≡ Menu

Coronaveckan som gått, v41: Vaccinerade behöver inte längre testa sig/ Dödstalen ökar/ Ny data över hur många vaccinerade som smittas

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 41 (11 – 17 oktober 2021).

14 956 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 88 fall sedan förra veckan. Det är 50 fler inrapporterade än förra veckans ökning och den högsta noteringen sedan i maj. Det är stor eftersläpning i statistiken och dödsfallen har inträffat under de senaste veckorna, men ökningen är ändå markant. Folkhälsomyndigheten kallar det ”förväntat utifrån smittläget i de äldre åldersgrupperna”.

Och det är just i de äldre åldersgrupperna som vi ser dödsfallen. Socialstyrelsen har gjort en preliminär genomgång av avlidna i covid-19 (med dödsorsaksintyg) och där sticker till exempel vecka 37 ut med 25 avlidna på äldreboenden. Detta trots att man fortfarande förväntar sig att många fler dödsfall kommer att läggas till.

Smittan har för tredje veckan i rad parkerat på en platå med drygt 4 000 fall, eller ungefär 80 fall per hundra tusen invånare. Smittan har hittills under pandemin aldrig stannat på en och samma nivå tre veckor i rad. Även antalet som testat sig för covid-19 ligger på ungefär samma nivå som förra veckan, vilket innebär att ungefär 3 procent av de som tar ett test är positiva med covid-19.
Detta innebär också att vi inte ser någon ökad smitta till följd av de slopade restriktionerna. Professor Jan Albert är optimistisk och tror att det innebär att Sverige nått partiell flockimmunitet – men Folkhälsomyndigheten tror fortfarande att smittan kan öka under den kallare säsongen.

Smittan är fortsatt störst bland de näst yngsta, men även här har smittoökningen parkerat.

Mer glädjande är grafen över de på äldreboenden (SÄBO), där kurvan återigen pekar nedåt. Eftersom antalen här är få kan det snabbt gå upp och ned, men klart är att just denna åldersgrupp är kraftigt drabbad just nu. Mer drabbade än andra är också de med hemtjänst.

Annat som är positivt är att vårdbelastningen åter minskar efter att förra veckan fastnat på en platå. Totala beläggningen (orange linje) minskar 12 procent och antalet inlagda på IVA (grön linje) minskar 30 procent.

Bland de som är inlagda på IVA är det fortsatt en stor övervikt av ovaccinerade.

Att vaccin hjälper är uppenbart, trots det fortsätter alternativmedier vrida bilden till att vaccin är dåligt eftersom äldre dör, trots att de är dubbelvaccinerade. Att äldre dör med covid-19 är djupt problematiskt och de behöver snabbt få påfyllnadsdos, men att vaccinet inte skulle hjälpa är felaktigt. Det finns en pedagogisk utmaning här: I takt med att allt färre är ovaccinerade kan det framstå som att de blir skonade eftersom de inte tar lika stor plats i den totala statistiken. Men riskerna är enorma:

Socialstyrelsen presenterade i veckan grafik där man räknar i fall per hundra tusen invånare. De delade då upp vaccinerade och ovaccinerade dels genom hur många som smittas, dels i hur många som behöver söka upp sjukhus och intensivvård. Det tydliggör vilka stora skillnader det är, trots att de ovaccinerade i högre utsträckning är yngre och friskare än de fullt vaccinerade.

I veckan publicerade även Folkhälsomyndigheten ny data över hur många som blivit smittade trots dubbelvaccin sedan 1 juli (så kallade genombrottsinfektioner).

Här följer tre huvudpunkter från den datan:
1) De ovaccinerade (första tabellen) som smittats är drygt tre gånger fler än de vaccinerade, trots att antalet ovaccinerade är färre än de fullvaccinerade.
2) Ungefär lika stor andel vaccinerade och ovaccinerade hamnar på intensiven. Men notera medianåldern. Bland de ovaccinerade är den 52 år, medan den bland vaccinerade är 74. Att vara gammal och skör gör att det krävs en lätt infektion för att hamna på intensiven. Och när nästan alla äldre och sköra är vaccinerade dras statistiken upp. 66 procent av alla vaccinerade på intensiven är 70 år eller äldre. Motsvarande siffra för de ovaccinerade är 12 procent.
3) Bland avlidna syns samma trend. Det dör fler med covid-19 bland de vaccinerade, eftersom gruppen äldre och sköra är så mycket större här. 93 procent av de vaccinerade avlidna är över 70 år. Medan de knappt är hälften i den betydligt yngre ovaccinerade gruppen.

***

Testerna slopas för den som är vaccinerad, meddelade Folkhälsomyndigheten i veckan. Den som är vaccinerad eller nyligen varit infekterad behöver inte längre ta ett test, trots att man är hemma sjuk med covid-symptom. Den nya rekommendationen börjar gälla från och med den 1 november och innebär alltså att den ovaccinerade (som inte är infekterad de senaste 6 månaderna) behöver fortsätta testa sig. Även sjukvårdspersonal och de på äldreboenden ska fortsatt alltid testa sig vid sjukdom.
Folkhälsomyndigheten har tidigare fått kritik för idén om att slopa testandet, men myndigheten menar att friheten är viktig att ge den vaccinerade och att de kommer att ha tillräckligt med data från de barn, äldre och sjukvårdspersonals testning.

Vaccin

7 209 695 har nu fått minst en dos vaccin (84,4% av befolkningen över 16 år) och 6 791 114 (79,5% av befolkningen över 16 år) är fullt vaccinerade.

Totalt har 14 142 963 doser vaccin delats ut i Sverige, vilket är 180 000 fler doser än förra veckan.

Vaccinationstäckningen över de som tagit en dos går fortsatt långsamt framåt. SVT har i veckan gjort en kartläggning över platserna där täckningen är lägst och den gemensamma tråden är socioekonomiskt utsatta områden.

Att allt färre vaccinerar sig gör också att Sveriges behov av vaccinleveranser minskar. I november halveras antalet doser som skickas hit, men det finns fortfarande flera miljoner doser på lager i Sverige. Därmed ett stort överskott när en tredje dos kommer att rekommenderas för fler grupper.

I veckan började vaccineringen av barn 12 år och äldre. Ännu finns inte någon samlad statistik över gruppen, men klart är att de inte kommer att vaccineras med Modernas vaccin. Det svenska beslutet har väckt förvåning runtom i världen, eftersom risken för biverkning är minimal och enkel att behandla. Det är bara de nordiska länderna som har pausat Modernas vaccin för unga.

Några små vaccinskandaler i veckan: 100 personer i först Nyköping och sedan Västerås har fått vaccin där bäst före-datumet passerats. Konsekvensen är troligen mycket liten. I Gävle har samtidigt 14 vaccinmedarbetare tagit en tredje dos, utan tillåtelse. ”Oacceptabelt”, säger de ansvariga. Och med lite längre perspektiv får region Stockholm kritik för hur man hanterat vaccineringen i regionen, särskilt i början. Men regionen menar att det är vaccinleveransernas fel.

Nyheter i korthet:

Det var allt för den här veckan! Skriv en kommentar om du saknar något.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Evigilo oktober 18, 2021, 08:59

  Hur ser det ut med biverkningarna från vaccinet, tex hur många misstänks ha dött och fått allvarliga biverkningar i Europa respektive Sverige än så länge?

  Hört att risken för hjärninflammation för yngre är större från vaccinet än att få komplikationer från Corona, stämmer det?

  Om vaccinerade inte längre testas borde väll ovaccinerade stå för 100% av smittade framöver och den statistiken bli närmast meningslös som mått på vaccinets effektivitet.

  Saknar lite rapporter om demonstrationerna runt om världen och de brutala polisstater som utvecklas framförallt i Kanada, Australien, Tyskland, Italien och Frankrike i takt med att vaccinpass blir ett krav för att få mat och tak över huvudet. Vi har ju tex italienare som nu söker asyl i Sverige som coronapass flyktingar.

  Men ett stort tack att du summerar nyhetsflödet varje vecka i alla fall så man slipper läsa tidningarna.

 • tereceloveforeverse oktober 18, 2021, 09:21

  Hej, tack för dina sammanställningar! Alltid lika intressant varje söndag. Har en fråga, hur kommer det sig att det är så många på IVA som man ej vet är vaccinerade eller ej? Finns det inget register över detta där det är enkelt att kolla upp om individen är vaccinerad eller inte?

  • Emanuel Karlsten oktober 18, 2021, 16:19

   Jo, det brukar inte vara såhär hög andel. Jag vet faktiskt inte vad det beror på, men jag gissar att det kommer vara löst till nästa vecka.

 • rabey oktober 18, 2021, 09:59

  https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

  Det finns sammanfattningar av epidemin. Vi kan utvärdera strategierna. Economist com räknade överflödiga dödsfall. Filippinerna har förmodligen fel med beräkningarna.
  Antal per 1 000 invånare.
  Sverige 0,99, USA 2,41, Brasilien 2,95, Belarus 3,57, Ryssland 4,47 – det här är liberala länder. Ryssland hade bara 1 lockdown. Vitryssland och Ryssland är dåligt vaccinerade.
  Tjeckien 3,29, Polen 3,24, Slovakien 3,18, Ungern 2,92. Jag vet mest om dessa länder. Det var totalt slaveri här. Inga effekter.

 • Inge oktober 18, 2021, 10:01

  Det första diagrammet du visar är det verkligen rätt då inga fullvaccinerade redovisas som intensivvårdade? Likaså att de med en dos och okänd status utelämnas i statistiken även detta att statistiken för genombrottssmitta krävs vaccinering minst 14 dagar före smittan, hur kan man då utesluta att vaccinet ej orsakat smittan?

  En annan länk du hänvisar till är intressant när det gäller åtgärd i förhållande till smitta och ålder.

  https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

  Av 70+ are så har 13299 personer avlidit av totalt 78725 smittade varav 2400 fick intensivvård.
  Av 10-29 åringar så har 25 personer avlidit av totalt 363548 smittade varav 266 fick intensivvård.
  Anmärkningsvärt är att intensivvård i förhållande till antalet döda i gruppen 70+ är så lågt? Alltså endast 1/5 Av de avlidna fick intensivvård.
  Även detta att antalet smittade i åldersgruppen 10-29 är så hög i förhållande till antalet avlidna är värt att notera.
  Att äldre dör i en större utsträckning är knappast så konstigt, men om nu alla de åtgärder man gör är för att rädda speciellt de äldre och svaga varför är då andelen intensivvårdade i förhållande till dödstalen så lågt i åldersgruppen 70+?

  När nu totalt 1162933 varit smittade av covid-19 i Sverige och därmed fått ett naturligt skydd, vore det inte rimligt att då också väga in den naturliga immuniteten i statistiken och inte som idag endast vaccinets positiva effekt på utvecklingen?

  • Mikael Rasmusson oktober 18, 2021, 14:57

   Minst 2 miljoner har blivit smittade, vetenskapen undersöker nu huruvida skyddet blir bättre när man först fått vaccin och sedan blivit smittad, det omvända är bekräftat.Men de som vaccinerades för andra gången i april är nu i riskzonen eftersom man sett att vaccinets skydd avtar.

  • Björn oktober 18, 2021, 19:00

   ”Att äldre dör i en större utsträckning är knappast så konstigt, men om nu alla de åtgärder man gör är för att rädda speciellt de äldre och svaga varför är då andelen intensivvårdade i förhållande till dödstalen så lågt i åldersgruppen 70+?”

   Det har väl påtalats under pandemin att intensivvård endast sätts in om patienten bedöms klara av den vården, då den är väldigt krävande för patienten, varför äldre, väldigt sköra personer därför ibland inte har fått det. Det är väl en del av förklaringen.

 • Björn oktober 18, 2021, 20:09

  ”Den nya rekommendationen börjar gälla från och med den 1 november och innebär alltså att den ovaccinerade (som inte är infekterad de senaste 6 månaderna) behöver fortsätta testa sig. ”

  Jag undrar hur det kommer sig att FHM fortfarande har 6 månaders-regler för den som varit infekterad i covid? Har inte studier visat att smittade har skydd längre tid än så? ”Antikroppar kvar ett år efter lindrig covid” var ju beskedet från studien i Danderyd i somras, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/07/studie-antikroppar-kvar-ett-ar-efter-lindrig-covid/.

  Av studien ”endast 15% av antikropparna kvar 6 mån efter dubbelvaccinering” lät det ju snarare som att dubbelvaccinerade löper större risk att smittas när antikroppsnivåerna sjunker. Där framkom det ju också att de som även hade genomgången infektion hade betydligt mer antikroppar kvar, https://communitystudien.com/fas-5/.

 • Anders Jelander oktober 30, 2021, 18:58

  Vi som genomgått Covid-19 betraktas som ovaccinerade, men vi smittar minst och blir inte smittade så gott som. Hur kommer detta sig, man ska väl inte vaccinera i onödan.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.