≡ Menu

Coronaveckan som gått, v40: Modernas vaccin på paus för unga/ Smittnedgång avstannad – men allt fler smittade på äldreboenden

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 40 (4 – 10 oktober 2021).

14 868 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 37 fall sedan förra veckan, men tio fall färre än förra veckans ökning. Det innebär att vi åter är inne i en period av minskning i antalet inrapporterade döda per vecka.

Smittan ligger kvar på samma låga nivå som förra veckan, med totalt 4 243 bekräftade fall.

Smittoläget skiftar mycket beroende på var i landet man befinner sig. Regionerna rapporterar mellan 5-93 fall per 100 000 invånare.

Antalet som testar sig är fortsatt relativt högt, även om det är minskade. Senaste veckan testade sig drygt 130 000 personer och 3,4 procent var positiva (en relativ ökning med 0,5 procentenheter).

Att smittan når en platå så tidigt efter att den gått ned är ovanligt. Även om denna fjärde våg aldrig blev särskilt stor, har det aldrig tidigare hänt att antalet bekräftade smittade stagnerade redan efter tre veckors nedgång.
Tittar vi på hur smittan sprider sig bland åldersgrupperna ser vi att det ökar bland de näst yngsta och de näst äldsta.
Störst är smittan bland de näst yngsta, 10-19 år, och där vänder smittan återigen uppåt efter en tids nedgång. Smittan ökar också bland de näst äldsta, 70-79 år, men från väldigt låga nivåer.

Närstuderar vi de över 65 år blir det tydligare skillnader, där framför allt de som bor på äldreboenden (SÄBO) är drabbade. Även de som har hemtjänst är mer drabbade än de utan. Det är procentuellt stora skillnader bland grupperna, men jämfört med i vintras är nivåerna mycket låga.
Förändringen kan bero på att skyddet från vaccin klingat av, mer om det längre ner.

Smittan ser alltså ut att hamna på en platå, vilket också vårdbelastningen gjort. Jämfört med förra veckan är trycket på vanlig slutenvård (lila linje) nästan densamma (+4%).

För intensivvården (grön linje i grafen ovan) minskar det däremot med 8 platser. De ovaccinerade är nu kraftigt dominerande bland IVA-platserna, trots att antalet ovaccinerade i samhället blir allt färre.

Det är inte de släppta restriktionerna som är anledningen till att smittan inte minskar. Folkhälsomyndighetens veckodata på antalet bekräftade fall har dels en veckas fördröjning och det tar dessutom en vecka eller två innan den som är smittad upptäcker symptom och hinner testa sig.
Däremot tror virologer att det sannolikt kommer att bli en ökad smitta inom de närmaste veckorna, eftersom allt fler nu möts.

Ska fullvaccinerade slippa testa sig vid symptom? Idag ligger rekommendationen om testning kvar, men Folkhälsomyndigheten undersöker om den ska slopas. Det motsätter sig tre experter kraftigt, som i gemensam debattartikel i veckan menar att testning är avgörande för ett öppet samhället. Dels för att veta hur smittan sprider sig, dels för att kunna ta snabba beslut.

Vaccin

7 188 306 har nu fått minst en dos vaccin (84,2% av befolkningen över 16 år) och 6 721 017 (78,7% av befolkningen över 16 år) är fullt vaccinerade.

Totalt har 13 965 508 doser vaccin delats ut i Sverige, vilket är 180 000 fler doser än förra veckan.

Modernas vaccin pausades i veckan för alla under 30 år – alltså de födda 1991 eller senare. Detta eftersom det finns en liten ökad risk för inflammation på hjärtmuskeln för unga vaccinerade. Jag har tidigare skrivit utförligt om vaccin-biverkningar och att det bland dessa funnits signaler om en förhöjd risk – framför allt bland pojkar (även om risken blir långt högre om man smittas med covid-19). Nya nordiska analyser visar nu att sambandet framför allt är högre med Modernas vaccin, varför det nu sätts på paus. Beslutet gäller fram till 1 december. Hjärtmuskelinflammation är oftast inte farligt och går över av sig själv, men upplever man symptom ska man kontakta läkare.

Håller vaccin-skyddet på att avta för de äldsta? Efter förra veckans svenska studie som visade på att antikropparna minskar har debatten och statistikmätningen varit igång. Klart är att äldre dör med covid-19, trots att de är fullvaccinerade: 7 av 10 av de avlidna mellan 1-21 september var dubbelvaccinerade. Men medelåldern var också hög: Sedan 1 juli är medelåldern för den som dött dubbelvaccinerad 86 år. Det är alltså inte ett helt enkelt samband att göra, eftersom allt fler i samhället nu är vaccinerade och att det vid hög ålder är lätt att dö även vid mild sjukdom.

Personalen är ofta orsaken till att smittan sprids på både äldreboenden och bland de med hemtjänst. Därför har ett antal kommuner nu agerat. I Arjeplog får till exempel ovaccinerad äldrepersonal inte längre ha direktkontakt med äldre, utan bara diska och städa. Även i Stockholm har ovaccinerade personal börjat omplaceras. Debatten de senaste veckorna verkar också ha haft viss effekt: Regionerna ser nu att allt fler inom hemtjänst börjat vaccinera sig.

Det går fortsatt trögt med vaccinering i utsatta områden. I veckan publicerades en stor svensk studie som visar att något fler kanske hade ställt upp – om de fick 200 kronor för besväret. I den svenska studien fick hälften av de 8 000 deltagarna 200 kronor om de vaccinerade sig. 76% i den gruppen valde att vaccinera sig, mot 72% i den grupp som inte fick pengar. Forskaren bakom studien tycker att metoden åtminstone vore värd att testa för Sverige.

Nyheter i korthet

Till sist:

Komikern Diyari Mahmoud korades i veckan till en av internets mäktigaste och publicerade i samma veva denna sketch om personer som är anti-vaccin.

Det var allt för den här veckan! Skriv en kommentar om du saknar något.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Claes Persson oktober 11, 2021, 01:18

  Det dör ju mångdubbelt fler av kyla än covid varje år, enligt region Stockholm dör endast 17 % av de som registrerats som covid-döda som döda AV covid, vad är problemet med covid?
  Mångdubbelt fler kommer dö varje år p g a kyla, i och med att klimataktivister har höjt energipriser, än alla de som dött av covid. I Sverige dör varje år 15 000 av kyla, 140 av värme, se nedan:

  Varför vill så många människor döda mångdubbelt fler än de 5 miljoner som redan dör av kyla varje år, genom att t ex höja bränslepriserna via vindkraft, solenergi mm, samt via CO2-skatter- och CO2-certifikat? Fullständigt ofattbart? Se nedan:

  KYLA DÖDAR 17 GGR FLER, CA 5 MILJONER/ÅR, JÄMFÖRT MED VÄRME.
  Kyla är, och har alltid varit, världens värsta klimatkatastrof, dyr energi kommer sannolikt att dubbla antalet döda av kyla. I Sverige var 5:e människa 15 000 kommer då att bli 30 000 per år.
  Koldioxidskatt och utsläppscertifikat innebär oundvikligen att man dödar många fler barn och vuxna.
  Vilka är de människor som förordar att många fler än dagens 5 miljoner skall dö av kyla varje år av ökade energikostnader? Kanske ytterligare ”6 miljoner”- varje år?

  FN/IPCC, EU, klimataktivistiska politiker, forskare, massmedier och människor m fl tvingar numera allt fler, 100-tals miljoner fattiga barn/vuxna, att välja mellan att köpa mat eller den allt dyrare energin, för uppvärmning.
  Klimataktivister, vill ni också tvingas välja mellan att svälta ihjäl, eller frysa ihjäl?

  Kyla och värme dödar vanligtvis långsamt. Kyla dödar via långvarig låg temperatur som begränsar blodflödet till huden, vilket höjer blodtrycket och sänker immunförsvaret.

  Kyla är död, värme ger liv.

  Alla forskningsrapporter: The Lancet, svensk forskning m fl visar på hur fruktansvärt dödlig jordens kyla är i dag, jämfört med värme.

  Under 1850-talet, av de som då dog varje år, dog fler än hälften av alla vuxna/barn av kyla och med kylan sammanhängande svält.

  Klimataktivister tycks nu kämpa för att världen skall gå tillbaka mot 1850-talets köldhelvete med mängder av dödsfall, varför?

  Detta gör klimataktivisterna genom att blixtsnabbt öka energipriserna, via de fullständigt misslyckade och dyra energikällor som vind- och solenergi m fl, som bevisligen inte är ”förnybara och fossilfria”, tvärtom.

  Ett ständigt ökande antal miljoner barn/vuxna kommer nu att frysa ihjäl varje år i takt med de ständigt ökande produktionskostnaderna för energi via urusel ”medeltida teknik” som väderkvarnar och solstrålar m fl.

  Greta, tänker du aldrig på de stackars 11 000 barn mellan 0–5 år som – varje dag – dör av kyla, svält och otjänligt vatten, när du mätt och varm åker omkring i Europa i din el-bil för att skrika på fredagsmöten, om hur synd det är om dig?

  Greta varför anklagar du äldre generationer efter att de ha givit dig och de festa av dagens ungdomar ett bättre liv än någon annan generation före er? Så skamligt att man saknar ord.

  Ni övriga klimataktivister, bryr ni er inte om att vår i särklass största klimatkatastrof är den fruktansvärda kylan som dödar 14 000 barn/vuxna – varje dag – skäms ni inte?

  Sedan 1850-talet har något färre varje år dött av kyla, tack vareökad tillgång till billig energi, via fossila bränslen.

  Nu ökar återigen dödsfall p g a kyla blixtsnabbt, beroende på att klimataktivister i sin blinda egoism har gjort att energin blir dyrare och dyrare för varje dag som går.
  Detta är den enda fruktansvärd klimatkatastrof mänskligheten dagligen utsätts för!

  Forskningen visar t ex tydligt att efter Fukushima ökade dödsfallen av kyla markant eftersom energipriserna gick upp p g a stängda kärnkraftverk.
  Många tusentals flera dör nu varje år av kyla, än det fåtal själva olyckan förorsakade.

  Värmen för 1 000 till 5 000 år sedan var mycket högre än i dag, Historiska museet. Sök på: Hur var klimatet under förhistorien?

  Neutral, seriös forskning visar att idealet för livet på jorden är en temperaturökning om ca 4 grader. Sök på: 24 planeter med större chans för liv än jorden
  Idag krossar vi statyer och förbjuder böcker mm. Internet glömmer aldrig politiker, massmedier och dess journalister, klimataktivistiska forskare, industriledare och andra som drabbats av klimatpsykos, de som ansvarar för dagens fruktansvärda förstörelse och galenskap med hänvisning till fantasier om ”klimatförändringar inom 100 år”.

  Är det inte dags för många att koppla in verkligheten och sitt sunda förnuft?
  Länkar till forskningen:
  Av kyla dör minst 15 000 personer per år i Sverige, 100 ggr fler än av värme.
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62114-0/fulltext
  Det snabbt ökande energipriserna kommer sannolikt att öka antalet döda av kyla till mångdubbelt fler än 15 000 per år.

  Av värme dör endast ca 140 personer per år i Sverige https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/allmanmedicin/klimatpaverkan-kopplas-till-140-arliga-dodsfall/

  The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62114-0/fulltext
  Klimatekonomiforskare https://www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning
  Döda p g a kyla i Storbritannien https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fuel-bills-blamed-for-50-rise-in-winter-deaths-1826917.html
  Ökad värme minskar antalet döda per år https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00081-4/fulltext
  Efter Fukushima, kylan dödade eftersom energipriserna gick upp p g a stängda kärnkraftverk. https://www.nber.org/papers/w26395
  Neutral forskning har visat att optimal temperatur för liv på planeter är 5 grader högre än jordens: https://www.nyteknik.se/popularteknik/24-planeter-med-storre-chans-for-liv-an-jorden-7002713?source=carma&utm_custom%5Bcm%5D=302908508,33270&=
  Värmen för några tusen år sedan var bevisligen mycket högre än i dag, trots att människan då inte brände några fossila bränslen.
  Historiska museet: https://historiska.se/upptack-historien/artikel/hur-var-klimatet-under-forhistorien/

 • Stefan oktober 11, 2021, 07:42

  Tråkigt att Sverige varit så ängslig att ta beslut i linje med försiktighetsprincipen.
  Vi har varit i Danmark, Tyskland och Nederländerna i september-oktober.

  I Tyskland laddade vi ned Lucas app som användes för registrering av vilka inrättningar vi varit i, vid smittspårning kunde myndigheten kontakta de som varit utsatta för smittorisk.
  Munskydd när man rörde sig i restaurangen men ingen mask vid sitt bord.

  I Nederländerna mask på allmänna kommunikationer samt kontroll av vaccinering på flertalet av restauranger och på turbåtar, ej vaccinerade fick inte äta på restaurang eller åka med kanalbåten.

  Hade önskat att Sverige agerat på samma sätt.

 • real Hmm oktober 11, 2021, 07:55

  Tyckte den här artikeln var intressant särskilt med tanke på hur vissa har försökt att föra debatten. Sveriges siffrorna i ökning av depression och ångest under pandemin är 24% vs Norge och Danmarks som är ca16%.

  Förekomsten av både ångest och depression ökade markant under förra året, som en konsekvens av pandemin. Trots Sveriges lite mjukare hållning drabbades vi hårdare än många andra länder, visar forskning.

  https://www.dn.se/vetenskap/kraftig-okning-av-psykisk-ohalsa-under-pandemin/

  • Emanuel Karlsten oktober 11, 2021, 14:30

   Det är ju den jag länkar och kommentarer i min text?

   • real Hmm oktober 11, 2021, 21:21

    Oops! Läste halvslarvigt och var trött så jag hade missat det. Kanon att du redan hade med den. 👍

 • Ingemar oktober 11, 2021, 13:59

  För att bredda diskussionen, rekommenderas följande bok av den italienske filosofen och författaren Giorgio Agamben = En av vår ids främsta tänkare!
  https://www.karnevalforlag.se/bocker/vilken-punkt-har-vi-natt/

 • Inge oktober 11, 2021, 14:23

  Hej Emanuel.
  Du skriver att de ovaccinerade är nu kraftigt dominerande bland IVA-platserna!
  Länken till Intensivvårdsregistret du hänvisar till beter sig visserligen lite knepigt i mobilen, men om jag söker på antalet patienter med covid-19 inlagda på intensiven under förra veckan så får jag till totalt 34st i hela landet.
  47,1% ovaccinerade samt 52,9% vaccinerade?
  Kraftigt dominerande? Nja?

  Den länk du hänvisar till visar period 2020-10-11 till 2021-10-11
  https://portal.icuregswe.org/siri/sv/report/corona.vaccincovid

  • Emanuel Karlsten oktober 11, 2021, 14:29

   Hallå, nej, länken går direkt till en sida där man själv kan välja tidsperiod (men har som default 2020-2021). Som du ser i bilden jag klistrat in i texten så är min tidsperiod alltså den senaste veckan. Jag vet inte hur du fått fram din data, men om du ser mina tidigare veckorapporter här ser du att det kan pendla lite, även om de ovaccinerade alltid är fler än de vaccinerade. I takt med att gruppen ovaccinerade minskar är det sannolikt att vi framöver kommer få se fler vaccinerade inlagda (eftersom ett vaccin inte ger hundra procents skydd).

   • Inge oktober 11, 2021, 15:26

    Jag gjorde nu om sökningen tabellen verkar nu uppdaterad?
    Obs man måste markera alla i respt. filtermeny.

    Intensivvårdade Corona patienter
    Period 2021-10-04 – 2021-10-11

    Antal unika personer 57
    Ovaccinerad 42,1%
    Fullständigt vaccinerade 54,4%
    Ofullständigt vaccinerade 3,5%

    Kanske jag gör något fel men tror inte det?

    • Emanuel Karlsten oktober 11, 2021, 15:48

     Det har ju inte varit 57 personer inlagda under den perioden, så vet inte riktigt hur du fått fram siffrorna.

 • Kristoffer oktober 11, 2021, 16:02

  Hej!
  Du skriver att:
  ”Det är inte de släppte restriktionerna som är anledningen till att smittan inte minskar. Folkhälsomyndighetens veckodata på antalet bekräftade fall har dels en veckas fördröjning och det tar dessutom en vecka eller två innan den som är smittad upptäcker symptom och hinner testa sig. ”

  Nu är ju detta en sammanfattande text, så förstår att inte spekulationer får plats. Men stämmer inte tidpunkten för platåns start hyggligt väl överens med tidpunken när det _meddelades_ att restriktionerna skulle släppas vid månadsskiftet september-oktober? Det kändes som att redan det gav en beteendeförändring – som kanske återspeglas i att smittspridningen inte längre minskar.

  (ps, det har råkat bli ”släppte” istället för ”släppta” i din text)

  • Emanuel Karlsten oktober 11, 2021, 16:33

   ja, sant! Så skulle man kunna se det. Och tack för korret!

 • Rikard Kjellberg oktober 11, 2021, 16:56

  Hej! Jag har foljt dina inlagg varje vecka i sedan april 202. Forutom ett stort TACK fran Kalifornien, sa vill jag garna bidra genom en donation men betalningsmetoden fungerar inte harifran. Vad sags om PayPal?

  • Rikard Kjellberg oktober 11, 2021, 17:03

   Ok, det funkade nu. Skickade en liten donation for att ”komma ifatt” sa att saga.

   • Emanuel Karlsten oktober 11, 2021, 20:20

    Tack! Snällt av dig. Längst ned på patreon- sidan har jag faktiskt skrivit ut ett swishnummer. Men det kanske inte hade hjälpt. Här kommer det iaf 123 622 02 71 − Emanuel karlsten ab

 • Anna oktober 12, 2021, 10:33

  Hej! Tack för en bra och genomarbetad artikel! Är själv en av dem som bara fått en spruta moderna och nu står utan andra dos. Är gravid vilket gjorde att jag var tvungen att vänta med första dosen. Och är 4 månader ”för ung” för att få min andra dos.
  På FHMs hemsida står det att det går bra att ta en dos Pfizer + en dos Moderna om inget alternativ finns. Nu vägras jag få en dos Pfizer för att jag fått en dos moderna. Förstår att de tar det säkra före det osäkra, men i december är jag i stället riskgrupp pga min graviditet… Misstänker att risken för myokardit är lägre.

  Mest en anekdot från någon som har längtat efter en andra dos och nu står utan. Ser fram emot uppdateringar kring detta.

  • Emanuel Karlsten oktober 12, 2021, 11:08

   Väldigt olyckligt, jag förstår det som att det kommer komma tydligare rekommendationer kring detta längre fram, så ja, vi får hålla oss uppdaterade!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.