset så lite värt att det är viktigare att berätta för läsarna om råd om fotsmärta.

Så många gånger som man gjort etta-puffar, löp och ettor med enda skäl att det är publicistiskt ansvarsfullt. Men så – när man har smashboll – låtsas man som att det regnar?

Man kan resonera att det går utanför målgruppen. Att bronsmatchen inte sågs av tillräckligt många. Men nästan 1,3 miljoner såg USA-matchen och även alldeles oavsett det – Expressen har gjort löp på Big brotheravsnitt som sänts på periferkanal och knappt lockat 20 procent av de tittarsiffrorna.

Jag förstår om Expressen inte vill dra det på löpet. Jag förstår till och med om man inte vill dra det stort på ettan. Men att inte ens ha en puff när det handlar om ett världsmästerskap i världens största sport?

Det är bara skamligt.

{ 10 kommentarer }