≡ Menu

Coronaveckan som gått, v23 2021: Färre än 500 på sjukhus/Delta-mutation ökar och skapar oro/Rekordmånga doser vaccin

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 23 (7 – 13 juni, 2021).

14 574 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 51 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är den lägsta antalet inrapporterade döda sedan vecka 44 förra året.

På grund av ett dataintrång i Folkhälsomyndighetens databas finns det fortfarande eftersläpning i antal bekräftade fall. Det gör att vi inte heller denna vecka kan få en klar bild av hur smittan faktiskt sprids. Folkhälsomyndighetens bedömning är att den ändå har minskat. De två senaste veckorna är i grafen nedan gråmarkerade för att tydliggöra att de inte speglar det faktiska smittoläget under respektive vecka.

Därför fördjupar vi oss inte mer i datan från Sminet, utan tittar istället på siffrorna som det går att dra några slutsatser från. Som att antalet som testat sig för covid-19 fortsätter att minska stadigt. Senast inrapporterade helvecka minskade antalet tester med 17 procent.

Även vårdbeläggningen kan vi dra slutsatser från – och här fortsätter det att minska kraftigt. Totalt i riket (vänstra grafen) har det totala antalet på sjukhus (orange linje) sjunkit till under 500 patienter och ligger just nu på 472. 125 av dem är inlagda på intensivvård (grön linje). I Stockholm (högra grafen) är andelen på slutenvård (lila linje) ännu lägre: 60, jämfört med de 27 som ligger på intensivvård (grön linje). Stockholm har därmed lämnat stabsläge, återgått till normalläge och hävt lokala restriktioner.

Det skrivs alltså nu ut personer från slutenvård och intensivvård i högre takt än det skrivs in. Den senaste veckan är det bara enstaka personer per dag som får läggas in på intensivvård med covid:

Detta innebär att allt fler regioner har lämnat sjukvårdens krisavtal (som handlar om att personal kan jobba mer övertid, till högre lön), Av totalt tio är det bara tre regioner som fortfarande har krisavtalet aktiverat. Krisavtalet har inneburit att sjuksköterskor i vissa regioner har haft 100 000 kr i månadslön, men personalen är kraftigt slitna och läkarförbundet har beslutat att inte förlänga det nuvarande krislägesavtalet i hopp om att regionerna erbjuder ett avtal med bättre vila och återhämtning.

Deltamutationen, tidigare kallat den indiska mutationen, har fått allt större fäste i Sverige. I Sverige undersöks bara en mindre andel av de positiva fallen för mutationer och resultatet från undersökningen, en så kallad sekvensering, kommer först efter två veckor. Fram till förra veckan hade det endast hittats ett mindre antal av deltamutationen, men under senaste veckan har 71 fall av mutationen bekräftats i totalt 11 regioner. Dessutom har man konstaterat att det just nu pågår utbrott med mutationen i både Värmland och Blekinge. Mörkerantalet anses stort och under fredagen publicerade TV4 uppgifter att det tillkommit ytterligare 200 fall av deltamutationen bara i Värmland, men de uppgifterna är ännu inte bekräftade av Folkhälsomyndigheten. Mutationens ökning är oroväckande eftersom den anses vara mer smittosam än den mutation som nu är dominerande (Alfa, tidigare kallad brittiska mutationen). Dessutom är vaccinskyddet mot delta inte lika högt efter första dosen, även om det efter två doser anses gott. I Storbritannien är också alfamutationen dominerande, men delta står sedan en tid för nästan alla nya fall i landet och har inneburit en ökning i antal sjukhusinlagda. Storbritannien antas därför skjuta upp kommande lättnader i restriktionerna för att få stopp på viruset. I Sverige ska Folkhälsomyndigheten nu se över sin strategi och uppmanar de som ännu inte fått två doser vaccin att vara särskilt vaksamma och följa rekommendationerna. Lokalt har man i Värmland redan skärpt rekommendationerna.

Samtidigt fortsätter förberedelserna för lättnader – liksom svenskarnas ökade resande. Under den senaste tiden har vi rest mer än någonsin tidigare under pandemin och tidigare är det sagt att Sverige den 1 juli kommer att införa lättnader som öppnar för fler än 8 personer att samlas i privata sammanhang. Regeringen har i veckan skickat ett sådant förslag på remiss. I förslaget ska det tillåtas 50 personer i privata samlingar.

Två amerikanska forskare hävdar i Washington post att coronaviruset är skapat i laboratorium. Teorin har fått ny luft under vingarna efter att WHO:s expertgrupp, som helt tillbakavisat teorien, visat sig ha intressen i det anklagade Wuhan-laboratoriet. I veckan krävde också G7-länderna en ny granskning av saken.

Vaccin

4 084 788 har nu fått minst en dos vaccin (49,9% av vuxna befolkningen), och 2 066 677 (25,2%) är fullt vaccinerade. Totalt har 6 151 465 doser vaccin nu delats ut i Sverige. Det är 600 000 fler än förra veckan och därmed det högsta antalet nya doser sedan vaccineringen påbörjats.
Framför allt är det andradosen som i veckan har prioriterats:

Hittills har 2 795 fullvaccinerade fått covid-19, vilket är enligt förväntat. Desto fler har så klart fått covid-19 efter en dos och vanligast är det att smittas ungefär en vecka efter första dosen. Att deltamutationen nu börjar få fäste har också gjort att flera experter tror att vi kommer behöva ta ytterligare en dos och andra menar att man borde förkorta tiden mellan första och andra dosen, eftersom skyddet mot deltamutationen är låg efter första.

Det är fortsatt väldigt ojämnt i landet med vilka åldersgrupper som vaccineras. I Norrbotten har man öppnat för 18-åringar och i Skåne har man öppnat för 35-åringar. Det innebär inte att de har fått fler doser än andra, utan att vaccinationsviljan är låg och att man vill fylla bokningstiderna. Göteborg ligger sämst till och där har man nu sett att allt mer vaccinturism: folk bokar av sin andra dos för att istället ta den snabbare i en annan region – något som går emot myndigheternas rekommendationer.

Boenden på asylboende har fått förtur – där vaccineras nu alla över 18 år. Detta eftersom gruppen är tätboende och anses svår att nå på grund av språkbarriärer. I veckan kom siffror om att vaccinationstäckningen nu ökat bland utrikesfödda, en grupp som tidigare haft en mycket lägre vaccinationsgrad. Folkhälsomyndigheten släppte också en podd med Anders Tegnell som varje vecka ska försöka ”öka benägenheten att vaccinera sig”.

Vaccinationspass kan nu börja användas i EU efter att EU-parlamentet i veckan röstade ja. Från och med den 1 juli kan svenskar börja använda det. Passet har bytt namn från ”gröna beviset” till Covidbevis och blir ett elektroniskt bevis man kan använda för att visa att man är vaccinerad. Flygresorna har nu mångdubbelt ökat igen även om det är från väldigt låga nivåer – och trots att WHO i veckan gått ut och avrått världen från att resa utomlands i sommar. Generellt väntas svensken i genomsnitt lägga 15 000 kronor på semester i år, en ökning med 2 000 kr jämfört med förra året, men fortfarande nästan 3 000 mindre än 2019.

Nyheter i korthet

Det var allt för den här veckan – saknar du något, skriv gärna en kommentar!

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Inge Nilsson juni 14, 2021, 06:08

  Jag har reagerat på detta tidigare och gör det igen, det att hela tiden pressentera överdödligheten i antalet personer döda utan att ta hänsyn till befolkningsökningen, blir lätt missvisande.
  Om vi endast ser till befolkningsökningen sedan 2000-talets början så har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. Tar vi hänsyn till folkmängden så finner vi att vi har haft flera år med procentuellt högre dödstal än 2020.
  https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/overdodligheten-2020-tyder-pa-lagre-dodstal-i-covid-19/

 • rabey juni 14, 2021, 10:48

  Finns det detaljerad statistik om utlänningars dödsfall? Hur många exakt och från vilket land?

 • Mikael juni 14, 2021, 11:26

  Det är illa att Tegnell inte hade koll på delta-variantens utbredning i England på förförra presskonferensen. v13 var delta 0,07% av alla fall, v 19 (inkomplett), 0,7% av alla fall, så nu är vi säkert uppe i 7%, och då kommer totala antalet fall att vända upp inom kort.

 • Cilla juni 14, 2021, 18:59

  Jag känner att det måste vara något jag missar. Om Göteborg har lägst procentuella antal vaccinerade och är ett av de områden som fortfarande ej gått under 45 år i fas 4, hur kan detta samtidigt inte anses bero på att vi fått färre doser tilldelade sett till befolkning? Har vi fullständigt oproportionerligt mycket personer inom vårdyrken som hamnade i tidiga faser? Åldersmässigt gissar jag att vi som storstad har låg genomsnittsåldern. Jag får helt enkelt inte ihop matematiken och budskapet som verkar vara att detta är helt i sin ordning.

  • Anders Gustafsson juni 16, 2021, 09:10

   En stor anledning som ingen journalist verkar vilja/kunna gräva i är att Västra Götaland är överlägset sämst på att vaccinera de doser man faktiskt fått. Tittar du på FHM och ser på antal doser som levererats till en viss vecka och jämför med hur många doser som getts så kommer du se att VGR har bland de sämsta eller sämst i landet och ordentligt under snittet. Därutöver gissar jag att de har snedfördelat utdelning där Göteborg fått mindre än de ska ha, men vet inte om det stämmer.

  • Emanuel Karlsten juni 16, 2021, 10:23

   Ja, detta är konstigt, jag vet att man försökt titta på det fårn GP:s håll, men regionen har ingen egen förklaring. Jag vet inte riktigt heller var man ska börja leta?

 • Anders Gustafsson juni 16, 2021, 15:37

  Region land: Sverige VGR Kalmar Stockholm
  Levererade doser t.om. v.22 7124015 1181225 195140 1474100
  Doser utgivna t.om. vecka 22: 5844700 867700 173500 1188900
  Andel doser utgivna: 82% 73% 89% 81%

 • Kristoffer juni 17, 2021, 00:27

  Intressant, oväntat stor skillnad på olika regioners rapportering av vaccinerade doser jämfört med leveranser v22.
  Några exempel:
  Uppsala 92%
  Blekinge 83,7%
  Stockholm 80,6%
  Skåne 74,7%
  VGR 73,4%

  Kan tänka mig några möjliga anledningar:
  Hur stort är lagret? Centralt i regionen respektive ute på respektive vaccinationsställe?
  Antingen medvetet (för dos2 eller täcka upp för leveransstörningar) eller indirekt genom tidsfördröjning i leveranskedjan mellan tilldelning och vaccineringstillfället?
  Hur många doser har man fått ut per flaska? När började man få ut 6 doser? Några som lyckats med 7 st?
  Har man behövt slänga doser pga obokade/sent avbokade tider eller har man då lyckats hålla flaskor oöppnade och spara till senare?

  Uppsala lär antingen fått ut fler doser än tilldelat (fler per flaska) och/eller just-in-time med direkt användning av de tilldelade flaskorna.

  Regionen borde ju veta om de har något centralt lager (för att täcka in kommande leveransproblem) samt hur lång tid det tar från tilldelning till leverans.
  Sen kanske det går att få ut en del av informationen från de som jobbar på vaccineringsställena (om de kasserar doser, hur mycket får de ut, hur mycket har de liggande osv)?
  Finns det tillgänglig statistik ner på vaccinatör och hur många doser de fått från regionen? (dvs, går det att få ut den aggregerat från vaccinationsregistret eller annat ställe)

  Som jag uppfattat det så är det i VGR samma vaccineringsställe som tilldelas andra dosen. I så fall, när får de den? Gör det möjligtvis att det blir många doser på lager? Eller att doser kasserats pga att inbokade inte dyker upp? Har Skåne något motsvarande?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.