≡ Menu

Coronaveckan som gått, v2: Smittan dubblerad/ Scenario: 70 000 dagliga fall innan smittan vänder nedåt/ Virus kan sluta klassas samhällsfarligt efter smittovåg

Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv.
Här är vecka 2 (10 – 16 januari 2022).

 • Smittan slår nya rekord och dubbleras för andra veckan i rad, men är antagligen ännu högre på grund av testproblematik.
 • Vårdbelastningen är hög, men statistiken kan vara missvisande och räknar även in personer ”med” covid-19.
 • Nya scenarier visar att det kan bli 70 000 smittade per dag innan smittan vänder nedåt.
 • Nya restriktioner: Bland annat stänger restauranger klockan 23.00 och max 500 personer på konserter.
 • Covid-19 kan sluta klassas samhällsfarligt efter denna smittovåg – kan bli starten på återgång till normalitet.
 • En tredje dos kan nu tas fem månader efter den andra dosen, enligt nytt beslut.

15 513 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, en ökning med 136 dödsfall sedan förra veckan. Det är betydligt fler avlidna än vad som brukar inrapporteras, men kan ha att göra med att det är just dödsfall ”med” covid-19, en problematik i statistiken som återkommer den här veckan.

Smittan fortsätter att nå nya rekord och extrema nivåer. För andra veckan i rad är antalet fall mer än dubblerade, jämfört med föregående vecka. 124 000 fall bekräftades under senast inrapporterade helvecka, men sannolikt är många fler smittade, eftersom testkapaciteten slagit i taket. Detta gör också att det är svårt att få en rättvis eller exakt bild över antalet smittade just nu.

Mätt i relativa tal, alltså per hundra tusen invånare uppdelat i vaccinerade och ovaccinerade, är det i statistiken nu jämnt mellan grupperna. Även om vaccinet i huvudsak skyddar mot sjukdom snarare än infektion, finns också indikationer på att den ovaccinerade i högre utsträckning inte testar sig vid symptom och därför är underrepresenterade i statistiken.

Framförallt är testkapaciteten otillräcklig. Även om det under senast inrapporterade helvecka slagits nya rekord – dels genom att över 400 000 personer testat sig och dels genom att var tredje var positiv – är ökningen av tester liten, vilket beror på att kapaciteten nått sitt tak. Folkhälsomyndigheten har därför i veckan gett vägledning i hur regionerna kan prioritera bland tester.

Det obligatoriska testet efter utrikesresa slopas och nu ska vården och de med aktiva symptom prioriteras för testning.

Även i äldrevården, bland de på särskilt boende eller med hemtjänst, har smittan ökat radikalt. Här är nästan samtliga vaccinerade, men att smittan ökar här är bekymmersamt, eftersom även milda infektioner kan leda till död i denna grupp.

I vården är belastningen fortsatt extremt tuff, men trots det rekordhöga antalet smittade håller sig vårdens belastningskurva fortfarande en bra bit under tidigare smittovågor. Dels för att viruset verkar ge mildare sjukdom, men dels också för att vården på vissa håll halverat vårdtiden för covid-19-patienter. Den generellt tuffa situationen för vårdpersonal beror alltså dels på annan sjukdom, men också på att vårdpersonal själva drabbas av smitta eller karantänsregler. Just karantänsreglerna har nu fyra regioner frångått för vårdpersonal, för att lösa den krisartade bemanningen.

Även i statistiken öven vårdbelastning finns indikationer på feltolkning, men nu snarare att siffran är överdriven. Alla patienter – oavsett vad de söker vård för – testas vid inskrivning på sjukhus. Eftersom smittan i samhället är hög kan även den som läggs in med brutet ben hamna i statistiken över covid-positiva sjukhusfall. Det innebär förvisso att vården behöver lägga resurser på att hantera även den patienten smittsäkert, men inte att patienten behöver vård för covid-19. Denna risk för feltolkning har flera regioner varnat för i veckan och läkare tror att det ibland kan handla om 30 procent av sjukhusfallen i vissa regioner. Folkhälsomyndigheten menar att kvalitetssäkrad statistik kommer med några veckors fördröjning och att de nu uppskattar att 20 procent av sjukhusfallen kan vara sådana som skrivits in med, inte på grund av covid-19.

I vården är det också tydligt vilket viktigt skydd vaccinet ger. Mäter vi befolkningen uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade per hundra tusen invånare är IVA nästan helt dominerat av ovaccinerade. Risken för svår sjukdom och död är fortsatt mångdubbelt högre för den ovaccinerade. Medelåldern för IVA-vård är också tio år lägre för ovaccinerade, med ett snitt på 53 år.

Folkhälsomyndighetens officiella statistik visar nu också omikrons dominans och myndighetens scenarier för smittan har därför uppdaterats. Inte minst eftersom de senaste scenarier överträffades redan förra veckan och inte alls tycks vika ned under kommande vecka, vilket myndigheten tidigare antagit. I de nya scenarierna kommer smittan fortsätta dubbleras och smittan vika ned först i slutet på månaden. Myndighetens två scenarier tar avstamp i att en fullvaccinerad har 20% skydd och de med tre doser antingen har 79% eller 35% skydd mot infektion. Det senare ger ett max om 70 000 nya fall om dagen – vilket skulle innebära en halv miljon på en vecka om det höll i sig sju dagar.

Givet smittökningen presenterades en rad nya restriktioner i veckan. De siktar mer på att minska kontaktytor än använda vaccinbevis (något Folkhälsomyndigheten inte tycker är aktuellt just nu). Restriktionerna är:

 • Restauranger tvingas avsluta alkoholförsäljningen (och därmed oftast verksamheten) kl 23. Krav på sittande servering och max åtta i varje sällskap.
 • Vuxna ska allmänt begränsa antalet nära kontakter inomhus.
 • Allmänna sammankomster (teater, konsert, gudstjänst) ska ha sittande publik med max åtta personer/sällskap. Max 500 personer med vaccinbevis (införs 19 januari), max 50 utan vaccinbevis. Mässor kräver covidbevis.
 • Cuper och läger för barn inomhus ställs in.

Åtgärderna fick direkt ovanligt hård och snabb kritik. Många i medier tog fasta på att statsministern argumenterade med att vården behövde skyddas från överbelastning, men att det i huvudsak är andra sjukdomar än covid-19 som där dominerar. Det innebar också en ökad kritik mot att politiken inte tidigare utökat vårdens kapacitet. I granskningar har det visat sig att byråkratin ökar i vården, att den tillförs mer pengar, men att de inte skapar fler vårdtillfällen – däremot högre löner för chefer. Både oppositionen och vårdfacken hakade på och de senare krävde en egen kriskommission, vilket regeringen tycktes vara öppna för.

Kulturbranschen och restaurangnäringen tog beskedet om de nya restriktionerna hårt och oroas djupt över konkurser. Lärarna tycker att restriktionerna är löjliga och att lärarna offras i kampen mot smittan. Fria moderata studentförbundet tänker inte följa restriktionerna, men hade svårt att backa upp argumenten i en Aktuellt-debatt.

Bland experter var mottagandet blandat. Några tycker det är nödvändigt att agera givet den extrema smittan, andra att det är lönlöst. Det ifrågasätts om några restriktioner alls hinner hjälpa och tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke säger att han valt att ”leva som vanligt”. Kanske är det till och med så att smittan snart kan sluta anses samhällsfarlig? När många får infektion kan det, tillsammans med vaccinering, skapa tillräckligt skydd hos allmänheten. Folkhälsomyndigheten håller det inte för omöjligt, men menar att en sådan analys kan göras först efter att vi tagit oss igenom denna extrema smittoperiod.

Regeringen verkar få nej på sitt förslag till förlängd pandemilag. Den tillfälliga lagen ger regeringen utökade befogenheter till snabba beslut om pandemiåtgärder utan att först förankra det i riksdagen. I veckan har flera kritiska röster höjts och lagens förlängning kan komma att åtminstone begränsas till två månader, istället för begärda fyra månader.

Vaccin

7 791 147 har nu fått minst en dos vaccin (86,2% av befolkningen över 12 år) och 7 468 000 (82,7% av befolkningen över 12 år) är fullt vaccinerade. 2 941 448 har fått en tredje dos (35,4% av befolkningen 18 år och äldre).

Totalt har 18 201 017 doser vaccin delats ut i Sverige, vilket är en ökning med 320 000 doser – 40 000 fler än förra veckan.

Det finns outnyttjad kapacitet hos regionerna när det gäller vaccinering och därför beslutade Folkhälsomyndigheten att sänka intervallet för tredje sprutan från 6 till 5 månader efter andra sprutan. Även om det utnyttjar befintlig kapacitet sätter det också nytt tryck på regioner, där särskilt Stockholm har svårt men även andra regioner överväger åtgärder som att kalla in pensionerad vårdpersonal. För den som nyss infekterats är det oklart om man också ska ta booster-spruta. I Sverige finns inga sådana officiella rekommendationer, men i andra länder ombeds man vänta tre månader efter infektion. Svenska experter tycker att den som tillfrisknat från infektion kan vänta två månader.
I veckan har också EMA gått ut med en varning för vad en fjärde, femte och flera återkommande boosterdoser kan innebära för immunförsvaret. Fortsatt har inga nya allvarliga eller avgörande avvikelser bland biverkningar hittats.

Allt fler ovaccinerade röster höjs och får utrymme i debatten. I SVT uttrycker flera att de upplever sig vara tystade och i TV4 får de förklara varför de väljer bort vaccin. Svenska Yle har gjort en sammanställning av de 5 vanligaste påståendena om omikron och vaccin, tillsammans med vetenskapligt förankrade svar.

Nyheter i korthet

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required
Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • Claes Persson januari 16, 2022, 22:19

  UNDER VACCINÅRET 2021 DOG DET CA 3 000 FLER JÄMFÖRT MED 2019. VACCIN?
  Aldrig någonsin har så exceptionellt få dött i Sverige som under 2019, självklart dör då lite fler multisjuka gamla nästa år.
  Virus har varken klocka eller kalender, man måste därför kontrollera en längre period än ett av människor bestämt kalenderår.

  Regeringen och myndigheter tycks ha gjort allt de kan för att grundlura lättskrämda och lättlurade.
  Man talar ständig om ”överdödlighet” men nämner aldrig att vi haft en helt unik i historien ”underdödlighet” under 2019.

  För oss som gillar sanningen är det mycket glädjande att se att färre människor har dött under 3-årsperioden 2019+2020+2021 jämfört med någon tidigare 3-årsperiod under historisk tid.

  Alla borde bli jätteglada över denna sanning och kanske undra varför de låtit sig besprutas med nödgodkända/villkorligt godkända vacciner som bevisligen skapat ett enormt antal biverkningar, inte varit i närheten av att stoppa sjukdom.
  (Det tar normalt 10 år att godkänna vaccin/läkemedel p g a biverkansrisken, ”covid-vacciner” blev ”godkända” på några få månader? Vem vet vad som händer framöver?)

  Antalet döda i Sverige per 1000 personer, SCB dödsfallstatistik:
  2021 – 9,00 (preliminärt)
  2020 – 9,48
  2019 – 8,64
  2018 – 9,06
  2017 – 9,14
  2016 – 9,17
  2015 – 9,28
  2014 – 9,18
  2013 – 9,42
  2012 – 9,66
  Vi vet också att olika typer av restriktioner, munskydd mm runt om i världen inte haft någon som helst betydelse, snarast förvärrat.

  Under 300 år har mänskligheten kämpat med sina liv som insats för att erkännas mänskliga rättigheter och friheter.
  Lenin/Stalin, Hitler m fl lyckades, efter många års hårt arbete, grundlura och förslava sina medborgare under några år genom att skrämma upp dem.

  Under senaste åren lyckades världsledarna lura många lättlurade människor, på några få månader.
  Vi vet att makthavare i världen, med berått mod, enbart för att öka sin makt,
  under senaste åren förstört livet för ca en miljard människor som förlorat arbete, företag, skolgång mm.
  (Makthavarna har inte tillåtit några som helst protester eller ifrågasättanden, inte ens från välkända vetenskapsmän, man har dessutom ständigt manipulerat information.)

  SCB.SE

  • Md januari 17, 2022, 04:12

   Bravo! Du har lärt dig det mest fundamentala med dagens mjukvara, Copy Paste. Applåd!

   Du ser, du kan lära dig något om du bara vill. :)

   Skämt å sido, blir du aldrig trött på dig själv? För du kan inte vara så långt gången in i dimman att du verkligen tror på dig själv och dina ranter här…. så hur står du ut? Hur kan du sova gott om natten och titta dina medmänniskor i ögonen?

   • Claes Persson januari 17, 2022, 14:05

    Md
    Har svårt att förstå ditt raljerande svar, har du ingen seriös kritiskt granskning att framföra?
    Tycker du inte ens att det är bra att det dött färre under åren 2019+2020+2021 än någon tidigare 3-årsperiod?

  • Emanuel Karlsten januari 17, 2022, 08:43

   Claes, det fungerar inte att du skriver samma felaktiga påståenden om och om igen här. Särskilt eftersom det finns en post där detta både klargjorts och kan diskuteras vidare: https://emanuelkarlsten.se/overdodligheten-i-sverige-2020-den-hogsta-sedan-spanska-sjukan/

   • Arne januari 17, 2022, 10:31

    Jag ska försvara Claes litegrann. Tycker att många slarvar med begreppet dödlighet som definieras som antal döda per 1000.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortalitet

    Dödligheten har inte ökat särskilt mycket under pandemin vilket Claes påstår. Sen beror det nog på att restriktionerna och vaccinet har lett till en begränsad smittspridning. Därför blir det väldigt bakvänt att argumentera emot restriktioner och vaccin med hjälp av den relativt låga dödligheten.

    • MF januari 17, 2022, 21:06

     Empiriskt sett har hårda restriktioner inte varit ett effektivt skydd mot virusspridning, ingen tydlig (inte ens en otydlig) koppling mellan restriktioner och få dödsfall går att finna när man jämför länder emellan.

     Det färskaste och ett av de tydligaste exemplen är utvecklingen i Storbritannien denna vinter. England som inte införde kraftfullare restriktioner i motsats till Skottland och Wales blev på inget vis hårdare drabbat av Omicron trots alla domedagsprofetior. Tvärtom har både Skottland och Wales [1] nu måsta backa och lätta på de kostsamma effektlösa restriktioner.

     Övertro på restriktionernas effektivitet är tyvärr något so blivit väldigt kostsamt för många länder, både när det gäller folkhälsa och ekonomi.

     [1] https://www.telegraph.co.uk/news/2022/01/14/welsh-government-accused-omicron-overreaction-case-rates-unimpacted/

     • Claes Persson januari 18, 2022, 01:11

      Hej MF

      Det är kul att träffa på någon som klarar av att se igenom propagandan om ”Pandemi”.

      Självklart kan jag verka lite tjatig när jag repeterar självklarheter som visar att det aldrig funnits någon ”Pandemi”, det som ständigt repeteras av så många.

      Att hitta på på förstärkande ord för att göra människor livrädd är det vanligaste tricket genom historien, när makthavare vill utöka sin makt och krossa människor, förmodligen är att skapa skräck, hos lättledda människor, av äldre ursprung än prostitution.

      Se nedan korta SVT-inslag om hur WHO hittade på en ny definition av ”pandemi”, som i praktiken innebär att varenda A-vintervirus kan betecknas vara en ”pandemi”:

      SVT Rapport, intervju för 12 år sedan om Svininfluensa, samt info om när WHO uppvärderade sin betydelse och makt genom att omdefiniera ordet ”pandemi” att i princip gälla alla nya förkylningsmutationer https://www.facebook.com/Lethargus666/posts/4903279483015429

     • MF januari 18, 2022, 19:12

      Kan inflika här ett till argument att nu även Institutet för hälsa och välfärd i Finland givit ett utlåtande att de ser inte nyttan med hårda restriktioner utan tvärtom. De anser t.o.m. att kraftfulla restrioner kan vara kontraproduktiva och öka belastningen på sjukvården eftersom man skjuter fram när smittan kommer åt människorna till en period då vaccinernas effekt avtagit.

      De kraftfulla restriktioner man tagit till världen över har varit ett totalt fiasko och främst orsakat ett enormt lidande men mycket liten nytta. Tyvärr har folk skrämts vilket skapat tryck att ”göra något” och journalister misslyckats med sitt arbete i att ifrågasätta makten och deras galna beslut.

    • real Hmm januari 18, 2022, 05:25

     Anders: 1 ni presenterar en subjektiv uppfattning som en sanning. Tex relativt låg i förhållande till vad? Inte bilolyckor iaf. Inte någon annan virusinfektion heller.

     2, förstår inte att du kan försvara att någon har sparat på sitt klippbord samma kommentar och spamar sönder precis varje kommentarsfält med sina fejk news.

   • MF januari 17, 2022, 21:11

    Claes är aningen repititiv, men det blir nog fel att avfärda hans påstående som felaktigt då artikeln du hänvisar till är avfärdad av mig som felaktig med ett argument som åtminstone än så länge står oemotsagt. Påståendet i länkade artikelns titel vågar jag påstå är ett resultat som man bara kan komma till om man tänker helt fel och ologiskt.

    • real Hmm januari 18, 2022, 05:19

     Vi har ju redan konstaterat med ditt eget medgivande att du MF är Claes själv…

     Ytterst fult trollet att få det att se ut som att ni är flera som håller med varandra istället för en och samma person.

     • Claes Persson januari 18, 2022, 12:39

      real Hmm,

      Man behöver inte dö av covid, det räcker att läsa real Hmm inlägg och fantasier, då är risken stor att skratta ihjäl sig.

      Det senaste påståendet från real Hmm, att MD och jag är samma person eftersom vi presenterar ungefär samma enkla fakta:

      ”Vi har ju redan konstaterat med ditt eget medgivande att du MF är Claes själv…”

      Trovärdigheten, att påstå att någon är ett ”troll”, när man blir överbevisad och svarslös, förstärker inte ens trovärdighet, tvärtom.

      • real Hmm januari 19, 2022, 01:25

       😝😘

       #överbevisad

      • Claes Persson januari 19, 2022, 14:11

       real Hmm

       Det tog lite tid för dig att erkänna att du är ”överbevisad”

     • MF januari 18, 2022, 19:01

      Jag och Claes är olika personer och jag har aldrig gett mitt medgivande till det påståendet som framfört.
      Att försöka få det att se ut som om vi är samma kan ur mitt perspektiv nog klassas som fult spel. Om det är okej för dig så föreslår jag att vi återgår till saklig diskussion om den artikel vi råkar kommentera, alla vinner mer på det.

      • real Hmm januari 19, 2022, 01:18

       Jo det gjorde du. Gå tillbaka ett par inlägg.

       Omöjligt att hålla sig saklig runt fejk news, tycker du inte? Så din uppmaning var riktad till fel person.

      • Claes Persson januari 19, 2022, 14:01

       real Hmm,

       Du påstår att MF har utgett sig för att vara mig.
       Detta är inte ens misstänkt trovärdigt, däremot är det trovärdigt att du är en ren lögnare.

       Om du inte kan visa på den kommentar där MF påstått sig vara samma person som mig bör du givets blockerars från denna blogg.

       Jag är starkt emot blockeringar eftersom jag tror på att alla fakta och åsikter mår bra mötas, tror att yttrandefrihet är grunden till all frihet, men om man ljuger om enskilda personer och dessutom vägrar korrigera sina lögner efter att lögnen påtalas närmar det sig 5 kapitlet i brottsbalken om ärekränkning/förtal.

 • Claes Persson januari 16, 2022, 22:24

  Det är naturlivs helt korrekt att t ex via ”Hesa Fredrik” eller på annat sätt signalera plötslig eller möjlig fara och då snabbt försöka vidtaga lämpliga åtgärder.

  Men det är minst lika viktigt att snabbt signalera ”Faran över”.

  När det nu gäller ett normalt virus har man glömt bort att signalera ”Faran över”, makthavarna hänvisar i stället till att vi inte vet vad som kan hända i framtiden.

  Så numera signalerar regeringen och myndigheterna varje dag att vi befinner oss i fara (En helt påhittad, helt obefintlig fara)

  ”För säkerhet tar vi ifrån er mänskliga rättigheter och friheter, man vet ju inte vad som kan hända i framtiden”, är budskapet.

  Hesa Fredrik har upphört att fungera.

  • real Hmm januari 17, 2022, 05:57

   ” Carolin och hennes bebis höll på att dö av corona: ”Jag hade panik”

   NyheterCarolin Johansson väntade sitt tredje barn när hon insjuknade i corona. Bebisen förlöstes med kejsarsnitt över två månader för tidigt och medan mamma kämpade för sitt liv togs lille Villy om hand av barnmorskorna.
   – Jag hade panik och var livrädd för att dö, säger Carolin.”…

   …” – De kom in till mig och sa att det skulle bli akut kejsarsnitt. Då rasade allt, han kommer dö, tänkte jag. Men jag hade inget val.

   Carolin har fått veta att snittet gjordes delvis för bebisens skull. I värsta fall skulle ingen klara sig. Utanför magen skulle han ha goda chanser att klara sig bra, även om han egentligen inte skulle födas förrän i början av maj. ”…

   …” Hade panik och dödsångest
   Därefter följde hela tolv dagar då mamma och barn var skilda från varandra. Carolin kämpade för sitt liv, med extremt dålig syresättning. Trots mycket syrgas kände hon att hon inte fick luft.

   – Det är som att andas genom att sugrör. Man får panik och jag var livrädd för att dö.

   Vid det laget stod det klart att det var covid-19 hon drabbats av.”…

   …” Fortfarande andfådd
   Carolin mår också bra, även om hon haft ont i ryggen ända sedan hon blev sjuk, och hon blir lättare andfådd nu än tidigare. Hon är 31 år och är frisk. Ändå blev hon livshotande sjuk av covid-19.

   – Jag trodde aldrig att det här skulle hända mig. När jag blev sjuk var vaccinet nytt och man rådde inte gravida att ta det. Men nu är det annorlunda. Jag tycker verkligen att man ska vaccinera sig, säger Carolin Johansson.”

   https://www.gp.se/nyheter/carolin-och-hennes-bebis-höll-på-att-dö-av-corona-jag-hade-panik-1.63880383

   #hesa Fredrik fejk news #tur att bo i väst med bra vård

   • Claes Persson januari 17, 2022, 14:00

    real Hmm

    Själv har jag haft fem nära släktingar och bästa vän som gått bort sedan 2020, alla ganska unga utom en, ingen i covid, trots ”bra” vård.
    Det är alltid tragiskt när sådant händer.
    Under vaccinåret 2021 har det tyvärr dött ca 3000 fler än under 2019, men vi kan glädjas åt att det under 2019+2020+2021 dött färre än någon tidigare 3-årsperiod.

    • real Hmm januari 18, 2022, 05:16

     Och? Relevans?

     Mitt inlägg har dock full relevans till dina obstinata ranter.

     OBS! Retoriska frågor.

    • real Hmm januari 18, 2022, 05:28

     PS Ja visst är det underbart att restriktionerna tillsammans med vaccin rejält minska på antalet döda under den senaste treårsperioden. 👍

     • MF januari 18, 2022, 19:14

      Du har tyvärr otroligt fel i det där påståendet. Det är bara att kolla från t.ex. världsbankens undersökningar hur mycket fattigdomen ökat i världen p.g.a. restriktionerna så ser man att dödsfallen på grund av restriktionerna är mångdubbla jämfört med vad Covid-19 skördat.

      • real Hmm januari 19, 2022, 01:23

       Du måste lära dig att hålla isär de olika världsdelarna. Eller pratar du om hela jordklotet som en total enhet när det gäller malaria också? Borelia?

       Och nej visst Claes, du, nämnde inte ordet Sverige bland sina siffror, men det var underförstått. Och det hade du också insett. Om du bara velat föra en ärlig diskussion. Vad var det nu du uppmanade till igen lägre upp….?? 🤔

       #Tramsbyxa

      • Claes Persson januari 19, 2022, 14:09

       real Hmm

       Vad har malaria och borrelia med virusinfluensor att göra, gång på gång visar du din kunskapsnivå?

 • Anders Hernborg januari 17, 2022, 10:28

  Vad gäller jämförelsen mellan ovaccinerade och vaccinerade som alltså per 100 000 av vardera karaktären ligger på ungefär samma antal så kan det ju vara stora olikheter mellan grupperna, inte bara vad gäller benägenhet att testa sig, det kan vara stora skillnader i bostadsort (andel glesbygd kontra storstad), i ålder, i socioekonomi, i hur man rör sig i samhället där kanske ovaccinerade är försiktigare att ge sig in i miljöer med trängsel osv. Förutsättningarna KAN alltså vara väldigt stora mellan ovaccinerade och ovaccinerade så det KAN alltså vara så att skyddet mot att bli smittad för den vaccinerade jämfört med den ovaccinerade är större än vad kurvorna tycks visa.

 • Annan Sandra januari 17, 2022, 17:28

  Varför läggs det så liten vikt vid att genomgången infektion ger avsevärt mycket starkare skydd än vaccination (från regeringens sida)? Och varför skrivs det inte mer om det irrationella i detta (från medias sida)?

  Att inte inkludera sådan upplysning i passen (som förvisso, talande nog kanske, heter ”vaccinpass”, inte ”smittskyddspass”), tvingar människor som egentligen inte skulle behöva ta lika många doser vaccin att i onödan belasta budgeten för den här pandemin.

  • Magnus januari 18, 2022, 00:42

   En mycket bra och relevant fråga. Om ett pass ska användas borde det vara ett ”immunitetspass” och inte ett vaccinpass. Frågan har ställts ett fåtal gånger till FHM på deras PK men med svamlande svar från exempelvis Sara Byfors att ”vi har valt det här sättet” och ”man får ett ännu bättre skydd om man vaccinerar sig efter genomgången infektion”. Vad ska de med ett ännu bättre skydd till? Alla de som haft genomgången infektion kommer inte få en svårare infektion andra gången om de mot förmodan skulle få Covid igen, punkt! Vaccin för denna grupp är därför helt onödigt. Speciellt med tanke på att det nu börjar dyka upp intressant statistik som visar att en begränsad del av vaccinerna (batcherna) står för majoriteten av alla rapporterade biverkningar.

  • Claes Persson januari 18, 2022, 01:16

   Annan Sandra,

   Sanningen är att vi inte drabbats av någon ”pandemi” annat än den nya definition av ordet ”pandemi” som WHO har hittat på.

   Under 2019+2020+2021 har det dött färre människor än någon tidigare 3-årsperiod, enligt SCB, vilket är mycket glädjande för oss med sunt förnuft och förstånd.

   Varje år blir över hälften av alla i Sverige smittade av virusinfluensor, det är inte fler idag..

   Det enda fruktansvärda som hänt är att världsledarna har skapat obefogad rädsla och skräck och med den tagit ifrån oss mänskliga rättigheter och friheter, arbeten, skolgång mm, det som människor har kämpat för med livet som insats under närmare 300 år.

  • real Hmm januari 18, 2022, 05:14

   Sandra:
   Därför att ditt påstående inte stämmer. Det bästa skyddet är vaccin plus genomgången infektion och de som tidigt blev infekterade har precis lika dåligt skydd mot Omikron som de som inte fått tre doser vaccin. Ja de är t.o.m. sämre skyddade.

   • Annan Sandra januari 23, 2022, 10:52

    Nu säger du emot dig själv. Det bästa skyddet är genomgången Covid + vaccin, oavsett vilken mutation vi talar om. Att skyddet avtar över tid verkar också stämma, men det är inte visat att genomgången infektion inte förstärker skyddet mer än ett vaccin. Källa tack!

 • Asa Westin januari 18, 2022, 19:57

  Till den envise herrn som hela tiden upprepar samma visa;

  Räcker det med att ca 10-20 miljoner människor dött runt om i världen, eller behövs det fler innan du ska hålla med om att det är en pandemi? Delar den här artikeln med dig: https://www.nature.com/articles/d41586-022-00104-8

  Vi kanske inte bara skall se på Sverige som ju trots allt klarat sig ganska bra jämfört med länder där fattigdom råder. Jag bor i Kanada, och nu börjar vi se att många barn drabbas av covid, men som tur är har en majoritet vaccinerat sig. I metropoler som Montreal där jag befinner mig finns det dock stora mängder sjuka och precis som i Sverige är de flesta av de som hamnar på IVA ovaccinerade. Totalt ligger vi på ca 30-35000 döda i hela Kanada.

  I USA är siffrorna såklart ännu värre med snart 1miljon döda, ca 250000 (detta är en gissning från min sida men jag har läst det någonstans)) av dem har säkert dött helt i onödan pg av vaccinvägran. 150000 barn har förlorat en förälder eller två. I landet där liberalism härskar och där den enskilda individens rätt går före allt annat,( även folkhälsa i en pandemi), så blir det lätt att avläsa de förödande konsekvenserna av detta förfarande. I USA och till viss mån i Kanada har antivaccinpropaganda blivit en multimiljonindustri (massa s.k.läkare och ”independent” scientists snickrar ihop youtube videor där de analyserar data eller misshandlar densamma så att den skall passa in i deras budskap) . Det är ofattbart att folk går på allt. Ofattbart att man kan dissa majoriteten av den medicinska vetenskapen till förmån för ett dussin kvacksalverispridare.

  Och dessa kvacksalvor har nu spridit sig även till Sverige, det sunda förnuftets land.

  Tack till Emanuel för en intressant och spännande blogg, ser alltid fram emot att läsa den varje vecka.

  MVH

  • Claes Persson januari 18, 2022, 20:43

   Hej Asa,

   Din länk till en journalist som uppenbarligen inte vet vad han talar om är ren rappakalja. Han grottar i en dy av information och plockar i denna dy endast upp det som stödjer hans agenda.

   T ex visade Region Stockholm redan under 2020 att systemet att rapportera ”covid-döda” är absurt, alla som haft covid 30 dagar, men t ex titillation 28 dagar innan de av någon anledning dött har rapporteras döda ”med” covid, endast 17 % hade enligt Region Stockholm dött ”av” covid, under senaste veckan har detta igen uppmärksammats av samtliga massmedier i Sverige, benbrott, hjärnblödning, cancer mm.
   Om detta har rapporterats runt hela världen, men det passar inte makthavarna att medge att endast ca 20 % av rapporterade döda har dött ”av” covid, rädsla och skräck skulle försvinna om man erkände att endast ca 3000 har dött av covid i Sverige sedan start mars 2020 (Det dör ständigt ca 250 personer i Sverige varje dag)

   Om man har ett minimum av sunt förnuft börjar man att kolla det övergripande läget, jag har gjort detta i Sverige eftersom jag har tillgång till Sveriges exakta siffror, demografi och förändringar.
   Om du läste hans artikel använde han ständigt ord som ”förväntade dödsfall”, cherrypeickande och en uppsjö av skrattretande sagoberättande. Han använde t ex ständigt ordet ”överdödlighet” men aldrig någonsin ordet ”underdödlighet”. En sådan galning kan ingen vettig människa tro ett ord på.

   Övergripande kan jag tipsa dig om att kolla Worldometer, som samlar statistik på ett seriöst sätt, du kan då konstatera att det har dött färre människor än vanligt 2019+2020+2021, jämfört men någon tidigare 3-årsperiod.
   Det kan svänga rejält, även i stabila länder som Sverige år från år 2019 hade t ex Sverige en underdödlighet som var historiskt låg ca 4000 färre människor dog under 2019 jämfört med tidigare år (de fick ett ”nådeår”), självklart förstår den med sunt förnuft att det då dör fler gamla multisjuka påföljande år.

   Det som är ofattbart för mig är, att när människor nu så småningom fått svart på vitt att det inte dött fler människor än vanligt, blir många människor väldigt förbannade?
   När man upptäcker att WHO:s nya ”undangömda” definition av ”pandemi” och påföljande restriktioner varit en ren bluff?

   Människor som bryr sig om andra blir däremot väldigt glada när det upptäcker att det inte dött fler än vanligt sett över tid.
   (Alla våra virus har vare klocka eller kalender)

   • real Hmm januari 19, 2022, 01:49

    …”cherrypeickande och en uppsjö av skrattretande sagoberättande.”

    ”En sådan galning kan ingen vettig människa tro ett ord på.”

    #Så sant som det var sagt. 🤓😘

    • Claes Persson januari 19, 2022, 14:14

     real Hmm

     Du har således inget konkret att anföra om denna uppenbart okunniga journalists påståenden, de exempel jag angav.

 • rabey januari 19, 2022, 12:53

  Hej.
  Jag letar efter en jämförelse – sjukhusvistelsetid för Wuhan, Alpha, Delta och Omicron mutationer. Hur många dagar?
  Har det skett en nedgång i folkhälsan? Den svenska strategin var att förhindra detta.

 • Kristoffer januari 23, 2022, 23:02

  Rabey, hur tänker du nu? Hur skulle man kunna läsa ut förändring av folkhälsa utifrån jämförelser av sjukhusvistelse för olika mutationer?
  Skillnaderna lär bestå av faktorer som: Skillnader mellan mutationerna, skillnader i behandling över tid, belastning av sjukvård och prioriteringar utifrån detta. Osv osv. Att i allt detta kunna peka ut vad som skulle bero på eventuell nedgång av folkhälsan låter ytterst långsökt.
  Om du vill titta på folkhälsoskillnader måste du hitta något statistiskt mått där du har kända och/eller små övriga variationer över tid.

  • Claes Persson januari 24, 2022, 01:38

   Äntligen börjar människor förstå att vi blivit utsatta för historiens i särklass största globala bluff.

   Vi vet att historiens äldsta verktyg för makthavare att öka sin makt är att sprida rädsla, detta är t o m en äldre profession än prostitution.

   Förr fungerade detta inom enskilda stater, att varna för obefintligt hot, men p g a Internet sprids nu skräck och irrläror över världen inom något dygn.
   Vad makthavare inte räknat med är att detta också fungerar åt motsatt håll.
   Över hela världen har under helgen hållits enorma demonstrationer för frihet och emot bluffen som grundlurat så många ”nyttiga idioter”.

   Verkligheten är ju att det dött färre människor per capita än någonsin tidigare, under senare år. Kolla t ex Worldometer 2018+2019+2020+2021

   I dag och under närmare tid finns det ingenting som är så daterat som propagandan covid-bluffen.

   Självklart kommer detta innebära trauman för många människor, särskilt journalister som har bevisat att de inte en klarar av enkel kritisk granskning.

   Eftersom jag har hört detta av så många vänner inom sjukvården, var det befriande att höra en sjuksköterska som intervjuades under demonstrationen i Stockholm (Den största och mest fredliga demonstration Sverige upplevt under modern tid) säga att hon aldrig under sitt liv upplevt att det varit så lugnt på sjukhuset som under de senaste två åren hon arbetat.

   • Kristoffer januari 24, 2022, 09:56

    Claes, kan du var snäll och sluta spamma hela detta kommentarsfält med ditt dravel?

    Jag svarade till Rabey kring statistik och folkhälsa. Din kommentar har inget som helst med den att göra och hör alltså inte hit utan förstör bara möjligheten för oss övriga att kommunicera.

    (Någon gång om jag får tid så kommer jag svara om dina påståenden. Till övriga som ser detta kommentarsfält alltså, eftersom du själv inte är kapabel att ta till dig någon som helst information eller fakta som inte stämmer med din felaktiga världsbild.)

  • rabey januari 24, 2022, 11:06

   Kristoffer. Du har rätt. Allt detta är komplicerat. Och jag är medveten om det.

   Jag letar efter. någon bredare data från Sverige.

   Jag bor i ett annat land (V4). Det finns bara allmänna rapporter – med sjukvård som tar längre tid (median).
   Även i förhållande till samma mutation och med samtidiga rapporter om att medelåldern på patienterna sjunker.
   (de flesta patienter är ovaccinerade)

   • Kristoffer januari 24, 2022, 22:39

    Rabey, hänger inte riktigt med i vad du försöker skriva. Kan du försöka formulera en gång till?

    Medelåldern på patienterna beror ju bland annat på hur smittan spridits (vilka grupper i samhället) just då samt vaccintäckning.
    För vaccintäckning tänker jag till exempel på att anledninge till att det var lägre medelålder på IVA under senaste hösten lär till stor del varit för att det var större vaccintäckning hos de äldre jämfört med yngre grupper. Så den ovaccinerade gruppen med lägre medelålder stod för en mycket större andel jämfört med innan vaccinet.

    Och även tid för sjukvårdsinläggning lär påverkas av flera andra faktorer:
    När söker man vård? (att det hunnit bli mer komplicerat för att patienten väntat med att söka vård)
    Har man ett annat urval av lätta/svåra fall (Undviker de lättare fallen sjukvård pga köer eller rädsla? Är det så hög belastning att urvalet av vilka som blir inskrivna som patienter ändrats? Behöver man skriva ut patienter så tidigt som möjligt eller finns det plats så att de kan hinna ligga kvar på observation en liten stund extra?)
    Osv.

    Är det analys av någon speciell statistik du tänker på eller att hitta statistik kring just folkhälsan?
    För det sistnämnda skulle jag spontant leta efter något helt orelaterat till Covid och något som varit stabilt kopplat till folkhälsan för att få någon vettig analys. Men många dataserier har nog tyvärr påverkats på olika sätt av följdeffekter av bortprioriteringar (under smittotopparna) respektive beteendeförändringar samt restriktioner. Så jag skulle vara väldigt försiktig med egna analyser av data kring folkhälsopåverkan då det mycket väl kan vara andra faktorer bakom förändringarna och inte folkhälsoförändring. Istället lär man behöva väga samman många olika mätsätt för att få ett pålitligt resultat.
    Men det lär studeras en hel del kommande år, så blir intressant att se summeringar av studierna framöver.

    • rabey januari 30, 2022, 10:39

     Jag har en begränsad möjlighet till diskussion.
     Socialstyrelsen ger olika statistik (intressant men kort). Jag skulle gärna läsa de utökade versionerna (främst Covid och relaterad statistik ) eller djupare tolkningar av allmänna data.
     Om du läser några intressanta rapporter, ge mig en länk.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.