≡ Menu

Därför är New York Times artikel om Sverige fel

Det är en av den senaste tidens mest spridda artiklar. Den är skriven av världens mest ansedda tidning och den handlar om Sverige. Men mycket är förvrängt – till Sveriges nackdel.
Här är en genomgång över de största missförstånden och felaktigheterna.

(This story can also be read in english)

Det här är en text som inte är lätt att skriva objektivt. Det finns ett inneboende jäv i att vara svensk och vilja försvara Sverige. Men artikeln i New York Times har så stor effekt på världens syn på Sverige att det åtminstone borde skapas nyanser. Snart 400 000 Facebookreaktioner har artikeln fått och trots upprepade fel och brister har ingenting i artikeln rättats.

Här är en genomgång av de största missförstånden och felen.

Påstående: Sveriges regering valde att göra ett ”open-air experiment” för att rädda ekonomin.

Fel. Detta är den övergripande premissen för artikeln därför är felet särskilt allvarligt. Det gör att hela artikeln välter och skapar en felaktig bild. Ekonomi har aldrig påståtts vara vägledande för Sveriges val av strategi. Redan i mitten av mars förklarade Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell att ”vi har hela tiden jobbat jättehårt för att vi ska ha så hög kvarstående folkhälsa som möjligt i Sverige. Samhällsekonomin är det andra som räknar på”. Inte heller Sveriges regering eller riksdag har angett någon avvikande anledning till val av strategi. (uppdaterat: Bilden ovan är från printversionen av New york times)

Påstående: Sverige har haft större dödlighet än USA

Det är sant att vi, per capita, har fler dödsfall än USA (men inte 40 procent högre, snarare 30 procent), men det är jämfört med ett USA som fick sin utveckling senare än Sverige. Och framför allt ett USA som, jämfört med Sverige, nu ökar sin kurva över antal döda (se graf här). Medan Sverige haft som ambition att skapa en strategi som kan vara hållbar över tid, har USA stängt ned, öppnat och när det på vissa håll i landet nu försöker stängas ner igen kommer det vara betydligt svårare. Utöver det räknar Sverige döda med covid-19, inte av. Har du varit smittad med covid-19 inom 30 dagar från din död, räknas du in i statistiken, oavsett dödsorsak. Sverige korskör också personnummer på döda mot de som testats positivt, för att fånga upp alla fall och få en mer tillförlitlig statistik. I USA fanns det tidiga uppgifter om att det var upp till 50 procent fler döda än vad som rapporterats – och att landet haft enorma problem med att diagnosticera vilka som dött med eller av covid-19. Utöver det är Sverige nu åter på normala nivåer av dödlighet.
Kort sagt: Det är alltså svårt att redan nu slå fast vilket land som är hårdast drabbat.

Påstående: Fler dog i Sverige jämfört med andra nordiska länder.

Sant, men Sverige är stort. Om man istället jämför regioner blir resultatet annorlunda. Man kan till exempel jämföra Danmarks Själland (där Köpenhamn ligger) med Sveriges Skåne. De har bara en strimma hav mellan sig, men trots det har Skåne färre dödstal i både absoluta och relativa tal. Så är det i flera länder, varför det ofta blir missvisande att jämföra länder snarare än regioner. Men även i min jämförelse finns jäv.

Påstående: Svenskarnas liv har i stort sett varit oförändrat.

Det är lätt att tro det för den som ser Sverige utifrån, men för oss som varit i Sverige under pandemin är det annorlunda. Stadskärnor och restauranger stod tomma, hundratusentals har jobbat hemifrån och varken träffat äldre, riskgrupper eller ens vänner. Många har förlorat jobbet på grund av att infrastrukturen försvunnit, ännu fler permitterats. Men nästan ingenting gjordes med lagstiftning, eftersom situationen inte bedömdes kräva det. Lagstiftare begränsade hur många som fick samlas (max 50) och restauranger och andra offentliga inrättningar fick förhållningsregler för sin verksamhet. Och här är det viktigt att förstå att Sverige har en annan politisk tradition än många andra länder – även våra grannländer: En förvaltningsmodell där politiker både lyssnar och litar på ansvariga myndigheter, vilket gjorde Sverige mindre styrd av politiskt motiverade beslut. Istället blev Folkhälsomyndighetens rekommendationer vägledande. Det innebar att Sverige höll fast vid idén om att inte stänga ner hela samhället, utan istället införa ett antal bindande rekommendationer. Rekommendationerna gjorde i sin tur att stora mängder företag stängde ner, permitterade eller erbjöd anställda att arbeta hemifrån. Att stadskärnor och resmål tömdes. En självpåtagen isolering påbörjades i Sverige, där väldigt lite ”fortsatte som vanligt”.

Påstående: Danmark och Sveriges konsumtion minskade ungefär lika mycket – trots att Danmark var nedstängt.

Påstående grundar sig på kreditkortsdata från Danske bank och en rapport som skrivits om den. Men Danske bank är inte i närheten så stort i Sverige som det är i Danmark. Ingenstans framgår det i New York Times artikel. Tittar man på andra rapporter, som SEB, är förhållandena helt annorlunda. Då framstår det som att Sverige var de som spenderade mest, relativt grannländerna. Även SEB:s rapport kan så klart kritiseras på samma sätt som Danske banks, och Nordea i Finland har data som visar att det inte alls minskat lika starkt. Vilket tydliggör hur svårt det är att använda enskilda bankers data för att få en sann jämförande bild av hur mycket olika länder minskat eller ökat sin konsumtion.

Det här är några av flera påståenden i artikeln som gör det både missvisande och fel. Och som inte rättats till av New york times. Givetvis kan och ska Sverige kritiseras, vår strategi har uppenbarligen vari otillräcklig. Men det finns gott om saker att kritisera, utan att behöva konstruera nya problem.

Och märkligt nog verkar reportern själv rycka på axlarna åt det. Kanske hade han redan bestämt sig för var texten skulle landa, innan han skrev den? För den 17 april postade han en tweet där han kallade Sveriges strategi för en ”crackpot strategy”.

Den här artikeln är gratis och tillgänglig med hjälp av personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistik ska vara öppen. 
Du kan också bidra, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Bo Ludvigsson juli 9, 2020, 18:02

  Fick t o m flash från tidningen i går morse om denna tendentiösa drapa som som sagt vimlar av fel och halsbrytande slutsatser. Intressant dock att många seriösa läsare, som är mer pålästa än artikelförfattaren, drar ner byxorna på honom i kommentarsfältet. Så jag tror nog att redaktionen skulle kunna välkomna en text som vederlägger de värsta stolligheterna. Vem orkar?

 • Emilie Ankarcrona Smith juli 10, 2020, 12:26

  Hej Emmanuel,

  Tack för en en välformulerad artikel. Ja, NY Times gjorde mig besviken denna gång med artikeln om Sverige. Förvånansvärt klumpiga och grunda påståenden om Sverige.

  Jag skulle vilja sprida din analys bland min amerikanska släkt och vänner. Kan du tänka dig att översätta artikeln eller göra en engelsk version? Det känns högst angeläget att sprida detta brett. För att ge en mer nyanserad bild av Sverige och vår modell.

  Tack på förhand och ha en fin dag!

  Vänliga hälsningar
  Emilie A. S.

 • Keith Begg juli 10, 2020, 15:48

  One of the worst things we are witnessing in Sweden today is Swedish exceptionalism. Little or no critical journalism. Gaslighting, lies, and contradictions from the governance system. Swedes have demonstrated just how nationalistic they are and this article smacks of Swedish exceptionalism. I can understand though because there is a need to sooth consciences here because most of the population is complicit in the crimes against humanity and the gross negligence we are witnessing in pandemic Sweden. Most have remained silent and this article is just an angry reaction by an angry Swede that cannot face facts that Sweden has failed abysmally in the handling of the pandemic. Not to mind that Sweden has been dubbed the ”pariah state” and Burger King is insinuating that all the Swedish passport is good for today is a BK stamp to enable the holder get a free burger. How the mighty have fallen and it is all down to arrogance, exceptionalism, and blatant nationalism.

  • Staffan juli 10, 2020, 16:46

   Are you serious?

  • Johan Gometz juli 10, 2020, 22:49

   Not one fact. Just hate. Breathe and judge when this is done please.

  • Roger Sperrling juli 11, 2020, 00:10

   That is all BULLSHIT Keith…!
   WTF is really & actually your aim and intentions?
   Do you have any medical or Public-health education and experience at all?
   Is this just a game of words for you it seems..!?
   I have 50 years of education and experience from worldwide – and I have to tell you that you are totally wrong and do suffer from a whole bunch of very serious misconceptions and illusions…!
   MD, MAC ++++ ROGER SPERRLING & Co

   • Andreas juli 17, 2020, 09:59

    Det är så typiskt att avfärda kritiker med att de saknar epidemiologisk kompetens. Vilken epidemiologisk utbildning har skribenten (Karlsten) tror du?

    • Roger Sperrling juli 17, 2020, 10:55

     Men det var ju inte hans mål eller mening heller, så vad gnäller och gnölar du för och om egentligen!?
     Håll dig till ämnet; om du har utbildning och erfarenhet av och om detta! Nu har du och flera andra förvridit debatten till att bli en strid om påvens skägg ju…
     Så jäkla typiskt när folk saknar faktiska kunskaper om det egentliga ämnet!
     Karlsten har komplett rätt i sin kritik av pladdret som NYT’s artikel mest bestod av – basta!
     Ge honom creds för det istället för att gnälla som nödiga skitungar!.
     R

  • Kerstin juli 11, 2020, 19:00

   Right. I agree to every word you say. There are many of us and we are surely gaslighted and regarded as traiters. The scientists who have argued against the official strategy have been neglected and disrespected. Sweden is not a democracy in my opinion.

  • Andreas juli 17, 2020, 09:54

   I totally agree. I am ashamed as a swedish citizen over the way we act as a nation. Support of the government, FHM and Tegnell has reached fanatism and the stronger the evidence gets that WHO and pretty much all other countries chose a better strategy, the bolder the lies from the swedish government. Listen to Machiavelli- there is nothing like an external enemy to boost your support as a leader.
   Emanuel, I agree with you that there are flaws in this NYT-article and commend you for pointing out, for example, that US Covid-cases are rising rapidly which makes comparison with Sweden misleading at this point.
   On the other hand, you can’t be serious when you deny the fact that Sweden has more Covid deaths than our Nordic neighbors. That is an undisputable fact and failing to recognize that is, the way I see it, an extreme position.
   It is now clear to me that any nation, under certain circumstances, can develop to a fact resistant conformity state that defends its leaders without questioning. Critical voices have been silenced by implications that they are running the errands of Putin trying to ”destabilize” the nation.

 • Eva juli 10, 2020, 16:31

  Varför har du köpt propagandan om att endast Sverige har en strategi baserad på vetenskap och andra länder har fattat politiska beslut? Till exempel Tysklands strategi bygger på vetenskapligt underlag från Robert Koch-institutet och allt finns att läsa på nätet (på tyska). EU har en samordnad strategi med underlag från ECDC och en rådgivande panel med experter från olika EU-länder (några av de bästa forskarna i Europa) som har gett ut rapporter och rekommendationer sedan i mars. Europeiska rådet (där vår statsminister ingår) åtog sig i mars att göra allt för att skydda sina medborgare med hänvisning till rekommendationerna. Resten av EU-länderna har följt detta, endast Sverige har valt att lyssna på en liten klick med byråkrat-experter på FHM istället för internationella experter.

  • Emanuel Karlsten juli 10, 2020, 16:38

   Givetvis har även andra länder det, om du läser igen så utesluter jag ingen, utan beskriver bara Sverige.

  • Mats juli 10, 2020, 16:53

   Hur många döda var det Sverige skulle ha idag enligt imperial collegae? 100 000 nånting va?

   • Max juli 10, 2020, 17:30

    Fel Mats. ”across all 11 countries will have averted 59,000 deaths up to 31 March [95% credible interval 21,000-120,000]”. Det är inte bara Sverige de pratar om.,.

  • Ingrid åkerstedt juli 10, 2020, 18:03

   Jag håller helt med dig Eva. Jag har samma frågor själv. Emanuel, det verkar inte som om du läser de vetenskapliga artiklarna i Lancet, Science, NEJM m.fl. Kollar du in de hemsidor som andra smittskyddsinstitut i Europa och USA har (RKI, D.C. mfl)? Här ser du vad världsledande forskning kontinuerligt har kommit fram till. De hemsidor jag åsyftar redovisar väldigt utförligt de fakta som ligger bakom olika ställningstaganden. De är också väldigt snabba med att ”snappa upp” nya ny kunskap. Själv är jag väldigt imponerad av hur RKI ständigt hänvisar till viktiga forskningsresultat som underlag för de anvisningar de ger. Jag önskar att jag kunde vara stolt över vår regerings coronstrategi men tyvärr kan jag inte.

   • Emil Edeholt juli 16, 2020, 21:13

    Jag förstår inte riktigt vad du läst. Han skriver väl ingenstans i artikeln att sveriges strategi är bra eller dålig. Artikeln handlar om felaktigheter i NYT-artikeln. Om du menar att han har fel i det han anser är felaktigheter i artikeln bemöt det.

    • Roger Sperrling juli 17, 2020, 02:05

     Bra uttryckt Emil…!
     Mycket sånt där löst bludder från s.k. vetenskapligt håll nu..!
     Och i dessa blad hon hänvisar till är det mesta bara löst grundade och ovederlagt teoritiserande av horder av ”kaffe-automats amanuenser” som aldrig sett den kliniska verkligheten ute i världen öht!
     Utan bara jagar ihop ”pek” inför sina prestige-höjande dr-grads disputationer vilka oftast har ingen..eller mycket liten koppling till till majoritetens behov av vård och folkhälsan i världen..!

 • John Lambert juli 10, 2020, 18:28

  Lite otäckt att den här skribenten dyker upp i min Omni-feed och att sån här dynga får spridning. Dödssiffror idag per miljon invånare enligt WHO:
  Norge: 46
  Finland: 59
  Danmark: 105
  Tyskland: 109
  Sverige: 548
  Sveriges siffra är dessutom den enda som fortfarande ökar. Du kan jiddra om regioner bäst du vill, men faktum kvarstår: Sveriges strategi är en jätteflopp och det har kostat mängder av onödiga liv! Du borde skämmas för att du försvarar det här experimentet!

  • John Lambert juli 10, 2020, 18:41

   *kostat mängder av liv, i onödan.

  • Ingemar Basth juli 11, 2020, 09:24

   1993 dog det över 11000 likaså år 2000 i liknande pandemier.. Detta har konstigt nog inte alls belysts på samma sätt i debatten. Varför då? Vill man vara krass och relativisera så ska det således dö fler än 11000 jämfört 1993 eftersom det dessutom var färre invånare i Sverige. Vi vet först om ett år eller två hur det egentligen ser ut totalt sett med döda i pandemin över världen. Sedan ska man vara lite försiktig med siffror och jämför man Skåneregionen med Stockholm så är det mycket stora skillnader trots att man i grunden har gjort ungefär likadant i bekämpningen av Pandemin. Här har forskarna inga bra svar. men du kanske har?

   • John Lambert juli 14, 2020, 04:13

    Men Ingemar, du skjuter ju liksom långt utanför målet. Jag vet inte om du gör det medvetet, eller om du kanske är lite trög bara. Om du skulle komplettera dina siffror med hur många som dog i andra länder, skulle du komma lite närmare relevant info… Men även då skulle du ju egentligen bara visa om Sverige fuckade upp då också. Jag stänger av notiserna för denna chatt nu, då det är lönlöst att argumentera med personer som av någon obegriplig anledning envisas med att hävda att Sverige gör rätt, trots tusentals fler döda än våra grannländer. Här kommer siffrorna igen, då du tydligen har svårt att fokusera:
    Norge: 46
    Finland: 59
    Danmark: 105
    Tyskland: 109
    Sverige: 548

    Tjena!

  • Fredrik juli 11, 2020, 16:54

   Fascinerande hur man kan hålla fast vid att vara hysterisk när allt mer fakta visar att Sverige valt rätt väg. Nu ser vi hur land efter land har fortsatt eller nya stora problem medan allt pekar åt rätt håll i Sverige.

  • Sineira oktober 9, 2020, 17:46
 • Johan Fjellström juli 10, 2020, 19:00

  Kolla hur dödstalen sett ut de senaste 10 åren så är det inte så stor ökning dock är varje dödsfall tråkigt och den svenska handeln flyttades till nätet och andra som levererade varorna

  • John Lambert juli 10, 2020, 19:12

   Va? Siffrorna visar ju dödstal i Covid. Jag trodde det var uppenbart i sammanhanget.

 • Daniel juli 10, 2020, 19:16

  Pinsam argumentation Emanuel.

  Påstående: Sverige har haft större dödlighet än USA

  Emanuel: det är för tidigt/svårt för att jämföra länder.

  Påstående: Svenskarnas liv har i stort sett varit oförändrat.

  Emanuel: det har det inte visst saker har inte varit som vanligt.

  Påstående: Danmark och Sveriges konsumtion minskade ungefär lika mycket – trots att Danmark var nedstängt.

  Emanuel: du kollar bara på Danske banks data.

  Den här galna svenska exceptionalism och bli så stött och försöka dra ut och försvara moderlandet så fort andra (på riktiga grunder) påpekar att man som nation misslyckats måste sluta.

  • Peter Ålund juli 11, 2020, 07:53

   Det som är galet är väl den svenska fixeringen vid att det är fult att vara svensk, den finaste komplimang man kan få är att vara o-svensk. Sluta nu med det här självspäkeriet. Ingen vet varför sjukdomen sprids eller hur eller om vi har kommit igenom det värsta än

 • Micke juli 10, 2020, 19:54

  Hej,

  Det här handlar väl ändå inte om Sveriges strategi varit bra eller inte utan om varför en välrenomerad tidning far med osanning. Den här diskussinen har ju spårat ur.

  Det är ju uppenbart att det finns ett oerhört tryck i många länder att försvara de beslut som fattats om total lockdown. Då blir Sverige ett provocerande excempel eftersom man valt en delvis annan väg. Om Sveriges strategi är rätt eller fel är för tidigt att sia om. Men alla som far ut här i kommentarerna – tycker ni inte det är konstigt att Sverige får löpa gatlopp trots att det finns länder i västeuropa som idkat total lock down och trots det har betydligt högre dödlighet per kapita än Sverige.

  Det är uppenbart att det finns en politisk diskurs som går ut på att försvara egna ställningstaganden genom att lyfta fram Sverige som varnande excempel. NYT artikel är ett sådanrät excempel. Dock väldigt taffligt.

  Hur Sveriges strategi varit/är kommer framtiden att utvisa. Det är alldeles för tidigt att dra slutsatser om detta ännu.

 • Roger Svensson juli 10, 2020, 19:59

  Nu var ju ekonomin och jobben en av anledningarna till regeringens val av strategi enligt Stefan Löfven,

  ”Huvudstrategin, med att begränsa smittspridningen så mycket det går, att skydda utsatta grupper. Dämpa konsekvenserna när det gäller ekonomi och jobb. Försöka skapa så lite oro som möjligt genom information, öppenhet och transparens. Den huvudstrategin tycker jag är rätt, säger Stefan Löfven.”
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=7463444

  Sen kan man ju spekulera i hur stor roll överväganden om ekonomin och jobben spelade i beslutet och om dessa hänsyn varit vägledande eller inte. Men det är ju inte allt för långsökt att regeringen valde att lyssna till de just de experter som föreslog en strategi man trodde skulle vara minst skadliga för ekonomin och jobben. Så NYT utgångspunkt är en möjlig förklaring till Sveriges strategi som inte är helt hämtad ur luften, så att hävda att NYT är helt fel ute är inte möjligt.

  • Fars juli 10, 2020, 21:18

   ”att skydda utsatta grupper” ..har alltid varit huvudmålet tillsammans med övriga hälsoaspekter.

  • David Dubow juli 10, 2020, 21:30

   Fast man valde väl kanske inte att lyssna på de som hade den mest jobbvänliga strategin utan på den myndighet som Sverige valt som experter på folkhälsa eller?

  • Anders Vinberg juli 10, 2020, 22:55

   Johan Giesecke sa i en intervju i april (https://youtu.be/bfN2JWifLCY):

   “People who will die a few months later are dying now, and that’s taking months from their lives, so that’s maybe not nice, but compare that to the effects of the lockdown…”

   Detta resonemang är ju inte specifikt till covid-19, det är ju kostsamt att hålla alla dessa åldringar vid liv i allmänhet. Ättestupan…?

   Det här med att åldringarna förlorar några månader är f.ö. inte bara moraliskt förskräckligt, det är ett elementär räknefel. Den vanligaste formuleringen är att medianåldern på dem som dör är 81, och medellivslängden är 82, så de förlorar några månader. Men i en grundkurs i statistik lär man sig om betingad sannolikhet: 82 är medellivslängden vid födseln, om man har levt så länge som 81 och undvikit olyckor, cancer, självmord, mord etc. är medellivslängden inte längre 82 utan 89, och 93% lever längre än ett år, 33% lever till mellan 90 och 100. (Detta är amerikanska siffror, jag bor där, svenska siffror är sannolikt bättre, kanske någon professionell epidemiolog eller journalist kan hitta svenska siffror.)

   • Roger Sperrling oktober 10, 2020, 03:11

    Du talar om det som kallas ”beräknad återstående livslängd” – och du har en poäng i detta…!

    Men…denna har ju alltid sjunkit även i samband med tidigare pandemier och epidemier av typ CoVid19-infektioner och liknande lite svårare säsongs-influensor! – Alltså typ Svin-influensan och Fågel-influensan…Hongkong- och Asiaten o.s.v. -som ju brukat komma en eller ett par till 3 gånger per årtionden och spridas över hela världen som Pandemier! F.ö. lär det finnas 95.000 olika och liknande Corona-virus…och som funnits på jorden i 300 miljoner år – eller t.o.m. i flera år-miljarder!? Och vi har liksom djuren och växter utvecklat ett flertal försvars-system liksom individuell och selektiv immunologiska reaktioner…och som även pågår fortfarande och kontinuerligt liksom s.k. Epi-genetiska anpassningar till miljö-faktorer och mikrober liksom nu även Prioner och udda miljö-gifter m.m.

 • Arne karlsson juli 10, 2020, 20:05

  Grafen för andelen döda i SVT startar alla Länder i samma ögonblick som Ett visst antal döda registreras så grafen är jämförbar mellan länderna och idag har Sverige 33 % fler andel döda än USA för att inte tala om jämförelsen med de nordiska länderna. Att snacka om att Sverige ”är stort” och man hellre ska jämföra regioner är bara avledande snömos där Själland med nordens största stad Köpenhamn inkluderas jämförs med Skåne är helt patetiskt fake news. Om du åtminstone hade jämfört med Stockholms län!
  Det visar på inkompetens eller desperation i brist på fakta. Sveriges misslyckade strategi som inte lyckades skydda våra medborgare kommer att nagelfaras av fler internationella institutioner, men räkna inte med den svenska kommissionen för den kommer inte att publicera något ofördelaktigt om de ansvariga i Sverige.

  • Kristoffer juli 15, 2020, 23:04

   ”så grafen är jämförbar mellan länderna ” – stämmer inte. Det är bara sant om framtida resultat är oberoende av tidigare resultat. Åtgärderna som USA tog till var inte långsiktigt hållbara i de stater där smittspridningen inte var stor i början av pandemin och de sköt bara upp problemet några månader. Vilket nu fått dagliga dödstalen att vända uppåt i USA så att de snart även i registrerade Covid-dödsfall troligtvis passerar Sverige per invånare.

   • Roger Sperrling juli 16, 2020, 05:13

    Sorry….!
    Men det är totalt fel åter igen..!
    Det går INTE att jämföra några av dessa länders prevalence, incidens eller dödstal i CoVid19 öht…
    Eftersom ALLA har olika statistik kriterier, regler för vilka och hur många dödsorsaker som anges liksom vilken som är den primära och vilken/vilka som är bidragande döds-orsak(er) etc, etc skillnader…
    Och alla läkare avskyr att skriva dom… Varför oerfarna läkarstuderande och Medicine kandidater och enstaka ST-läkare ffa är dom som tvingas skriva ut dessa blanketter… Och det VET varenda läkare, läkarsekreterare och Avdelnings-söterskor över hela d-a världen… Så nu är det dags att du också fattar detta och slutar med detta PLADDER… Eller är du ytterligare en clown i det Comedia d’La Arte liknande spelet runt De titlar och mestadels sken-mässiga och flamsiga disputationer som har varit legio dom sista 30 – 40 åren…?!
    roger.sperrling@gmail.com

  • Sineira oktober 9, 2020, 17:48
   • Roger Sperrling oktober 10, 2020, 02:52

    Mera bla bla bla igen…. För varken du eller någon annan klarar tydligen av att läsa ut någon som helst vederhäftig slutsats ur den där röran av grafer och med OSPECIFICERADE inklusions-kriterier och OLIKA dödsorsaks kriterier, etcetera, etc..!
    I en bedömning måste dessutom den demografiska ålders-spridningen liksom rörlighet m.m. vägas in i tolkningen!
    Så även dessa dina slutsatser och närmast demagogiska påståenden är ju mest bara lösa påståenden och rent surr…!
    för övrigt är detta ingen pandemi eller ens epidemi längre….Bara renodlade tokerier och hysteri – förutom i USA där en idiotisk och onaturlig livsstil avsaknad av en effektiv sjukvård… enorm miljö-arrogans och gapande sociala klyftor och orättvisor…. OCH värst av allt en renodlad populist och idiot som president som inte begriper ett skit av varken vetenskap, social orättvisor och vad den enorma miljö-revisionism som tyvärr fått fäste i det Amerikanska samhället!
    Allt vilket i hög grad bidrar till att det verkar vara en epidemi därstädes – men även där dom flesta inte AV utan MED CoVid19 som en av flera eller många bidragande olika orsaker! Och så länge långt fler dör i mödra- och spädbarns-dödlighet, trafik-olyckor, av HIV/AIDS, Malaria och svält och så vidare… Då är det absolut lämpligt att pladdra iväg med lite mindre bokstäver och med mindre kategoriska och lösa påståenden!

 • David Dubow juli 10, 2020, 22:03

  Det är så hemskt med alla döda i Sverige. Det känns som ett stort misslyckande. Men att i detta läget skylla på strategier och blint titta på procent är nästan lite obehagligt korkat. Finns så många parametrar som ska in känner jag.

  Hade en nedstängning av samhället ändrat något i Sverige? Skulle vårdpersonalen på ålderdomshemen inte gått till jobbet med symptom då? Skulle personal på ålderdomshem inte gått till jobbet med bekräftad corona? Kan det vara andra strukturella problem i Sverige som skapat detta? Norge har inte haft karensdag på många år. Kan det vara mer naturligt för dem att faktiskt stanna hemma när man är det minsta sjuk?

  Hur ser det ut i länder med total nedstängning? Har våld i hemmet ökat? Har psykisk ohälsa bland barn och unga har ökat? Den allmänna folkhälsan har den minskat?
  Jag tror vi knappt börjat se alla konsekvenser av vad nedstängning av samhället medför. Jag tror även att en andra nedstängning kan bli svårare.

  Jag tycker det finns massa man måste studera innan man kastar skit på hela Sverige kollektivt.

  Jag tycker oxå det är intressant hur så många blir experter på corona och smittspridning i sånna här forum.
  Framförallt ett virus som INGEN kunde något om för ca 6 månader sedan.

  • Johan Gometz juli 10, 2020, 23:26

   Klockrent David!
   Det kryllar av besserwissers, först ser det ut som om Sveriges strategi når framgång och sedan när viruset drabbar äldreboenden så svänger åsikterna. Det framkommer alltmer fakta om varför vissa boenden totalt misslyckats med att skydda sina äldre. Förmodligen till stor del p g a hur vår äldreomsorg är hanterad och prioriterad.
   Kanske/förmodligen hade det inte spelat någon som helst roll hur vi hade agerat när pandemin blev ett faktum eftersom spridningen var betydligt större i Sverige än i många andra grannländer ( detta kommer att redas ut och tas fram siffror på så vi slipper att spekulera ).
   Ett vinnardrag kommer säkert vara att länder som stängt ner i ”politisk panik” har vunnit på att kunna dra lärdomar av hur man hanterar dom svårast sjuka på intensivvården.
   Samtidigt så fanns det många som spekulerade i att viruset skulle svepa över världen och till slut drabba alla och att Sveriges väg att ”jämna ut kurvan och säkerställa att vården orkade med alla” var den rätta.
   Alla visste att utfallet var osäkert.
   NU vet alla svaret och NU har Sverige varit cyniska och offrat liv.
   KANSKE kommer världen 🗺 inklusive våra grannländer , inte agera med lockdown varje gång ett nytt virus dyker upp.
   Kanske kommer man i framtiden inse att lockdown i förlängningen orsakar betydligt mer döda än man initialt räddar.
   Eller kanske kommer lockdown vara modus operandi för alla länder i all framtid så fort nya virus dyker upp.
   Vi får se.
   (Själv känner jag att det inte finns någon rimlighet i detta utan att vi agerar som om vi inte hade några döda innan covid. Herregud vi ligger ju näst intill på normala nivåer och dom flesta som dör ÄR gamla och svaga. Varför agerar vi inte på samma sätt när folk dör p g a miljöförstöring och rökning??? Obs jag tillhör själv en riskgrupp och önskar att viruset inte fanns!!!
   Men folk har dött även före covid. )

   Tar man bort det faktum att Mälarregionen drabbades hårt även i ett internationellt perspektiv och hade en samhällsspridning mycket tidigare än någon insåg.
   Att vi misslyckats med att skydda våra äldreboenden.
   Så har större delen av landet klarat viruset ok.
   På gränsen till bra.

   Jag stöttade Sveriges strategi initialt och då gör jag det även nu.
   Man får stå för sina val och åsikter.
   Dock insåg jag självklart att vi likt alla andra inte gjorde allting rätt.
   Sättet vi kommunicerade på ibland störde mig.
   Vi borde varit mer bestämda tidigt.
   Och bristen på materiel var uppenbar.
   Testningskapaciteten likaså.

   Men att raljera över att Sverige medvetet har offrat människors liv är populistiskt och väldigt tröttsamt dravvel.

 • Anders Vinberg juli 10, 2020, 22:30

  Som vanligt pratas det om att siffrorna inte är pålitliga, USAs siffror behöver skrivas upp, om man korrigerar för överdödligheten i bägge länderna blir det mera lika. Men USA (där jag bor sedan länge) har katastrofalt misskött pandemin, och gör det fortfarande, av politiska skäl. Det faktum att Sverige ens kan jämföras med USA är ett fruktansvärt underkännande.

  Karlsten pratar som vanligt om politiska traditioner och andra orsaker till denna strategi. Men man utvärderar en strategi efter resultatet, inte efter tankarna som låg bakom. Om resultatet inte är bra bör man omvärdera.

  • Mattias J juli 17, 2020, 07:42

   Fast vi vet ju inte resultatet? Du skriver som om allting är klappat och klart… Pandemin är inte i närheten av att vara över, hur ska man då kunna utvärdera olika strategier?

   Ordet utvärdering enligt Wikipedia: ”Utvärdering (även evaluering, eng: evaluation) är en noggrann efterhandsbedömning av en verksamhet och dess resultat”. EFTERHANDSbedömning.

 • Ruben Stolpe juli 10, 2020, 22:43

  Karlsten skyndar till folkmördarnas försvar. Man blir så äcklad.

 • Francis juli 11, 2020, 02:33

  Jag läser på rubriken: ”Därför är New York Times artikel om Sverige fel”.
  Artikeln håller med 2 påstående och ger väldigt svaga argument mot de 3 andra.

  Jag börjar förstå de som pratar om svenska excepcionalism. Tyvärr finns det många som ser kritiker och öppna diskussioner some en attack. :(

  • Roger Sperrling juli 11, 2020, 03:08

   Why writing so much bullshit about things you iobviously understand nothing about!?
   And ditto have no adequate education for doing a review of and on…???

 • Erik Johansson juli 11, 2020, 07:28

  Din apologetiska attityd till Sverige börjar bli lite väl tragisk nu.

  Att målet är att så får som möjligt ska dö är inte en strategi, det är ett mål. FHM och regeringen har alltid varit oerhört fega och aldrig vågat publicera en strategi för hur man ska hantera situationen utan kommit med undanflykter så som ”vi ändrar oss beroende på vilken dag det är”.
  Tegnell har också sagt att han räknat med 20k döda, och sen suttit och förbarmat sig att det dött fem tusen och ingen kunde ha förutspått det…
  Nu senast beror Sveriges siffror på slumpen enligt Johan Carlson, det är inte seriöst, över huvud taget.

  Sen det här med att vi hade vetenskaplig grund.. förbarma oss, 99 av 100 forskare sa att vi gjorde fel, men vi var dom vetenskapliga?

 • Kalle juli 11, 2020, 08:45

  Sverige används av många som politiskt slagträ, utan att ta hänsyn till fakta. I USA har vi med vår coronastrategi inte följt förväntningarna från varken höger eller vänster. Vänstern som vanligtvis gullar med Sverige är bestört och vill nu göra allt för att visa hur dåliga vi är, medan högern plötsligt ser oss som ett föredöme.

  I öster använder Ryssland ofta Sverige som slagträ i statskontrollerad media i sin berättelse om verkligheten. Ofta är det rena lögner, men det är det ingen som bryr sig om. Kanske för att det är vad vi förväntar oss.

  Uppenbarligen har vi förväntningar på att journalister i USA skall hålla sig till sanningen utan egen agenda, men det visar sig gång efter annan att de även där inte når upp till våra förväntningar.

 • Anders Lindeberg juli 11, 2020, 11:27

  Another aspect worth commenting is the often seen misconception that the big difference in death rates between Sweden and its Nordic neighbours (Finland, Denmark, Norway) is because of the different degrees of lockdown imposed in mid-march by all countries. What tends to be ignored is that Sweden had a much larger spread of the virus than our neighbours at the time when the respective restrictions were enacted.

  The easy way to see that is to study the accumulated deaths in each country up until Easter (April 12th). These deaths are basically a result of the virus spread before the restrictions. At this point in time the accumulated death toll reported was: Sweden – 1355 (13), Finland – 56 (1), Denmark – 273 (4,7), Norway – 140 (2,6) (Deaths per 100000). In all Nordic countries we see an exponential growth of deaths up until Easter and after that the death rates decline (except Finland where the peak happens a couple of weeks later). As we have a lag between time for infection and death of about 3-4 weeks, the decline of deaths after Easter in all Nordic countries is most certainly the result of the restrictions (mandatory or voluntary).

  The conclusion is that the import of the virus and the resulting exponential spread (R > 1) up until mid-March was much bigger in Sweden than in the other Nordic countries and to a large degree explains the big difference in deaths.

  After mid-April up to know the death rates have declined in all Nordic countries. It has declined slower in Sweden and the reason for that is hard to know from the data I have. It might be explained by the differences in restrictions but might also be attributed to differences in testing – tracing – isolating and/or differences in demography.

  • Anna juli 12, 2020, 12:53

   Thank you for this information, I have been thinking about this but have never seen it presented anywhere.

 • Norbert Andersson juli 11, 2020, 14:00

  Varför upprepa FHMs lögn att Skåne klarat sig mycket bättre än Själland? Antalet döda per miljon invånare är 190 i Skåne, medan siffran är 178 för Själland, inklusive miljonstaden Köpenhamn. Vill man göra jämförelser mellan regioner i de olika länderna kan man ju jämföra Köpenhamn med Stockholm, som har liknande storlek, befolkningsstruktur och sociala förhållanden.

 • Anna Suchankova juli 11, 2020, 18:24

  Det senaste gör mig stum av beundran, hur långt är de ansvariga villiga att gå för att rättfärdiga att de har förorsakat så många människors förtida död??? Kan en så kallad expert säga att det var SLUMP att Sverige blev svårare drabbad än våra grannar?
  Det är munskydd, testning och smittspårning som de ansvariga negligerat. Varför? Prestige! De kan ju inte göra något som även inhemska -icke FHM- experter råder. Det är bara FHM som vet bäst. Men ingen av de över 5000 döda och deras anhöriga är intresserad av någon utvärdering om några år. Det är det senaste halvåret som strategin borde ha justerats när man såg hur situation utvecklar sig. Då kunde man rädda liv. Men var man över huvudtaget intresserad?
  På en konferens någonstans i maj där en journalist frågat om det med facit i hand inte skulle varit bra att stänga ålderdomshem tidigare än man gjort. Svaret av Tegnell var jo ju för sig, men det skulle ha minimal effekt. Då frågar jag mig vad är minimal för Tegnell. 1, 2, eller 10 dödsfall – det är klart det gör inte så stor utslag i statistiken och hans kurvor.

  Jag saknar i den svenska politiska strategin humanitet, moral och etik som man så gärna propagerar i världen. Se artikeln 9 april i Aftonbladet: DE PRIORITERAS BORT FRÅN INTENSIVVÅRD samt stödjande dokumentet.

  Vad gäller vårdpersonal kan jag inte föreställa mid mardröm som de utsätter sig själva för att rädda dem som så nonchalant blivit utsatta för smittspridning.

  Anna 70+

 • Mats Nygren juli 11, 2020, 21:26

  Karlsten ger en ytterst saklig och återhållsam kritik av felaktigheter och överdrifter / överfölrenklingar i NYT-artikel, vilka dessutom alla går åt samma håll. Det är det enda han gör. Ändå blir han överfallen av en massa hysteriska troll som tror att han tar ställning för ett folkmord på svenska folket.

  Om den s k strategin i Sverige haft så stor betydelse så undrar jag hur det kommer sig att skillnaderna är så stora mellan t ex Stockholm och Skåne som haft exakt samma strategi. Jag misstänker att inflödet av virus har haft den avgörande betydelsen, d v s att så många fler kom till Stockholm från bl a Alperna och bar med sig smittan. Men visst har vi misslyckats på flera håll att skydda de allra äldsta.

  • Roger Sperrling juli 12, 2020, 05:00

   Bäste Mats,
   Skönt se och läsa att någon förstår Karlsten ochi hans egentligen alltför försiktiga kritik av bluddret i NYT artikeln ifråga!
   Han både kunde och borde helt befogat ha tagit i mycket mera, för NYT’s skriverier var ju totalt fel och bara dum-prat utan fakta eller bakgrund given öht!
   Och hela CoVid19 hysterin är hundratals gånger överdriven och till 99% felaktigt bedömd, beskriven och och hanterad!
   För även detta Corona-virus är ett Influensa-virus vilka historiskt i många omgångar gjort både långt fler sjuka OCH varit bidragande som orsak till att många sjuka, mycket åldrade, cytostatika behandlade, patienter med CF, HIV/AIDS eller IEM med effekter på immun-försvarets kapacitet eller funktioner etc moribunda och terminalt sjuka avlidit mer eller mindre i förtid!
   Det är naturligtvis sorgligt när nära och kära dör och lider – men vi ska inte och kan inte ändra naturens gång!
   Bara trösta och lindra – sällan bota!
   Livet är ändligt och kommer alltid att vara så även om den moderna människan inte fullt begriper detta och dito lever långt från den verklighet som jag som läkare sett och ser och särskilt under många år i fattiga U-länder och fascist-diktaturer etc…

 • Eva Nygren juli 11, 2020, 23:09

  Jättebra journalistiskt arbete i jakt på Fake news.

 • Gunnar Gren juli 25, 2020, 15:22

  Det enda jag hittade i NYT-artikeln som var fel, OK inte fel men missvisande, var att de enbart tittade på kreditkortsdata från en enskild bank. I övrigt var det påståenden som den svenske författaren inte ville tro på, men som går att bekräfta genom att studera vad som gjorts, och vad det har lett till.

  Att som författaren avfärda påståenden som går att bekräfta bara för att Tegnell och Löfven har *sagt* att det inte är så är i bästa fall naivt, i värsta fall nationalistisk propaganda.

 • Erik Zakrisson december 16, 2020, 00:51

  Nu är det USA som är ”Corona-paria”…..vad gäller döda per miljon.

Lämna ett svar till Kristoffer Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.