≡ Menu

EU:s smittskyddsenhet i stor kartläggning av munskydd: Litet stöd för bred effekt

Europeiska smittskydsenheten, ECDC, uppdaterar sina riktlinjer kring munskydd. I en färsk genomgång av av all tillgänglig forskning konstaterar de att nyttan med munskydd för samhället är liten och kunskapsläget svagt.
– De säger ungefär vad vi sagt hela tiden, kommenterar statsepidemiolog Anders Tegnell.

Artikeln är uppdaterad 17/2 med en uppföljande kommentar från Anders Tegnell

ECDC är en myndighet inom EU med ansvar för att samordna smittskyddsfrågor inom unionen. I en färsk rapport går de på djupet med alla studier som finns på ämnet munskydd. I rapporten konstateras att munskydd fortsätter att vara en konfliktfråga och att det därför är viktigt att gå till botten med kunskapsläget. Rapporten fokuserar på användningen av munskydd i samhället – inte sjukvården – och slutsatsen är att munskydd ger ”litet till måttligt” skydd mot samhällsspridning av covid-19. Och fortfarande finns stor osäkerhet kring dess effekt på populationsnivå. De vetenskapliga beläggen är helt enkelt ”knappa” eller ”väldigt få” och det behövs fler högkvalitativa studier, konstaterar ECDC.

Totalt har 54 publicerade studier om olika typer av munskydd och visir gåtts igenom. I bara en studie bedöms kunskapsläget vara ”måttligt” säkert, men för den studien finns istället en rad andra problem, som att kontrollgruppen inte var konsekventa vid användningen av munskydd, samt att studien gjordes när spridningen av viruset var lågt. I samtliga övriga studier är säkerheten för studierna antingen väldigt låga, eller låga. Ingen studie uppvisar ”hög” säkerhet och effekten för samtliga studier är antingen ”liten” eller som bäst ”måttlig”.

Trots det rekommenderar ECDC vissa munskydd i vissa miljöer.

ECDC rekommenderar:

Alla varianter av munskydd:

– Rekommenderas vid trängsel på trånga allmänna platser inomhus (köpcenter, kollektivtrafik osv).
– ”Kan” också ”övervägas” vid trängsel utomhus.
Ingen forskning visar att den ena eller andra typen av munskydd skulle ha mer eller mindre effekt i ovan nämnda sammanhang.

Medicinska munskydd

– För de i riskgrupp rekommenderas medicinska munskydd, för att skydda sig själv.
– I hushåll där någon är smittad rekommenderas att samtliga bär medicinska munskydd.
Effekt
– Liten till måttlig
Kunskapsnivån (”certainty of evicence”)
– Låg till måttlig.

Andningsskydd

Det finns för svagt kunskapsunderlag för att säga att de mer avancerade munskydden, ofta kallat andningsskydd, skulle ha effekt på populationsnivå. Mest på grund av osäkerhet kring hur allmänheten ska använda skyddet.
Effekt
– Liten till måttlig
Kunskapsnivån (”certainty of evicence”)
– Låg.

Icke medicinska munskydd

Effekt
– Liten till måttlig
Kunskapsnivån (”certainty of evicence”)
– Väldigt låg.

Ansiktskydd

Effekt
– Otillräckligt
Kunskapsnivån (”certainty of evicence”)
– Väldigt låg.

Munskydd är ett komplement

ECDC understryker att munskydd inte ersätter de befintliga åtgärderna om att hålla avstånd, tvätta händerna, jobba hemifrån och så vidare. Det är också centralt att munskydd – om de ska rekommenderas – används på så sätt som det avses och att det finns kunskapskampanjer kring korrekt användning.

Folkhälsomyndigheten tycker att ECDC:s rekommendationer går i linje med de egna. Sedan tidigare har statsepidemiolog sagt att de tycker kunskapsunderlaget är för svagt. Det är också hans enda kommentar kring ECDC:s nya rapport.

– De säger ungefär vad vi sagt hela tiden, att evidensbasen är väldigt svag. Den har inte förändrats under senare tid, säger Anders Tegnell.

Sverige ger idag bara en skarp rekommendation om munskydd: I kollektivtrafiken vid rusningstid. I övrigt säger man att det ”finns situationer där munskydd kan vara av värde”.

Är det läge att uppdatera Sveriges rekommendationer också?
– Vi följer frågan, säger Anders Tegnell.

Den här artikeln är kostnadsfri tack vare personer som varje månad bidrar ekonomiskt för att journalistiken ska vara tillgänglig. 
Du kan också bidra, från 20 kr i månaden, genom tjänsten Patreon.
Artikeln är skriven under licensen CC-BY, fri att dela och återpublicera om du hänvisar tillbaka hit.

Få ett gratis mejl när det finns en ny artikel

* indicates required

Här ansvarar den som skriver kommentarer för sitt eget innehåll
 • J februari 16, 2021, 19:11

  Munskydd i vård eller andra tillfällen fungerar exakt lika bra i alla sammanhang . Att lära att använda rätt är lätt.

 • R februari 16, 2021, 22:11

  Med andra ord har man i Sverige rekommenderat helt fel åtgärder. ”Overheadplast-fabrikerna” verkade helt utan vetenskaplig grund. Tyvärr var detta det enda som erbjöds för att skydda de äldre.

  Man rekommenderar dock munskydd:

  ”The use of face shields as a replacement for medical or non-medical face masks is not recommended…”

  ”In areas with community transmission of COVID-19, wearing a medical or non-medical face mask is recommended in confined public spaces (such as stores, supermarkets and public transport).”

  När ska poletten trilla ner? Sverige har gjort fel och gör fortfarande fel. Beviset? Alla döda i Covid-19….

 • Hmm-food for fika februari 16, 2021, 23:32

  Samtidigt så finns det flera studier som säger raka motsatsen.

  Face masks reduce new infections significantly, German study finds | COVID-19 Special”

  https://m.youtube.com/watch?v=cijrvXEnnA4&feature=youtu.be

  Och när allt kommer kring, hellre lite nytta än ingen (även fastän vi faktiskt vet att nyttan är stor).

 • Hmm-food for fika februari 16, 2021, 23:49

  Vidare. Rörig studie som de gjort där de blandar in influensa också som inte sprids på samma vis som sars-cov2, för det sprids mycket mer via kontaktytor.

  En annan sak från studien som du refererar till som misstats är att lyfta fram dessa stycken ….(för jag uppfattar väldigt mycket ditt inlägg att du tror att man inte rekommenderar andningsskydd).

  ” Recommendations for the use of face masks
  for the prevention of COVID-19 in the
  community

  In areas with community transmission of COVID-19, wearing a medical or non-medical face mask is recommended in confined public spaces (such as stores, supermarkets and public transport).

  The use of face masks can be considered in crowded outdoor settings.

  For people vulnerable to severe COVID-19, such as the elderly or those with underlying medical conditions, the use of medical face masks is recommended as a means of personal protection in the above-mentioned settings.
  In households, the use of medical face masks is recommended for people with symptoms of COVID-19 or confirmed COVID-19 and for the people who share their household, especially when isolation of the person with symptoms of or confirmed COVID-19 is not possible…

  The use of face masks can be considered in certain workplaces and for certain professions that involve physical proximity to many other people (such as members of the police force, cashiers – if not behind a glass partition, etc.) as a complementary measure to technical measures (for example specific ventilation in areas with particular risk of transmission) and organisational measures (e.g. limiting the access of workers in such areas).1
  When non-medical face masks are used, it is advisable that masks that comply with available guidelines for filtration efficacy and breathability are preferred.

  The very limited scientific evidence on the use of respirators in the community does not support a recommendation for their mandatory use in place of other types of face masks in the community. Although respirators would not be expected to be inferior to non-medical or medical face masks, the difficulties to ensure their appropriate fitting and use when used in the community as well as potential harms related to lower breathability should be taken into account.

  The use of face shields as a replacement for medical or non-medical face masks is not recommended, but can be considered when the impact of wearing a medical or non-medical face mask on communication is significant, such as for interaction with people with hearing impairment. A risk assessment should be made on individual cases. Non-medical face masks with a small transparent window but which still correctly fit the user’s face can also be considered in these cases.

  Etc

 • Mikael Nordström februari 17, 2021, 00:40

  Du skriver – Rekommenderas vid trängsel på allmänna platser.
  – ”Kan” också ”övervägas” vid trängsel utomhus.

  Men det står ju inget om trängsel inomhus i rekommendationen?

  In areas with community transmission of COVID-19, wearing a medical or non-medical face mask is recommended in confined public spaces (such as stores, supermarkets and public transport).
  The use of face masks can be considered in crowded outdoor settings.

  • Roger Sperrling februari 17, 2021, 06:09

   ”Men det står ju inget om trängsel inomhus i rekommendationen”

   FÖR DÅ HAR DET INGEN ELLER T.O.M. EN NEGATIV EFFEKT…!

 • Roger Sperrling februari 17, 2021, 06:06

  FACE-MASKS AND/OR FACE-SHIELDES HAVE NO PROTECTIVE EFFECT WHATSOEVER…
  AND PERHAPS EVEN A NEGATIVE EFFECT = BIGGER SPREADING….!?
  AND IS DANGEROUS FOR BOTH CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE….AND FOR ELDER!
  AND ESPECIALLY FOR THOSE WITH HEART OR LUNG ILLNESS OR DISTURBED FUNCTIONS = ALL ELDER…!!!

  • Eva februari 17, 2021, 12:05

   Om munskydd skulle fånga in även minsta smittpartiklarna, borde vi ju åtminstone slänga dem i skräpkorgar som är avsedda för farligt avfall.
   Att denna åtgärd inte krävs, talar sitt eget tydliga språk om effektiviteten av munskydd.

 • Steve februari 17, 2021, 10:56
 • Stefan februari 17, 2021, 18:47

  Omvårdnadspersonal/sjukvårdspersonal kan inte hålla distans till patienterna, de som är tvungna att åka kollektiv kan ibland inte hålla distans till sina medresenärer

  Borde logiskt vara samma risk och skyddsåtgärd inom vård och kollektivtrafiken eller skall ingen skydda sig av ”jämlikhetsskäl”?
  (Tänker på vad som Tegnell sa för 12 månader sedan då Spotify personal fick jobba hemifrån vilket inte var jämlikt, alla skall bli sjuka…).

 • Ruth A februari 17, 2021, 19:23

  Det är första gången att jag läser att kirurgiska masker ska BÅDE skydda den som bär den och dennes omgivning. Hittills var jag helt övertygad om att dessa masker BARA skyddar bärarens omgivning. Hur kan det vara så väldigt olika beskad?

 • Ruth A februari 18, 2021, 07:39

  Jag skrev igår ett inlägg om ECDCs översikt om olika munskydd och andningsskydd som Emanuel valde att återge, men det lämnar mig ingen ro så jag skriver lite mer.
  Läkemedelsverket skriver:
  ”Munskyddets syfte är att minska risken för spridning av smittsamma partiklar från bäraren till personer i omgivningen genom att filtrera bort partiklar i utandningsluften. Är inte tillräckligt tätt för att skydda den som bär det.”
  https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/anvanda/anvanda-munskydd-som-privatperson
  Sedan nästan ett år tillbaka läser jag samma sak som ovan på svenska och tyska hemsidor och har själv förklarat detta för otaliga andra personer.
  ECDC däremot påstår att munskydd även skyddar den som bär det och rekommenderar det för personer som är i riskzon för svår covid. ”För de i riskgrupp rekommenderas medicinska munskydd, för att skydda sig själv.”
  Detta har jag ALDRIG sett tidigare och det är detta som upprör mig mest att du publicera detta även om det står att effekten är liten till måttlig och är tänkt som komplement till alla andra åtgärder. Om riskpersoner följer denna råd så ger det ju dem FALSK TRYGGHET att de med denna skydd kan ge sig ut på ställen som de egentligen borde undvika! Jag ser ofta gamla människor med munskydd i affärer som undrar alltid om de är medvetna om att de inte alls skyddar sig själva!

 • Mats Palmberg februari 23, 2021, 18:33

  Finns det någon som funderat på varför den andra vågen i Europa startade i länder med munskyddstvång? Munskydd för allmänheten är mer religion än vetenskap. Ungefär som att överdos av C-vitamin skyddar mot sjukdom. C-vitaminförespråkare är däremot trevligare eftersom de inte brukar villja tvinga andra att dansa efter deras pipa.

  • Roger Sperrling februari 24, 2021, 05:49

   MEN NÄSTAN HELA SKITEN RUNT COVID19INFLUENSAN – SOM DET JU BARA ÄR!
   BÄR JU ETT NÄSTAN LÖJETS SKIMMER AV HYSTERI OCH HYPOKONDRI VARVAT MED MASSMEDIAS SCOOP-HUNGER OCH POLITRUKERS FÖRSÖK ATT NYTTJA DENNA FÖR ATT FÅNGA POÄNGER BÅDE I NUET…
   – OCH INTE MINST TILL NÄSTKOMMADE VAL OCH I SYNNERHET I FASCISTLÄNDER SÅSOM DÄR JAG ÄR OCH JOBBAR NU; DUTERTE FASCISTENS FILIPPINERNA!
   OCH DET FINNS JU EN DEL TRAGIKOMISKA POÄNGER OCKSÅ GENOM ATT MAGUFULI – DEN GALNA PRESIDENTEN I TANZANIA JU SÄGER ATT GUD HAR STOPPAT COVID19 I TANZANIA…!
   LIKSOM….ATT >OMMED< COVID19!

  • Roger Sperrling februari 24, 2021, 05:53

   VET INTE VARFÖR DET BLEV FEL OCH EN ORDSÖRJA AV ETT LÄNGRE MEDDELANDE JAG SKREV HÄR NU SIST; MEN NÅGOT SLAGS SABOTAGE AV DUTERTES GENERALERKANSKE PÅ MITT INTERNET…!!!??? HAHAHAHAHAAAA…!
   (P.S. JAG SER LITE DÅLIGT SÅ JAG SKRIVER DÄRFÖR MED VERSALER; JAG ”SKRIKER” ALLTSÅ INTE….! D.S.)

  • Roger Sperrling februari 24, 2021, 05:59

   PROVAR HÄR IGEN VIA MINNESSKÄRMEN PÅ MIN DATOR:

   ”MEN NÄSTAN HELA SKITEN RUNT COVID19 INFLUENSAN – SOM DET JU BARA ÄR!
   BÄR JU ETT NÄSTAN LÖJETS SKIMMER AV HYSTERI OCH HYPOKONDRI VARVAT MED MASSMEDIAS SCOOP-HUNGER OCH POLITRUKERS FÖRSÖK ATT NYTTJA DENNA FÖR ATT FÅNGA POÄNGER BÅDE I NUET…
   – OCH INTE MINST TILL NÄSTKOMMADE VAL OCH I SYNNERHET I FASCISTLÄNDER SÅSOM DÄR JAG ÄR OCH JOBBAR NU; I DUTERTE FASCISTENS FILIPPINERNA!
   OCH DET FINNS JU EN DEL TRAGIKOMISKA POÄNGER OCKSÅ GENOM ATT MAGUFULI – DEN GALNA PRESIDENTEN I TANZANIA JU SÄGER ATT GUD HAR STOPPAT COVID19 I TANZANIA…!
   LIKSOM….ATT >OMMED< COVID19!"

  • Roger Sperrling februari 24, 2021, 06:01

   SAMMA FEL IGEN TYVÄRR….!
   EMANUEL – DU MÅSTE KOLLA UPP VARFÖR DET BLIR FEL….
   MITT INTERNET ETC VERKAR FUNKA BRA FRÅN ANDRA SIDAN JORDKLOTET DOCK JUST NU…!!!???
   roger.sperrling@gmail.com

 • Zorba juni 28, 2021, 13:11

  Jag tror att Sverige hade några tusen döda på grund av utebliven munskydd och stamkulturen.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.