≡ Menu

Biverkningsrapporter om coronavaccin mångdubbelt fler än tidigare pandemier – men det behöver inte vara en dålig sak

Läkemedelsverket har tagit emot nästan 75 000 rapporter om biverkningar under vaccinationen mot covid-19. När Sverige vaccinerades mot svininfluensan var antalet biverkningsrapporter bara 4 300.
Vad innebär skillnaderna?

Här är en genomgång av hur man ska förstå statistiken.

Över 80 procent av de över 16 år har nu vaccinerat sig i Sverige, men för den som vill läsa på om riskerna är det inte helt lätt att få en överblick. Ofta hamnar man på Läkemedelsverkets hemsida där man kan läsa om antalet biverkningar som rapporterats efter respektive vaccin.

Totalt handlar det i skrivande stund om 74 972 rapporter. Antalet kan tolkas som både skrämmande eller intetsägande. Utslaget på antalet doser handlar det om att 0,5% av fallen leder till en rapport. Och rapporterna är i huvudsak av mildare natur. Huvudvärk och feber – klassiska förkylningssymptom.

Samtidigt är biverkningsrapporterna ovanligt många jämfört med Sveriges senaste massvaccination. 2009 genomförde Sverige en stor insats mot H1N1-viruset, kallat svininfluensan. Totalt vaccinerades nästan sex miljoner svenskar med 6,1 miljoner doser. Men då fanns bara 4380 biverkningsrapporter. Alltså ledde 0,07 procent av vaccinationerna till någon typ av rapport om biverkning.

Så vad är en biverkningsrapport?

Rapporter om biverkningar kan skapas på två sätt: Dels genom att sjukvården upprättar en sådan och dels genom att privatpersoner skickar in en via till exempel Läkemedelsverkets e-tjänst. Grupperna står för en lika stor andel, men privatpersoner rapporterar oftare om mindre allvarliga biverkningar, medan vården oftare rapporterar om allvarliga. Läkemedelsverket topplista över ”Mest rapporterade misstänkte biverkningar” utgår till hälften från privatpersoners upplevelser som alltså är helt overifierade.

På svenska Läkemedelsverket är Karin Vengemyr, chef för biverkningsgruppen vid Läkemedelsverket. Hon menar att det är viktigt för dem att publicera listan som en del av transparensen.

– Men man kan inte tolka antalet rapporter och säga att en biverkning är ”vanligare”. Den typen av observation gör man i kliniska prövningar.

Samma metod användes även under Svininfluensan, som trots det alltså bara genererade en tjugondel så många biverkningsrapporter. Men det finns ett slags före och efter Svininfluensan i Sverige.

Sverige har länge haft en lång historia och unikt stark kultur av massvaccination. Sedan 80-talet har i princip alla föräldrar vaccinerat sina nyfödda barn mot mässlingen, påssjukan och röda hund. När myndigheterna beslutar att rekommendera vaccin sluter vi upp, bättre än något annat land i världen. Det har fungerat och över tid byggt förtroende eftersom vi har sett det goda resultatet och hur eventuella bieffekter varit marginella jämfört med nyttan.

Sedan kom svininfluensan.

Massvaccinationen mot svininfluensan gjordes med vaccinet Pandemrix och pågick under ett drygt halvår. Den avslutades i april 2010 efter att totalt 6,1 miljoner doser delats ut. Under sommaren som följde dök de första misstankarna upp om att vaccinet orsakat narkolepsi hos barn i både Sverige och Finland. En vetenskaplig studie drogs igång av Läkemedelsverket och nio månader senare, i mars 2011, kunde Läkemedelsverket konstatera ett samband mellan vaccinet och narkolepsi bland barn: Risken att insjukna var tre gånger högre om man tagit vaccinet. Runt 400 barn räknas ha drabbats i Sverige. Vaccinet beräknas ha räddat 44 liv.

Det är rimligt att anta att traumat skapade en spricka i förtroendet som funnits mellan medborgare och myndigheter. Det är en delförklaring till den stora mängd rapporter om biverkningar vi nu ser – vi är nu mer skeptiska och mer uppmärksamma på biverkningar och att rapportera om de vi upptäcker.

Så vad händer med de rapporter som skickas in?

Läkemedelsverket går manuellt igenom alla rapporter och kompletterar dem innan de skickas vidare till EU:s läkemedelsmyndighet, EMA. Hittills har drygt 9 000 av rapporterna hunnit handläggas, alltså drygt 12 procent av de totalt inskickade, och rapporterna av mest allvarlig karaktär prioriteras. Väl inskickade hamnar de tillsammans med läkemedelsbolagens rapporter i en stor databas hos EMA dit alla EU-länder skickar in sina biverkningsrapporter.

Vad som är annorlunda nu jämfört med Svininfluensan

Vid svininfluensan var Sverige ett av få länder som massvaccinerade sin befolkning. Sverige stod för 20 procent av de 31 miljoner doser som delades ut i EU. Vi var i det land i världen som vaccinerade i särklass flest personer.

Under coronapandemin har det hittills delats ut 5,6 miljarder doser. Och i EU, där alla har tagit samma typer av vaccin, har 280 miljoner doser använts, varav 12 miljoner i Sverige. Totalt har det inom EU genererat 480 000 biverkningsrapporter och det är bland alla dessa som EMA nu kan signalspana. Där eftersöks avvikelser och mönster för att snabbt kunna avgöra om vaccinet är orsaken till sjukdom eller död. Även de rapporter som ännu inte är handlagda finns tillgängliga att söka och signalspana i, både för EMA och för svenska Läkemedelsverket.

Det var med hjälp av databasen som myndigheter har hittat att Astra Zenecas vaccin orsakade sällsynta, men allvarliga blodproppar. Man har också kunnat hitta en slags inflammation i hjärtmuskeln bland en liten del av de som vaccinerat sig med Pfizer. I övrigt har det inte funnits något tydligt mönster kring allvarliga biverkningar. Inflammationen i hjärtmuskeln är till exempel betydligt vanligare bland de som smittats med covid än de som bara tagit vaccinet.

Sammantaget finns det alltså betydligt mer data nu än tidigare för att hitta och avgöra om det finns farliga biverkningar som orsakas av covid-19, men inga tydliga fynd som visar på risker med de vaccin som används idag.

Dödsfall efter vaccin

Den kanske viktigaste uppgiften är att hitta fall där vaccinets biverkningar kan ha orsakat dödsfall. I en biverkningsrapport kan man ange om man tror att dödsfall blev utfallet av biverkningen och hittills har 285 sådana rapporter skickats in och behandlats. Procentuellt är det flest rapporter som har gjorts om Astra zenecas vaccin (som inte längre används i Sverige).

VaccinAntal rapporter om dödsfallDoserAndel rapporter per dos
Pfizer223101559670,0022%
Moderna2316237540,0014%
Astra Zeneca3913352510,0029%
Totalt285131149720,0022%

285 rapporter är många, men det är viktigt att framhålla att det är just rapporter, även om de också handlagts av Läkemedelsmyndigheten och därmed blivit korrekt kompletterade. Fallen berör också i huvudsak äldre där dödsorsakerna kan vara flera. De som är äldre än 70 år står för mer än 80 procent av de inrapporterade fallen.

Vaccin10-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990+OkäntTotalt
Pfizer11137214686561223
Moderna1103105323
Astra Zeneca28226139
Totalt11249327897601285

Så vad händer efter en rapport om dödsfall – hur utreds om det faktiskt finns koppling till vaccinet? All sådan utredning sker på EU-nivå, berättar Karin Vengemyr på Läkemedelsverket. I Sverige har utredningarna lett till två bekräftade fall där vaccin anses vara orsaken till dödsfall. I båda fallen handlar det om Astras zenecas vaccin.

Ett av dödsfallen fick särskilt stor uppmärksamhet i Sverige eftersom det drabbade en 61-årig kvinna som i övrigt var fullt frisk. Det ledde också till justerade rekommendationer, att endast de äldre än 70 år skulle erbjudas vaccinet. Dels för att risken för blodproppar där var mindre, dels att risken att dö vid smitta av viruset var betydligt större. Sedan i somras erbjuds inte längre Astra Zenecas vaccin.

Övriga 283 dödsfall? Där har det inte gått att hitta samband. Ännu. Men det är ordet ”ännu” som avgör att rapporterna får vara kvar i statistiken.

– Ja, det är viktigt att vi inte avskriver dem. Fallen är fortsatt underlag i den signalspaningen som sker för att hitta eventuella andra biverkningar, säger Karin Vengemyr.

Idén är alltså att även om en utredning visar att dödsfallet sannolikt påverkades av andra underliggande sjukdomar, skulle fallet längre fram – med bättre och ny data – kunna bilda ett nytt mönster för läkemedelsmyndigheterna. Det blir därmed också en slags respekt för den som rapporterar, att aldrig definitivt utesluta att dödsfallet skulle kunna ha med vaccinet att göra.

Sammanfattningsvis:

Antalet biverkningsrapporter i samband med coronapandemin är betydligt högre än vid svininfluensan, men det är inte detsamma som att vaccinet är farligt eller farligare. Tvärtom finns nu långt mer underlag, och långt mer data eftersom hela världen vaccinerar sig. I Sverige får vi hjälp av EU att kartlägga mönster men hittills finns ingen indikation på att de vaccin vi använder idag skulle innebära en förhöjd risk.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Myskox september 13, 2021, 12:40

  ”En vetenskaplig studie drogs igång av Läkemedelsverket och nio månader senare, i mars 2011, kunde Läkemedelsverket konstatera ett samband mellan vaccinet och narkolepsi”

  Enligt wikipedia-artikeln om Pandermix, så fann LMV inga samband och lade ned sin utredning.
  Senare plockade EMA upp tråden, och fann efter fem månaders funderande ett samband.

  Bara för att rätt ska vara rätt. (Och att det påvisar att en utredning inte nödvändigtvis ska litas till 100% på.)

  • Emanuel Karlsten september 13, 2021, 14:16

   Hm, undrar om du blandar ihop? Det var EMA som inledningsvis inte hittade, men Läkemedelsverket hittade både inledningsvis och fastställde sedan i uppföljning. Det länkar jag ovan, men här kan du läsa en sammanfattning: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/risker-med-vaccin/svininfluensan-pandemrix-och-narkolepsi

   • Myskox september 13, 2021, 20:07

    Ja. Vet inte varför jag läst på Wikipedia ö.h.t. Men står ganska utförligt på den engelska artikeln om pandermix. Tolkade det lite fel. (Men finland tycks varit mer än en månad före t.ex).

    Men LMV kom alltså i slutet på mars 2011, 9 månder efter de hade tydliga signaler, fram till slutsatsen att där fanns visst ett klart samband – klart nog för att:
    ”Socialstyrelsen har redan i förra veckan stoppat användningen av Pandemrix på barn”.
    Ett något ironiskt ”redan” kan man tycka.

    Jag lärde mig nu att några inom Svenska vårdapparaten och myndigheter kämpade för att få fram detta vad de såg som oroande, kämpade i nästan ett år. Kudos!
    Men vad jag ändå tar med mig är att de myndigheter som är satta att skydda oss från över- och felmedicinering, gör sitt yttersta för att förhala och inte erkänna samband, förrän de måste. Försiktighetsprincip osv..

    Trodde ändå att vi lärt oss något av denna nyliga historia. Som att gå lugnt åt barnen..

    Tack för du kommunicerar!

 • Bengt Hansson september 13, 2021, 13:32

  Inte Wikipedia heller förvisso (OBS ingen åsikt om riktigheten just för den Wiki-posten).

 • Martin september 13, 2021, 14:03

  Död kan kanske ses som ett intressant effektmått av vaccinering, men är ju ganska trubbigt då i princip ingen obduceras, och i många fall av plötslig hjärtdöd så går det inte att påvisa någon strukturell förändring vid obduktion. Så det enda sättet att härleda ett kausalt samband mellan vaccination och plötslig död är att rapportera alla fall, för att se om ett mönster bryter fram ur slumpen. Det är vad som kallas statistisk inferens. Men dödlighet varierar också från år till år. Det kan ju till exempel vara så att fler äldre utsätts för förkylningsvirus efter vaccination än föregående år när de varit isolerade. Utan pandemin hade
  de kanske avlidit redan i fjol. Därför är det bra att data poolas från alla EU-länder, med olika bakgrundsbrus i dödlighet. Men även om vaccinet skulle ge en lite ökad risk för död så är kanske effekten för liten för att kunna synas. Och även om man kan påvisa att vaccinering anno 2021 ökade risken att dö kommande månader säger det ju inget om farligheten att få en påfyllnadsspruta, vilket väl vore det intressanta. När man poolar data missar man också variationer inom EU. Var ju bara Finland och Sverige som såg en ökad incidens av narkolepsi efter Pandemrix. Nederländerna som också vaccinerade barn såg det inte, klumpar man ihop alla länder så försvinner avvikelserna i mängden..

  Bland de dödsfall som rapporterats lär många ha drabbats av sjuklighet som i sin tur lett till döden. Och då är ju hjärtinfarkten, lungembolin, hjärnblödningen eller vad det än må vara mer relevant att studera. De är ju fler, för alla dör inte. Lättare att finna samband.

  Därför är dödlighet ett mindre relevant mått ju äldre man är, och ju mer sannolikt det är att man dör oberoende av vaccinering. Risken att dö det kommande året som 100-åring var 20-25% innan pandemin. Då lär det krävas en rejäl dödlighet av vaccinet för att signalen ska överrösta bruset..

 • Jens september 14, 2021, 00:16

  I Danmark ser tallene sådan her ud pr. 31 Aug 2021 :

  Vaccinationer (personer) Indberettede formodet bivirkninger

  Svininfluenza (Pandemrix) : 339.515 (kun risk grupper) 668

  Pfizer/BioNtec: : 3.660.000 26.697
  Moderna : 544.000 6.340
  AstraZenica : 155.000 23.737

  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/influenzavaccinen-pandemrix-var-en-sikker-vaccine
  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-comirnaty-pfizerbiontech,-uge-36/
  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-spikevax-moderna,-uge-36/
  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-vaxzevria-astrazeneca,-uge-36/

  Jeg undre mig om Sveriges vaccinations strategi er erkent ændret efter svin influenzaen. Har man erkendt at masse vaccinationen mod svininfluensa (H1N1) var forkert, eller hvorfor gør man så en mere forsiktig vurdering af risk/nytte med covid nu.? Eller havde man initialt en forkert risiko profil på svininfluenzaen? I Danmark afstod man fra masse vacination.

 • Jan Larsson september 14, 2021, 11:46

  Kanske har jag inte läst tillräckligt noga men när jag läser om biverkningar undrar jag alltid om det finns data på NÄR ev biverkningar uppstår. Att det händer nära vaccinationstillfället i tid verkar rimligt men hur ser det ut några månader senare. Finns det data på risken för biverkningar säg 3 månader efter fullvaccinering?

  • Emanuel Karlsten september 20, 2021, 13:04

   Det som avhandlas i texten är ju rapporterade biverkningar. Vad jag vet finns ingen tidsgräns för när man kan rapportera en misstänkt biverkning, men det du efterfrågar är ju mer strukturerade studier där man över tid följer stora mängder vaccinerade. Och ja, sådana studier görs ju.

 • Inge september 14, 2021, 22:25

  Jag reagerar på den dagliga redovisningen av antalet döda MED covid, alla verkar buntas ihop, vaccinerade som ovaccinerade, bakomliggande sjukdomar spelar ingen roll här blir alla döda en siffra på räkneverket, någon osäkerhet eller intresse att redovisa antalet döda som verkligen direkt avled AV covid verkar inte finnas?
  Jo med undantag av om en ovaccinerad person skulle råka dö MED covid nu när merparten är vaccinerade då blir det stora rubriker och några tvivel om dödsorsaken verkar då inte finnas förutom att personen vägrat vaccin. Anmärkningsvärt att V35 behövde du hänvisa till en av Expressens sensations artiklar där en covidvaccin motståndare i USA hade dött vilket gav stora rubriker världen över? Saknades det Svenska exempel?
  Däremot när man redovisar biverkningar och dödsfall orsakade av vaccineringen så vill man ogärna fastslå att vaccinet skulle vara orsaken? Antalet döda av vaccinet verkar medvetet hållas nere på ett absolut minimum, här krävs tydligen 110% säkerhet, endast 2 av 285 misstänkta fall bekräftat döda menar msn vara orsakat av vaccin?
  Däremot i statistiken över avlidna covidfall där råder minsann ingen större tvekan, där hamnar alla som råkar vara smittade när de dör?

  • Emanuel Karlsten september 20, 2021, 14:01

   Hallå, att man räknar ”med” är för att det är snabbste sättet att få överblick. Men det är ju inte sluträknat där, Socialstyrelsen följer upp och gör allt det du önskar. Jag har beskrivit hur Sverige räknar här: https://emanuelkarlsten.se/sa-raknar-norge-danmark-finland-och-sverige-dodsfall-med-corona/

   Både dödsfall i covid och misstänkta dödsfall efter vaccin rapporteras ju löpande på samma sätt – och båda har nyanser till hur man ska förstå dem, varav jag förklarar ett av dem i denna text.

   • Inge september 25, 2021, 07:13

    Hej Emanuel.
    Jag blev påmind om nedanstående artikel som du skrev den 26 maj 2020.

    https://emanuelkarlsten.se/darfor-dog-fler-svenskar-under-en-manad-1993-och-2000-jamfort-med-april-2020/

    Jag har försökt att hitta ny motsvarande statistik nu när det gått ytterligare ett år med pandemin, men i stort sätt alla kurvor startar 2015 eller senare och där man gärna förstärker den tydliga corona puckeln 2020.

    Jag saknar dock mera av det långsiktiga perspektivet med jämförelser 10-100 år bakåt när nu pandemin pågått ett tag. Det är precis som den oficiella bilden hela tiden vill förstärka de dödstal vi upplevde under våren 2020 genom att dölja tidigare år med högre dödstal.

    Du kan kanske göra en uppföljning av artikeln från 2020 när vi nu har fått mer data över pandemins långsiktiga påverkan på dödstalen över tid och inte bara jämförelser månader eller enstaka år bakåt i tid som vi nu ser?

    Jag saknar det långsiktiga perspektivet i det mesta som görs och skrivs om covidpandemin. Man påstår att de extrema resurser som nu läggs på denna pandemibekämpning är för rädda människoliv.
    Jag är dock helt övertygad om en sak, hade det gemensamma kolektivet satt in lika stora resurser som man nu gjort för att bekämpa covid på att istället bekämpa andra onödiga dödsorsaker orsakade av exempelvis felaktig mat, övervikt, alkohol, tobak, droger, och aborter så hade betydligt fler människoliv räddats från en allt för tidig död.

 • Inge september 17, 2021, 05:41

  Jag tycker det är märkligt att man talar nästan ingenting om behandling eller profylax att använda mot covid-19? Vaccinet har varit den enda godkända lösningen. Även fullvaccinerade blir ju sjuka och kan behöva behandling så behovet bör finnas.
  Nu börjar dock vissa läkare bli frustrerade över att det i stort sätt helt saknas godkänd behandling eller profylax för redan smittade covid patienter.
  Preparatet Ivermektin är ett sådant medel som dock visat sig ge god verkan.

  https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

  Läkemedelsverket avfärdarar dock ivermektin mot covid-19, de hänvisar till deras europeiska motsvarighet , EMA, som avrått från behandling med ivermektin.
  Rapporten ifrågasätts dock av många läkare och flera studier som gjorts där ivermektin visat sig ge goda resultat att bota covid patienter.
  De biverkningar EMA varnar för är främst biverkningar orsakade av överdosering, vilket borde vara ett mer generellt problem vid all medicinering?

  Flera länder exempelvis Tjeckiens och Slovakien har redan godkänt ivermektin som behandling mot covid-19

  Kanske dags även för Sverige att titta på det?

 • Claes Persson september 17, 2021, 12:50

  Fundering, vad gäller covid gäller regeln att om man haft covid 28 dagar för dödsfall förs man upp som ”coviddöd” i statistiken.
  (Region Stockholm gjorde en noggrann dödsorsaks utredning och kom fram till att endast 17 % av dödfallen innebar att man avlidit av just covid, dagens närmare rapporterade 15 000 coviddöda borde därmed endast vara ca 2 600)
  Om man skulle använda samma metodik för de som dör inom 28 dagar efter man tagit en vaccinspruta skulle antalet döda efter vaccinspruta ligga uppåt 5 000 per månad.
  Jag vet inte om det är korrekt, men jag har hört att man anses vara ovaccinerad om man får biverkningar inom 14 dagar efter man tagit en spruta?

  • Emanuel Karlsten september 20, 2021, 14:02

   Inte ovaccinerad, men däremot inte fullt vaccinerad, eftersom vaccinet inte anses ha full effekt förrän 14 (eller tio är det väl mer exakt) efter sista dosen. Så det är korrekt.

 • Björn september 17, 2021, 14:03

  Några följdfrågor:

  1. Går det att se fördelningen av biverkningar per åldersgrupp? Vore intressant att se om det är de åldersgrupper som också drabbas allvarligt av covid som fått biverkningar eller om många yngre också rapporterat. Det vore dessutom intressant att ställa mot hur många som vaccinerats inom den åldersgruppen. Du nämner 0.5% inrapporterat per dos vaccin, vilket jag antar är 1% vid fullvaccinering, men denna siffra kan ju variera mycket per åldersgrupp.

  2. Går det att se fördelningen allvarliga (eller långvariga) biverkningar jämfört med milda biverkningar? Det sägs i artikeln att merparten av biverkningarna som rapporterats in är att betrakta som mildare, men också att ungefär hälften av rapporterna gjorts av sjukvården som generellt brukar rapportera in allvarliga biverkningar. Därmed borde väl rimligtvis ungefär hälften eller i vart fall en betydande del, vara allvarliga, då sjukvården rapporterat in dem.

 • Demokraturbloggen september 17, 2021, 19:11

  Har en person avlidit inom en kort tid efter sprutan så är sannolikheten större att personen avlidit av/med sprutan, än jämförelsevis om personen avlider utan att tagit sprutan

 • Inge september 19, 2021, 06:27

  ”Pojkar mellan 12-15 år kan löpa sex gånger högre risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation av coronavaccin, än att bli allvarligt sjuk i covid-19”

  https://www.expressen.se/nyheter/hogre-risk-for-vaccinbiverkning-an-allvarlig-infektion-for-pojkar/

  Apropå Covid vaccinering av barn!
  Expressens Fake News rubriker skall vi naturligtvis inte tro på när vår stadsminister inför Svenska folket nu dessutom lovat och bedyrat att detta gör vi för barnens bästa!

  • Emanuel Karlsten september 20, 2021, 14:06

   Ja, läste också det, men lite svårt att dra stora rubriker (och slutsatser) på en ogranskad studie, men värt att hålla ögonen på!

 • Johan september 19, 2021, 16:29

  Hej, har du tittat på underrapporteringen av biverkningar i samband med detta?

  Enligt flera svenska rapporter beräknas rapportering av biverkningar ligga på väldigt låga siffror (0-14%).

  ”Underrapportering är ett välkänt problem och är en begränsning i systemet för spontanrapportering av biverkningar. I den här studien beräknades rapporteringen till 2 procent, vilket kan jämföras med tidigare svenska studier, där rapporteringen under de senaste åren varierat mellan 0 och 14 procent”

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2006/11/stor-underrapportering-av-hjarnblodning-som-lakemedelsbiverkning/

  Om de tal du redovisar utgör en tiondel av faktiska biverkningar så bör det oroa.

  • Björn september 19, 2021, 21:20

   Jag skulle också gärna se en kommentar om detta.

   Såg att artikeln som Johan hänvisade till var från 2006, men en sökning på google indikerar på att detta fortsatt är ett stort problem med generell underrapportering av läkemedelsbiverkningar. Region Uppsala anger t.ex. att man uppskattar att under 5% av allvarliga biverkningar rapporteras.

   https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

   Utifrån detta får man väl anta att det finns en stor underrapportering var gäller vaccinen också? För varför skulle det inte göra det, om man i vanliga fall rapporterar under 5% av allvarliga biverkningar?

   • Emanuel Karlsten september 20, 2021, 14:07

    Ja, det är nog korrekt att alla biverkningar inte rapporteras in, trots att det är enormt många fler nu än tidigare. Men förstår inte vad det är för kommentar som ni saknar?

    • Björn september 20, 2021, 17:28

     Det jag var mest intresserad av var främst hur tillförlitliga siffrorna om misstänkta biverkningar kan tänkas vara. Ett stort mörkertal jämfört med verkligt antal är det naturligtvis högst relevant, men jag förstår samtidigt om det inte är något du kan kommentera, om man inte från myndigheter och sjukvårdens sida uttalat sig om det etc.

 • Mattias Millqvist november 10, 2021, 13:34

  Lyssnar man på denna podd från Folkradion så är det svårt att se att Läkemedelsverket verkligen är intresserad av att hantera inkomna rapporter på bästa möjliga sett.

  https://folketsradio.se/konsten-att-missa-dodliga-vaccinbiverkningar/

  Även om vi borde kunna lita på våra myndigheter så kan vi inte, och ska inte, kallt räkna med det. Myndigheterna bör hela tiden granskas kritiskt för säkerhets skull. Detta eftersom eventuella missförhållanden kan få väldigt stora konsekvenser.
  Det är ändå människor som jobbar där och om det har begåtts misstag så kan vi inte utesluta att det kan bli så att man försöker dölja dessa.

  • emanuelkarlsten november 10, 2021, 13:46

   Nu länkar du ju en mkt konspiratorisk sida, som gjort sig känd just för att hitta konspirationer där konspirationer inte finns.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.